Grootvader Bush: een grafschender?

Geronimo in zijn nadagenAfgelopen maandag verscheen in het alumni blaadje van de amerikaanse Yale-universiteit een opmerkelijk artikel. Prescott Bush, de grootvader van de huidige president zou in 1918 betrokken zijn geweest bij het opgraven van het skelet van de roemruchte indiaan Geronimo, die tien jaar daarvoor in ‘gevangenschap’ was overleden. De schedel van de Apache voorman wordt sindsdien ritueel onteerd tijdens ceremonies van het mysterieuze Skull & Bones: het uber-elitaire genootschap met een tempel (The Tomb) op het terrein van de beroemde Yale-universiteit. Onderzoeker Marc Wortman vond een half jaar geleden een oude brief van een Bonesman waaruit de grafschennis en diefstal zou moeten blijken. “The skull of the worthy Geronimo the Terrible, exhumed from its tomb at Fort Sill by your club & the K — t [Knight] Haffner, is now safe inside the T — [Tomb] together with his well worn femurs[,] bit & saddle horn.” (yalealumnimagazine.com)

Achtentachtig jaar geruchten lijken met deze vondst eindelijk als puzzelstukjes inelkaar te vallen. Kleinzoon Harlyn Geronimo eist excuses van die andere kleinzoon George W. Bush (yalenews.com). Maar wellicht hebben andere Bonesmen als John Kerry, George Bush sr. en al die eerbiedwaardige senatoren, bankiers en zakenlieden ook wat uit te leggen over hoe zij persoonlijk de schedel van Geronimo tijdens hun inwijdingsritueel op perverse edoch ludieke wijze hebben onteerd?
to be continued…

 1. 1

  “Bush reportedly appointed eleven Skull and Bones members to his Administration”

  Dat is nog eens een machtige studentenvereniging. Kwa vriendjespolitiek kan het corps hier nog heel wat leren.

 2. 7

  Overigens zie ik een opmerkelijke! gelijkenis tussen
  George W. Chimpy en Geronimo!

  ‘Prescott Bush, de grootvader van de huidige president zou in 1918 betrokken zijn geweest bij het opgraven van het skelet van zíjn overgrootvader de roemruchte indiaan Geronimo…’

  Ach jongens, dat maakt het natuurlijk allemaal nog veel spannender!

 3. 8

  Dus een lijk opgraven, en vervolgens generaties lang necrofilie plegen op een deel ervan.

  Is zo’n schandaal geen impeachment waard?

  Geen museum wil die stukken meer hebben, op zo’n manier.

 4. 9

  Oersoep: Probleem is dat hij niet bepaald de eerste president is (en vast ook niet de laatste) die zich aan die schennispleging begaf. Overigens inderdaad wel een heel erg eng voorbeeldje kruiwagenpolitiek.

 5. 14

  De Bush familie zijn niet de enigen welke lid zijn (geweest) van dit illustere genootschap. het schijnt dat de Kennedy’s er een vinger in de pap hadden/hebben evenals de Rockefellers, Clintons, etc. etc.