1. 2

    Het zal mij benieuwen… het effect van cannabis heeft geen enkel verband met de hoeveelheid THC in je bloed of je speeksel. Waarschijnlijk zal de test in veel gevallen nog weken na het nuttigen van een jointje positief uitslaan terwijl het effect op de rijvaardigheid met een paar uurtjes alweer verdwenen is.

  2. 3

    En, misschien nog wel ernstiger, waar bij alcohol voor een test waarbij DNA wordt afgenomen eerst een serieuze verdenking nodig is (bv. resulterend uit een blaastest), geldt voor drugstests blijkbaar dat je bij iedere controle je DNA aan de man met de blauwe pet mag geven…

    Oftewel, om de Nederlandse Grondwet even kort maar krachtig samen te vatten: Blablablablabla, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, blablabla.