Hartong en het Nederlandse belang

,

Lucas Hartong (foto: Parlement & Politiek)

De PVV wil korten op de uitgaven van de Europese Unie. ‘We’ betalen veel te veel aan Brussel en Nederland kan zijn eigen boontjes wel doppen. Wat dit standpunt in de praktijk betekent zien we aan het optreden van PVV-Europarlementslid Lucas Hartong in de Budgetcommissie. Voor de begroting van 2011 diende hij een waslijst aan amendementen (.pdf) in die allemaal neerkomen op het schrappen van uitgaven. Begrijpelijk vanuit de simpele invalshoek van de PVV, maar in veel gevallen allesbehalve in het belang van Nederland. Dat de PVV uitgaven van de EU wil schrappen voor discriminatiebestrijding en verscheidenheid of het Europees Vluchtelingenfonds ligt in de lijn der verwachting. Maar Hartongs rode potlood trof ook miljarden euro’s voor het Europees Sociaal Fonds, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Bedrijfstoelagenfonds, het Visserijfonds (hallo, Volendam!), programma’s voor plattelandsontwikkeling, voedselzekerheid, Europol, het Hof van Justitie, de Europese Ombudsman en een lange rij onderzoeksfondsen…

Het wegvallen van deze uitgaven zou een gat in de begroting slaan van vele Nederlandse bedrijven, gemeenten, provincies en universiteiten. Het is niet ondenkbaar dat vele punten uit het nationale verkiezingsprogramma van de PVV volstrekt onuitvoerbaar zullen blijken te zijn als niet gerekend kan worden op geld uit Brussel. En helaas zal er dan ook geen beroep meer mogelijk zijn aangezien ook het Hof van Justitie en de Ombudsman door Hartong op water en brood zijn gezet. Het verkwanselen van nationale belangen is nog mild uitgedrukt als je de consequenties van Hartongs optreden in Brussel zou moeten kwalificeren. Voor de bühne van het Europese Parlement klaagt Hartong ‘geldverslindende projecten’ aan en een gebrek aan verantwoordelijkheid van zijn collega’s die geen acht slaan op het belang van de mensen in het land. In de praktijk misgunt hij Nederlanders met zijn bezuinigingsvoorstellen onmisbare inkomsten voor de economie, het sociaal beleid en de veiligheid.

De PVV-kiezer mag blij zijn dat de machteloze, geïsoleerde PVV-fractie in het Europees Parlement nog geen deuk in een pakje boter kan slaan.

Reacties (21)

#1 Mark, een andere

Dit is een absurde bijdrage die volkomen voorbij gaat aan het feit dat Nederland een van de grootste netto betalers is.

Als wij dus niets meer zouden bijdragen aan de EU dan kunnen wij alle mogelijke gaten in de begroting van vele Nederlandse bedrijven, gemeenten, provincies en universiteiten dichten en houden wij toch geld over.

 • Volgende discussie
#2 Teun

@1 Kijk je wel verder dan je neus lang is? Als wij alle bijdragen aan de EU stopzetten, dan stappen we dus de facto uit de EU en stort in één klap de Nederlandse economie in (waardoor de belastingopbrengsten dalen) en dus “vele Nederlandse bedrijven, gemeenten, provincies en universiteiten” met een gat in de begroting komen te zitten wat zijn weerga niet kent.

Duitsland kan het zich jouw gedachtegang misschien veroorloven. Nederland sinds de 17e zo’n beetje al niet meer. Of mis ik de ironie?

@Jos: de PVV-kiezer doesn’t give a shit. Zolang “ze” maar gestopt worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inje

@2
Er is ook een tussenweg. Je houdt de vrjie markt in stand, maar stopt met bijna alle gerechtshoven, lokale projecten, GLB, politiediensten etc etc zodat Europa een puur economisch instituut wordt zonder enig andere bijfuncties zoals discriminatiebestrijding en dergelijke. Op die manier profiteer je wel economisch van Europa en verklein je aanzien je nettobijdrage. Het is heel simpel. EU moet kleiner (dus minder ambtenaren, minder bevoegdheden, minder macht en minder taken. Terug naar de EG wellicht?) en Nederland kan aanzienlijk zijn bijdrage verkleinen. Dat komt neer op minder kosten terwijl de baten nagenoeg gelijk blijven. Van het geld dat we besparen kunnen we dan makkelijker de staatsschuld afbetalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 sander_1583

Inje heeft gelijk, maar stop dan ook svp met het subsidieren van visers boeren etc.

Verder schrap meteen al die diplomaten en ga zo maar door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@3: die weg leidt naar een sociaal zekerheidsstelsel op het niveau van Griekenland, Portugal en Polen. Overigens kunnen we ook de lokale gerechtshoven, leger en politie opheffen om op korte termijn geld te besparen. Dan kunnen we onze bijdrage aan Europa betalen én onze staatsschuld aflossen. Maar dat is ook een dom voorstel, waarbij we niet verder kijken dan onze neus lang is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inje

“die weg leidt naar een sociaal zekerheidsstelsel op het niveau van Griekenland, Portugal en Polen”

Onzin, of ontvang jij soms een WIA van de EU? Het sociale zekerheidsstelsel was zelfs uitgebreider en hoger dan voor het ontstaan van de EU. Dat wat je zegt is pertinent niet waar dus. De EU is in geen enkel opzicht een zekerheidsgordel die de kwaliteit van het sociale zekerheidsstelsel garandeerd. Dat geld wat dus gebruikt wordt om de staatsschuld af te lossen kan beteken dat de bezuinigen op het sociale zekerheidsstelsel minder hard en ingrijpend hoeven te zijn, maar in ieder geval korter van duur.
Maar waarom denk je dat het afschaffen van het GLB, europol, discriminatiebestrijding en het verminderen van EU rechtspraak onze sociale zekerheid op Grieks niveau zal brengen? Ik zie je verband niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Teun

@3 Goed bezig Inje, maar je moet ook nog iéts verder kijken. Het is lekker makkelijk om te zeggen: ‘we willen wel de lusten, maar niet de lasten.’ Want zo’n vrije markt is natuurlijk leuk (ben ik het helemaal mee eens), maar wie bewaakt die markt? Wie zorgt er voor het gladstrijken van verschillen die er bestaan en die de markt in de weg staan? Wie zorgt er voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit, wat altijd een negatief bijeffect van legale grensoverschrijdende activiteit.

Overigens ben ik het er helemaal mee eens dat de vele subsidies wel wat minder mogen en dat het bijna een gotspe is dat de EC wil uitbreiden terwijl alle nationale overheden de broekriem extreem moeten aanhalen. Maar ik durf wel te beweren dat een ambtenaar in Brussel de Nederlandse burger meer welvaart opleveren dan ééntje die in Den Haag zit. Hoe dan ook gaat het er bij mij er niet in dat we wel de zegeningen van Europa kunnen kennen zonder dat er een “Brussel” is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Inje

“maar wie bewaakt die markt?” De EC.
“Wie zorgt er voor het gladstrijken van verschillen die er bestaan en die de markt in de weg staan?” Niet de EU in ieder geval. Die werpt zelf allemaal verschillen op, zoals het GLB, bepaalde regio’s krijgen geld terwijl anderen slechts betalen etc. Allemaal overheidsbemoeinis die die eerlijke markt in de weg staan.
“Wie zorgt er voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit” De Marechaussee. Europol is een tandeloos orgaan die te klein is om haar taak te kunnen vervullen.

Met je tweede stuk ben ik het helemaal eens. Ik vind dat alle niet economische functies afgeschaft moeten worden. Daardoor beperk je de lasten van de EU en maximaliseer je de lusten, namelijk de vrije markt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@Inje:

Het sociale zekerheidsstelsel was zelfs uitgebreider en hoger dan voor het ontstaan van de EU

Daar ben ik het helemaal mee eens. De afbraak van onze sociale zekerheid is een gevolg van de vrije Europese markt, waardoor onze eigen bevolking moet concurreren met Polen, Portugezen en Grieken, wat een neerwaartse druk op lonen en uitkeringen veroorzaakt. Een nog vrijere markt zal die druk alleen maar vergroten.

Ik ben het dus ook vrijwel geheel eens met je volgende opmerking: “De EU is in geen enkel opzicht een zekerheidsgordel die de kwaliteit van het sociale zekerheidsstelsel garandeerd”. Dat klopt ook en dat komt, doordat de EU een vrije markt voor goederen en bedrijven is, terwijl een sociale poot, die die rechten moet bewaken, nagenoeg ontbreekt. Voor mij was dat reden genoeg om tegen de EU grondwet te stemmen.

Verder kan er op sommige van de structuren, die je noemt best wel wat bezuinigd worden hoor, maar ik ben wat huiverig wanneer je beweert, dat we wel van het economisch vrije Europa kunnen profiteren en alle andere taken af kunnen stoten. Als voorbeeld wil ik daar discriminatiebestrijding nemen, dat volgens mij bij in Europees verband eerlijker en beter geregeld wordt, omdat allerlei nationale belangen daar een veel kleinere rol spelen.

Zo ook is het volgens mij beter de sociale zekerheid op Europees niveau goed te regelen. Dat zal onze sociale zekerheid nog steeds enige tijd onder druk zetten, maar zal voorkomen, dat we de sociale zekerheid naar een nog veel lager niveau af zien zakken. Roemeense en Bulgaarse werkkrachten zijn op dit moment veel goedkoper dan ons vanwege het belabberde niveau van de sociale voorzieningen bij hen thuis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Teun

@8 Ik bedoel met ‘gladstrijken van de verschillen’ een level playing field creeren; ik bedoel verschillen in de regelgeving.

En wat de Marechaussee betreft: dat vind ik dus weer lekker makkelijk. Je wilt wel een vrije markt, met vrij verkeer van verkeer en goederen, maar de Marechaussee moet wel onze (Europese binnen-)grenzen bewaken. Ik zou er dan eerder voor zijn om Europol tanden te geven. Maar zelfs als landen één op één grensoverschrijdende criminaliteit, dan moet er nog steeds geregeld worden hoe dergelijke criminelen vervolgd worden, etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jos

Het is een grote vergissing dat Nederland zonder de EU kan. Ook het beperken van de EU tot de vrije markt is een illusie. Op die markt worden goederen verhandeld. Dan moet je dus bv. voedselveiligheid regelen, of consumentenrechten, de toepassing van gevaarlijke stoffen. Grenzen bestaan vooral in de hoofden van mensen. Milieuvervuiling en criminaliteitsbestrijding (denk even aan internet) vereisen een grensoverschrijdende aanpak. En dan hebben we naast het vrije verkeer van goederen nog het vrije verkeer van mensen. Dat vereist bv. regelingen voor diploma’s, afspraken over het onderwijs. Maar ook gelijke rechten. Op dat vlak is er nog veel te wensen.
Je moet je ook afvragen of er op het terrein van de sociale zekerheid niet meer door de EU geregeld zou moeten worden. De afgelopen jaren was er een race naar beneden, een zo groot mogelijke afbraak van zekerheid vanwege de onderlinge concurrentie tussen landen. De EU is het enige orgaan dat hier een halt aan toe zou kunnen roepen. Hetzelfde geldt voor belastingen. Zo lang de onderlinge concurrentie om bedrijfsvestigingen tussen landen voortduurt kan er nooit een fatsoenlijke belasting op winsten worden geheven. Als de landen het onderling eens zouden worden kan dit proces gestopt worden en is er weer een nieuwe bron voor staatsinkomsten en hoeft er minder bezuinigd te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inje

@11

Het zijn wel slechte voorbeelden die je geeft.
“Milieuvervuiling en criminaliteitsbestrijding (denk even aan internet) vereisen een grensoverschrijdende aanpak”
Dat dien je dan niet Europees te regelen, maar globaal. Aangezien criminaliteit en milieuvervuiking niet stopt bij Europa.

“Dan moet je dus bv. voedselveiligheid regelen, of consumentenrechten, de toepassing van gevaarlijke stoffen” Dat is op dit moment grotendeels nationaal geregeld. Er is geen Europese buitengrens waar elk product wordt tegengehouden om vervolgens gecontroleerd te worden. Dat gebeurt in het land van aankomst. Meestal is het ook zo dat de ontvanger z’n nationale wetgeving kent en die afdwingt bij de producent.

“Dat vereist bv. regelingen voor diploma’s, afspraken over het onderwijs. Maar ook gelijke rechten. Dat is allemaal al gerelgelt in het kader van de vrije markt. Gelijke rechten vallen onder de int mensenrechten, die niet expliciet Europees zijn/hoeven te zijn.

“Je moet je ook afvragen of er op het terrein van de sociale zekerheid niet meer door de EU geregeld zou moeten worden. De afgelopen jaren was er een race naar beneden, een zo groot mogelijke afbraak van zekerheid vanwege de onderlinge concurrentie tussen landen.” ik denk dat dat vooral met de economische crisis te maken had en niet zozeer dat we elkaar kapotcurreren. Echter, deze redenatie volgend ben jij dus een voorstander van fort Europa. Jij wilt dat de EU via wetgeving hier een hoog sociaal stelsel afdwingt en dat we dus alleen elkaar nodig zullen hebben, aangezien China, USA, Latijns Amerika en India niet mee tellen. Die hebben natuurlijk geen enkele plaats in jouw concurrentie verhaal.
Mij dunkt dat juist iets als sociale zekerheid, wat zo zwaar druk op de financien en afhankelijk is van nationale omstandigheden, zoals leeftijd, levensverwachting, opleidingsniveau, cultuur en grondstoffen iets is bij uitstek wat je niet gelijk kunt trekken over vele landen. Het verschil is simpelweg te groot en de consequenties te verschillend.

“Als de landen het onderling eens zouden worden kan dit proces gestopt worden en is er weer een nieuwe bron voor staatsinkomsten en hoeft er minder bezuinigd te worden” in dit voorbeeld vergeet je weer de rest van de wereld. Bedrijven kijken niet alleen naar winstbelasting bij vestiging, maar ook loonkosten, infrastructuur, opleidingsniveau, aanwezige grondstoffen, afzetmarkt etc etc. Elk land moet zijn eigen optimale balans elke keer opnieuw zoeken. En ook dit voorbeeld is juist iets wat niet gelijkgemaakt kan worden. Hoogsten een ultiem minimum wat vastgesteld kan worden, in acht nemend wat reeel en realistisch ten aanzien van al die verschillende landen.

Of wil je de hele wereld hetzelfde maken? Overal dezelfde belasting, overal hetzelfde onderwijs, overal gelijke infrastructuur, overal gelijke wetgeving, overal gelijke sociale voorzieningen, overal dezelfde belasting, overla dezelfde voedselveiligheid? In dat geval zou je iegenlijk tegen de EU moeten zijn. De EU is bij uitsek een orgaan dat ongelijkheid inde wereld in stand houdt. Het vormt een machtsblok dat vele boeren het ontstaansrecht ontneemt bijv.

concluderend: ” Ook het beperken van de EU tot de vrije markt is een illusie” is dit een onjuiste opmerking. Het is zelfs zeer strevenswaardig en zeker wel te bereiken. Meer door minder. Gewoon ernstig beperken die extra overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jonas

Het niveau van Inje is schrikbarend omhoog gegaan het laatste half jaar. Complimenten aan Inje!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

“Dat dien je dan niet Europees te regelen, maar globaal. Aangezien criminaliteit en milieuvervuiking niet stopt bij Europa.”

Ik denk dat je dat zo globaal mogelijk moet regelen, waarbij je je niet moet laten weerhouden door de notie dat het altijd nog beter kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@14: idd. In die gevallen is downsizen naar nationaal niveau de verkeerde richting.

@12:

Overal dezelfde belasting, overal hetzelfde onderwijs, overal gelijke infrastructuur, overal gelijke wetgeving, overal gelijke sociale voorzieningen, overal dezelfde belasting, overla dezelfde voedselveiligheid?

Dat is het beste voor eerlijke concurrentie, ja. En ook daar geldt, dat je dat eerder kunt bereiken op wereldniveau, als het eerst al EU geregeld is. De EU heeft op mondiaal niveau meer in te brengen dan de individuele lidstaten afzonderlijk. De voorbeeldfunctie is ook belangrijk (‘zie je wel, dat het kan’).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Erik

@8: De marechaussee de grensoverschrijdende criminaliteit laten doen is geld weggooien. De marechaussees van verschillende landen zullen dan nieuwe samenwerkingsverbanden moeten gaan opzetten ipv de nu bestaande (waar trouwens ook de marechaussee in samenwerkt), want de nederlandse marechaussee mag echt niet zomaar in allerlei andere landen haar werk gaan doen hoor.

Als je ontevreden bent over de huidige instanties zoals Europol kun je beter die hervormen, waarbij je kunt leren van wat er wel en wat niet goed werkt, dan ze afschaffen en daarna kompleet nieuwe samenwerkingen op te zetten die helemaal opnieuw het wiel moeten gaan uitvinden.

Over de vrije markt denk je wat mij betreft te simplistisch als je die alleen maar in ekonomische termen wilt zien, zeker als je dan sociaal-ekonomische aspekten niet mee wilt wegen. Vergelijk ’t met een echte markt (de wekelijkse voedsel- en warenmarkt of zo), zonder een strenge marktmeester wordt dat een zooitje, en dat begint al ’s morgens bij ’t opzetten van de kramen.
Voor jou is de ‘vrije markt’ alleen dat gedeelte van de markt waar naar beurskoersen en winsten wordt gekeken, maar ook werknemers en kleine zelfstandigen begeven zich op de markt en alles wat de konkurrentiepositie beïnvloedt zal door de markt bepaald worden als er geen regels en toezicht op zijn, denk aan milieukosten, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid e.d.

Meer in ’t algemeen is er een neiging tegenwoordig om de vrije markt als een doel op zich te zien in plaats van als een middel om een belangrijk facet, ’t ekonomisch leven, van onze samenleving zo goed mogelijk te laten funktioneren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inje

@15

Dus voor jouw staat eerlijke concurrentie gelijk aan het homogeen maken van belasting, wetgeving, sociale voorzieningen, belasting etc…
Praktijk vb: vind je dat de concurrentie er eerlijker op wordt wanneer alle lidstaten, zoals Polen, nu homogeen worden op deze punten met Nederland? Als je verstandig bent is je antwoord nee. Polen azen op heel ander werk dan Nederlanders. Het zou verschikkelijk voor hun ontwikkeling zjin wanneer zij precies hetzelfde onderwijs zouden gaan genieten. Hetzelfde zou gelden als je Polen onze sociale voorzieningen laat naleven. Dat komt hun concurrentie positie verschikkelijk ten nadele. Zeer oneerlijk. Of dat Ieren ook pas op hun 67e met pensioen zouden mogen, ondanks dat hun gemiddelde leeftijd veel lager ligt en zij geen last hebben van demograische problemen als vergrijzing zoals bijna de rest van EU wel….

” En ook daar geldt, dat je dat eerder kunt bereiken op wereldniveau, als het eerst al EU geregeld is”
ook dit is niet waar. Het zijn met name de EU en de USA die eerlijke landbouwconcurrentie niet toestaan op globaal niveau. Dat zulle alle boertjes in Afrika en Latjins Amerika direct beamen. Europa is in deze een fort die het regionale belang verdigt en niet het globale. En dat fort is slecht voor de globale vrije markt en eerlijke concurrentie waar Nederland zich vaak sterk voor heeft gemaakt in de WTO. Nederland handelsland zou er bij uitstek baat bij hebben als de EU haar buitentarief naar nul zou brengen, maar dat doet ze niet. Ze verdigt juist zeer sterk een oneerlijke machtspositie in bijv. de Doha ronde (als ik mij goed herinnner,kan ook anders heten)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Hetzelfde zou gelden als je Polen onze sociale voorzieningen laat naleven. Dat komt hun concurrentie positie verschikkelijk ten nadele

Op de lange duur niet hoor. En bovendien moeten ze door de economische unie nu al dezelfde prijzen betalen als ons. Het zou dus goed zijn, als we de lonen en de rest ook op ons niveau brengen. Of wil je hier graag opgescheept worden met nog veel meer Polen?

Het zijn met name de EU en de USA die eerlijke landbouwconcurrentie niet toestaan op globaal niveau

dat heeft niets met het gelijktrekken van de sociale poot te maken, maar is nu juist een puur economische maatregel. Door het vrije handelsverkeer kwamen onze boeren in de problemen en daarom zijn die subsidies ingesteld. Die subsidies zijn er niet, omdat de EU dat wilde, maar omdat de nationale lidstaten dat wilden.
Gaan we het over de landbouwsubsidies hebben, dan denk ik dat we daar dezelfde ideeën over hebben (afschaffen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Inje

“Op de lange duur niet hoor” En waarom dan niet?
” En bovendien moeten ze door de economische unie nu al dezelfde prijzen betalen als ons” Waarvoor dan?
“Het zou dus goed zijn, als we de lonen en de rest ook op ons niveau brengen” Waarom zou dat goed zijn? Waarom ziu het goed zijn als Polen net zoveel verdien als hier? Kost een brood daar ook drie Euro?
” Of wil je hier graag opgescheept worden met nog veel meer Polen?”Ach, dat zijn seizoensarbeiders. maakt mij niet uit.

” Die subsidies zijn er niet, omdat de EU dat wilde, maar omdat de nationale lidstaten dat wilden.” Ik had het niet slechts over interne landbouwsubsidies, maar over de tariefmuur die om Europa heenstaat. Die is niet in t belang van Nederland. Voor Nederland is het van belang dat alle tarieven verdwijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@19:

“Op de lange duur niet hoor” En waarom dan niet?

Omdat eerlijke concurrentie de beste garantie is voor een goede ontwikkeling van alle gebieden, waarbij geen enkel gebied voordeel kan halen uit lagere lonen, betere opleidingen, enz.

” En bovendien moeten ze door de economische unie nu al dezelfde prijzen betalen als ons” Waarvoor dan?

OK, ik heb wat overdreven. Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik Polen zelf niet zo goed ken. Hongarije, Tsjechië en Roemenië wel. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn, dat Polen een uitzondering is, maar daar geloof ik op voorhand niks van. De prijsstijgingen, die in al die landen plaats hebben gevonden nadat ze bij de EU zijn gekomen, zijn gigantisch geweest en de reden, dat Poolse doctoren en doctorandussen liever hier asperges komen steken dan les gaan geven aan een Poolse universiteit.

Waarom ziu het goed zijn als Polen net zoveel verdien als hier?

Vraag het de Polen maar, hoe de prijzen zich tot de lonen verhouden in hun land. Vraag maar waarom universitair afgestudeerden liever asperges komen steken in NL dan aan een universiteit in Polen les geven.

Ach, dat zijn seizoensarbeiders. maakt mij niet uit.

Hetzelfde domme argument hoorden we in de jaren zestig en zeventig over de Marokkanen en Turken: ach, het zijn maar gastarbeiders, ze gaan allemaal terug naar hun eigen land.

Ik had het niet slechts over interne landbouwsubsidies, maar over de tariefmuur die om Europa heenstaat. Die is niet in t belang van Nederland. Voor Nederland is het van belang dat alle tarieven verdwijnen

Je gaf de landbouwsubsidies als voorbeeld. Ik ben het met je eens, dat de protectionistische EU maatregelen niet in ons belang zijn, maar dat los je niet op door dat allemaal terug te gooien naar de nationale lidstaten. Als je denkt, dat de armere lidstaten gewoon trouwe leden blijven als de economische unie alleen maar voordelen oplevert voor de rijkere lidstaten, zul je bedrogen uitkomen. En wanneer we alle nationale grenzen en tarieven weer terug krijgen, zijn we nog veel verder van huis.

Misschien moet je je eens af vragen, waarom in de VS ook zo veel van dit soort zaken op federaal niveau geregeld zijn. Waarom het minimumloon voor heel de VS geldt, bijvoorbeeld, en niet in iedere staat daar apart bepaald wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jos

Inje, ik ben het met Pedro (#15) eens “dat je dat (verbetering van het beleid en criminaliteitsbestrijding) eerder kunt bereiken op wereldniveau, als het eerst al EU geregeld is. De EU heeft op mondiaal niveau meer in te brengen dan de individuele lidstaten afzonderlijk.”
Waar het mij om gaat is dat het niet in het Nederlands belang is de EU rücksichtslos in te krimpen, zoals de PVV dat wil. Het gaat er natuurlijk om waar je het geld aan uitgeeft. Het schrappen van al die posten die Hartong in zijn amendementen noemt zou funest zijn, zowel voor Nederland als voor de rest van Europa.
Ik ben het wel met je eens dat de EU als geheel níet in het belang van de rest van de wereld handelt door de bescherming van de eigen landbouw en de agrarische industrie. Het landbouwbeleid moet zeker van koers veranderen en zo geldt dat nog wel voor andere beleidsterreinen ook. De EU vaart over het algemeen een nogal rechtse koers. Maar ik wil er ook niet voor pleiten de Nederlandse staat af te schaffen (en de republiek Amsterdam of Utrecht onafhankelijk verklaren) omdat Rutte c.s. een rechtse koers varen.
Het homogeniseren van allerlei regelingen heb ik ook niet bepleit. Wel, inzake sociale zekerheid en belastingen, ondergrenzen die de race naar de bodem moeten stoppen.

 • Vorige discussie