Het belang van evolutie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Science benoemde vorig jaar de vooruitgang in de evolutiebiologie tot doorbraak van het jaar, waarbij evolutie ruimtemissies zoals Cassini-Huygens en klimaatverandering achter zich liet. De extra aandacht van Science voor evolutie is geen overbodige luxe in de V.S. Een enquête door CBS News onder 899 Amerikanen wees uit dat 53% denkt dat de mens een kleine 10.000 jaar geleden is geschapen door God. President Bush heeft zich vóór Intelligent Design uitgesproken, en zijn nieuwe persofficier, Tony Snow, is ronduit creationist.

De evolutieleer is echter meer dan een elegante verklaring voor het ontstaan van soorten. R. Nesse e.a. hebben een kort maar krachtig pleidooi gehouden, waarin ze de relevantie van evolutie aantonen voor de medische wetenschap. Nesse stelt dat o.a. het onderwijzen van de evolutietheorie duidelijk zal maken “that both the human body and its pathogens are not perfectly designed machines but evolving biological systems shaped by selection under the constraints of tradeoffs that produce specific compromises and vulnerabilities”.

Er zijn veel voorbeelden waar een evolutionaire benadering van ziekte(verwekkers) interessante resultaten heeft opgeleverd. Recent bleek dat het mogelijk is om het verloop van een tumor te voorspellen door de cellen in tumoren als populaties met verschillende diversiteit te zien. Wanneer de diversiteit in tumorcellen groot was, bleek de kans op kwaadaardige ontwikkeling van de tumor snel toe te nemen. De hoge diversiteit in kankercellen verklaart volgens de onderzoekers mogelijk waarom therapieën soms niet aan slaan; er is vaak een kleine groep cellen resistent.

Als nu de anti-evolutiestemming in de V.S. verergert, kan dit soort onderzoek daaronder gaan lijden. Stamcelonderzoek is immers ook al beknot, en klimaatverandering wordt door deze regering niet serieus genomen. Daarentegen zal dit wellicht perspectieven bieden voor Europa en Azië om met toponderzoek aan de haal te gaan?

Reacties (35)

#1 Spuyt12
 • Volgende discussie
#2 MP

Leuk stuk Akufu, er zijn ook nog van die stromingen die zeggen dat er zoiets bestaat als micro-evolutie (selectie en variaties binnen een soort) maar niet macro-evolutie (het onstaat van nieuwe soorten). Dit laatste is dan door God gecreeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 MP

Dus Bush denkt dat de spaanse griep door God op aarde is gebracht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Akufu

De definitie van macro-evolutie is glibberig in dat soort kringen. macro-evolutie kan dan het ontstaan van nieuwe soorten betekenen, maar ook het plotselinge ontstaan van een volkomen nieuwe eigenschap zoals een vleugel of een oog…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 MP

Hoe verklaren ze eigenlijk een lammetje met vijf poten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Spuyt12

@MP: Foutje van de natuur, eh Gods volmaakte schepping.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

MP: Zelfde manier als de goals van Maradonna tegen England… Spaanse griep is natuurlijk micro-evolutie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jip

The Big Bang = 0 ?
0 = God x Evolutie ?
* roerend in een kopje thee plus een lekkere roombotersprits erbij vroeg de volslagen leek zich af of er (fictieve) wiskundige modellen bestaan*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Akufu

@MP: het bewijs dat mutaties alleen maar slecht zijn, en dus bestaat evolutie niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MP

Bush gelooft vast niet in micro-evolutie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 MP

Het perfect zijn is ook een uiterst relatief begrip, beter is te spreken over opmtimaal. Op het het moment dat de omstandigheden veranderen is het niet meer optimaal (perfect) en zal er druk zijn om langs evolutionaire weg te veranderen. Of grijpt god dan in? Verandert god ook de omstandigheden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Agricola

@ MP 5:

God schiep het universum idd volmaakt, maar na de zondeval veranderde dat volmaakte universum in het onvolmaakte waarmee wij bekend zijn. Niet Gods fout, maar die van Zijn vertegenwoordigers hier op aarde: de Mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 nove

evolutionaire wetenschap een uiterst pragmatisch middel om religie zichzelf te laten uithollen. Nietsches wraak, god is ee nfantoom, een surrealistische bovennatuur, een ontkenning van de wetenschap en het -rationele- intellect.
Men leest aan de depolitiseringscrisis in de humanoria – menswetenschappen- de castratieangst en de behoudzucht van de machthebbende (bezittende klasse, gepriviligeerde burgerij) elites af. The ruling elites don’t surrender, they collectively hide behind ‘ total denial’ of the material truth of dialectics and claim the future and all prosperity are for the ‘chosen’, the converted, the circumstanced dickheads. De besnedene, de gedoopten, de ‘gevormden’, zij en zij alleen hebben rechten. Knechting, vervreemding en onderdrukking om de welvaart voor enkelen is onderdeel van de klassenoorlog sinds de industriele ‘revolutie’ ( of globalisatie, liberalisatie, privatisering, expansie en huurlingenlegers) en opoffering voor de ‘nationale eer’, de man en zijn patriarchale , hierarchische cultuur van de barbarij en tyrannie.

De religieuzen snappen weinig van de dialectiek van de macht. Zolang monotheisme de mensen knecht en foltert en de ratio of inttellect infantiliseert, zal ze uiteindelijk zichzelf overbodig verklaren en verschrompelen tot een rudimentair gegeven als de blindedarm of een apenstaart die van ons stuitje is ‘gevallen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 MP

@agricola
Het grote experiment van God.

De mens heeft dan het vijfde pootje eraan geplakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MP

Om terug te komen op akufu’s stuk. Ze brengt een interessant punt naar voren. Het volledig terzijde schuiven van elke vorm van evolutie. Zal de medische vooruitgang schade toebrengen.

Tijdens mijn studie Scheikunde viel het mij altijd op dat een deel van de studenten diep religieus waren. Zij kwamen bij biochemie dan ook in de problemen met de evolutie theorie. De oplossing was dan micro-evolutie toe te staan en macro-evolutie te verwerpen.

Het hangt dus van de stroming af of het schadelijk zal zijn voor de wetenschap. Ik weet niet waar de amerikaanse regering staat in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Agricola

@ MP 14:

De Mens heeft gerebelleerd tegen God en zich en de wereld opengesteld voor het Kwaad. Door de invloed van rebellie en Satan zitten we nu met deze zooi opgescheept.

@ 15: m.i. duidt de complexiteit van de schepping die je bij uitstek bij de biochemie duidelijk ziet, veel meer op Schepping dan op evolutie. Sowieso: ‘micro-evolutie’ = aanpassing, ‘macro-evolutie’ = fabel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 SN

@Agricola: “m.i. duidt de complexiteit van de schepping die je bij uitstek bij de biochemie duidelijk ziet, veel meer op Schepping dan op evolutie.”

Dan ben ik benieuwd waarom. Alle claims van IDers en creationisten wat betreft ‘irreducible complexity’ zijn vooralsnog te weerleggen. Maar misschien heb jij meer informatie.

En waarom is macro-evolutie “sowieso” een fabel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Oersoep

@SN 17

Omdat het pratende dieren betreft. Wat dat betreft is de hele mensheid een fabel ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 MP

@agricola
Dus micro-evolutie wordt wel geaccepteerd en macro-evoltuie niet. Dan is er in ieder geval nog wel ruimte voor de medishce wetenschap om van de evolutie theorie gebruik te maken.

Ik ben overigens wel benieuwd waar de grens gelegd wordt. Wanneer is er geen sprake meer van micro-evolutie? Hoeveel genen mogen veranderen in een organisme en ook hoeveel mutaties sta je toe in een enkel gen opdat je niet meer spreekt over micro-evolutie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 MP

@agricola
Dus micro-evolutie wordt wel geaccepteerd en macro-evoltuie niet. Dan is er in ieder geval nog wel ruimte voor de medishce wetenschap om van de evolutie theorie gebruik te maken.

Ik ben overigens wel benieuwd waar de grens gelegd wordt. Wanneer is er geen sprake meer van micro-evolutie? Hoeveel genen mogen veranderen in een organisme en ook hoeveel mutaties sta je toe in een enkel gen opdat je niet meer spreekt over micro-evolutie?

Graag een gedetaileerd antwoord

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MP

oops

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Agricola

SN 17: Dan ben ik benieuwd waarom. Alle claims van IDers en creationisten wat betreft ‘irreducible complexity’ zijn vooralsnog te weerleggen. Maar misschien heb jij meer informatie.

En waarom is macro-evolutie “sowieso” een fabel?

Ik beschik niet over meer informatie, veeleer over minder (geef ik eerlijk toe). Maar wat ik erover weet (en over de complexiteit van het leven en het universum als geheel), wijst meer op Schepping dan op evolutie; dat alles kan nooit (nog in geen 1000 maal de tijd die men er gewoonlijk voor geeft) uit zichzelf uit slechts energie ontstaan zijn (waar komt die energie btw vandaan?). Voor het geloof in de evolutietheorie is welhaast nog meer geloof nodig dan voor het geloof in de scheppende God.

Evolutie in de zin van ‘macro-evolutie’ is een fabel omdat het gestoeld is op onwaarheden, want het heeft nooit plaats gevonden.

@ MP 20:
Ik wete niet wat allemaal door wie ‘geaccepteerd wordt’, maar ik voor mezelf ben ervan overtuigd, dat evolutie niet bestaat of bestaan heeft. Wat hier ‘micro-evolutie’ genoemd wordt, is niet evolutie, maar aanpassing. Er ontstaan geen nieuwe diersoorten uit eerdere; dieren passen zich slechts aan, voor zover dat mogelijk is op grond van hun genenvoorraad. Hebben ze niet de genen die nodig zijn om zich aan te passen, sterven ze uit (tenzij ze migreren naar streken waar ze wel kunnen overleven).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Stijn

Amerikanen en christendom, ik blijf me erover verbazen. Is het werkelijk de moeite waard om dit soort discussies steeds over te blijven doen, als noch (de overgote meerderheid van de) betawetenschappers en biologen, noch (de overgrote meerderheid van de) theologen er ook maar iets in zien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 su

Ik beschik niet over meer informatie, veeleer over minder (geef ik eerlijk toe). Maar wat ik erover weet (en over de complexiteit van het leven en het universum als geheel), wijst meer op Schepping dan op evolutie; dat alles kan nooit (nog in geen 1000 maal de tijd die men er gewoonlijk voor geeft) uit zichzelf uit slechts energie ontstaan zijn (waar komt die energie btw vandaan?). Voor het geloof in de evolutietheorie is welhaast nog meer geloof nodig dan voor het geloof in de scheppende God.

Als je het daarbij laat. Maar dan rijst de vraag: wie heeft die god geschapen? Ben je weer terug bij af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 SN

@Agricola: “dat alles kan nooit (nog in geen 1000 maal de tijd die men er gewoonlijk voor geeft) uit zichzelf uit slechts energie ontstaan zijn”

Waarom niet? Alleen omdat jij het je niet kan voorstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Micha

Vergeet ook niet dat er een principiele fout zit in een berekening van de tijd die nodig is. Men gaat uit van kansberekening en probeert een vaste waarde te berekenen.

Vergelijk het met de staatsloterij. De kans dat jij een miljoen wint is, laten we zeggen 1 op een miljoen, je kan dan allemaal statische berekeningen erop loslaten en met een periode terugkomen die aannemelijk is. Deze waarde gaat voor iedereen op. Iemand heeft dit weekend echter al 15 miljoen gekregen. De kans dat deze persoon inderdaad dit weekend 15 miljoen kreeg was verdomde klein. Je zou het niet geloven als de persoon zou hebben gezegd dat hij het dit weekend kreeg. Immers als je het berekent is hij pas over vele jaren aan de beurt. Zijn bankrekening bewijst echter dat hij het wel heeft gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Micha

@agricola 22: Je schrijft dat je overtuigd bent dat evolutie niet bestaat maar in hetzelfde stuk beschrijf je evolutie:

“dieren passen zich slechts aan, voor zover dat mogelijk is op grond van hun genenvoorraad. Hebben ze niet de genen die nodig zijn om zich aan te passen, sterven ze uit (tenzij ze migreren naar streken waar ze wel kunnen overleven). ”

Dat spreekt elkaar in mijn ogen behoorlijk tegen.

Vraag me af waarvan je overtuigd bent wat niet kan. Dat er genetische eigenschappen bijkomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Agricola

su 24:: wie heeft die god geschapen? Ben je weer terug bij af.
God heeft geen begin en geen einde; God is. De rest heeft Hij geschapen door zijn Woord.

In tegenstelling tot de metafysica kan de fysica niet de oorsprong der dingen verklaren: waar kwam de energie vandaan? waarom explodeerde het überhaupt? (wat was de trigger?) waarom werd de energie omgezet in materie?

SN 25: Waarom niet? Alleen omdat jij het je niet kan voorstellen?
Ten eerste omdat energie niet uit zichzelf materie wordt; ten tweede omdat bij kernfusie slechts materie tot een bepaalde grootte (een bepaald atoomnummer, was het niet ijzer) kan ontstaan; ten derde omdat in een mengsel van gassen en andere materie nooit eiwitten kunnen ontstaan, laat staan aminozuren, laat staan DNA, laat staan leven; etc.

@ Micha 27: ik beschrijf niet evolutie, maar aanpassing. Een dier(soort) past zich aan aan veranderende omstandigheden, als de ‘genepool’ dat toelaat. Er ontstaan geen nieuwe genetische eigenschappen, die niet in potentie in de soort aanwezig waren. De soort gebruikt haar eigen genetische potentie, maar verwerft niet nieuw genetisch materiaal.

(Mooie Bijbelse naam, btw!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Micha

@ agricola: Laat die veranderingen die je zo mooi beschrijft nou net de motor achter evolutie zijn ;)

Overigens zijn er voldoende voorbeelden om ons heen dat nieuw genetisch materiaal wel degelijk ontstaan.

Een voorbeeld van (in dit geval veel) meer DNA in een kind t.o.v. een ouder is een mongooltje. Die heeft een extra chromosoom (pakket DNA)

Een voorbeeld van nieuwe eigenschappen zijn mutaties. Hierdoor kunnen b.v. bacterien opeens resistent worden maar ook kunnen mensen b.v. opeens ziek worden. Denk aan huidkanker.

Niet elke mutatie wordt meegegeven aan het nageslacht. Dat kan bij mutaties in cellen die voor nageslacht zorgen. Daarom zie je mutaties eerder bij eencelligen dan bij meercelligen in het nageslacht.

Deze mutaties zorgen er juist voor dat er verschillende genen zijn. Een mutatie zorgt dus voor een nieuwe genetische eigenschap en heb je b.v opeens panten met blauwe i.p.v. roze bloemen. En als de mens die blauwe bloemen mooier vindt zal hij juist dit ras gaan kweken en er zo voor zorgen dat er voornamelijk blauwe bloemen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Micha

Hoe ontstaat god. Niet. Hij was er altijd al. Damn. Dan vind ik de droom van de schilpad nog aannemelijker :)

Voor een beeld van hoe energie uit niets kan ontstaan…

https://sargasso.nl/archief/2006/04/20/ether-aanhanger-spamt-wetenschappers/#comments

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 su

su 24:: wie heeft die god geschapen? Ben je weer terug bij af.
God heeft geen begin en geen einde; God is. De rest heeft Hij geschapen door zijn Woord.

In tegenstelling tot de metafysica kan de fysica niet de oorsprong der dingen verklaren: waar kwam de energie vandaan? waarom explodeerde het überhaupt? (wat was de trigger?) waarom werd de energie omgezet in materie?

Maar als je bereid bent de stelling aan te nemen ‘God is’, waarom niet de stelling ‘energie is’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Agricola

@ su 31: dat mag je wat mij betreft aannemen, maar dat is dan niet langer een fysische verklaring, maar een metafysische.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lammert

[quote=”Agricola”]Ik beschik niet over meer informatie, veeleer over minder (geef ik eerlijk toe). Maar wat ik erover weet (en over de complexiteit van het leven en het universum als geheel), wijst meer op Schepping dan op evolutie; (…) Voor het geloof in de evolutietheorie is welhaast nog meer geloof nodig dan voor het geloof in de scheppende God…[/quote]
Zei hij, niet gehinderd door anderhalve eeuw wetenschappelijke kennis…

Ergens heel hard in “geloven” is geen wetenschappelijk bewijs. Wetenschappelijk gezien staat het ontkennen van het ontstaan van nieuwe soorten gelijk aan heel hard je ogen dichtknijpen, je oren dichtstoppen en heel hard schreeuwen om maar niet te zien en te horen wat overduidelijk aanwezig is.

Er zijn tal van voorbeelden van soortsvorming, waarvan soortsvorming bij bloemdragende planten door polyploïdie wel het meest simpele en snelst reproduceerbare is (1 generatie!), bijvoorbeeld bij Gilia soorten.

Laat zingeving over aan religie en kennisvergaring aan de wetenschap. Die twee kunnen prima naast elkaar bestaan. Zelfs de paus heeft geen moeite met de evolutietheorie!

En WAAROM begint iedereen altijd over het ontstaan van het heelal tijdens discussies over evolutie??? Evolutie heeft alleen betrekking op het ontstaan van soorten. Het zegt niets over het ontstaan van het heelal en al helemaal niets over een God / Intelligent Designer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Spuyt12

Ah, nog steeds bezig met deze discussie?

Nog een duit in het eolutiezakje: Een nylonverterende bacterie: http://ambientirony.mu.nu/archives/2005/10/nylon_yummy_nyl.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Micha

@Lammert, Aangezien de mens ook een soort is zegt de evolutietheorie iets over de mens. Een beeld wat beter bij de genetische diversisteit past dan het verhaal van adam en eva…

 • Vorige discussie