het Saillant | Belasting op niveau houden

SaillantLOGOBelastingen moet je zo veel mogelijk op hetzelfde niveau houden, ook al kan dat tijdelijk minder economische groei met zich meebrengen.

Alles pleit ervoor om de belastingen op een gematigd niveau vast te houden. Spelen met belastingverlagingen om consumenten aan het kopen te krijgen of meer bedrijven in je land te laten vestigen, levert alleen maar korte termijn resultaten op. Op lange termijn krijg je de deksel op je neus in tijden van economische crisis.
Verder is een voorspelbaar belastingklimaat met name voor lange-termijn-investeerders goed om zonder al te veel risico zaken op te starten.

Houdt daarom in goede en slechte tijden de belasting min of meer op hetzelfde niveau.

 1. 1

  Mee eens. Stabiliteit is een van de allerbelangrijkste economische factoren. Mag wel aan toegevoegd worden dat zo laag mogelijke belastingen (en dus een zo klein mogelijke overheid) ook bijdragen aan stabiliteit. Kleine dingen zijn nou eenmaal eenvoudiger te stutten als ze wankelen.

 2. 2

  Oneens.

  Wat je link betreft: de terugval in belastinginkomsten heeft Griekenland in dezelfde mate getroffen, niet echt een belastingparadijs.

 3. 4

  eens.

  Zo min mogelijk gesjagger met belasting, prijzen (incl rente en wisselkoersen).

  Maar:

  De belasting mag wat mij betreft best structureel omhoog (op een niveau waar het dus blijft) om bijvoorbeeld het onderwijs op een hoge plan te trekken (wat ook weer geld oplevert, al mag je dat nooit zeggen en wil het CPB dat nooit doorrekenen)

 4. 5

  Nee. Wat ik van het stukje begrijp is het volgende: Ierland’s strategie was het binnenhalen van bedrijven door middel van lagere belastingen op bedrijven en lonen. Belastingen op consumptie en onroerend goed hielden de overheid draaiende. Met het wegvallen van de internationale kapitaalstroom naar Ierland kwam de overheid in fiscale problemen. Conclusie: lage belastingen leiden tot een volatiel overheidsbudget.

  Maar, ook in Griekenland zijn de belastinginkomsten ingezakt. Terwijl de grondslag daar vooral het loon is. Zie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-10-001/EN/KS-EK-10-001-EN.PDF

  Wat ik zeg is dat een *internationale* economische crisis elke internationaal geïntegreerde economie (zij het Ierland, zij het Griekenland, zij het Nederland, zij het de VS) een flinke tik geeft. Of je belastingbasis nu consumptie of inkomen is maakt niet zoveel uit.

  De vraag is hoe snel je je kan weg diversificeren van de krimpende sectoren (finance and alles wat Amerikanen importen) naar de groeisectoren. Ik denk dat Ierland daar vrij goede kaarten voor heeft itt Griekenland.

 5. 6

  Op bovenstaande inhakend:

  ja, maar er zit een verschil tussen een tik krijgen en KO gaan. Zie Griekenland en Ierland.

  Maar een belastingverhoging lijkt mij niet een goede optie, deze is al hoog genoeg. Meer investeren in onderwijs? Absoluut niet, het creëert alleen maar meer bestuurs- en management lagen. Of anders meer van die ‘handige’ ICT-programma’s die na een week weer verouderd zijn. Geef universiteiten (eigen belang) meer autonomie in hun financiële welzijn en meer autonomie in hun selectie van studenten, promovendi, onderzoeken, aanbod in opleidingen, enzovoorts. Het draait nu steeds meer om efficiëntie en productie: een leerfabriek. En dat moet een nieuwe generatie intellectuelen en toponderzoek opleveren? Meer geld, meer politiek en andere bemoeienis degradeert de universiteit steeds verder richting een hogeschool. Zie commissie Veerman, die titels wilt gelijkstellen…

 6. 7

  “de belastingen op een gematigd niveau vast te houden” Wordt er hier gevloekt in de linkse kerk? Laat Sint Job maar niet van deze ketterij horen!

 7. 8

  ja, maar er zit een verschil tussen een tik krijgen en KO gaan. Zie Griekenland en Ierland.

  Okee, de terminologie maakt niet zoveel uit: punt is dat een bredere belastingbasis Griekenland meer goed heeft gedaan dan Ierland. That’s it.

 8. 9

  Grote lange termijn investeerders sluiten een contract met de belastingdienst, die sluiten zelfs het risisco van een onbetrouwbare overheid uit.
  Kleine lange termijn investeerders zijn er niet echt. Wellicht wat malloten die in windparken, zonne-energie en koopsompolisen hun spaarcentjes steken. Lange termijn is voor de echte ondernemer 2 tot maximaal 3 jaar.
  Het is natuurlijk zaak om de overheid zo klein en efficiënt mogelijk te houden.
  Het probleem van die landen is dat ze investeerden in een toekomst die er niet was.