Heb vertrouwen, vertrouw ons

In de hoop bla bla die een verkiezingsprogramma waardig is kun je als beste eerst de financiële cijfertjes op een rij zetten (voor zover aanwezig). In totaal moet er als het aan het CDA zou liggen, er 6.5 miljard aan nieuwe inkomsten en 8.5 miljard aan ombuigingen geinvesteerd worden in de volgende zaken:

1) 6.5 miljard, Aflossen van de staatsschuld (goed voor uw AOW)

2) 3.5 miljard, Betere zorg en beheersing van de stijgende zorgpremies

3) 2.5 miljard, optimale arbeidsparticipatie en betere sociale zekerheid

4) 1.6 miljard, wonen, gezinnen, vrijwilligers, jeugdbeleid, integratie en veiligheid

5) 0.9 miljard, kennis, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en infrastructuur

Conservatief rentenierschap lijkt weer helemaal in te zijn, als het gaat om pensioenen althans. Deze politiek correcte keuze gezien de kiezers van het CDA was te verwachten, maar blijft teleurstellend. Vooral voor de laatste post is een bizar laag bedrag toegekend. De 15 miljard komt voor 6.5 miljard uit nieuwe gelden (het zoet na het zuur) en de rest moet opgehoest worden via allerlei efficiëntere methoden, minder bureaucratie en strakkere handhaving i.p.v. controle vooraf in de “veiligheidshandhaving”. Hoe de cijfers tot stand komen is ontransparant tot en met. Hoe efficient is ten slotte efficient?

 1. 1

  Wat is nu precies uw ‘punt’ in deze, ik begrijp niet waar U heen wilt. Ik begrijp wel dit het CDA niet uw stem zal krijgen maar “hoe cijfers tot stand komen” is zolang ik leef al niet transparant omdat ik geen ecoom ben en ‘achterkamers’ altijd vol zitten. Ik vermoed dat als u zoet na zuur schrijft de economische welvaart van nu u wrang smaakt.

 2. 2

  Dames heren ook. Ik heb weer anderhalve dag gewacht en nog een ban. Hoelang gaat dit duren ?
  Begin toch ietwat wrevelig te voelen.

 3. 3

  Geen flauw idee Larie, ik weet niks van enige bans, heb daar ook geen bevoegheid over. De halve club zit op lowlands, Carlos is spoorloos verdwenen, dus het ligt op zijn hoogst aan nalatigheid van onze kant….

 4. 6

  Niet aan jouw gericht, no offence. Anderhalve week geleden stond ergens in mijn reacties: not so fast cowboy. Dat was genoeg om gebanned te worden door de filters. Een filter heeft een whitelist maar de ander niet, soort van overmacht maar voor mij ietwat hinderlijk omdat ik hier graag langs kom.

  Maar, on topic. Ik kan niet goed vatten wat je wil zeggen hierboven. Begrijp dat CDA je stem niet zal krijgen maar niet transparant is van alle tijden en partijen niewaar?.

  Wellicht dat de economische vaart van nu je wrang smaakt als je het hebt over zoet na zuur?
  Ter verduidelijking, het is mijn standpunt dat Nederlandse politiek niet al te veel gewicht heeft in de mondiale invloeden die onze economie voortstuwt of anderzijds. Nederland volgt de economic forcing van de VS en Duitsland.

  Waarom weerstand om de staatsschuld te verlagen? Over de enorme schuld in de VS wordt op dit ‘forum’ veel geklaagd maar als er in eigen kringen, Nederlandse politiek, belang wordt gehecht om deze schuld te verminderen ( minder rente over de schuld begint zo onderhand een factor te worden in de totale “land”balans) wordt er ook geklaagd.

  You cant have your cake and eat it.

 5. 7

  Het is een rijtje met cijfers, daar kun je je eigen conclusies uit trekken. De vergelijking met CDA en andere partijen is nog niet te trekken, dus over wie mijn stem krijgt is ook onduidelijk. Het CDA scoort vooralsnog niet zo hoog. Een directe reactie:

  De economische vaart is prima, alleen de verdeling vind ik nogal scheef. Meer besteden aan het afbouwen van de staatsschuld is excellent, maar de hele gedachtegang dat we ons pensioen kunnen behouden op lange termijn vind ik niet reeel. Zeker in de zin van de problematiek op economisch, ecologisch en energiegebied die vandaag de dag aan de orde is en in de toekomst niet kleiner gaat worden. Daarbij vind ik de investering van 900 miljoen in kennis, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en infrastructuur erg laag. 500 miljoen naar infrastructuur en 400 miljoen naar kennis innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.

  Kijkende naar de rapportages die er liggen van verschillende taskforces/innovatieplatform e.d. is dat een bedrag wat veel te summier is.

  In die zin denkt het CDA door op de oude gang van zaken, waardoor het er als eiland Nederland op korte termijn wel beter wordt, maar op de lange termijn groot te kort schiet.

 6. 8

  maar de hele gedachtegang dat we ons pensioen kunnen behouden op lange termijn vind ik niet reeel. Zeker in de zin van de problematiek op economisch, ecologisch en energiegebied die vandaag de dag aan de orde is en in de toekomst niet kleiner gaat worden.

  Och, moet je elke nieuwsgebeurtenis ombuigen tot dat het betrekking heeft op je eigen stokpaardje (energie & het eind van de westerse samenleving)? Heb je geen andere thema’s waarin je enigszins thuis bent?

  Daarbij vind ik de investering van 900 miljoen in kennis, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en infrastructuur erg laag. 500 miljoen naar infrastructuur en 400 miljoen naar kennis innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.

  Em… denk je niet dat belangrijker is om onze financiele toekomst veilig te stellen (via het verlagen van de staatsschuld) dan het bouwen van nog een windmolenpark? Ik bedoel, het energieprobleem is lang niet het enige probleem dat we zullen tegenkomen in de toekomst.

  Beetje jammer dat denkt dat je alleen ‘in de toekomst’ kunt investeren via Innovatieplatforms en task forces. Meer geld voor onderwijs, het afbouwen van de staatsschuld, het tegengaan van drop-outs in het middelbaaronderwijs: allemaal ook belangrijk.

  In die zin denkt het CDA door op de oude gang van zaken, waardoor het er als eiland Nederland op korte termijn wel beter wordt, maar op de lange termijn groot te kort schiet.

  Mwah, volgens mij ben jij bang dat de geldstroom naar de eco-industrie opdroogt tegen de tijd je afgestudeerd bent. ;-)

 7. 9

  De somberheid over pensioenreserves heb ik nog niet gedeeld. Met 600 miljard in kas, groeiend als kool omdat de invensteringen na vorig debacle beslist standvastiger geworden en gecontroleerd zijn, zie ik het wel zitten. In alle rapporten die ik gelezen heb, binnen en buiten Nederland, merk ik op dat Geen land ter wereld zijn/haar pensioenzaakjes zo goed op orde heeft als Nederland.

  http://www.npn-online.com/news/fullstory.php/aid/411/Zijn_we_op_weg_naar_10_tot_15_bedrijfstakpensioenfondsen_in_2015_.html

  Wat investering in innovatie betreft hoop ik van harte dat de nieuwe as Duitsland/Engeland het plan om landbouwsubsidies te gaan gebruiken voor innovatie er door krijgt in Brussel. Alleen Frankrijk ligt dwars maar die kracht neemt af ook vanwege de Oost-Europesche staten die ook wel eens wat anders willen..alhoewel.. Polen? De bril die de politiek opgezet heeft in dat land lijkt een WC bril, om Crachat’s comment ff te misbruiken. Enfin reaalpolitiek in La France, wie had dat ooit gedacht.

 8. 10

  Onderwijs is een van de meest renderende investeringen die de overheid kan doen.

  Er zijn een heel aantal publicaties over, het is een beetje moeilijk te meten, maar de algemene conclusie is dat het by far de allerbeste investering is die een overheid kan doen. Extreem rendabel.

  En in het kader van de vergrijzing, zou dat, tesamen met een aantal andere punten die wel min of meer genoemd worden, toch bovenaan moeten staan.

  Ik zou willen dat er wat meer op de feiten werd gestuurd, en wat minder op de stokpaardjes.

 9. 11

  In alle rapporten die ik gelezen heb, binnen en buiten Nederland, merk ik op dat Geen land ter wereld zijn/haar pensioenzaakjes zo goed op orde heeft als Nederland.

  Je bedoelt: de rest van Europa en Japan krijgen nog grotere problemen. Het CPB heeft becijferd dat bij ongewijzigd beleid de belastingen met 6 procentpunten omhoog moeten om de AOW te behouden. Over die 600 miljard: ons jaarlijks nationaal inkomen is 500 miljard, dus 600 is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel.

 10. 12

  @4

  Rembrandt,

  Het probleem met overheidsprogramma’s is dat ze meestal al gauw verwateren to een vorm van indirecte subsidies. En dat is nou juist weer helemaal zinloos. Er zijn bijna geen voorbeelden van subsidies te geven die succesvol zijn, en zeker niet als je naar de kosten/baten kijkt.

  De overheid moet zich concentreren op het ‘algemene opleidingsniveau’, de wetenschapsontwikkeling en op regelgeving die dat mogelijk maakt. Maar directe top-10 programma’s o.i.d. heeft helemaal geen zin. Dat is pure pork-barrel achterban politiek.

  Dan kun je nog beter de centen uit een helikopter boven Amsterdam uitstrooien, dan heeft er nog iemand lol van.

 11. 13

  @8

  JSK,

  500 miljard BNP, maar ca 40% is overheid, i.e. de belastingen. Dus zo kan ik het ook. ;-)

  30% van onze handel is met duitsland: hoe zit het daar eigenlijk?

 12. 16

  Mwa beetje standaard verhaal. Ze houden de zalmnorm aan, wat op zich verstandig is. Economie zal de komende paar jaar weer groeien, dus een beetje de schulden van de afgelopen jaren wegwerken kan geen kwaad.

  Wel apart; de 2,5 miljard voor een betere arbeidsparticipatie. De komende paar jaar zal de arbeidsmarkt erg krap zijn, er zijn bijvoorbeeld nu al veel vacatures. De ideale periode dus om aan het werk te gaan. WW korten en wat meer investeren in onderwijs of staatsschuld verder aflossen lijkt mij dan wat logischer.

  Grootste onzin is natuurlijk weer een extra maatregel om woningen betaalbaar te maken, voor starters ditmaal . Met een ongewijzigd beleid mbt nieuwe woningen, niet hier, niet daar en zeker niet in mijn achtertuin / deze wei met cultuurhistorische koeien, zal dit alleen maar een prijsopdrijvend effect hebben voor de hele linie aan huizen. Over vier jaar zullen de huizenprijzen nog steeds een probleem zijn, ook voor starters. Een paar mensen hebben dan kunnen profiteren en de rest van het land betaald er dubbel voor, hogere huizenprijzen + in de belasting.

 13. 17

  @JSK
  Pensioen is wat anders als AOW. Nederland staat er met de pensioenen zeer goed voor in de wereld en met de AOW even dramatisch als in de meeste ontwikkelingslanden. Wordt als cadeautje van de werkende aan de gepensioneerde generatie gezien.

  2% groei na 5 jaar recessie lijkt niet veel, maar het betreft een raming. Mocht het CDA nu uitgaan van 5% groei in de komende paar jaar hadden we ze hard uitgelachen.

 14. 18

  Okee, maar het is niet mijn verwarring:

  Meer besteden aan het afbouwen van de staatsschuld is excellent, maar de hele gedachtegang dat we ons pensioen kunnen behouden op lange termijn vind ik niet reeel.

  Ik neem aan dat Rembrandt doelt op het staatspensioen, vandaar mijn opmerking.

  En over die groei: voor Europese begrippen is het redelijk, maar dat is precies het probleem. We denken dat niet of nauwelijks groeien voor rijke landen de norm is, maar dat ligt vooral aan onze verzorgingsstaten. GB, de V.S. en Canada groeien prima terwijl ze rijker zijn als wij.

 15. 19

  Maar wat is nu precies je visie JSK, is minder groei slecht dan? Voor mij mag het allemaal een kilo lichter zijn. Lekker leeg em terug naar de molen (wat ik al doe in Wageningen btw) om je meel te halen voor brood e.d.

  We “kuch” doen het gewoon goed en nou nie zeuren potverdrie.

 16. 20

  Nou… ons politiek debat wordt gedomineerd door economische issues: meer handen aan het ziekenhuisbed, meer loon voor werkenden, meer geld voor het hoger onderwijs, meer geld voor politie, kortom politiek is heel vaak economie. Dan lijkt economische groei mij de handigste oplossing.

 17. 21

  Ik heb overigens meer verlangens dan een visie: een grotere woonruimte, beter onderwijs, een laptop, een veilige buurt.. voornamelijk economische verlangens. Daar trek ik de consequentie uit: ik zoek meer werk.

 18. 22

  @JSK

  je leest dingen die er niet staan. Gezien de demografische ontwikkeling en de internationale economische ontwikkelingen lijkt het mij niet realistisch dat je met wat geld het vergrijzingsprobleem op kan lossen, oftewel iedereen zijn of haar pensioen kan laten behouden. Dat heeft niets met energie te maken, eerder met een algehele economische verwachting, die te maken heeft met investeringen die gedaan worden door o.a. pensioenfondsen in bepaalde sectoren en landen. Investeringen die op los drijfzand kunnen komen te staan in geval van een verschuiving in de financiele situatie in de wereld.

  Onder post 5 hebben we het over kennis, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en infrastructuur. Dat heeft betrekking tot een breedte van zaken. niet alleen energie.

  Je mag die paranoia “energie” complot theorie wel eens gaan begraven JSK, dank u

 19. 23

  je leest dingen die er niet staan. Gezien de demografische ontwikkeling en de internationale economische ontwikkelingen lijkt het mij niet realistisch dat je met wat geld het vergrijzingsprobleem op kan lossen, oftewel iedereen zijn of haar pensioen kan laten behouden.

  Leuk dat je het als milieuwetenschapper (of whatever) het beter denkt te weten dan het CPB.

  Onder post 5 hebben we het over kennis, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en infrastructuur. Dat heeft betrekking tot een breedte van zaken. niet alleen energie.

  Nee, maar daar komt het ongetwijfeld op neer. One track mind.

 20. 24

  Maar JSK, jij wil dus ook meer en beter toch?. Ik kies voor minder economische groei en aanwas der dingen maar voel me niet aangesproken door witte sokken in sandalen waar het in mijn woonplaats van wemelt..brrrr. Ik wandel mijn eigenpad , net zoals jij denk ik en net zoals de poster.

  Ook denk ik dat als je je argumenten wat milder, zeg van enige afstand en niet aanvallend persoonlijk, hier naar voren bengt je meer antwoorden zal krijgen waar U/jij wat mee kan.

  Ik lees graag je bijdragen hoor, daar niet van.. ik hou niet van eenheidsworst..behalve die van de Hema, om te smullen :), wat heb ik die gemist in der Schweiz. Dus een ander invalshoek is wat ik, zoals jouw bijdragen graag lees, maar iets milder…help echt waar, zegt deze krasse knar.

  Een fluwelen handschoen slaat harder dan een baseballstick (die in elk cafe in mijn oude en nieuwe woonplaats te vinden is achter de bar helaas)

 21. 26

  Hou je der buiten kock;) (koot).
  Zeker niet neerbuigend of bevoogdend bedoelde opmerking van me. Ik zie a.h.w. een herhaling van zetten gebeuren die nergens toe lijden/leiden.

  Het is voor mij een gegeven dat reaguurders met een mening die wat verwijderd is van het gemiddelde op Sargasso zo nu en dan verzand raken in hevige emoties. Soort van pikkende kippen en dat doet pijn.

  Omdat ik, zoals hierboven geschreven, graag onderbouwde meningen lees en bovenal aan de randen zeg maar want die scherpen mij aan, maakte ik een opmerking over de benaderingstechniek. Niet uit de hoogte want wie ben ik..een stofje, gewoon een opmerking zoals elke reactie een opmerking is. Als dit op JSK negatief overkomt spijt me dat want dan bereik ik het tegenovergestelde van wat ik voor ogen heb.

  Van die dingen..

 22. 27

  Als dit op JSK negatief overkomt spijt me dat want dan bereik ik het tegenovergestelde van wat ik voor ogen heb.

  Nee hoor larie, het is constructieve kritiek en ik heb er notitie van genomen.

 23. 28

  @Larie,

  Sorry Pater Larie kon het niet laten:) Bovendien JSK heeft een vrij gewonen en gemiddelde mening hoor. Beetje een grijze muis :P

  Is het niet zo dat je na een bepaalde tijd automatisch een ban krijgt? Dit om de doorstroom van meningen te bevorderen:)

 24. 29

  0.9 miljard voor kennis, innovatie, etc. Dan kunnen we net zo goed de universiteiten gewoon omvormen tot HBO opleidingen en elke ambitie om nog iets van de kenniseconomie te maken laten varen. Prima hoor, maar heb dan ook het lef om dat te zeggen: “Het CDA wil weer terug naar de tijden dat de Bijbel als uitsluitende bron van kennis dient en Kerk en Kansel als medium om het te verspreiden.”

  Zoiets.

 25. 31

  Filosoof -koningen, ik hoor ze wandelen over een grindpad, keuvelen en elkaar aankijken. Zou hij ook rood worden, weleens een kater hebben, waarom ben ik veel dikker en gut dat geurtje van hem heeft ie ook niet van het platteland..god was het maar etenstijd, is er weer wijn, pardon, hoeveel miljard moet waar naar toe, en dan kan ehh, die naar daar en dat komt dan daar, hmm, ja, mag ik daar even over nadenken, amice ? Ik was afgeleid, sorry, ik moet een model bedenken hoe dat straks moet als er triljarden te verdelen zijn. Dan zullen ze met hun natte nekken wel tegen de armoede komen protesteren en dat moet ik wegmasseren, ik ik, godver, ik moet de angel onschadelijk maken en over die luizige miljoenen met die schurftige lieden gaan onderhandelen.
  Zakgeld, ik mag zakgeld uitdelen, suikeroompje spelen. moet ik doen, goed voor de cv, zei ie, nou, speel liever met de honden aan het strand. Heeft u honden ? Nee, oh u gaat het circuit op, lekker racen, hard rijden, zozozo , jaja.
  Ja, mag u aanzitten bij de rijken en naar die opera luisteren.Kroonluchters, diamant, zijde, limouisine, wat een bofferd bent u toch, ja, ze hebben me gedegradeerd naar een lager echelon, das net dat nivo voordat je alleen nog over muntjes loopt , he dat je moet uitkijken dat je er niet doorheen valt, ergens een wak trapt en die kleine muntjes van de kleine mensen zich als bloedzuigers vast zetten en alles pijn begint te doen. Gehoord wat er jaren terug gebeurde .. nee.. nou , toen is er ook zo een gevallen en toen ze hem later vonden hadden ze zijn maag via zijn endeldarm eruit gezogen en alles wat er lag waren een gouden ring en een kroon uit zijn bovengenbit.
  Dus , ik moet voorzichtig zijn, alsof ik op eieren loop, een heel dun laagje ijs.

  Wat zegt u, kunnen we aan tafel, mooi, zouden bordeaux heebb vandaag/

 26. 32

  Op de CBS website spreken ze over 266 miljard in euro voor de Nederlandse staatsschuld. Per hoofd van de bevolking is dat iets van 16000 euro.

  EMU-saldo en EMU-schuld; Nationaal

  In de VS zou het 8506 miljard dollar (8.5 biljoen) zjin dat is iets van 28000 dollar per persoon.

  Wat mij opvalt is dat de BBP vanaf 1995 heel snel daalt en dan in de laatste 6 jaar stabiel blijft rond 50%. Kijk je naar het werkelijke bedrag. Dan is het tot 2002 redelijk stabiel en dan stijgt het plotseling weer.

  Wat die 6.5 miljard dan betekent om de staatsschuld af te lossen weet ik niet. Dat is ongeveer 2% van het totaal. Ik neem aan dat je de schuld sneller dan in 50 jaar kunt aflossen omdat de rente die je moet betalen afneemt. Echter, van 2004 naar 2005 is de schuld al met ongeveer 10 miljard toegenomen. Je moet er wel voor zorgen dat de aflossing groter is dan toename van de staatsschuld.

  Ik vraag mij af over welke termijn we dan spreken en ook waarom de afgelopen jaren de schuld zo is toegenomen ondanks de hand op de knip. Het lijkt erop dat in de huidige situatie het een kwestie van dweilen met de kraan open is. Je lost de schuld niet echt af maar je beperkt de groei van de schuld.

 27. 36

  @Rembrandt

  Het aflossen van de staatsschuld is in mijn ogen dom en kortzichtig. Niet alleen kan dat geld veel (!) nuttiger besteed worden, ook slaat het hele idee van aflossen absoluut nergens op.

 28. 37

  Tja, er zijn ook mensen die beweren dat je het geld dat je nu kwijt bent aan rente in de toekomst beter anders kan besteden. En dan zou je wel moeten aflossen. Mij lijkt aflossen in periodes dat het economisch goed gaat wel verstandig. Maar niet ten koste van alles. Ik denk dat ik, als ik nog aan mijn leven zou moeten beginnen en zou kunnen kiezen, toch liever geboren zou worden in een land met goed onderwijs en een hogere staatsschuld dan een land met slecht onderwijs en weinig staatsschuld. Om het maar even zwart-wit te stellen.
  Als je iets voor komende generaties wil doen is alleen maar aan de staatsschuld denken dus wel een beetje kortzichtig.

 29. 38

  @oplawaaaai
  Nou er is volgens mij niet eens sprake van aflossen momenteel. Eerder de toename binnen de perken houden. Een toenemende schuld kost alleen maar meer in de toekomst. Het rentebedrag wat je moet betalen wordt namelijk steeds hoger.

  Beetje ondoorzichtig op dit moment vind ik. De cijfers wil ik wel eens op een rijtje zien. Maar dat doen ze liever niet denk ik :P

 30. 40

  Ja, MP, ik was ook verbaasd over die cijfers. Zijn die mooie cijfers over het begrotingstekort waar Zalm mee schermt geflatteerd, omdat de staatsschuld toeneemt? Terwijl in de tijd van Paars II het begrotingstekort iets hoger was, maar de staatsschuld afnam. Uiteindelijk zou het toch om die staatsschuld moeten gaan, lijkt me.

 31. 41

  @Oplawaai en co.

  Iets wat veel mensen niet realiseren is dat de staatsschuld afbetalen gewoon onzin is. Als je bedenkt dat ons land elke jaar een x% groeit, en kijk dan pak weg tien jaar later. Als je dan de groei in procenten steeds over elkaar neemt (beetje onhandig uitgelegd maar jullie snappen natuurlijk wat ik bedoel) dan zal je zien dat de staatsschuld, vergeleken met 10 jaar geleden, ongeveer 50% kleiner is geworden.

  Als je dat in je achterhoofd hebt, kan je het geld dus veel! beter uitgeven aan dingen als onderwijs of what ever.

 32. 42

  Ja, inflatie. Daardoor wordt een gelijkblijvende staatsschuld natuurlijk toch steeds kleiner. Toch lijkt wat aflossen in tijden van voorspoed me niet zo slecht. Al is het maar om wat speling te hebben voor tijden waarin het minder gaat.

 33. 45

  @Zampano: in je mooie rekensommetje vergeet je gemakshalve wel even dat er elk jaar over de staatsschuld rente betaald moet worden, en veel ook.

  In het jaar 2006 heeft Nederland bijvoorbeeld 13,2 miljard euro betaald aan rente over de staatsschuld, wat neerkomt op een rentepercentage van iets meer dan 6% effectief.

  6,5 miljard aflossen op de staatsschuld levert daarmee elk jaar structureel tot in de eeuwigheid 390 miljoen euro op. Daar kunnen pas echt leuke dingen van gedaan worden.

 34. 46

  @29 Jan des Bouvrie

  Ondanks de 0.9 miljard die gepland staat voor kennis, innovatie, ect. zou de vraag moeten zijn of de het Nederlandse WO naar een prestatiegerichte systeem zou moeten bewegen. Mijn conclusie is dat de middelmaat regeerde en trof vooral een anti-studie houding aan. Een reden om hard te studeren (uitzonderingen daargelaten en die deden het puur voor zichzelf, want iedere universiteit is blij met een afgestudeerde) was er dan ook niet. Spijtig, destemeer omdat er wel gekwalificeerde studenten rondlopen.

 35. 47

  @SalonSocialist: In welke periode heeft U onderzoek naar het nederlandse WO gedaan? Gezien uw uitspraak ergens eind 60’r jaren is mijn vermoeden.
  Een bèta-studie is verdomde zwaar hoor, hoe komt U erbij..’middelmaat’……*veegt schuim van de bek*
  Zelf vind ik uw onderzoek middelmatig.

  On topic, het ABP heeft met zijn laatste position paper duidelijk stelling genomen lees ik.

 36. 48

  @SS: de vaste staf op de universiteiten wordt uitsluitend uit de 1e geldstroom gefinancierd. Nu het onderzoek in steeds grotere mate uit de 2e (NWO) en 3e (externe financiers) geldstroom betaald wordt, wordt de 1e geldstroom voor een steeds groter deel gevormd door de gelden die de universiteiten per student krijgen. Hierdoor wordt inderdaad de verleiding groot om de universiteiten te laten verworden tot HBO-achtige opleidingsfabrieken. Als je werkelijk innovatief onderzoek in Nederland wilt blijven houden zul je het onderzoek minder gekoppeld aan het onderwijs moeten financieren. Daar is zowel voor de universiteiten als voor de overheid een taak weggelegd.

  Dat studenten verder tegenwoordig steeds schoolser worden is een houding die m.i. direct voortkomt uit de verwende welvaartmaatschappij waarin de huidige generatie 18-25 jarigen is opgegroeid. Als je alles maar krijgt aangedragen in je jeugd zonder er ooit moeite voor te hoeven doen, wordt je nou eenmaal wat minder snel volwassen en zelfstandig. Dat merk je meteen terug bij de studenten. Zo las ik in het Parool het relaas van vier aankomend studenten die in Amsterdam op kamers wilden. Eentje was nog nooit in Amsterdam geweest om naar een kamer te zoeken. Een andere was 1 keertje komen kijken. En maar klagen dat er niets te vinden is. Mensen die gewoon nooit hebben geleerd om ergens moeite voor te hoeven doen. Overigens waren de twee slapjanussen jongens en waren de twee anderen die wel kordaat te werk gingen (en waarvan eentje daarom ook al een kamer had) meiden. Bewijst ook maar weer eens dat vrouwen sneller volwassen worden dan jongens.

 37. 50

  Beta, geologie in 4 jaar, veel wiskunde…pfffft. Ik was de oudste voltijdsstudent aan de VU (90-94). Geen promotie, ben alweer weggewandeld.
  De studie was voor mij niet alleen kennis opzuigen maar kenissmaken met een generatie (ik was de krasse knar weetuwel) die me een frisse wind heeft bezorgd in mijn brein.

  Hulde aan mijn jaargenoten en de generatie waarvan ze deel uitmaken. Op de bergen ergens ver weg onder vreselijke kondities etc. (fantastisch was het, een verjongingskuur)

 38. 51

  @Larie,

  Leuk Geologie 4 jaar dat is snel, respect! Wiskunde kan inderdaad iets vervelends zijn. Aan de abstractie moet je vaak wel even wennen. Een zekere aanleg is wel prettig:)

  Een promotieonderzoek beginnen is idd iets wat je niet te licht moet opvatten. Ik heb menigeen zien worstelen en afzien aan het eind van zo’n project:)

 39. 52

  @MP, Dank, dank. Geologie steent;) Half jaar in de collegebank en half jaar irgendwo. De lessen zijn hard, spartaans bijna.

  Waar ik op doelde is voor mij echt belangrijk. Je leeft en leeft en denk soms..oh oh wat ben ik “modern en bij de tijd (mijn zogenaamde babyboom generatiegenoten). Dat is het moment dat de stof in je brein gaat zitten.

  Buiten wat ik geleerd heb over de “aarde en deep time” is wat me bijblijft de lessen die ik van mijn medestudenten heb gehad. Ze konden mijn dochters/zonen zijn maar hadden het niet echt door, weinig rimpels en een onbevangen voorkomen heb ik als uiterlijk.
  Tijdens de vele soms langdurende bij tijden heel spannende toestanden in de ruwe natuur, boven op een berg ofzo in een kleine groep met geen eten ofzo, heb ik een kritische blik gekregen op mijn zogenaamde moderniteit en dus mijn stof…dank zij een generatie die veelal als nix-generatie wordt bestempeld.. Nou (excusez) f*ck mensen die zo over de nu jonge dertigers kijken..rot toch op, ruim je buro op en ga achter de geraniums of op je zo ‘moderne’ Harley en rode bril of zo ik zeggen.

  Sorry.MP, ik mag U.

 40. 54

  Zo onderhand begin ik te balen, nu al twee weken en ik kom er niet meer in. Schrijf van alles, in milde toon dacht ik maar die *)&%*^&%$&543 filters houden me tegen. Overmacht lees ik dan , modern times hey!!

  Moet ik weg?

 41. 56

  @Jan des Bouvrie *whisper* dit is het jargon, in klimmende volgorde: Hollandse jongens, jongens van stavast, jongens van Piet Hein, jongens van Jan de Witt (de allersterksten) en hun tegenpolen heten slapjanussen, labbekakken, moederskinderen, slappe Tinussen. Gewestelijk hoor je ook wel eens: patatruggen.

  noot: G. Bomans, Jongens van stavast.

 42. 57

  @larie en andere kastenloze. Ik leef met jullie mee! Mijn persoontje werd laatst tijdens een discussie (gaypride) een tijdje geblokt. Het drama was niet te overzien. UITERST IRRITANT.

 43. 58

  @zamopano 41, wat je bedoelt is het noemer effect. Beter uitgelegd in inderstaande link.
  @oplawaai 42, niet alleen inlatie maar ook de groei van onze economie zorgen vor dit effect

  [url=http://www1.fee.uva.nl/toe/content/people/content/thio/lightreading/staatsschuld.doc]leuk stukje mbt staatschuld

 44. 59

  Boeiend verhaal, Tuur. Het maakt ook duidelijk dat er eens wat gedaan moet worden aan de almacht van het CPB. Ik heb wel vaker het idee dat deze club absoluut niet objectief en onafhankelijk is bij het uitvoeren van berekeningen. Loyaliteit aan voormalige baas Gerrit Zalm?

 45. 62

  Heel Nederland lijkt te denken dat het CPB de waarheid in pacht heeft: de politiek, de media, noem maar op.
  Lang geleden deed het CPB eens berekeningen voor een projectoranisatie waarin ik ook werkte. Vanuit het project waren die berekeningen ook al gedaan. Het CPB deed precies dezelfde berekeningen over, maar dan met andere aannamen. Om tot de verbazende ontdekking te komen dat er, als je andere getallen in het model stop, ook andere getallen uitkomen!! De discussie ging vervolgens alleen over de berekende resultaten, niet over de uitgangspunten en aannamen. Mijn achting voor het CPB en CPB-achtigen is toen wel een beetje gedaald.
  Uiteindelijk zijn economen natuurlijk net meteorologen: ze kunnen achteraf heel goed verklaren waarom hun voorspellingen niet uitgekomen zijn.

 46. 64

  Er moet wel een complot zijn. Ik zag op Teletekst dat het CPB vandaag een advies heeft gegeven over de A1. Volgens mij gaat ze dat helemaal niets aan. Wat zou daar achter zitten?

 47. 65

  @Larie anonieme route 47,

  Ik heb geen onderzoek gedaan naar WO systeem in NL ,maar spreek uit ervaring. 5 jaar beta en 3 jaar slavisitiek. En dat bijekaar in niet in 8 maar een krappe zes jaar gedaan. Door die beta – studie wandelde de meeste wel heen. Goed misschien verscheelt het van jaar per jaar (de kwaliteit en houding van de studenten) en is mijn visie niet toepasbaar is op alle studenten en studies. Overigens, vielen de studenten bij slavistiek af als bosjes, vele deden al een studie en een tweede omdat ‘wel intressant is’. Ik als beta heb daar meer moeten zwoegen.

 48. 68

  @Phonkee en mescaline: he, he, niet zo de SalonSocialist afzeiken. Ook communisten kunnen goede beta’s zijn. de Sovjet Unie had niet voor niets als eerste een mens in de ruimte!

 49. 69

  @ Phonkee, Msc staat erop mijn diploma hoezo? Displine: Earth Surface Processes. Zoals al eens eerder gemeld heb ik mij veelal bezighouden met klimaatsveranderingen en overstromingen gedurende de laatste twee eeuwen in het midden en oosten van europa.
  Een groot deel is programmeer werk tegen een wiskundige achtergrond. Ik had echter genoeg tijd en zin om er nog een bachelor slavistiek (lees: Russisch) tegen aan te gooien. Daar heb ik mij voornamelijk met de korte verhalen van Tsjechov bezig gehouden. Wat zegt jouw diploma ?

  Goed, waar Larie de loftrompet afsteekt over al zijn medestudiegenoten moet kan ik dat slechts doen bij een deel van mijn studiegenoten doen. Het is maar hoe je zelf je tijd indeelt. Blijkens ,kwam Larie in een harde werkende leeromgeving terecht waar ik slechts later in mijn studie mee kennismaakte.

  @Jan des Bouvrie,

  Inderdaad niet alles was/is bocht wat er uit de UUSR komt. Zo type ik dit stukje notabene vanuit de USSR kun je nagaan.

 50. 72

  @Phonkee,

  Mooie bul! De vraag blijft echter in wat voor leeromgeving een student terechtkomt, en met wat voor kennis de afgestudeerde weer uit een universiteit wandelt. Onze verschillende ervaring leidde tot deze disussie.

  Mescaline, ook slavistiek gedaan? of ‘gewoon’ russiche ouders…

 51. 74

  @72 Geen antwoord. Het is namelijk geen Russich. Hehe, die kandidaatsbul Slavisch is net zo echt als jij Socialist bent…

  En ik zet een flesje Stolichnaya in als de redactie een Russisch IP kan vinden in de bijdragen van Salon.

  Over to you phonkee.

 52. 75

  @Carlos:

  Mescaline begint een beetje verblind te worden door zijn eigen vooroordelen. Kun je even voor hem bevestigen dat de SalonSocialist daadwerkelijk vanuit Rusland reageert? Dan drinken we samen die fles wodka op.

 53. 78

  @JdB,

  Als officieus privacybewaakpuppy (tevens vertrouwenspersoon seksuele intimidatie op de burelen van Sargasso ltd. en haar dochterondernemingen annex hoofd frituurvetververser) kan ik u namens Carlos melden dat wij in beginsel geen informatie over IP-adressen e.d. van onze reaguurders op verzoek van derden publiek maken.

 54. 79

  @ Mescaline
  Что ты знать хочешь. Какое доказательство хочешь видеть ? Как будто бы я лгун? Нет, это так. Между прочим привет из Казахстана.

  Toch wel, ik was nogal druk bezig (werk).
  Maar ik wil best een avondje Russisch babbelen.
  Over twee sta ik weer in A’dam.

  PS: Inderdaad is die kandidaatsbul net zoveel waard als ik Socialist ben. Russisch spreken leer je niet van achter een bureaustoel.

  @Jan des bouvrie. @ Carlos.
  Check ’t maar zit hier vanaf begin April.
  ‘T is Kazachstan (Almata).

 55. 83

  @Crachat: een fles Stolichnaya, dat is waar onze Mescalientje over repte. Een fles, de inhoud van welke ik volgaarne in mijn dorstige keelgaat laat stromen, waarna ook ik in staat zal zijn Russisch te spreken…

 56. 87

  @mescaline, Crachat, Bram VL en SalonSocialist: over twee weken in Amsterdam ben ik van de partij (zolang het maar niet de communistische is, haha). Noem je plaats en tijd.

 57. 91

  @Jan
  met wat geluk mag in binnenkort wat in komen werken in de Haven van Rotterdam.
  Dan is een avondje stappen in Amsterdam geen probleem.
  Maar om nu eventjes voor een avondje 2-3 uur te gaan rijden is mss wat veel.

  Alhoewel, tis wel voor een goeie fles….

 58. 92

  @Crachat: er zijn verschillende lokalen te vinden waar geesterijk vocht geschonken wordt. Met enig zoeken zelfs zonder de aanwezigheid van Britse toeristen en voor een schappelijke prijs.

  Helaas is Russisch restaurant Kalinka bij het Leidseplein enige jaren geleden failliet gegaan. Daar ging ik ’s avonds nog wel eens heen. Een geweldige tent was dat: er speelde dan vaak een Russische bandje met een ongeschoren, ongewassen man achter een keyboard en een opgedirkt vrouwtje in roze hot pants en een hoogblond, hoog opgestoken permanentje op vocals. Maar daar kwam ik niet voor, ik ging altijd meteen opzij naar de bar. Daar zaten dan twee of drie kettingrokende Russen van een jaar of 45-50 in slecht zittend pak glazen wodka te drinken. En dat was precies waar ik ook op uit was: de goedkoopste wodka in Amsterdam. 4 gulden per glas deed hij, en dat was een royaal glas tot de nok toe gevuld met ijskoude wodka direct uit de vriezer. Ik nam altijd ‘domestic’, wat neerkwam op een of andere fles met een onleesbaar etiket in cyrillisch schrift. Smaakte perfect en net als mijn Russische bargenoten maakte het mij allengs steeds luider. Helaas zorgde dit er, samen met het bandje, voor dat de twee of drie verdwaalde toeristen gezinnetjes die in het restaurant aan het eten waren zich steeds minder op hun gemak voelden en bezwoeren de Lonely Planet aan te schrijven dat dit restaurant toch echt op de zwarte lijst moet. Kennelijk is dat gebeurd, want Kalinka ging op de fles. Nu zit er geloof ik de zoveelste Indier die volgens het beproefde ‘toeristen-menu 15 euro’ concept werkt en dezelfde middelmatige tandoori serveert als al zijn collega’s rondom het Leidseplein.

 59. 94

  @mescaline

  Volgende vragen komen in mij op bij die zin.
  Wat is Katendrecht?
  En wat neem je mee?

  Als je die fles meebrengt en binnen het uur rijden geraakt met Katendrecht dan kan alles worden geregeld ;-)

 60. 96

  @De reageerders van Amsterdam

  Effe volledig off-topic.
  Ik ben binnen enkele weken op weekend met de vriendin in Amsterdam
  Enkele bars en resto’s die aan te raden zijn.

  En die nog bestaan Jan

 61. 97

  Klinkt uiterst dorstigmakend, JdB :-)
  Al is mijn laatste avond met Dame Wodka van een bepaald uitdovend gehalte geweest, het is toch iets waar je moet in blijven geloven …

 62. 98

  Katendrecht, @Bram, is de place to be voor echte mannen, zeelui, matrozen vaak, sinds de 18e eeuw reeds, dus dat wordt likkebaardend ramen likken. Zulke mooie pandjes, en sommige met een voorgeveltje, o o o ….

  Maar ho, wanneer kwam je zelf in R’dam te zitten? Dan houden we alles open qua optie, A’dam en K’drecht.

 63. 99

  @mescaline
  ondertussen Katendrecht gevonden.
  En als ik in Rotterdam zit laat ik iets weten dus.
  Maar ik ga niet aan de projecten rond die wijk werken als dat is waar je op doelde

 64. 104

  @YP
  Dat maakt denk ik ondertussen al minder uit. (Niet dat ik het verdwijnen wil afdoen als een fait-divers)

  Het doel is Wodka drinken en wereldverbeterend lallen in Rotterdam of Amsterdam in de nabije toekomst ;-)

 65. 106

  @Bram VL: er zijn zoveel restaurants en bars in Amsterdam. Waar te beginnen? Een kleine greep:

  Voor studentikoos en redelijk betaalbaar kun je bijvoorbeeld De Schutter in de Voetboogsteeg proberen. Of De Gieter of The Saloon in de straat vanaf het Leidseplein waar ook de BurgerKing zit (als je met je neus voor de deur van de BurgerKing staat naar rechts lopen en De Gieter is op een gegeven moment aan je linkerhand met verderop The Saloon aan je rechterhand.

  Voor de meer gespecialiseerde cafe’s kun je biercafe Gollem proberen. Zit in een zijstraat van de Ferdinand Bol, volgens mij eentje voor de Gerard Doustraat. Een leuk Whisky Cafe is L&B limited. Zitten schuin tegenover De Gieter. Voor een goede Ierse Pub ga je naar Mulligans. Die zit tussen de Kleine Komedie en Hotel Eden in. Klein, gezellig en in het weekend vrijwel altijd live muziek.

  Als je yupperig wil doen kun je op het terras bij het Nieuwe Muziektheater gaan zitten (vooral leuk in de namiddag). Wel een beetje fout publiek en flink prijzig.

  Qua restaurants zou ik gewoon naar de Jordaan gaan en daar eentje uitzoeken. Wil je goed chinees eten, dan is de Zeedijk een aanrader. Alleen niet bij Nam Kee, want dat is sinds die film volkomen verpest. Schuin er tegenover zit wel een leuke tent. Bij Nieuwmarkt zitten trouwens ook wel een paar leuke kroegen voor in- of uitdrinken. De Utrechtse straat (tussen Rembrandtplein en de Nederlandse Bank) heeft ook een aantal leuke restaurantjes.

  In ieder geval zou ik je afraden: restaurants rond het Leidseplein. Dat zijn echte toeristentrekkers. Druk, en middelmatig eten. Hetzelfde geldt voor alles dat zich bar of restaurant noemt in de onmiddelijke omgeving van de Dam (een zeer enkele uitzondering daargelaten). Verder zou ik de kroegen op het Rembrandtplein mijden. Die zijn er vooral voor de toeristen en de 17 jarigen uit Purmerend, Zaanstad en Alkmaar.

  Maar goed, dit is natuurlijk allemaal mijn bescheiden mening.

 66. 107

  @ Mescaline
  Ik kom er zelf nooit meer,..in dat hele havengebied (Maas- Rijnhaven) wordt druk gebouwd,..(luxe-) appartementen vooral? Moet je toch maar weer es komen kijken….
  @ Bram VL
  ”Wodka drinken en wereldverbeterend lallen”
  Rotterdam is ”the place to be” Bram!,…vergeet dat gemeut en gedoe rond die grachtjes en benauwde poppenhuisjes….

 67. 109

  @oplawaai: nee dan Rotjeknor, waar ondanks het feit dat het Duitsers waren die de binnenstad platgooiden, het stadsbestuur er niet voor geschroomd lijkt te hebben om DDR architecten aan te trekken om de binnenstad weer op te bouwen.

 68. 114

  @Mescaline 85,

  Ik ben over twee week weer in A’dam.
  Dus mocht je behoefte hebben aan een russisch gesprek dan zeg je het maar.

  De vraag blijft staan waar jij dat russisch hebt opgepikt (c.q meegekregen)?

  Overigens, is het ook redelijk naief om te veronderstellen dat alle reaguurders in A’dam (of een willkeurige vinex -wijk in NL)zitten en dit weblok onderkliederen.

 69. 115

  @Jan bedankt voor de tips.
  @All
  Als ik in NL zit laat ik iets weten kwestie van een flesje te kraken.
  Als jullie naar het zuiden komen laat mss ook iets weten.
  Antwerpen en Brussel hebben meer dan genoeg bars en resto’s

 70. 116

  Nou, Amsterdam is toch wel de bakermat van alle salonsocialisten zou ik zeggen ;-) . En daar verbannen ze een medelid niet vaak naar Kazachstan…

  En of de gek ermee speelt, dat Russisch van mij (better safe than sorry) kwam wel net heel te pas uit die andere draad, ik kan het alleen zo’n beetje oplezen ;-(

 71. 118

  @Mescaline: de SalonSocialist werd waarschijnlijk iets te rechts en is voor een opfrissings (lees brainwash) cursus terug gestuurd naar het moederland.

 72. 119

  Goh, ik zette hier afgelopen maandag (#59) een bescheiden (en uiterst onsuccesvolle) aanval in tegen het CPB, en dan komt Marcel van Dam vandaag in zijn column in de Volkskrant met ook zo’n aanval. Hij zou toch niet….. Nee, dat denk ik niet.
  Maar wat ik me vooral afvraag: moet ik daar nou blij mee zijn? Of juist niet?