‘Het is de schuld van de minister…’

Dossier:

REPORTAGE - ‘…dat Vestia meer dan twee miljard heeft verloren met de speculatie met derivaten.’ Zo luidde de stelling van Marcel de Vries. Wie had gedacht dat deze oud-treasurer en handelaar in derivaten van woningcorporatie Vestia spijt zou hebben van zijn handel en wandel in de afgelopen jaren, heeft het goed mis.

Voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie vertelde hij over de grote bedragen die hij voor de corporatie had verdiend in de afgelopen jaren met zijn derivatenhandel. Vestia betaalde volgens hem in vergelijking met andere corporaties op aangetrokken leningen één procent minder rente. Op de vraag van de commissievoorzitter Van Vliet of die verdiensten opwogen tegen de risico’s die De Vries aanging voor Vestia bleef hij het antwoord schuldig.

De Vries stelde niets verkeerd te hebben gedaan. Volgens hem moedigde zelfs het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het toepassen van de derivaten die Vestia gebruikte aan. Het WSW kreeg altijd alle informatie over de afgesloten overeenkomsten met de banken en had nooit bezwaren gemaakt.

Sterker nog: De Vries werd gezien als deskundige en gevraagd om voor andere corporaties en ook voor het Centraal Fonds Volkshuisvesting lezingen te houden over zijn beleggingsstrategieën.

Ook intern had hij alles altijd goed geregeld met zijn verantwoordelijken de heren Wever en Staal, respectievelijk zijn financiële baas en directeur-bestuurder. In het treasury-overleg werden de belangrijke zaken besproken, vond het nodige overleg met accountant en Raad van Toezicht plaats en werd in begroting en jaarrekening op de vereiste wijze verantwoording afgelegd. Geen vuiltje aan de lucht dus.

Volgens de Vries beschikte Vestia over voldoende reserves om plotselinge rentedalingen, waarbij de corporatie aan de banken grote bedragen in onderpand moesten geven, te kunnen opvangen. Op het moment suprème bleek echter het WSW zijn eerdere verleende borgstelling aan Vestia niet nakwam, waardoor Vestia zodoende volgens De Vries in de liquiditeitsproblemen kwam.

De minister heeft daarna in paniek gehandeld. Het Rijk heeft volgens hem veel te snel ingegrepen, want met een tijdelijke lening van een paar miljard zouden alle problemen kunnen zijn opgelost. Over die miljarden had dan alleen maar wat rente hoeven worden te betaald.

Na afloop van de derivaatcontracten waren aldus De Vries de voorgeschoten miljarden vanzelf teruggevloeid. Omdat de minister daar niet aan wilde en koos voor het uitkopen van de banken, dient zij daarop ook de te worden afgerekend. Hij had niets verkeerd gedaan.

De Vries werd er zichtbaar niet heet of koud van. Zelfs toen commissievoorzitter Van Vliet kenbaar maakte zich aan de houding van De Vries te storen: ‘U blijft steeds glimlachen…´ De Vries bleef onverstoorbaar.

Eten, reizen en helikoptervluchten hoorden bij het zaken doen met de banken. Ook de tien miljoen aan betalingen die hij had ontvangen van de heer Greeven voor het afsluiten van de vele derivaten, vond hij niet onoorbaar. De Vries zei zich in ieder geval niet door die uitjes en de door Greeven uitbetaalde bedragen te hebben laten leiden in zijn werk voor Vestia.

Volgens hem had de corporatie nooit enig nadeel van zijn optreden ondervonden en zou hij ook nu nog opnieuw hetzelfde doen ten behoeve van een goed volkshuisvestingsbeleid.

Stellig niet alleen de commissie zal dit verhoor met kromme tenen hebben gevolgd.

Reacties (22)

#1 Anna

Getverderrie, wat zijn ze toch van alles los, die zelfverrijkers. Al vanaf 2008 had het openbaar ministerie in moeten grijpen, tanks langs die huizen van die oplichters en ophalen die buit. Nu is het dweilen met de kraan open. Het gewone volk mag de rekening betalen en dan vraagt men zich af waarom er toch zo weinig vertrouwen is in de politiek. Nou daarom!

 • Volgende discussie
#2 Inca

Het blijft opmerkelijk. Heel veel geld krijgen omdat het een functie is met enorm veel ‘verantwoordelijkheden’, maar uiteindelijk blijkt het toch altijd iemand anders’ verantwoordelijkheid geweest te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inkwith Barubador

“belegingsstrategien”, ja dat is een mooie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lampe

@2: Inderdaad. Het is toch werkelijk om moedeloos van te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Derpjan

@2 & @4

Daar houdt het niet op: je hebt ook nog het heel veel geld krijgen omdat je zogenaamd veel meer voor elkaar krijgt dan een normaal mens of zelfs wat wiskunidg plausibel is (rainmaker) en als het dan mis gaat komt het door “toevallige marktfluctuaties die niemand kon zien aankomen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@2: en @5:
En je kunt gratis nog betere adviezen krijgen ook ;-)
http://www.iexprofs.nl/Column/Opinie/91082/Elke-aap-kan-de-markt-verslaan.aspx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mario

@1, je hebt zelf dus niet door dat jullie beiden, zowel jij als die charlatan Marcel de Vries, met het vingertjûh naar de politiek/ overheid wijzen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lampe

@5: Ik vrees dat het überhaupt nooit zal ophouden en dat we ook nu weer van een koude kermis zullen thuiskomen. Het zou mij niets verbazen dat we de komende jaren zullen ‘oogsten’ van dertig jaar neoliberaal beleid. Ons telkenmale van parlementaire enquete en onderzoek naar enquete en onderzoek laten dirigeren door het parlement. Dat zal wel de politieke bezweringsformule zijn voor de komende tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Grûtte Pier

Ik heb een stukje zitten volgen met het verhoor van Erik Staal.
Wat een aanfluiting is deze parlementaire enquête zeg!
In plaats van een feitenonderzoek doet deze commissie niet veel meer dan eigen (veroordelende) meningen ventileren en de ondervraagde hun meningen in de mond leggen.

“Zelfs toen commissievoorzitter Van Vliet kenbaar maakte zich aan de houding van De Vries te storen: ‘U blijft steeds glimlachen…´”

WTF?

Edit: Ach jà, Roland van Vliet (ex) PVV-er. Van een fascist kun je ook niet teveel kwaliteit verwachten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anna

@7
Het is het geheel, een gigantisch bedrag verspillen en je topambtenaren zich laten verrijken en dan ook nog een verkeerd beleid voeren. You bet, vertel mij nou niet dat de gemeenten en overheid en volkshuisvesting niet samengaan, reken maar dat de overheid hier mee te maken heeft, twintig jaar lang een PvdA bestuurder op een postje zetten en er niets mee te maken hebben? Jarenlang geen interesse hebben in volkshuisvesting terwijl het tekort aan huisvesting maar door duurt, die werken samen hoor. You bet, eerst de alleenstaande gescheiden ouders die voorrang krijgen dan de allochtone inkomers vervolgens de asielzoekers en dan nu de criminele allochtonen. You bet, maar ze kunnen er niets aan doen en ze weten het dat is het ergste, stel je voor dat is niet politiek correct.
De categorie allochtonen die in de bijstand zit woont in de binnenstad en degenen die een baan hebben weten zich geen raad.

Mede dankzij de overheid en de gemeentelijke diensten,
Hartelijk dank

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Derpjan

@8

Het houdt ook nooit op. Daarom moet je je systeem zo bouwen dat mensen niet meer in zulke posities worden gebracht of dat het systeem gewoon robuuster is. Het is hetzelfde met de banken: die zullen toch wel flinke risico’s blijven nemen, graaien en haantjesgedrag vertonen, de truc is te zorgen dat je in zo’n situatie gewoon de bank failliet kan laten gaan zonder dat de economie ten onder gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Grûtte Pier

Nog even ter aanvulling op #9:
Kwam zonet op een artikel waarin zo ongeveer dezelfde kritiek gegeven werd over de manier van ondervragen door de enquête-commissie:
“…de commissie meet zich bij het stellen van de vragen ook direct een oordeel aan. Zelfs al voordat de vraag gesteld is.”
“Vervolgens moet die persoon zich gaan verdedigen tegenover de visie en oordelen van een commissielid.”

Dat is nu net wat ik bedoelde #9. Wat een flut commissie!

http://www.how2ask.nl/2014/06/de-parlementaire-enqute-woningcorporaties/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

@12: dat is na de commissie-van traa langzaam in opkomst gekomen. Die commissie deed best aardig werk, maar dat kwam goed in de pers.

D’r zijn daarna nog een paar commissies geweest die niet zo in de spotlights kwamen, maar op een gegeven moment werden het mediashows. Het ging ook niet meer om waarheidsvinding of om eea nu eens definitief uit te mesten en daarna met een schone lei verder te gaan; de politiek moest laten zien dat ze goed bezig waren. Bij de enquetecommissie over de crisis ging het op ongeveer dezelfde manier als hier: politici die vooral sgande spraken en vooral bezig waren met het schoonvegen van hun eigen straatje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 nome

Toch wel fijn om de verantwoordelijken voor mijn stijgende huur wat beter te leren kennen. Ben er nu meer dan ooit zeker van dat de huur zal blijven stijgen. Binnenkort betaal ik de huur gewoon aan een buitenlands beleggingsfonds. Corporate is tenslotte bijna het zelfde als corporatie, zo niet een stuk meer van deze tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Grûtte Pier

@14:
Het VVD verkiezingsprogramma ‘Niet doorschuiven maar aanpakken’ zegt: Huren mogen elk jaar 3 procent meer stijgen dan de inflatie.
Waarschijnlijk mag je Rutte als verantwoordelijke aanwijzen.

Dit alles om de (koop) woning zeepbel instant te houden.

Verder: Heb je iets tegen buitenlanders ofzo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk van S tot S

@15:
Je snapt de VVD niet:

Stel dat de huur, de zorg het eten enz. niet duurder werden, dan kost dat werkgelegenheid bij de loketten van de huursubsidie, zorgpremie en de voedselbank ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Mario

@10, nope, je hebt het dus werkelijk niet door.

Maar goed, blijkens je gebezigde retoriek is het volkomen duidelijk dat jij liever je xenofobe onderbuik voor je laat spreken.

Je verdere opmerkingen over allochtonen, hebben niets -maar dan ook helemaal niets- met Vestia en/ of Marcel de Vries te maken. Maar, wederom, met je onderbuik. Triest hoopje mens, dat ben je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sjors van Beek

@0: En wat ik niet snap, en waar ik nergens wat over lees: hoe kan het dat die De Vries gewoon in loondienst was, gewoon zijn werk deed, maar zelf wel miljoenenwinsten overhield aan zijn werkzaamheden..?? Hoe kan het dat dit kan? En dat dit kennelijk niet – of moeilijk – aan te pakken is? Strafrechtelijk (corruptie), disciplinair (misbruik van bevoegdheden), fiscaal, whatever? Wat is er mis met ons systeem dat dit soort wanstaltigheden onbestraft plaats kunnen vinden..?
Wie legt het me uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sigma

@18: In dit geval zijn de miljoenen afkomstig van tussenpersoon Arjan Greeven. Deze ontving €20.000.000 van de banken voor het slijten van hun producten aan Vestia, en deelde dat “netjes” met De Vries. Van omkoping was geen sprake, vond Greeven, “omdat [De Vries] niet om het geld vroeg”.

Oftewel: iedereen was in de illusie dat ze prachtproducten verkochten aan Vestia. Helaas. Het is een goed voorbeeld van informatie-asymmetrie en “moral hazard”.

Overigens wordt Greeven wel vervolgd voor fraude en is van plan, als hij hierna nog wat overhoudt, dit terug te geven aan Vestia.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Derpjan

@19

Ook gewoon een voorbeeld van “shit happens” in de zakenwereld. Het probleem is dat een publieke voorziening daar afhankelijk van is en dat de gebruikelijke dempende mechanismen (dreiging van faillisement bv.) niet van toepassing zijn bij zo’n deels privaat, deels overheid onderneming (net als de NS). Overigens heeft de ING bank Vestia gewaarschuwd bepaalde deals niet te sluiten, maar men luisterde niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Diener

Ik krijg kromme tenen van de hypocrisie in deze affaire. De Vries et al worden niet aangepakt om wat ze gedaan hebben, maar omdat ze verloren hebben. Bij succes met deze praktijken hadden ze een lintje gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Derpjan

@21

Ja, maar dat is een heel diep en heel oud maatschappelijk probleem (en niet alleen in Nederland). De waarheid is dat er geen “excellente” snelle jongens bestaan die de beurs blijvend kunnen verslaan, er zijn wel slimme jongens met gladde praatjes die mensen kunnen overtuigen dat ze zo goed zijn. Dat is een probleem in de zakenwereld en de semi-overheid maar heeft dezelfde oorsprong als onze bewondering voor topsporters, acteurs en muzikanten. Het heeft ook ergens wel psychologisch nut (het stelt ons in staat leiders te volgen in noodzakelijke maar risicovolle ondernemingen).

 • Vorige discussie