Het integratiedebat (Video+Poll)

Televisie is vluchtig, maar heeft grote impact. Daarom is het van groot belang media en publiek eraan te herinneren hoe het debat de afgelopen jaren gevoerd is. Met deze aaneenschakeling van abominabele dialogen wil Kosmopolis een rol spelen als het geheugen van het publieke debat.


Hier valt weinig aan toe te voegen. Hooguit een poll.
U kunt na het invullen van de poll er voor kiezen nu eens niet het debat aan te gaan óf misschien juist wel? De keuze is aan u, want ondanks alles is dit nog steeds een vrij land, tóch?

[poll=99]

 1. 2

  Paul Scheffer zei het zelf: een immigrantenfamilie heeft drie generaties nodig om volledig te integreren. Niemand zeurt nu nog over Indonesiërs, Molukkers en Surinamers. Natuurlijk kan je immigranten helpen om te integreren, zeker als het een grote groep is die je zelf naar Nederland haalt als gastarbeider, maar een deel van het proces is een kwestie van tijd. Dus ja, het integratiedebat is nodig, het maakt een vanzelfsprekend onderdeel uit van het integratieproces.

 2. 3

  Ik neig tot wat ace zegt, het is een kwestie van tijd maar je moet er wel voor zorgen dat je mensen niet op een hoop jaagt waardoor het nog langer gaat duren.

 3. 4

  Zo lang de tweede generatie maar niet opnieuw een analfabete bruid/ bruidegom haalt uit het oospronkelijke dorp van herkomst zal het op termijn misschien iets beter gaan.

  Gelukkig heeft Verdonk dat een stuk moeilijker gemaakt

 4. 7

  Dank u Bismarck, mijn gedacht. van een debat (een aan regels gebonden discussie) is geen sprake. De nuance gaat verloren in nodeloos polimiserende oneliners van geblonderdeerde schreeuwlelijkerds.

  Iemand gisteravond tegenlicht gezien? Ik helaas maar voor de helft, maar wat ik zag motiveert me om dadelijk alsnog de rest van het interview te bekijken.

 5. 8

  @ace Paul Scheffer zegt in Land van Aankomst (onlangs dus) juist dat het er heel erg op begint te lijken dat het met de islamitische migranten niet gaat lukken in drie generaties.

 6. 9

  Tsja, als we het gaan hebben over welke groep het slechts integreert in een andere cultuur, dan wil ik de westerlingen als koplopers aandragen. Die integreren zo slecht dat er vaak van de cultuur van het gastland bar weinig over blijft ;oP

 7. 12

  Tot ergens in de jaren ’90 was het taboe om in onderzoeken een relatie te leggen tussen etnische afkomst en wat dan ook. (Google op Frank Bovenkerk voor meer info). Met het doorbreken van dat taboe, hebben we de deur opengezet voor een racistisch beleid en hebben we racistische en vooral stigmatiserende retoriek binnen de politiek een wetenschappelijke basis gegeven.
  Tegelijkertijd begon de Amerikaanse internationale politiek – die moslims al tientallen jaren dwas zit – te backfiren, waarna ze (de Amerikanen) ons Nederlanders hebben meegetrokken in een vreemd soort vijandschap jegens bepaalde moslim-landen. Dit sloot prima aan bij de groeiende xenofobie van de “pro-Westerse” Nederlander.
  Vanaf dat moment praten we in feite niet meer over de vraag hoe we allochtonen kunnen integreren in Nederland, maar over de vraag hoe we invloeden van allochtoonse culturen het beste kunnen weren uit Nederland. Omdat niemand zich zijn cultuur laat afpakken, bewerkstelligen we derhalve per definitie het tegenovergestelde van integratie.

  Het integratiedebat bestaat niet meer, we hebben nu enkel nog stigmatiserende debatten en illegale oorlogen die daar in ieder geval qua publieke opinie sterk mee samen hangen. Iedere vorm van integratie die nu nog plaatsvindt, is te danken aan de welwillendheid van de desbetreffende allochtonen en aan onze bereidheid tot het consumeren van kebab, chinees, friet van de snackTurk en hasj van de Marokkaan.

  Aldus mijn duim.

 8. 17

  Als je een republikeinse, elitaire linksekerkganger bent die vaker pasta dan aardappels eet, geen RTL 4 heeft en een hekel heeft aan Marco Borsato en Paul de Leeuw, ben je dan eigenlijk geïntegreerd?

  Just checkin'

 9. 18

  De volgende dingen vallen op:
  – rechts is vooral aan het woord
  – het is een enorm emotioneel debat
  – links hoor je niet (behalve om te zeggen is rascistisch, gaap)
  – sommige moslims zeggen precies wat rechts wil horen
  – die laatste allochtoon plaatst de zaak weer een beetje in perpectief.

 10. 20

  Gelukkig heeft Verdonk dat een stuk moeilijker gemaakt

  Is het bevorderen van de integratie het waard zo diep in iets dat zo essentieel en zo persoonlijk is als de partnerkeuze in te grijpen?

 11. 21

  @20: Nee, want je kunt immers ook met z’n tweeen in het “thuisland” gaan wonen. Daar hoef je geen Nederlands paspoort voor.

 12. 22

  “van een debat (een aan regels gebonden discussie) is geen sprake. De nuance gaat verloren in nodeloos polimiserende oneliners van geblonderdeerde schreeuwlelijkerds.
  Iemand gisteravond tegenlicht gezien? Ik helaas maar voor de helft, maar wat ik zag motiveert me om dadelijk alsnog de rest van het interview te bekijken.

  Dat u maar de helft van tegenlicht geeft gezien is misschien wel uw standaard probleem. De schuld in de schoenen schuiven van het waterstofperoxide mannetje is natuurlijk een gotspe, een grove versimpeling van de waarheid en een belediging van hen die met terechte zorgen leven. Als u model staat voor het debat dat we moeten voeren is dat bij voorbaat mislukt!

 13. 24

  @12:

  U heeft werkelijk niet door dat een debat op basis van uw insteek niet mogelijk is.

  De zorg die bij veel Nederlanders leeft heeft niet zozeer met “de buitenlander” te maken. Het is terug te voeren op een cultuurclash met bepaalde groepen die geen flauw benul hebben (en daar ook maar moeilijk voor zijn te porren) van de werking van een vrije democratie en alle rechten en plichten die daarbij horen. De echte doorbraak kwam toen een meerderheid van de elite ontdekte dat het goedbedoelde gepamper geen effect had en de nieuwkomers alleen maar bevestigde in hun anders zijn. Zij moeten met terugwerkende kracht worden “opgevoed” in de regels en gebruiken van de democratische rechtstaat. Een systeem dat voor de nieuwkomers niet louter voordelen kent, maar ook verplichtingen met zich meebrengt als het gaat om de omgang met en acceptatie van andersdenkenden binnen de regels van de (grond)wet.

 14. 25

  @24: Dat heb ik wel door; ik geef enkel een weergave van hoe we hier volgens mij gekomen zijn. Dat zegt volgens mij vrij weinig over wat ik al dan niet door heb. Maar u hoeft er met mij ook niet te debatteren want ik heb toch geen idee wat we ermee aan moeten.

 15. 26

  @20: Zucht. Daar gaan we weer, abstracte principes boven praktische gevolgen. En de inwoners van Amsterdam West, Utrecht Kanaleneiland maar ook Gouda, Culemborg en Ede, ja de inwoners van elke stad met een jonge Marokkanen-probleem, wat kopen die van jouw geidealiseerde ‘vrijheid van partnerkeuze’? De reden om op Wilders of Verdonk te stemmen, dat is wat ze ervan kopen.

  @24: Nou nou, dat gaat me wat te ver. Laten we beginnen met het handhaven van wetten in probleemwijken en wapenvrij maken van de VMBO-scholen.

 16. 28

  @26: Dat je op wilders of rita stemt als je woont op de plekken waar zich de grootste problemen rond integratie voordoen kan ik begrijpen, al denk ik niet dat het de oplossing dichterbij brengt. Dat (blijkbaar) ook een heleboel mensen die vanuit hun relatieve welvaart voor de breedbeeld zitten, concluderen dat “het land naar de kloten gaat” en ook aanhaken in deze “beweging”, met in geen velden of wegen een kutmarokkaantje te zien, dat vind ik een stuk kwalijker… Overigens ben ik het zeker met je eens wat betreft je commentaar op @24.

 17. 29

  O ja? Wat gaat dan te ver? Het is zo normaal als maar kan, maar zelfs dat vind je al te ver gaan! Onbegrijpelijk en ik word moedeloos van mensen die hier tegenin gaan. Het is het begin van het einde van onze vrije samenleving.

 18. 31

  En als ik dan nog iets mag zeggen over het integratiedebat, ik vind het vreselijk jammer dat naar aanleiding van de integratieproblemen rond voornamelijk in nederland geboren jongeren met een nederlands paspoort de stemming rond asielzoekers zo wordt verhit dat de deur nagenoeg dicht wordt gegooid en de meeste van deze mensen zonder te kijken wat ze kunnen toevoegen aan nederland er weer uit worden gegooid.

 19. 33

  “ik vind het vreselijk jammer dat naar aanleiding van de integratieproblemen rond voornamelijk in nederland geboren jongeren met een nederlands paspoort de stemming rond asielzoekers zo wordt verhit dat de deur nagenoeg dicht wordt gegooid en de meeste van deze mensen zonder te kijken wat ze kunnen toevoegen aan nederland er weer uit worden gegooid.”

  Een flagrante leugen, van weinig historisch besef getuigend en aangevoerd om iedereen verdacht te maken die een verstandig immigratie- en integratiebeleid voorstaat. Het was de vreemdelingenwet van Job Cohen die aan de grote toestroom van gelukzoekers een einde maakte. En niet zonder argumenten. Iemand die een betoog houdt als hierboven heeft weinig, zeer weinig kaas gegeten van een verstandige ontwikkeling van een samenleving, die eensgezind en levensvatbaar de toekomst tegemoet gaat. Nederland heeft in Europa verhoudingsgewijs verreweg de meeste asielzoekers met bijzonder lage opleiding binnengelaten en de redenering “eruit gooien zonder te kijken wat ze kunnen” slaat dan ook als een tang op een varken.

 20. 34

  @Pipo: asielzoekers zijn hier omdat ze asiel zoeken niet om andere redenen Ze dragen nauwelijks “iets bij”. Ruim 35 % is structureel werkeloos en van de asielzoekers die wel een baan hebben werkt nog eens een flink deel deel op basis van kortlopende contracten en ( ver) onder hun niveau.

 21. 35

  De echte held en de oplossing van dit alles verschijnt aan het slot van het filmpje. De man onder de paraplu:

  – Nee ik ben niet geïntegreerd
  – Ik ben gewoon normaal
  – Ik heb helemaal geen bericht gehad

  HULDE !!!

  Zo eenvoudig is het.

 22. 37

  @36: als je nou gewoon ophoudt met toeteren over de vermeende kwaliteit van het debat (waar jij nou ook niet echt de drijvende kracht in bent en gewoon inhoudelijk blijft, of gezellig op geen stijl mekaar gelijk gaat zitten geven zijn we allemaal blij geloof ik, jij incluus…

  @35: touche, ik dacht al toen ik de knop indrukte, hier haal ik 2 dingen door mekaar. Ik weet de precieze cijfers niet, maar je zou best eens gelijk kunnen hebben met die 35%.
  Nu denk ik wel dat het “onder hun niveau” idee alleen maar een uitdaging is: we hebben het hier niet alleen over simpele zielen die in een hoekje gaan zitten. Als iemand een aardig /goed opleidings en ontwikkelingsniveau heeft lijkt het me bij uitstek belangrijk om te zorgen dat hij/zij zo snel mogelijk aan de slag kan op zijn/haar niveau. Ook bedoel ik met bijdragen niet alleen een economische prestatie…

  Dit laat onverlet dat de instroom van “gelukszoekers” volgens mij nou niet echt het grootste maatschappelijke probleem was, ze waren/zijn niet massaal aan het klieren, qua impact op de sociale voorzieningen werden ze gedwarfdtd door de wao-ers en zijn ze voornamelijk als kop van jut gebruikt omdat we mensen met een nederlands paspoort niet kunnen uitzetten.

  Het issue dat ik ongelukkigerwijs mengde in mijn reactie heeft wel wat te maken met het “blua card” idee van de EU. Ik ben iets minder “regels zijn regels” dan ijzeren rita en ik denk dat wij wel degelijk gebaat zijn bij de instroom van getalenteerde buitenlanders, en dan bedoel ik niet alleen de toekomstige cum laude student in Leiden, maar iedereen waarvan het idee bestaat dat hij/zij het hier goed gaat rooien. Hoe de schifting te maken is natuurlijk weer een ander probleem, maar domweg gelijke monniken gelijke kappen lijk mij zonde…

 23. 38

  Voor mij is ieder welkom, een verrijking veelal voor mij en de de maatschappij..op lange termijn dan.

  Waar ik (al geruime tijd) mee worstel is in hoeverre ik intoleranten onder de bossa nova kan toleren vanuit de visie dat een systeem stabiel moet blijven maar wel een ander gezicht kan en mag krijgen.

 24. 39

  @20: Zucht. Daar gaan we weer, abstracte principes boven praktische gevolgen. En de inwoners van Amsterdam West, Utrecht Kanaleneiland maar ook Gouda, Culemborg en Ede, ja de inwoners van elke stad met een jonge Marokkanen-probleem, wat kopen die van jouw geidealiseerde ‘vrijheid van partnerkeuze’?

  Niks. Of tenminste, niks materieels. Maar de vrijheid ook zelf een partner naar keuze te mogen kiezen hebben ze dan in ieder geval wel.
  Dat vrijheid ook zijn schaduwkanten heeft, ontken ik verder ook helemaal niet. Het probleem is volgens mij dat anderen in het integratiedebat dat wel doen. Die kiezen voor het Singapore-model, zonder te willen toegeven dat ze daarmee kiezen voor een zekere mate van een politiestaat.
  Ik kies voor de westerse waarde van de open, pluriforme samenleving inclusief de wrijvingen die dat geeft. En nee, dat doe ik niet vanuit een ivoren toren ergens in de grachtengordel, maar vanuit een huurwoning in Rotterdam Middelland, na ook een aantal jaren in Amsterdam Slotermeer gewoond te hebben. Beide wijken zijn niet bepaald droomwijken. Streng en vooral efficiënt politieoptreden en stadsvernieuwing zijn opties om daar iets aan te doen. Maar niets wat er gebeurt rechtvaardigt het om fundamentele rechten als partnerkeuze in te perken.

 25. 41

  Waarom zouden moslims nog moeten of willen integreren? Ze pikken de zaken in het Westen eruit die ze interessant vinden, zoals economische welvaart, maar voor de rest kunnen ze gerust een parallele samenleving opbouwen, met huwelijken in eigen kring, buurten, scholen, winkels, Halal Hypotheek, enzovoorts. Niemand kan dit toch tegenhouden in een vrij land? Sterker nog, ze krijgen alle medewerking. Vandaag is Islamist Tariq Ramadan voorgedragen als hoogleraar Islam in Leiden, betaald door de sultan van Oman. Kun je je een leerstoel Christendom voorstellen in het Midden Oosten? Onmogelijk. Gelovige moslims als Tariq Ramadan lachten daarom in hun vuistje: de Islamitische wereld geeft geen centimeter ruimte aan ongelovigen of andere religies, maar in het Westen wordt de Islam geen strobreed in de weg gelegd. Ik snap dan ook niet waarom moslims zich druk maken over het Islam debat, ze kunnen dit gewoon negeren, feitelijk is de Islam bezig aan de grootste wereldwijde opmars sinds haar begindagen.

 26. 42

  Vandaag is Islamist Tariq Ramadan voorgedragen als hoogleraar Islam in Leiden, betaald door de sultan van Oman. Kun je je een leerstoel Christendom voorstellen in het Midden Oosten? Onmogelijk.

  Mede daarom is Nederland een beter land om in te wonen dan Oman.

 27. 43

  er is geen debat.
  er zijn verstandige mensen geweest die de laatste decennia de maatschappij ontvoogd hebben, en zij die dat konden en wilden, hebben dat ook gedaan. Anderen hebben de boot gemist, hetzij uit economische achterstelling, hetzij uit hooghartigheid.
  Tegenwoordig roept enkel nog een soort roeprechts dat ze een debat willen, maar vreemd genoeg moet het resultaat van dat debat steeds hetzelfde zijn: het ‘terugsturen naar het land van herkomst’ in alle variaties denkbaar. Zodra die onuitgesproken premisse niet gaat gehaald worden, dàn gaat de Vrijheid van Meningsuitingvlag uit, en is er Rita die zegt wat die arm mensen denken.
  Er is dus geen debat mogelijk met een groep roepende meningsvrijers die eigenlijk met niets anders tevreden zijn dan een zo hard mogelijke scheiding tussen bevolkingsgroepen.
  Dat het net de normen en waarden zijn die ingeroepen worden door een fenomeen wat je als onvolwassen en asociaal zou kunnen bestempelen, geeft de hele zaak een onverkwikkelijk cachèt.
  Menigeen van de schreeuwerds uit de clip verdienen een fikse ouwerwetse draai rond hun oren en vroeg naar bed en nadenken over wat ze fout hebben gedaan.
  De anderen kunnen dan gewoon hun leven leiden zonder zich laten af te leiden door futitliteiten.

 28. 44

  Geven wij onze open en vrije samenleving op in de angst die te verliezen door invloeden van een conservatieve Islam? Zal het opgeven van die samenleving, die invloeden wel beperken? Volharden in een open en liberale sameleving zou juist dat niet de beste manier zijn? Ik denk alleen dat men het geduld er niet voor heeft.

 29. 45

  @Crachàt: Mensen willen gewoon hun zin, raar hé.

  En mensen willen niet wat Crachàt wil, soms wel, maar mensen willen in eerste instantie wat ze zelf willen.

 30. 47

  Scientist of the Invisible @42: Een beter land? voor wie? Niet voor de Theo van Gogh’s (vzmh) van deze wereld in ieder geval

  en hebben we onze handen niet al vol aan de immigranten die er al zijn?

 31. 48

  pipo @46: pas maar op, ik ben een door de wol geverfde Wilders stemmer die zich al 3 jaar kan handhaven op Marokkaanse discussie site’s.

  @31: Het klopt dat Asielzoekers het slachtoffer worden van een groepje allochtonen dat zich misdraagt.

  Maar asielzoekers zijn van zichzelf vaak ook niet populair. De Nederlanders kiezen niet echt voor de asielzoekers. Ze dringen zich min op meer op (hoe begrijpelijk en menselijk hun verhaal ook is) en wij hebben m’n of meer een zorgplicht.

  Mensen zijn allergisch voor dit soort opgelegde plichten, vooral dit soort plichten die (potentieel) veel geld kosten. Zorg is namelijk duur.

 32. 49

  Ook in tijden dat er hier in de verste verte geen verzorgingsstaat was te bekennen gaven ze hier af op b.v. arme immigranten uit Vlaanderen en Brabant. Ik kan dat nog begrijpen. Maar het “die zorg is duur” terwijl je er zelf 10 of 20 euro per jaar door bij inschiet dat is… armoedig ? Het toppunt van wijsheid ? Zeg het maar.

 33. 50

  pfff, begin eens met subculturen bij de juiste naam te noemen. Pubers die auto’s in de fik steken zijn criminelen of op zijn minst kansarme probleem jongeren. Mensen die moorden uit religieuze overtuiging zijn geloofsfanatici en dus geesteszieken. Mensen die niet de taal van het land waar ze in wonen spreken zijn asociaal of minder intelligent.
  Het woord allochtoon wordt veel te vaak en veel te gemakkelijk gebruikt. En integratie? in wat? de fatsoensnormen van het kleine dorp op de Veluwe? of in die van een of ander woonwagenkamp? Het hele integratie debat is een hoax. Terwijl heel Nederland hierover aan het schreeuwen is is er te weinig aandacht voor de belangrijke zaken: We hebben een geloofsfanaat als president!!! De verzorgingsstaat is verkocht aan winstgevende verzekeringsmaatschappijen!! We steunen en voren oorlogen over heel de wereld!! etc!!

 34. 51

  Mensen die niet de taal van het land waar ze in wonen spreken zijn asociaal of minder intelligent.

  Dat ligt er maar aan wat je moedertaal is. Een engelssprekende blanke wordt in Nederland niks van dit verweten. Dan slooft de Nederlander zich uit om te laten horen hoe goed het engels wordt beheest. Vaak tenenkrommend slecht trouwend ;oP

 35. 54

  @alt.johan, 47:

  Scientist of the Invisible @42: Een beter land? voor wie? Niet voor de Theo van Gogh’s (vzmh) van deze wereld in ieder geval

  Zeker weten dat Theo van Gogh hier beter af was dan in Oman.

 36. 55

  Crachat zegt:

  “Tegenwoordig roept enkel nog een soort roeprechts dat ze een debat willen, maar vreemd genoeg moet het resultaat van dat debat steeds hetzelfde zijn: het ‘terugsturen naar het land van herkomst’ in alle variaties denkbaar.”

  Kijk, Crachat…daarom valt er met jou niet te praten. En je wil maar niet begrijpen dat mensen niet naar je luisteren of je zelfs met walging uitkotsen. Demagoog!

 37. 58

  Kijk, Cico ‘hij die volwassen vragen nooit wil beantwoorden’, u bent zover heen in zowel een beate verafgoding van de clichémannetjes PimRitaGeert als een persoonlijke eenvoud die neigt naar autisme, dat het fascinerend wordt om naar uw gespui te luisteren.

  Daarvoor neigde ik naar het gevoel u nog wat minder te achten dan dat wat een volwassen man als brokjes in de plee de verdoemenis inpiest, tegenwoordig moet ik bekennen wel wat in uw gesnater te zien.
  Iets, iets onbestemds, iets, tja, iets veelbelovends. Iets intelligents, iets waarvan ik zeg: “ja, het is de moeite”.

  Uw 55 is daar een glorificant voorbeeld van, dus.

  Doe dus vooral verder met de leegte te bezingen, en zeg dat ik het u gezegd heb. Mijn persoonlijke zegen heeft u.

 38. 59

  To put things more in perspective: er mag heden ten dage een TON Rita’s roepen dat het Westen naar de verdoemenis gaat vanuit een sociologische reflex die neigt naar wat een kind van Jeanne d’ Arc en Adolf Swarzenegger zou zeggen: nooit ofte nimmer zal ik de neiging verliezen om met passie te verdedigen dat wat waarde heeft. Het middenpunt met een zucht naar oplossing. En kijk eens aan, de gratis meningen van cico & co horen daar bij. Hoe dwaas ze ook mogen zijn. Zelfs al hebben ze kennelijk schurft aan oplossingen en middelpunten. Iets wat schrijnend en haast meelijwekkend is. Als ze niet zo bozig zouden zijn, en een missie van verzieken zouden willen maken.

 39. 61

  Als in ‘zij die gelooft dat er een goddelijke kracht haar leidt en daar zelfs op de brandstapel wil voor smeulen ondanks alles’.

  Het Icoon Jeanne staat voor fanatisme Du Gloire – los van het feit of zij historisch gesproken (wellicht wel) gelijk had.

 40. 62

  Goedenavond, dames en heren,

  Welkom bij de cursus: “hoe herken ik argumentloze leeghoofden voor beginners”

  Hieronder uw eerste opgave. Zoek naar enig argument van waarde en een begin van ratio, hoe klein ook. Na dit makkelijke begin kunnen we gauw door naar les twee.

  “To put things more in perspective: er mag heden ten dage een TON Rita’s roepen dat het Westen naar de verdoemenis gaat vanuit een sociologische reflex die neigt naar wat een kind van Jeanne d’ Arc en Adolf Swarzenegger zou zeggen: nooit ofte nimmer zal ik de neiging verliezen om met passie te verdedigen dat wat waarde heeft. Het middenpunt met een zucht naar oplossing. En kijk eens aan, de gratis meningen van cico & co horen daar bij. Hoe dwaas ze ook mogen zijn. Zelfs al hebben ze kennelijk schurft aan oplossingen en middelpunten. Iets wat schrijnend en haast meelijwekkend is. Als ze niet zo bozig zouden zijn, en een missie van verzieken zouden willen maken.”

 41. 64

  Cico. Ben jij ondertussen niet rijp voor een cursusje boomknuffelen?
  Me dunkt dat je het gebrek aan liefde tijdens cruciale fase’s in je leven nu echt wel zuur op beginnen breken.

 42. 67

  Ik heb lang geprobeerd hierin enige argumentatie te ontdekken aangaande het onderwerp. Na ampel beraad met mijn hoogbegaafde collega’s zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is.

  Let wel: dit is een automatisch gegeneerd bericht en doorstaat met goed gevolg de Turing test.

 43. 68

  Toch maar over mijn hart gestreken en gestemd: … het kan anders, nl:

  1) Een echt debat houden onder leiding van Pim Fortuyn, dit zou Bismarck enigszins tevreden stellen.

  of:
  2) Alle Nederlanders het land uit. Dit lost het probleem met de grootste niet aangepaste groep in Nederland op. De logistieke problemen die dit met zich meebrengt… mwoch, detail!

  of:
  3) Politici die het nog ooit wagen iets over integratie in hun mond te nemen, middels een faser te desintegreren.

  Waarom deze 3 opties? Simpel, een constructief debat over dit onderwerp is in dit land niet mogelijk, omdat het benoemen van de werkelijke integratieproblemen op zoveel politiek-correcte weerstand en polarisatie stuit, dat het voortzetten van de discussie alleen al een levensbedreigende situatie doet ontstaan. Over de koers naar een (gedeeltelijke) oplossing hebben we het dan nog niet gehad.

  “Politiek correct” is de vijand van de vrijheid van meningsuiting.

 44. 69

  Qua test zie ik meer een Evil Knievil thingy voor me, eigenlijk.
  Die was even onbaatzuchtig en overbodig in de bres voor… tja, zichzelf zeker?

  Tis anders de kwaadste niet die Cico. Dat wat je aanstaart in het café om twee uur snachts, en uiteindelijk met piepende overslaande stem iets van ‘ik heb je graag’ en ‘klootzak’ piept in het voorbijgaan na veel moed ingedronken te hebben.

  Herkenbaar, en ‘tis niet omdt het op de internets kan PLAATS klikken dat het meer is dan dat.

 45. 70

  @Crachàt : Zou het vormen van een Belgisch kabinet ook een waardige beproeving zijn… Dat verenigt een zeker “evil knievil”-gehalte met een vorm van grootmeesterschap in integratiezaken…

 46. 71

  komaan Cico, op geencommentaar staat een mooie post dat de Marrokaanse cultuur helemaal niet crimineel is. Je neemt het allemaal wat te zwaar op. Ga eens op vakantie, neem eens wat rust, relativeer wat meer en laat je niet gek maken . link

 47. 72

  Volkomen eens, esgigt.

  Als het in België niet lukt, lukt het nergens.
  Het zijn tekenen des tijds, dat staatsmanschap met de eigen voetbalclub verward wordt, en belang met ‘eigen-‘.

  Zo een Cico is niets meer of minder dan een fenomeen.
  Zonder de chap te willen kwetsen, maar hij vertegenwoordigt niet ‘een’ trend, maar ‘de trend in het algemeen’.
  Het is een meeloper, en dat deert niet echt, tenzij op twee vlakken. Ten eerste: het ononderbouwd toeteren op het internet, en de integriteit van ‘mijn’ weblog uitermate hinderen in een opbouw naar iets wat echt mooi zou kunnen zijn, en twee: zijn meeloperschap treft ook de respectievelijke vaderlandse politiek.
  Want als het inderdaad zo is, dat Ritatjes en Bartjes en Pimmetjes en Geertjes en Philipjes zo goed zijn in weten wat het plebs wil, dan horen zij geen forum te krijgen op hoog niveau.
  Een voetbaltrainerschap misschien, iets waar de notie stammentwist nog noodzakelijk is – maar niet op de schaal van een land leiden.

 48. 73

  “Politiek correct” is de vijand van de vrijheid van meningsuiting.

  Een verstandig mens is opgestaan!

  en Chrachat…ach, hij is een karikatuur van zichzelf, een clown, een nar, een dorpsgek die niets valt kwalijk te nemen. Ze zijn nodig in dit land van serieuze mensen. Ze kunnen zich spiegelen aan hem en met een gerust hart vaststellen dat het altijd erger kan. En iedereen heeft een leuke avond met hem, want hij zorgt ervoor dat elke ziel, hoe weinig verstandelijk bedeeld ook, zichzelf een treetje hoger vindt staan in de wetenschap “ik heb gelukkig niet de rode lantaarn”.

 49. 75

  MP zegt:

  “komaan Cico, op geencommentaar staat een mooie post dat de Marrokaanse cultuur helemaal niet crimineel is”

  Zie hier, een nieuwe demagoog is herrezen. Arme MP legt mij woorden in de mond die nergens zijn terug te vinden. Het is de simpele, edoch gemakkelijk te ontmaskeren poging tot verdachtmaking van iemand wiens argumenten reeds lang zijn opgedroogd.

 50. 76

  Ben je eigenlijk tegen mij bezig, Cico? Of zijn die pogingen tot belediging uit een scheurkalender overgenomen?

  Niet dat ik je het idee wil geven met àl te veel kwaliteiten behept te zijn, maar ik had toch eigenlijk meer van je verwacht, nu ik voor een keertje de tijd neem om op jouw woorden in te gaan.

 51. 78

  en psst, Cico: het stramien “copy een uitspraak” en “ageer er op los” heeft ècht z’n tijd wel gehad, meer nog: het heeft er alle schijn van dat Sargasso een podium is voor het antwoordstemmetje in je hoofd.

  Wellicht dènk je ook echt zo (poor thing), maar het is heel anders om dat reutelend riedeltje telkens aan te moeten horen.

  Het is, ontegenzeggenlijk, ui-ter-st vervelend.

  Ok dus? Afgesproken? Je stapt af van dat copypaste/antwoord stramien?
  Je zal me er ooit dankbaar voor zijn.

 52. 79

  spoken zeg ik, cico begint paranoïde trekjes te vertonen. Tijd voor een vakantie cico, om die winterdepressie tegen te gaan ga eens genieten van de zon in het zuiden, misschien is Marrakesh wel wat.

 53. 81

  Crachat zegt:

  “Tegenwoordig roept enkel nog een soort roeprechts dat ze een debat willen, maar vreemd genoeg moet het resultaat van dat debat steeds hetzelfde zijn: het ‘terugsturen naar het land van herkomst’ in alle variaties denkbaar.”

  U begrijpt dat een verstandig en genuanceerd mens dit niet onweersproken kan laten. Hij heeft de morele burgerplicht deze demagoische vuilspuiterij te pareren en het redelijke debat te verdedigen. Ik doe niets liever dan mij op te werpen als de voorman van een groeiende beweging die levensgevaarlijke groeperingen (Chrachat c.s.) neutraliseert en terugstopt in de onwelriekende beerput waaraan zij ooit wisten te ontsnappen.

 54. 83

  Cico, ik wil een tv-programma met u maken. Iets totaal innovatiefs, breedbeeld uiteraard maar vooral interactief. “Terugpraat TV”. Kan ik u hiervoor benaderen?

 55. 85

  Het liefst zou cico een robbertje vechten, misschien heeft ie wat teveel Amerikaanse films gezien?

  [img]http://img108.imageshack.us/img108/1280/robbertjevechtenlh5.jpg[/img]

 56. 86

  Nou zoiets als dit, alleen dan op tv.
  Met een linker en een rechterkanaal, naar gelang de politieke afkeur van de kijker. U mag het rechterkanaal vullen.
  Ik ben er nog niet helemaal uit, maar dat het succesvol wordt staat nu al vast.

 57. 89

  Nou als we het onderbrengen bij de publieken denk ik dat we u nèt onder het salaris van Matthijs van Nieuwkerk kunnen zetten. Dus minstens vier maal de Balkenende-norm.

 58. 94

  De inkomsten worden bepaald via sms, het moet dus een hoog populisme gehalte hebben. U doet een tendentieuze uitspraak en dan mag het volk kuddo’s geven. In de trant van ‘linkse mensen zijn dom’.

 59. 95

  “Wat is eigenlijk het antwoord van Sargasso op het integratiedebat, mensen op pindakaas?

  Verklaar u nader

  (moet eigenlijk slapen…ehhh, ik bedoel de machine uitzetten)

 60. 99

  @Carlos, ja dat moest ik ook betreuren na de Week van de Nederlandse Identiteit. We waren er niet in geslaagd om een eenduidige conclusie te trekken wat betreft of deze identiteit uberhaupt bestaat en als dat zo is wat die identiteit inhoudt.
  Maar zo kunnen we misschien wel de verschillen tussen PF en Sar aanduiden, wij geven meningen, Sargasso de antwoorden.