Graanoogst China in gevaar door droogte

Laat duizend bronnen vloeien. De Chinese overheid gaat meer dan duizend waterputten slaan om verdroogde graanakkers te irrigeren. China is na de Europese Unie de grootste graanproducent ter wereld (resp. 130 en 150 miljoen ton jaarlijks). Maar de 1,2 miljard Chinezen eten dat graan ook allemaal zelf op. Direct als bami of indirect als babi pangang. China moet daarom ook graan importeren, al in 2006 voeren er dagelijks twee graanschepen van de Verenigde Staten naar China. Dat zijn er vijf jaar later zeker niet minder geworden. Nu dreigt de binnenlandse graanproductie fors te dalen door extreme droogte. Volgens het Chinese ministerie van Landbouw is 42% van de wintertarwe er slecht aan toe. Dit noopt de Beijing tot een groot reddingsplan: 1 miljard dollar wordt uitgetrokken voor een 10-punten plan dat o.a. voorziet in het onmiddellijk oppompen van (eindig) grondwater, verleggen van rivieren en het schieten op wolken in de hoop op neerslag. Graanprijzen op de Chinese markt zijn historisch hoog. Volgens sommige analisten betekenen deze hoge prijzen dat Chinese boeren binnenkort in Lamborghini’s rijden, maar de VN waarschuwen vooralsnog voor problemen met de voedselvoorziening van miljoenen mensen. Lees meer over de de graancrisis in China op Desdemona Despair.

  1. 4

    Je hebt als speculant flink ingekocht en vervolgens moet er schaarste gecreëerd worden. Een paar verhaaltjes hier en daar kunnen daar een stimulans aan geven.

    Ik zeg niet dat het allemaal onzin is, die hoge voedselprijzen, en ik denk dat de wereldwijde voedselcrisis in zekere zin ook logisch is, vanwege de mondiale bevolkingsdruk, maar … ..

    … maar bij dit bericht ben ik op dit moment wantrouwend, ik kan niet controleren in hoeverre er gestuurd is.

  2. 6

    Ze zouden in Beijing eens wat minder water kunnen gebruiken. Het is daar buiten de stad praktisch een woestijn aan het worden door overbevolking, en ondertussen blijven ze maar water wegpompen uit de gebieden langs de Gele Rivier.