Een coronapas is te verdedigen, maar dit kabinet niet

Dossier:

COLUMN - De bestuurlijke gedachtenkronkels die tot de coronapas leiden zijn onnavolgbaar. En met dat gebrek aan helderheid is heel veel mis.

In de afweging over de coronapas lijken mij drie grondrechten in het geding, gelijke behandeling (artikel 1 GW), onaantastbaarheid van het eigen lichaam (artikel 11 GW) en de volksgezondheid (artikel 22). Om die volksgezondheid draait het kabinetsbeleid al anderhalf jaar. Het kabinet wil de zorg best overbelasten, maar niet teveel overbelasten. Vaccins helpen daarbij en dat leidt tot de vraag of de staat vaccinatie mag afdwingen. De vraag over gelijke behandeling komt in beeld op het moment dat mensen een ongelijk risico vormen voor elkaar en de gezondheidszorg. Gevaccineerden belanden nauwelijks in het ziekenhuis en geven het virus veel minder door. En mensen die negatief getest zijn geven het derhalve ook niet door. Dus mag je het ongelijke risico dat mensen vormen doorvertalen in ongelijke toegang tot het openbare leven?

Zie daar de context. Maar waar zijn de heldere afwegingen van het kabinet?

Je zou kunnen zeggen dat, om een volgende lockdown te voorkomen, we van die drie grondrechten er op dit moment maar twee volledig kunnen handhaven.

Verdedigen we de gelijke behandeling en onaantastbaarheid van het lichaam, dan blijft de zorg overbelast. Uitvallend zorgpersoneel. Uitgestelde behandelingen die niet worden ingelopen waardoor geneeslijk zieken toch overlijden. Of houden we de zorg overeind net als de gelijke behandeling? Dat kan ook. Dan moeten we vaccinatie verplicht stellen. Dan dooft deze variant uit en kan de zorg op adem komen en gewone behandelingen hervatten. Of voorkomen we verplichte vaccinatie en houden we de zorg overeind? Dat kan door te morrelen aan die gelijke behandeling. Dat is wat de coronapas doet.

Maar je kunt natuurlijk ook weer een (gedeeltelijke) lockdown afkondigen, als je grondrechten wilt handhaven. Het zijn tenslotte niet voor niets grondrechten. Zou een kabinet ook op die keuze misschien even haar licht kunnen laten schijnen?

De laatste in de rij

Bij een nieuwe lockdown zou overigens eens serieus gedacht moeten worden over al die horeca-ondernemers en culturele instellingen. Zij staan daarbij continu achter aan de rij. Vrijheid om je nachtclub of theater te openen zie ik niet direct onder de grondrechten staan. Maar een overheid die het leven van mensen anderhalf jaar lang in de wachtstand zet, doet dat leven geweld aan.

Uitzicht voor de mensen achteraan de rij zou op dit moment zwaar moeten wegen. Daarom is het ook vreemd dat de lobbyist van de horeca zich zo onomwonden keert tegen de coronapas. En je zou om dezelfde reden mogen verwachten dat de demonstraties van Unmute Us vergezeld gaan van een oproep aan hun publiek om zich te laten vaccineren. Ook zij zullen toch begrijpen dat een hogere vaccinatiegraad de zorg ontlast en zo de laatste horden voor volledige opening weghaalt.

Vaccinatiedrang

Het lijkt er vooral op dat het kabinet uit is op wat ze eerder bij monde van Hugo de Jonge ontkende, namelijk mensen richting vaccinatielocaties dirigeren. En dat is een uitstekend idee!
 Een belangrijke overweging daarbij is dat waarschijnlijk een groot deel van de nu nog ongevaccineerden helemaal niet tegen vaccinatie is. Want naast de expliciete tegenstanders, zijn er mensen die gewoon ongeïnformeerd, of te laks zijn. 

Als vaccinatiedrang betekent mensen met goede informatie benaderen zodat ze een geïnformeerde keuze maken, of ze een schop onder hun reet geven als ze te laks zijn zich van de situatie iets aan te trekken, dan ben ik voor aandringen. Wel onder voorwaarde. De keuze die mensen uiteindelijk maken moet zonder enige reserve gerespecteerd worden. En die keuze mag door niemand voor ze worden gemaakt.

Maar als vaccinatiedrang de bedoeling is van dit kabinet. Wordt het dan niet eens tijd terug te komen op eerdere uitspraken? En zou dat dan niet in alle openheid en weloverwogen moeten gebeuren?

Democratie

In de nu anderhalf jaar durende crisisaanpak van dit kabinet sloeg het woord crisis vaak niet alleen op de pandemie, maar ook op de aanpak zelf. Vergaande regels waarin altijd weer met vele maten werd gemeten. Routekaarten die niet gemaakt bleken om te gebruiken, maar louter om te doen alsof er een plan was. Vooruitkijken gebeurde meestal vanuit een kamer zonder ramen. Het verloop van de besmettingen werd keer op keer op dezelfde manier verkeerd ingeschat. Maar heldere overwegingen, die tot intelligente voor iedereen begrijpelijke keuzes en strategieën leiden hebben we zelden gehoord. En daar valt nog wel mee te leven als het gaat om een vaccinatieprogramma dat daardoor pas laat op gang komt. Maar niet als het gaat om onze grondrechten. Politici die onze grondrechten niet serieus nemen, nemen onze rechtstaat en onze democratie niet serieus. 

Het beperken van grondrechten, het op losse schroeven zetten van artikel 1, zou alleen moeten kunnen als de regering zelf helder voor ogen heeft waar ze mee bezig is. Dus het moet vergezeld gaan van (1) een duidelijk doel en een strategie, (2) tijdelijkheid met een expliciete einddatum (3) en democratische instemming. 

En de democratie moet zich ook laten gelden in hoe we omgaan met de minderheid. Mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten zo laagdrempelig mogelijk, dus snel en dichtbij huis getest kunnen worden. We moeten er alles aan doen om die keuze om niet te vaccineren te kunnen volhouden. Hoe verdrietig de wetenschap ook is dat als gevolg van die keuze sommige van hen aan Corona zullen overlijden. 

+11

Reacties (35)

#1 Jos van Dijk

Wat ik in het beleid mis is een serieuze poging van de overheid om degenen die zich wel willen vaccineren, maar daar om wat voor reden dan ook nog niet aan toegekomen zijn en degenen die nog twijfelen te achterhalen om hen een gemakkelijk bereikbare vaccinatiekans te bieden. Als het om de verhoging van het aantal gevaccineerden gaat moet je de niet-gevaccineerden ook rechtstreeks benaderen in plaats van hen alleen via de indirecte weg van beperking van de toegang tot de horeca aan te sporen om een prik te halen. Dat laatste is misschien de goedkoopste weg, maar de nadelige effecten, in de zin van afnemend vertrouwen in de overheid, zijn groot.

 • Volgende discussie
#1.1 Ad van der Stok - Reactie op #1

Helemaal eens met je eerste punt…

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Frank789 - Reactie op #1

[ Wat ik in het beleid mis is een serieuze poging van de overheid om degenen die zich wel willen vaccineren, maar daar om wat voor reden dan ook nog niet aan toegekomen zijn … hen een gemakkelijk bereikbare vaccinatiekans te bieden. ]

Wat is dit dan?
“Ook moet het mensen comfortabeler worden gemaakt om zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld door een prikbus om de hoek of een prikuurtje voor mensen met prikangst.
… Afgelopen week werd ongeveer 40 procent van alle eerste prikken gezet op vrij inloop-locaties. … Inmiddels zijn er zo’n 200 locaties in Nederland waar zonder afspraak wordt gevaccineerd.

https://nos.nl/liveblog/2397840-amsterdam-gaat-niet-actief-handhaven-op-coronapas-rivm-lange-adem-nodig-voor-hogere-vaccinatiegraad

 • Vorige reactie op #1
#1.3 Jos van Dijk - Reactie op #1.2

Een goed begin dat meer aandacht verdient, al vind ik 200 locaties nog wel erg weinig.

#1.4 Frank789 - Reactie op #1.3

“Moskeeën in Den Haag worden vanaf 1 oktober priklocaties. Dat is gister besloten door de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) en de GGD Haaglanden, schrijft Omroep West. Het gaat om acht moskeeën verdeeld over de stadsdelen Centrum, Segbroek, Laak en Escamp”.

#2 Frank789

Typisch Nederland, half Nederland aan de sabotage:

“Halsema: Amsterdam gaat niet actief handhaven op coronapas in horeca”
https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-amsterdam-gaat-niet-actief-handhaven-op-coronapas-in-horeca~bb00900f/

“Geen coronabewijs? Deze zaken weigeren je níet”…
https://www.ad.nl/gouda/geen-coronabewijs-deze-zaken-weigeren-je-niet-dit-wordt-weer-heel-makkelijk-bij-de-horeca-neergelegd~a69cb6d4/

Graag een lijst met zaken die niet controleren op de coronapas* dan kunnen wij, de gevaccineerden en kwetsbaren, die zaken boycotten.
Ik weet dat dit kabinet telkens weer stomme fouten maakt, maar nu kan de horeca e.d. eindelijk weer een flink stuk open, gaan ze alsnog dwarsliggen. Waarmee ze alleen maar hun (en andermans) ellende verlengen.

* Is het al opgevallen de Rutte het een “coronatoegangsbewijs” noemt in plaats van een coronapas?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hans Verbeek - Reactie op #2

Graag een lijst met zaken die niet controleren op de coronapas* dan kunnen wij, de gevaccineerden en kwetsbaren, die zaken boycotten.

Graag een lijst met zaken, die wel collaboreren met de overheid, dan kunnen wij die boycotten ;-)
Als er een parallele samenleving opgebouwd moet worden, die niet meedoet met de tweedeling, dan draag ik gaar een steentje bij.
#wearetheresistance

#2.2 Frank789 - Reactie op #2.1

[ Graag een lijst met zaken, die wel meewerken met de overheid, ]

Dat zijn de zaken die niet op jullie lijst staan.
“Sinds de aankondiging van de invoering van een coronapas voor horeca, bioscopen en theaters hebben meerdere horecazaken bekendgemaakt de coronamaatregel te negeren. Via sociale media circuleren inmiddels verschillende lijsten van horecazaken die niet met de QR-code willen werken.”

#youaretheproblem #yousupportbigpharma

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Co Stuifbergen - Reactie op #2.1

Als de niet-gevaccineerden met elkaar een feestje bouwen, zal het aantal niet-gevaccineerden vanzelf afnemen door de natuurlijke sterfte.
Een nadeel is wel dat de IC’s het dan drukker hebben, en dat ook sommige mensen die niet naar de feestjes gaan, besmet worden.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.4 Frank789 - Reactie op #2.3

[ Als de niet-gevaccineerden met elkaar een feestje bouwen, ]

Dan zal een klein deel sterven en een groot deel maakt zichzelf immuun voor nog onbepaalde tijd en dan kunnen ze alsnog de QR-code krijgen.
Maar ze verstoren de huidige normale zorg door bedden, personeel en IC-bedden bezet te houden.

#2.5 Frank789 - Reactie op #2.1

[ Graag een lijst met zaken, die wel collaboreren met de overheid, dan kunnen wij die boycotten ;-) ]

Wij willen juist dat jullie die zaken boycotten, dan hoeven jullie niet bij de ingang gecontroleerd te worden en weggestuurd worden, scheelt een hoop gedoe. Bedankt alvast voor de medewerking.

 • Vorige reactie op #2.1
#3 Sjors

In letterlijk de eerste zin gaat dit stukje al de mist in: een beroep op ‘gelijke behandeling’, artikel 1 in de Grondwet. Zelfs iets banaals als een ov-chipkaart gaat tegen die gelijke behandeling in, want als je 65+ bent, krijg je korting, een korting waar je als 65-minner geen aanspraak op kan maken. Dus een ov-chipkaart gaat volgens de redenatie van deze schrijver tegen de Grondwet in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 okto - Reactie op #3

Inderdaad, dat was ook mijn gedachte.
Je kunt op zo’n manier ook een heel betoog opbouwen over gelijke behandeling bij kaartcontrole van degenen die wel of niet een kaartje voor de trein gekocht hebben.

In artikel 1 staat toch echt duidelijk “gelijke behandeling in gelijke gevallen”. Het lijkt me volstrekt duidelijk dat gevaccineerden en ongevaccineerden niet vallen onder “gelijke gevallen”. Dus dit artikel is totaal niet van toepassing op deze discussie.

#3.2 Ad van der Stok - Reactie op #3.1

Kan het zijn dat je zelf precies illustreert waarom je ongelijk hebt?

Er staan twee mensen voor het cafe en willen naar binnen. Op dit moment worden ze allebei binnen gelaten, want waarom de een wel en de ander niet? Ze zijn elkaars gelijken.

Dat verandert binnenkort, omdat ze ongelijk worden verklaard. In jouw woorden: “Het lijkt me volstrekt duidelijk dat gevaccineerden en ongevaccineerden niet vallen onder “gelijke gevallen”.” Dat is straks inderdaad het geval en voor veel mensen is het niet evident waarom gevaccineerden en ongevaccineerden niet elkaars gelijken zijn en dus niet gelijk behandeld zouden moeten worden.

#3.3 okto - Reactie op #3.2

Lijkt me voor de hand liggend: ze zijn niet elkaars gelijken, omdat de ene een veel groter risico voor de gezondheid van de andere aanwezigen vormt, dan de andere.

#4 Hans Verbeek

Gevaccineerden belanden nauwelijks in het ziekenhuis en geven het virus veel minder door.

Wetenschappelijk is inmiddels aangetoond dat gevaccineerden evenveel virus in hun neusholte hebben als ongevaccineerden. Gevaccineerden verspreiden derhalve evenveel virus als niet gevaccineerden.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
Dat is iets wat je kunt rectificeren in je artikel.

Het coronavirus infecteert het neusslijmvlies en vermenigvuldigt zich daar. Dat leidt tot verkoudheidsklachten. De COVID19-test is in dat geval positief…. ook al ben je nagenoeg asymptomatisch.
Ook als je volledig gevaccineerd bent, dan kan je neusslijmvlies nog altijd geïnfecteerd raken en het virus vermenigvuldigen. Het is geen kwantumfysica, zelfs Hugo de Jonge kan dit bevatten.
Antilichamen in je bloed voorkomen die infectie van je neusslijmvlies niet! Antilichamen in je bloedbaan voorkomen wel dat de infectie van je longslijmvlies uit de hand loopt en dat je in het ziekenhuis komt door een coronavirus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Ad van der Stok - Reactie op #4

Dit komt uit het artikel dat je aanhaalt: “Our results, while preliminary, suggest that if vaccinated individuals become infected with the delta variant, they may be sources of SARS-CoV-2 transmission to others.” Dit is wat jij ervan maakt: “Gevaccineerden verspreiden derhalve evenveel virus als niet gevaccineerden.” Daar zit wel wat licht tussen.

Mijn bewering komt o.m. uit de Volkskrant en of die uiteindelijk overeind blijft weet ik niet, maar ook zonder die claim blijft de argumentatie van de column staan. Overigens zou ik het verbazingwekkend vinden als mensen met vaccins voor evenveel verspreiding zorgen als mensen zonder vaccins. Want hoe is dan te verklaren dat we met toegenomen vrijheid toch teruglopende besmettingen hebben t.o.v. begin van het jaar. Dat laat zich, is mijn voorlopige conclusie, alleen maar verklaren door vaccins die de verspreiding tegengaan.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Hans Verbeek - Reactie op #4.1

Overigens zou ik het verbazingwekkend vinden als mensen met vaccins voor evenveel verspreiding zorgen als mensen zonder vaccins.

Dat jij iets verbazingwekkend vindt is helaas geen argument.

#4.3 Ad van der Stok - Reactie op #4.2

Er zijn heel veel dingen op deze wereld geen argument Hans. Ik weet niet of dat helaas is.

#4.4 okto - Reactie op #4

FOUT geinterpreteerd.

In het artikel staat:

We find no difference in viral loads when comparing unvaccinated individuals to those who have vaccine “breakthrough” infections.

Oftewel: ALS een infectie door een vaccin heenbreekt, dan maakt het niet uit of je nou gevaccineerd bent of niet, je hebt evenveel meetbare virus load in je neus.

Cruciaal is de ALS waarmee de vorige zin begon. Bij de meeste mensen die gevaccineerd zijn en die tegen het virus opgelopen zijn, breekt de infectie NIET door het vaccin heen.

Ofte wel: de gemiddelde gevaccineerde geeft wel degelijk het virus minder door, omdat het vaccin er voor zorgt dat in de meeste gevallen de infectie niet door het vaccin heenbreekt.

Je eerste zin had dus moeten zijn:

Wetenschappelijk is inmiddels aangetoond dat gevaccineerden WAARBIJ DE INFECTIE DOORBREEKT evenveel virus in hun neusholte hebben als ongevaccineerden.

En ook bij deze zin sla je derhalve de plank mis:

Ook als je volledig gevaccineerd bent, dan kan je neusslijmvlies nog altijd geïnfecteerd raken en het virus vermenigvuldigen.

Strikt genomen niet fout, maar de kans daarop is, in vergelijking tot iemand die ongevaccineerd is, wel veel en veel kleiner. Maar, inderdaad niet verwaarloosbaar.

Overigens wil ik ook nog maar eens zien of ook de echte conclusie die je had moeten trekken uit dit artikel wel overeind blijft. (dat er geen verschil in virus load is bij gevaccineerden met doorbrekende infectie).
De onderzoeksgroep bestond namelijk uit mensen die zich zelf aanmelden voor een PCR-test. Dat is dus niet een aselecte, onafhankelijke steekproef. Ik kan me zo voorstellen dat de meest zieke gevaccineerden zich meldden, en dat de mensen die maar een beetje een “breakthrough infection” hadden zich niet gemeld hebben, omdat ze dachten “ik ben toch gevaccineerd, dus corona kan het niet zijn, het zal dus wel een verkoudheid zijn”.
We weten dat niet, maar er zijn genoeg redenen om deze resultaten met de nodige skepsis te beschouwen omdat het geen aselecte, onafhankelijke steekproef is.

 • Volgende reactie op #4
 • Vorige reactie op #4
#4.5 Sjors - Reactie op #4

De zoveelste keer dat de combinatie Verbeek en wetenschap een slechte blijkt.

 • Vorige reactie op #4
#5 Hans Custers

Wetenschappelijk is inmiddels aangetoond dat gevaccineerden evenveel virus in hun neusholte hebben als ongevaccineerden.

Bullshit. Dat onderzoek toont alleen aan dat gevaccineerden die toch symptomen ontwikkelen na een besmetting even veel virus in hun neusholte hebben als ongevaccineerden. Maar vaccinatie maakt de kans dat je symptomen ontwikkelt wel kleiner.

Dus ook als je gevaccineerd bent kun je beter niet gewoon naar je werk in een supermarkt gaan als je symptomen hebt.

Het coronavirus infecteert het neusslijmvlies en vermenigvuldigt zich daar. (..) Antilichamen in je bloed voorkomen die infectie van je neusslijmvlies niet!

Wartaal. Een virusinfectie zit niet aan de buitenkant van je slijmvlies. Want virussen kunnen zich alleen in levende cellen vermenigvuldigen. En daar kan je immuunsysteem ze wel degelijk aanpakken.

Edit: dit is een reactie op #4.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Hans Verbeek - Reactie op #5

Het slijmvlies zit per definitie aan de buitenkant van je neus.

Maar vaccinatie maakt de kans dat je symptomen ontwikkelt wel kleiner.

Onderbouwing ontbreekt.
Vaccinatie voorkomt wel dat de besmetting een levensbedreigende longontsteking wordt.
Ik zou graag de onderbouwing zien dat gevaccineerden ook minder vaak neusverkoudheidsymptomen vertonen.

#5.2 okto - Reactie op #5.1

Je bent nogal abuis. Het neusslijmvlies zit uiteraard binnen, en is zeer rijk doorbloed. Er is dus geen enkele reden om te veronderstellen dat immuuncellen daar minder terecht zouden kunnen komen. Integendeel zelfs, het neusslijmvlies is bedoeld als barriere tegen virale en bacteriele infecties. Het is dus uiterst onaannemelijk dat vaccinaties wel elders in het lichaam zorgen voor een kleinere besmettingskans, maar niet in de neus, zoals jij suggereert.

Ik heb je trouwens geen enkele reactie zien geven op mijn effectieve debunk van hetgeen door jou beweerd was, hierboven. Je sloeg nogal een flater bij het verkeerd interpreteren van dat onderzoek. In plaats van nog meer rare suggesties had het je gesierd wat ingetogenheid te tonen. Iets van een mea culpa is waarschijnlijk te veel gevraagd, maar toch.

 • Volgende reactie op #5.1
#5.3 Hans Verbeek - Reactie op #5.2

Ik heb je trouwens geen enkele reactie zien geven op mijn effectieve debunk van hetgeen door jou beweerd was, hierboven

Gefeliciteerd jongen, applaus, game set and match.
Misschien dat jij na je triomftocht onderzoek kan vinden dat vaccinatie besmetting van het neusslijmvlies effectief voorkomt en zorgt voor verminderde replicatie van het virus.
Ik wil graag geloven dat het zo is, maar ik ben nog niet overtuigd, door jouw vlijmscherpe debunk. Dat zijn slechts woorden en geen onderzoeksdata, die door wetenschappers zorgvuldig zijn geanalyseerd en gecontroleerd. (peer-review)

#5.4 Frank789 - Reactie op #5.3

[ Dat zijn slechts woorden en geen onderzoeksdata, die door wetenschappers zorgvuldig zijn geanalyseerd en gecontroleerd. (peer-review) ]

En deze link van mijnheer Verbeek “https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1” dan?
“This article is a preprint and has not been peer-reviewed”
.
Verder: “vaccins werken, óók tegen overdracht. ” #7
https://twitter.com/mkeulemans/status/1438251698296868864

 • Volgende reactie op #5.3
#5.5 Hans Custers - Reactie op #5.3

Heb je nou werkelijk niet door hoe doorzichtig dit is? Je verdomt je ongelijk toe te geven, verdomt van je fouten te leren en iedereen kan het zien. Zoals altijd. Doe jezelf en iedereen hier een lol en hou in vredesnaam op met jezelf zo godsgruwelijk voor lul te zetten.

 • Vorige reactie op #5.3
#5.6 Hans Custers - Reactie op #5.1

Het slijmvlies zit per definitie aan de buitenkant van je neus.

Ik heb nergens het tegendeel beweerd.

Ik zou graag de onderbouwing zien dat gevaccineerden ook minder vaak neusverkoudheidsymptomen vertonen.

Ik heb nergens beweerd dat dat zo zou zijn. Wel zijn er meer dan genoeg onderzoek die uitwijzen dat vaccinatie beschermt tegen dergelijk symptomen als gevolg van een Covid-19 besmetting. Merkwaardig toch dat je nooit in staat bent om dergelijke onderzoeken te vinden, maar altijd wel direct strooit met onderzoeken waarvan jij denkt dat ze jouw bullshit-ideeën bevestigen.

Je bent en blijft niet snugger genoeg om mij en anderen hier te gaslighten.

 • Vorige reactie op #5.1
#6 Daan van der Keur

Ach beste Ad uitvallend en massaal opstappend zorgpersoneel heeft helemaal niets met corona te maken. Ik ben zelf in 2017 na 34 jaar uit de zorg gestapt en overgestapt naar het onderwijs (Medisch Analist -> TOA) waar ik nota bene een schaal lager toch meer verdien dan in de zorg en geen enkele last meer heb van werkdruk. Ben tweemaal klokkenluider geweest over zeer ernstige misstanden en dus was ik het op een gegeven moment gewoon spuugzat. Er zijn velen zoals ik waarbij corona nu slechts de druppel is maar NIET de oorzaak. Mark Rutte heeft de Gezondheidszorg volledig kapot gemaakt en dat zal alleen nog maar erger worden voorspel ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Co Stuifbergen - Reactie op #6

Als het zorgpersoneel massaal opstapt, is dat een extra reden om de druk op de zorg lager te maken.

#7 Frank789

Maarten Keulemans over de vraag: helpen vaccins nou wel of niet tegen besmetting?

“… overdracht virus vindt soms plaats tussen gevaccineerden. Maar véél meer tussen ongevaccineerden!
Verhaal is hier trouwens, wederom: vaccins werken, óók tegen overdracht. ”

Duidelijkheid aan de hand van een paar grafiekjes:

https://twitter.com/mkeulemans/status/1438251698296868864

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

De discussie gaat, o.a. doordat Hans Verbeek verkeerde informatie verspreidde, nu weer over de vraag of vaccins werken.

Terwijl Ad van der Stok aansnijdt dat de regering niet duidelijk laat zien welke afwegingen en keuzes hij maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Co Stuifbergen - Reactie op #8

De taktiek van de regering is: laat plannen op zondag lekken, kijk maandag hoe de reacties zijn, en pas de plannen op dinsdag aan.
En de Tweede Kamer wordt niets gevraagd.
(en de Tweede Kamer protesteert ook niet tegen deze werkwijze).

De regering probeert (volgens mij) problemen voor zich uit te schuiven tot ze vanzelf voorbij gaan (lees: tot de publiciteit luwt), tot er een crisis komt (stikstofcrisis bijvoorbeeld, of het evacuëren van Afghanen misschien).

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Co Stuifbergen - Reactie op #8

En ook ik vind dat de regering met 2 maten meet.
Niet alleen is de steun aan ondernemers en zzp’ers een schijntje vergeleken met de steun aan KLM (80.000 euro per werknemer aan giften en garanties), maar ook lijkt de regering belangrijker te vinden dat commerciële evenementen doorgaan, dan dat de burgers ontspanning zoeken.

Dus zijn sportverenigingen maanden dicht, en mogen later alleen kinderen sporten, terwijl wel commerciële voetbalfeesten toegestaan worden.

De druk op de zorg lijkt helemaal geen prioriteit te hebben, zolang er nog maar IC-bedden over zijn.
Hoe het personeel zich daarbij voelt, lijkt geen rol te spelen.

 • Vorige reactie op #8
#8.3 Frank789 - Reactie op #8.2

[ zolang er nog maar IC-bedden over zijn. ]

Behalve dat dat de normale zorg blokkeert, las ik een verpleegkundige die zei zoiets: sturen op IC-capaciteit is crimineel, je weet niet hoe erg het is om op de IC te belanden. Je moet sturen op zo min mogelijk zieken, voorkomen dat mensen ziek worden.