Gevoelige gelovigen

Reet columneert er op los naar aanleiding van uitspraken van minister Donner dat het verbod op smalende godslastering weer in ere hersteld zou moeten worden. Ironisch genoeg dacht ik juist na de dood van Van Gogh dat het een goed signaal zou zijn om de betreffende artikelen 147 en 147A van het Wetboek van Strafrecht geheel af te schaffen. Maar nee, de heer Donner, die al eerder met zijn kompaan Balkenende ten strijde trok tegen de uitwassen van de fundamentalistische satire, wil bekijken of mensen vaker vervolgd kunnen worden voor godslasterlijk taalgebruik. Hij wilde daarmee niet zeggen dat Theo van Gogh te ver is gegaan, zo werd mij van Teletekstwege verzekerd, maar vond het klaarblijkelijk wel nodig om aldus kracht bij te zetten aan zijn pleidooi “dat je mensen niet tot in het diepst van hun overtuiging en op grove wijze mag beledigen”. Toen ik opperde deze bepalingen te schrappen, vermeldde ik dat Karel van ’t Reve eind jaren tachtig pleitte voor afschaffing van het strafrechtelijk verbod op smalende godslastering. Het gezelschap wordt immer beter, want zijn broer had al in 1967 een dergelijk pleidooi gehouden. Gerard Reve eindigde in het befaamde ezelproces zijn Pleitrede voor het Hof* als volgt:

[i]”Hiermede kom ik aan het einde van mijn pleidooi. Het is misschien voor het eerst in de Nederlandse rechtspraak, dat een verdacht iets requireert, maar het zij mij toegestaan. In deze zaak staat voor mij betrekkelijk weinig op het spel: wat last, wat drukte, wat opwinding, en de kans op een minuscule boete – gevangenisstraf zou wel sjiek zijn, maar mij lukt zoiets toch nooit – welke boete ik vermoedelijk voor de fiscus nog als kosten van verwerving van mijn bruto inkomen zou mogen aftrekken: ziedaar mijn risico’s. Deze zaak echter, klein en min of meer lachwekkend als zij moge schijnen, is van principieel belang voor de toekomst van de traditionele burgerlijke vrijheden. Daarom meen ik, als burger van de rechtsstaat die dit land nog steeds is, te mogen eisen dat U een vonnis zult vellen, dat, hoe het ook voor mij persoonlijk moge uitvallen, door de jurisprudentie die het schept, ertoe zal bijdragen dat deze wet, die in strijd is met de beginselen ener moderne rechtsstaat, en die koren op de molen is van de vijanden der vrijheid, terecht komt op de enige plaats waar zij thuisbehoort, en dat is: in de prullenmand.
Moge de Geest, die niet de wil van mensen gehoorzaamt, maar die waait waar hij Zelf wil, U bij het vellen van Uw vonnis leiden. Ik dank u.”[/i]

* Uit Gerard Reve – Verzameld Werk deel 2, Uitgeverij L.J. Veen

 1. 1

  De oplossing van Donner is een praktische. Je zult de gevoelige moslims er mee behagen en daardoor zullen ze hopelijk niet radicaliseren. Maar ultiem is het een kniebuiging naar de radicalen. Indirect geef je hen hun zin.
  Het afschaffen van de artikelen over godslastering was een principi

 2. 4

  Ik ben elke dag gekwetst door al die religies met hun verhaaltjes en sprookjes over zaken die de mens nog wetenschappelijk niet kan verklaren.

 3. 7

  Ik vind smalende godslastering een geweldige term. Ben er helemaal weg van, vooral dat smalende vind ik prachtig klinken. Zou wel ’s een nieuwe hobby kunnen worden. :)

  Daarnaast vind ik het inderdaad ook heel kwetsend om als ongelovige van alles en nog wat beschuldigd te mogen worden. Ik ga zeker naar de hel, ik weet het verschil niet tussen goed en kwaad en ga zo maar door. Wordt smalende menslastering ook strafbaar of moet je jezelf eerst tot god benoemen? (en dat zal dan waarschijnlijk onder smalende godslastering vallen)

  Moet het trouwens niet godenlastering zijn? of gelooft ieder geloof nou toch in dezelfde god?

 4. 8

  Er is een nieuwe diersoort opgestaan, een hybride tussen een ongelovige hond en een westers varken. Donner heeft de met bloed besmeurde jas van Ian Paisley aangetrokken. Na succesvolle mondialisering van de Midden Oosten problematiek is nu noord Ierland aan de beurt. De tweedeling, waar Donner zo tegen lijkt te zijn, wordt nu op scherp gesteld. Niet etnische/culturele achtergronden tellen mee maar wel of niet in een of andere Here te zijn. De inquisitie is begonnen. Of de nieuwe diersoort vruchtbaar is weet ik niet, een muilezel tot nu toe niet.

 5. 9

  Ja, dames en heren, is het koud en eenzaam in de martelkelder ? Dacht juist dat de ‘gedachtenpolitie’ (v.Gogh r.i.p.) zich zou inbinden en van schaamte vervuld ‘rats, kuch & bonen’ voor de rest van hun levensdagen zou eten. U ziet, onkruid vergaat niet.

 6. 10

  Saillant detail is dat van de hand van deze regering onlangs de Nota Grondrechten in een Pluriforme Samenleving is verschenen, en aldaar te lezen viel (p.12/13 http://www.minbzk.nl/grondwet_en/grondwet/publicaties/nota_grondrechten ):

  “Ferme kritiek op godsdiensten of geloofsopvattingen hebben zelden geleid tot een vervolging en/of veroordeling.

  [i]- Praktijkvoorbeeld: niet op godsdienst gebaseerde opvattingen over godsdienst.
  In een interview met dagblad de Trouw omschreef mevrouw Hirsi Ali in 2002 de islam

 7. 11

  Het was wel opzichtig wat Blaatelende wil bereiken met Turkije in de EU en wat Meester Dunner wil bereiken met zijn verbod op Godverdommense lasteringen:
  De ongeveer 1 miljoen islamitsche zieltjes winnen voor de CDA zodat Refo’s samen met Allah de grootste partij kunnen worden.
  Overigens heb ik me deze week verbaasd over hoe de discussie over de dood van Theo van Gogh handig door de politiek correcte media en de politici is uitgedraaid op een de discussie over vrije meningsuiting, want Theo van Gogh ging toch te ver zoals Frits Barend elke avond loopt te blaten!!!
  Nogmaals voor iedereen: Theo van Gogh is vermoord omdat Ayaan Hersi Ali samen met Theo van Gogh een film hebben gemaakt over de rol van de vrouw in de Koran en in islamitsiche huiskamers ook in Nederland. Aangezien in NL alleen politici bewaking krijgen heeft Mohammed B(

 8. 12

  Gelukkig wordt er hier nog genuanceerd over gediscuseerd en vliegen jullie niet, gelijk fundi-gelovigen, tout-de-suite in de gordijnen. En worden hierboven evenmin alle christenen en moslims over

 9. 13

  @Toinerz: Inderdaad ligt er een dilemma achter verscholen. Op het in mijn ogen wel degelijk verdraagzame Sargasso blijft het ook hopelijk tot in lengte van dagen mogelijk om op zo’n dilemma te wijzen zonder als papper en nathouder oid te worden weggehoond.

  Het dilemma is m.i. of je de artikelen wil (durft) af (te) schaffen en daarmee een onwenselijk, want averechts uitwerkend, signaal afgeeft. Als het signaal alleen een “oorlogsverklaring aan de radicalen” zou zijn, dan is dat wellicht nog wel een sjieke, rechtsstatelijke weg (althans zeker in vergelijking met Zalm die zonder dit af te stemmen met z’n regeringspartners ronkende oorlogsretoriek gaat verkondigen). Maar het signaal zou op sommigen kunnen overkomen alsof de regering een vrijbrief geeft om alle gelovigen maar ongestraft te mogen beledigen. Dat dit in feite niet het geval is omdat nog steeds art. 137c (belediging bevolkingsgroep o.a. vanwege geloof) en wellicht in sommige gevallen ook nog op algemene strafbare belediging kan worden terug gevallen, dat is in de hectiek na de moord op Van Gogh misschien te moeilijk om uit te leggen.

  Maar het is wel een extra stap om vanwege dat dilemma te pleiten voor het in ere herstellen van het verbod op smalende godslastering. Buiten het feit dat dit helemaal buiten de maatschappelijke realiteit staat (naast gegroeide mentaliteit ook de praktische handhavingsproblemen vanwege internet), huist in Donner’s suggestie het gevaar dat juist daardoor onwenselijke signalen worden afgegeven. Misschien alleen de hele kwaadwillende verstaander zou er een sneer apres la lettre tov Van Gogh in lezen, maar in elk geval is de timing van de minister ongelukkig te noemen.

  Ik voorspel dat Donner bakzeil haalt en Verdonk er electoraal garen bij spint. Donner zal waarschijnlijk iets zeggen in de trant van dat hij een signaal wilde afgeven en een discussie aanwakkeren (een vrijblijvende suggestie). [Ik moet opeens denken aan de proefballonnetjes van Nawijn.]

 10. 15

  ‘To offend is the test of freedom,’ said Theo. ‘Your freedom ends where mine begins and freedom stands on the ground of mutual respect,’ said Muhamed. So Theo offended Muhamed and Muhamed’s freedom was tested.’

 11. 16

  Ik vind Amerika in dit verband een interessant voorbeeld. Er is geen populair medium in de VS dat Theo van Gogh’s racistische columns, die jarenlang Moslims alleen maar als geitenneukers en cultureel achterlijk benoemde, gepubliceerd zou hebben. Desondanks, mag je in de VS alles zeggen wat je maar wil. Waarom werkt absolute vrijheid in de VS wel en in Nederland niet?

 12. 17

  @caprio: Omdat mensen in Amerika wel gewend zijn aan moorden op mensen die dingen verkondigen of zich daarmee bezighouden waar anderen aanstoot aan nemen?

  Denk aan Martin L. King en diverse abortusarten.

  Misschien is men daar gewoon wat voorzichtiger?

 13. 18

  to @caprio:
  Je kunt Theo van Gogh’s columns onmogelijk racistisch noemen. Ik geloof dat zo’n beetje alle godsdiensten en rassen door Theo van Gogh onderhanden (of in Theo van Gogh’s bewoordingen: gegeitenneukt) zijn genomen.
  Zelfs in het in Nederland overheersende (hoe lang nog) blanke ras kreeg door Theo van Gogh een beurt of werd gegeitenneukt. Kijk maar eens wat hij over Burgerleraar Cohen, LPF-ers, Politiek correcte linkers heeft geschreven.

 14. 20

  @Caprio, ik denk dat de Amerikaanse media een meer bedrijfsmatige instelling hebben. Ze durven hierdoor weinig risico’s te nemen. Van Gogh zou een gigantisch bedrijfsrisico zijn.

 15. 21

  God bestaat niet, dus waar hebben we het over. En als ie wel bestaat kan ie wel voor zichzelf zorgen. Daat heeft ie noch jihaddisten noch Dommer voor nodig. Volgens mij is het nou juist blasfemie om te denken dat God’s zaak niet zonder jouw activisme kan. Dus: Dommer aanklagen.

 16. 22

  Uitstekend idee! laat de overheid die lompe autochtonen maar eens een lesje leren. Ze vragen erom! 1 overteding is een gele kaart, de derde overtreding leidt tot steniging door een achterstandgroep naar keuze!

 17. 24

  @Nooit Meer Slapen: onmogelijk en toch deed ik het, pas maar op met mij!
  In geval van twijfel altijd de VanDale raadplegen: racisme=”het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde”
  VanGogh had last van een structureel gevoel van meerwaarde hetgeen hij uitte door sinds de moord op de pedofascist Fortuyn, Moslims voortdurend als achterlijk en geiteneukend voor te stellen. Hij was zelf misschien geen rechts-extremist en een prima vader, maar zijn columns waren ronduit racistisch.

  @Eskimo: Dat God niet bestaat kan onmogelijk bewezen worden.

 18. 26

  @mark
  Goede pots, zie Gerard reve nog achter die ballengooiende googelaar in de kerk lopen, nare tijd prachtig betoog van Gerard leek een beetje op Oscar Wilde. Die moest zich ook eens verantwoorden voor de rechter maar dan voor uit de kast komen als homosueel. Wat is nu precies een of de functie van een pots naar buiten brengen c.q. op een log plaatsen.Is dit een mogelijkheid je inzicht te verrijken of zelf laten omslaan door steekhoudende reaguurdersargumenten? Op deze pots slechts enkele inhoudelijke reacties gezien.
  Parels voor de zwijnen tot nu toe, wat een bekrompen koppenslaan vertoning. Spijtig dat ik dat vind en ook nog hier uit maar een onderwerp als dit is toch prachtig om erover te bomen.

 19. 27

  Karl Lagerfeld: “Racism, how mundane. It’s just a lable; which doesn’t mean the man didn’t have a point. In 2005 we will see that people neither are offended nor stopped by lables; problemsolving is the new axioma.”

 20. 28

  @ Caprio= onverbetelijk. Leer eens lezen.. behoren moslims tot een ras of zo? Je richten tegen een godsdienst heeft niks met rascisme te maken..

 21. 31

  @Sikbock: net leren lezen, ga de term racisme nooit meer verwarren met ethniciteit. Aan iedereen: ik zat er helemaal naast, Van Gogh schreef GEEN racistische columns, hij discrimineerde slechts dat mag wel in Nederland, overigens niet in Oostenrijk, dan stuurt heel Nederland briefkaartjes met expressies van burgerlijke verontwaardiging, maar in Nederland prima, in Nederland valt het onder vrijheid van meningsuiting.

  @toinerz: is dat niet interessant dan, dat er in Nederland wel een markt is voor discriminerende stukjes? Dat snap ik nog steeds niet hoor.

 22. 32

  @vancum: please brother, I am so tired of people who use language(!) to deny the existence of lables! If you want to deny lables than don’t use abstractions from reality and shut up.

 23. 33

  Dominee Schilder, wilt u eregast zijn bij de boekverbranding, mag u de lootjes trekken over welk volksdeel wij het eerst gaan ontmannen of onteren. Ik ben er nog niet uit wat de voorkeur heeft. Ontmannen klimt wel met stip.

 24. 34

  Vraag: Wat is er tegen om beleding en laster duidelijk strafbaar te stellen? En dat niet alleen voor Goden maar ook voor gewone mensen.

  Dat je niet meer mag beledigen is geen aantasting van je vrijheid van meningsuiting. Iemand die kritiek heeft op de islam kan dat ook normaal formuleren, en hoeft om een punt te kunnen maken het woord geitenneuker niet in de mond te nemen.

  En ik vermoed dat diegene die er perse op blijft staan moslims voor geitenneukers te mogen uitmaken eigenlijk wil zeggen dat ie niet van moslims houdt.

  En het lijkt me ook wel aardig als een jurist zich eens zou willen buigen over de diverse columns van TvG om -postuum- te kijken of die juridisch wel in orde zijn. Niet zozeer om Theo zijn ‘keizer van het vrije woord’ status af te nemen, maar om te kijken waar die grens ligt. Want TvG is niet aangeklaagd vanwege zijn columns, maar ik zou wel willen weten wat er zou zijn gebeurd als Mohammed B gewoon naar de rechter was gestapt.

  Want het is natuurlijk volkomen schizofreen als voetbalwedstrijden worden stilgelegd als een tribune roept dat de scheidsrechter een hoer is, maar columnisten wel hele bevolkingsgroepen als achterlijk en geitenneukend mogen neerzetten.

 25. 35

  Belediging, smaad en laster zijn strafbaar (261-271 WvStrafrecht).

  Ook is het strafbaar bepaalde groepen te beledigen (137c) resp. aan te zetten tot haat/oproepen tot geweld (137d).

  Meer hierover
  Sargasso cache
  En hier vond ik in de comments de verwijzing naar een, nu wederom, lezenswaardig stuk: Tolerantie, de vrijheid van meningsuiting en de Islam van Egbert Dommering (.pdf), waaruit ik toen de volgende kwoot haalde:
  [i]”Verkettering, oud en nieuw racisme, dreiging en agressie als reactie op kritische uitlatingen over moslims vormen een re

 26. 36

  En tegen Van Gogh is blijkens het volgende proces-verbaal al eens aangifte gedaan inzake zijn islamschrijfselen. Het betreft Theo’s verweer en biedt aardig inzicht in wat zijn bezwaren waren, en laat ook zien hoe hij toch ‘de nuance’ tracht te bewaren.

  ” Naar mijn opvatting mogen zowel God als Allah beledigd worden. Ik heb mij van die dankbare taak vaak en met veel verve gekwijt op de televisie. Dat er een groep Marokkanen is in Amsterdam, die zich uit in pure minachting voor het land waarin zij opgroeien, geeft mij alle recht hen te beledigen. Een echte belediging was trouwens “varkensneuker” geweest. Nu beperk ik mij tot de feiten. Uw vraag of ik dan alle Morakkanen moet beledigen, moet ik ontkennende beantwoorden. Ik val de fundamentalisten aan; niet mijn Marokkaanse buurvrouw.”
  http://www.theovangogh.nl/proverb1.html

 27. 37

  Wat een gezeik; als iemand in fabeltjes wil geloven over opstanding uit de dood, of vliegen op paarden, dan is dat hun recht. Net zo als iemand mag geloven dat bliksemflitsen een teken van God Joda is en het teken dat de TV 30x aan en uit gedaan moet worden. Maar dat ik dat als achterlijk bestempel en niet een glimlach met meewarrig blik kan onderdrukken zou mijn recht moeten zijn. Typisch weer dinosaurus Donner om te samen met vrindje Balkenende een stelling in te nemen van 50 jaar geleden.

 28. 39

  Theo van Gogh noemde Jezus Christus ‘de rotte vis van Nazareth’. Dat is respectloos tegenover alle mensen die van hun God houden. Net zoals het respectloos is om koranteksten op naakte vrouwenlichamen te schrijven.

 29. 40

  Vrije meningsuiting, zalig! Laten we het alsjeblieft koesteren. Wat je niet bevalt, leg je naast je neer. Zoveel meningen, zoveel zielen. Je kunt niet iedereen te vriend houden.

 30. 41

  Volgens mij mag je gerust zeggen dat in god geloven debiel is, maar niet dat gelovigen debiel zijn.

  In Nederland lijkt dat onnozel omdat iedereen er zijn schouders over ophaalt als iemand het zegt. Maar de wet bepaalt dan ook niet de context waarin dergelijke uitspraken worden gedaan, maar bepaalt alleen maar waar de grenzen liggen tussen de 1 en de ander zijn vrijheid.

  Het is eenvoudig voor te stellen dat de context verandert. Bijvoorbeeld een bepaalde religieuze minderheid waarvan elke week scholen en geloofshuizen in de fik gestoken worden, die niet binnen gelaten worden in bepaalde gelegenheden omdat alleen leden naar binnen mogen, etc, als je in een dergelijke context bij herhaling en voortduring gaat schrijven dat met puur op basis van de ethnische identiteit men achterlijk is en geiten neukt, dan is het eenvoudig te zien dat er olie op het vuur gegooid wordt.

  TvG hield echter om met vuur te spelen, en daar kwam al snel een steekvlam van.