Het einde van Duitsland

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag een stuk van Laurens Boven, vanuit Berlijn.

Cover van 'Deutschland schafft sich ab' (Foto: Wikimedia Commons)

In de Duitse media wordt hij de Duitse Geert Wilders genoemd: Thilo Sarrazin, lid van de SPD en lid van het bestuur van de Duitse Centrale Bank, de Bundesbank. Sarrazin betoogt in zijn omstreden boek ‘Deutschland schafft sich ab’ dat de immigratie van moslims de Duitse cultuur bedreigt. Hij gaat zelfs verder dan Wilders, want hij spreekt ook over de genetische verschillen tussen volkeren. De stellingen zorgen voor fel debat.

Terwijl buiten een honderdtal demonstranten luid protesteren tegen wat zij de racistische publicatie van Thilo Sarrazin noemen, is het in de zaal waar de pers- conferentie wordt gehouden afgeladen vol. Er zijn meer journalisten dan er buiten demonstranten zijn. Fotografen en cameramensen klimmen op stoelen en tafels om Sarrazin in beeld te krijgen. Servies valt op de grond. Dan neemt Sarrazin het woord en de rust keert terug.

Thilo Sarrazin is geen volkstribuun. Het kost moeite geconcentreerd te blijven luisteren. En dat terwijl wat hij zegt er niet om liegt. Zeker niet in Duitsland, dat dankzij de misdaden uit het verleden zo zorgvuldig probeert om te gaan met de rechten van minderheden.

De kern van de boodschap van Sarrazin is: Duitsland, het land en de cultuur, gaat ten onder aan de massale immigratie van de afgelopen decennia:

“Met het Duitse volk en de Duitse staat zijn we op een keerpunt in de geschiedenis aangeland waarvan de omvang en het karakter velen nog niet duidelijk is geworden. Met een historie van duizend jaar is het Duitse volk in kwantitatieve zin op de weg zichzelf af te schaffen.”

Islam
Hij baseert zich daarbij op demografische studies die aan zouden tonen dat de autochtone Duitse bevolking krimpt en de allochtone bevolking groeit. Dat immigranten dus volgens deze redenering geen deel van de Duitse cultuur zijn en ook geen deel kunnen worden, is waarom tegenstanders hem ‘cultuurrasicme’ verwijten.

Sarrazin maakt bovendien onderscheidt tussen verschillende groepen van immigranten. Terwijl integratiedeskundigen het tegendeel beweren, stelt hij dat de problemen met integratie optreden bij moslims en niet bij andere groepen. Waar niet-islamitische groepen vrij goed zouden integreren in de tweede en derde generatie, zijn het de moslims waar problemen zijn, omdat de islam niet past in de seculiere westerse samenleving.

“Voor deze problemen is niet de etnische afkomst verantwoordelijk, maar de afkomst uit de Islamitische cultuur. Bij alle immigranten behalve de islamitische verdwijnen de problemen zodat verschillen ten opzichte van de Duitsers niet meer vast te stellen zijn.”

In zijn boek schrijft hij: “Ik wil geen vreemde worden in eigen land.” en “Als ik het geluid van een moskee wil horen, dan boek ik een reis naar het Midden-Oosten.” Daarmee presenteert Sarrazin zich als het Duitse gezicht van de in Europa steeds groter wordende anti-islamitische beweging. Hij is niet de eerste in Duitsland die de Islam aanvalt, maar wel de belangrijkste politicus die dat zo openlijk doet. Het gaat hem er om een debat op gang te brengen over problemen die in andere landen al jaren worden besproken, maar in Duitsland nog een taboe zijn.

Genetica
Maar Sarrazin gaat verder, en vooral daarmee haalt hij zich de woede van de Duitse politiek en media op de hals. Sarrazin spreekt niet alleen over culturele verschillen, ook over genetische. Zo delen Joden bijvoorbeeld bepaalde genetische eigenschappen. Dat leest hij in recent wetenschappelijk onderzoek:

“De jongste onderzoeken naar het DNA laten de gemeenschappelijk genetische wortels zien die alle tegenwoordig levende Joden delen. Dat is een feit.”

Vervolgens beweert Sarrazin ook nog dat immigratie Duitsland dommer maakt. Want Duitsland trekt dommere immigranten aan dan bijvoorbeeld de VS. Daar moeten migranten namelijk meteen presteren, terwijl Duitsland met zijn sociale zekerheid de minder ondernemende mensen trekt. En omdat intelligentie erfelijk zou zijn, is het probleem van domme migranten ook in de toekomst nog voelbaar.

Met dergelijke uitspraken komt Sarrazin gevaarlijk dicht bij racisme. In Duitsland ligt dat uiterst gevoelig, met de gruweldaden uit de nazi-tijd in het achterhoofd. Sarrazin zegt dat je de oorlog natuurlijk niet moet vergeten, maar je mag je niet laten binden door de geschiedenis bij het oplossen van problemen in het hier en nu.

Wilders
Is Sarrazin met zijn anti-islamisme nu een Duitse Geert Wilders? Er zijn verschillen en er zijn overeenkomsten. De uitspraken over de Islam staan inderdaad in elkaars verlengde, maar de genetica is bij Wilders geen thema. Sarrazin zelf neemt duidelijk afstand van Wilders.

“De Nederlandse ontwikkeling betreur ik net zo zeer als de meerderheid van de verstandig denkende Nederlanders dat doet. Het was de opgave geweest van de grote partijen in Nederland om op tijd te problemen aan te spreken, zodat het niet tot een dergelijke verkiezingsuitslag was gekomen. De tendens richting rechts-nationale partijen vind ik uiterst gevaarlijk.”

Sarrazin wil daarom geen eigen partij oprichten, maar in de SPD blijven en daar de problemen en zijn oplossingen onder de aandacht brengen. Maar dat zal niet gebeuren. Nog tijdens de persconferentie komt het nieuws binnen dat de SPD Sarrazin uit de partij wil gooien. Te groot zijn de verschillen tussen zijn uitspraken en dat waar de Duitse sociaal-democratie voor staat.

De vraag is nu hoe lang hij nog lid kan blijven van het bestuur van de Duitse centrale bank. Want ook Angela Merkel heeft zich inmiddels van Sarrazin gedistantieerd. Sarrazin is door de Bundesbank opgeroepen snel tekst en uitleg te komen geven aan zijn collega bestuursleden voordat die een besluit zullen nemen over zijn toekomst.

 1. 1

  Jammer dat bij hem (net zoals bij Wilders) een zinnige discussie wordt overschreeuwd door islamfobie.

  Ik denk dat hij namelijk wel een punt heeft als hij zegt dat immigratie Duitsland dommer maakt. Het lijkt me niet verstandig dat argument te gebruikem om de huidige immigranten te beledigen, maar wel om hoe je (toekomstige) immigratie zou moeten organiseren..

 2. 2

  @1: Dat immigratie dommer maakt is alles behalve een vaststaand feit. Dat je relatief laag opgeleide mensen binnen haalt zou kunnen, maar je kan daar tegenin brengen dat die mensen aldaar niet de mogelijkheid hebben gekregen zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Daar zitten dus ook academici in de dop (of in ieder geval hun kinderen).

 3. 3

  Op deze termen is er geen zinnige discussie mogelijk over immigratie. Simpelweg omdat de aannames niet kloppen. Dan gaat het over immigratie (hoeveelheid), integratie (een proces dat enkele generaties duurt) en dé islam (die niet bestaat).

  Ook omdat het een duitser is (ik sta er zelf verbaasd van dat dat dus uitmaakt) klinkt er toch wel erg veel zorgen over ‘het edele duitse ras’ in door. Ik denk dan aan termen als ‘Het Duitse Volk’, om van de genetica nog maar niet te spreken. Een moderne versie van schedelmetingen in feite, deze manier van omgaan met genetische verschillen.

  Ben benieuwd of Wilders achterop springt, of dat hij zich distantieert.

 4. 4

  @2: Hij zegt het inderdaad wat kort door de bocht, maar ook jij geeft toe dat er vooral ‘relatief laag opgeleide mensen’ binnen komen. Het lijkt me een zinnige discussie om voor toekomstig immigratiebeleid te kijken of dit veranderd moet/kan worden.

 5. 5

  Wilders heeft zich nog nooit aan eugenetica schuldig gemaakt, het lijkt me tactisch ook heel dom om dat te gaan doen. Dan wordt hij echt niet meer gedoogd door CDA of VVD.

  Uit zijn uitspraken blijkt overigens dat Sarrazin de ballen verstand heeft van genetica. En er dan toch een boek over schrijven, hè. Dat doen die domme immigranten dan tenminste niet.

 6. 6

  @cancel: dorpelingen hebben vaak minder goede opleidingskansen dan stadsmensen, maar het is wel heel erg dom om daar de conclusie aan te verbinden, dat dorpelingen dus dommer zijn dan stadsmensen, en om vervolgens op basis van die domheid dorpelingen te verbieden om naar de stad te komen.

 7. 7

  Ongetwijfeld zal er ook in Duitsland een markt bestaan voor dit soort ideeën. Bij ons heeft ’t ook een tijd geduurd voordat dit soort ideeën ‘respektabel’ werden gemaakt doordat mensen uit de traditionele partijen ze gingen uiten. In Duitsland kost dat natuurlijk wat meer moeite, maar ’t zou me niet verbazen als dit ’t begin is van een duitse extreem-rechtse partij die fatsoenlijk genoeg oogt om kiezers te trekken a la Wilders bij ons.

 8. 9

  @6: minder hoog opgeleid in elk geval.

  Als een groter deel van de beroepsbevolking (te) laag opgeleid is, is dat niet goed voor een economie die veelal op opleiding draait zoals de onze.

 9. 11

  @8: Ik zou konservatief ook niet gelijk willen stellen aan onfatsoenlijk, in Nederland heb je ook zeer respektabele konservatieven, maar de uitlatingen van Sarrazin zou ik niet zozeer konservatief willen noemen, hooguit zitten er wat konservatieve elementen in.

  @10: Ben benieuwd wat ’t vervolg is, maar ’t zou zomaar kunnen dat Sarrazin z’n hand overspeeld heeft door de joden erbij te halen. Uit zijn reaktie blijkt trouwens dat hij nog steeds niet doorheeft dat ie onzin uitkraamde (zoals terecht al opgemerkt in #5).

 10. 12

  ik meen me van mijn biologie les te herinneren dat alle mensen met zeg groene ogen een bepaalde gen combinatie hebben. Ben ik nu een racist als ik dit hardop zeg?

 11. 16

  Hoewel het in Nederland niks opschiet zijn we verder met de discussie dan Duitsland. Ieder West-Europees land met sociale voorzieningen en aanzienlijke aantallen allochtonen moet er vroeg of laat doorheen. Door een fikse discussie.

  Duitsland staat ook nog heel veel te wachten.

 12. 17

  @16: Ik denk dat je gelijk hebt, in de meeste west-europese landen is de diskussie ondertussen wel min of meer op gang gekomen. Maar de diskussie in Duitsland zou wel ’s een stuk heftiger kunnen worden dan die hier.

 13. 18

  Immigratie bevordert ook de variatie in de gene-pool in een bepaald gebied, wat dus op termijn kan leiden tot een verijkking en versterking van het ras. Maar welke individuele genen leiden tot wat? Deze discussie is niet op wetenschappelijke gronden (en zeker niet vanachter een camouflagescherm van statistiek) te voeren dus slechte retoriek van Sarrazin. Maar eugenics waren allang dood, dus waarom neemt met hem eigenlijk serieus?
  Culturele verschillen (waarden, normen, voorstellingsvermogen en ambitie, basishouding en instinctief reageren op prikkels uit de buitenwereld etc. etc.) zijn er natuurlijk wel. Deze discussie over tolerantie moet wel gevoerd worden.

 14. 19

  Vorige week las ik een interview met een Turkse Duitse die actievoert tegen neef-nichthuwelijken.Helaas kan ik dat interview zo snel niet terugvinden.In meerdere wijken met grote moslimpopulaties in Duitsland vindt tot zelfs meer dan 50 procent inteelthuwelijken plaats. Zij voert actie vanwege de grote gezondheidsrisico’s en de hoge maatschappelijke kosten. Zij wordt vanuit eigen kring ernstig bedreigd.Eigenlijk schandalig, want zij komt op voor toekomstige slachtoffers.

  Onder Pakistanen in Groot Brittanië ook een groot probleem. Eigenlijk door heel Europa zoals ook Nederland onder moslimpopulaties. Door de belastingbetaler hier gesponsord via o.a. Wajong en AWBZ.

 15. 20

  @19: volgens mij spelen inteelthuwelijken in NL een kleine rol. Als je dit soort dingen beweert is het een kleine moeite het eerst uit te zoeken. Kom dus met een link naar betrouwbare informatie.

  En die huwelijken worden gesponsord via uitkeringen? Dat moet je toch echt beter uitleggen want het slaat zo nergens op.

 16. 22

  @19: Dat is voor zover ik het heb gevolgd niet waar Sarrazin het heeft gehad. In een interview met De Groene Amsterdammer (alleen voor abonnees) zegt hij:
  ”Intelligentie is een kwestie van aanleg en omgeving, maar de erfelijke factor weegt het zwaarst. Neem de Oost-Europese joden. Hun IQ ligt vijftien procent boven het Europese en Amerikaanse gemiddelde.”
  Dit lijkt me rechtstreeks afkomstig uit het beruchte The Bell Curve, waarin het argument werd gemaakt dat negers in Amerika arm zijn omdat ze dom zijn en dat dat niet discriminerend was, omdat ze ook zeiden dat joden en Oost-Aziaten slim zijn.

  ”De wetenschappelijke onderzoeken die ik ken, wijzen uit dat intelligentie voor vijftig tot tachtig procent genetisch bepaald is. De rest hangt van de omgeving af: familie, maatschappelijk milieu en school.”

  Hieruit werd me duidelijk dat Sarrazin het begrip ‘heritability’ waar genetici naar wijzen als ze zeggen dat ‘intelligentie voor 80% erfelijk is’ niet goed begrijpt. Overigens een veel voorkomende misvatting. (Misschien daarom stoch maar weer even linken naar de uitleg wat het nu wel betekent.)

  voor zover neef-nichthuwelijken overigens een extra kostenpost vormen voor de Nederlandse gezondheidszorg schat ik dat die extra kosten procentueel ergens ver achter de komma liggen.

 17. 24

  @23: Het is ook gewoon een ingewikkeld concept.

  Maar goed, het belangrijke is dus dat de uitspraak ‘intelligentie is voor 80% erfelijk’ slaat op een variatie in een populatie onder bepaalde omstandigheden. Lengte heeft op dit moment in Nederland een hele hoge erfelijkheid; de variatie van de lengte van de Nederlander hangt voor iets van 80% of 90% van de genen af, want iedereen heeft beschikking over voldoende voedsel en gezondheidszorg om de genetisch maximaal mogelijke lengte bereiken. Een eeuw geleden, toen er nog veel grotere verschillen tussen arm en rijk waren was de erfelijkheid van lengte in Nederland veel lager. Soms werkt het begrip dus ook precies de andere kant op als je misschien eerst zou denken: het verschil in lengte in een populatie die bestaat uit Ronald en Frank de Boer is 0% erfelijk, want ze zijn een eeneiige tweeling en niets van het verschil kan uit de genetische achtergrond worden verklaard. Merk ook op dat het gaat om een statistisch begrip over variatie; het betekent expliciet niet dat bv 80% van jouw lengte als individu afhankelijk is van je genen. Dat ene verwaarloosde onderkruipertje kan best alsnog een boom van een kerel worden als we er wat aan doen.

  Het is ook belangrijk dat de populatie homogeen is. De erfelijkheid van intelligentie binnen een groep Nederlandse middenklasse kinderen is hoog. Binnen een groep kinderen van arme analfabete Turkse kinderen waarschijnlijker lager, maar nog steeds vrij hoog. De erfelijkheid binnen de combinatie van de twee populaties is echter laag, omdat er een grote omgevingsfactor wordt geïntroduceerd. Naarmate de Turken beter geïntegreerd raken, wordt de erfelijkheidsfactor van verschillen in intelligentie naar verwachting kleiner.

  Een beetje rommelig, maar ik hoop dat het duidelijk is geworden.

  Bij mijn link zitten applets waarmee je met dat soort dingen grafisch kan testen.

  Wat je me niet moet vragen is hoe je die erfelijkheden moet bepalen. Ik heb er naar gekeken en alleen vastgesteld dat het erg ingewikkeld is.

 18. 25

  Ik probeer te begrijpen wat dit betekent voor het betoog van S.

  Bedoel je bv. te zeggen dat Sarrazin de fout maakt om te vergeten omgeving mee te nemen? Dus dat IQ van Turken lager is, niet omdat ze minder aanleg hebben, maar omdat hun omgevingsfactoren minder gunstig zijn?

 19. 26

  @25: Dat is punt één. Die 80% die hij noemt kan alleen slaan op een bepaalde populatie die in een bepaalde omgeving getest is. Meestal is het een populatie die je kan aanduiden met het acroniem WEIRD – Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic – een feit waardoor al veel sociaal-psychologisch onderzoek bij nader inzien toch niet zo goed bleek te kloppen. Juist bij die groep verwacht je ook een hoge erfelijkheidsfactor in de intelligentie.

  Maar de nog veel grotere fout die Sarrazin maakt is het koppelen van een gevonden verschil aan intelligentie in populaties aan het voorkomen van genvarianten bij die populaties. Die erfelijkheidsfactor is puur een statistisch uitspraak, hij zegt niets over een oorzakelijk verband.
  Door ingewikkelde gen – omgevings interacties kan je er ook al snel de mist mee ingaan. Stel er is een gen dat in de ene variant zorgt een plant snel, maar energieslurpend groeit en in de andere variant langzaam, maar zuinig. Op een bemeste akker hebben de grootste planten de eerste variant, op een rotsig ondergrond de tweede (de hardlopers zijn doodlopers gebleken.) In dit voorbeeld is er nog wel een verhaaltje van te brouwen welke variant de grootste plant oplevert, maar neem een ingewikkelde eigenschap als intelligentie die afhangt van een hoop genen die allemaal op hun eigen manier interacteren met elkaar en de omgeving en het wordt een moeilijk verhaal om er nog iets begrijpelijks van te maken; je zal al snel uitkomen op een soort vrij complexe kansmatrices. Er zijn ook mensen die ‘heritability’ daarom een onding vinden dat je niet moet gebruiken.