Goddelijk recht?

Grafsteen met bijbel (Foto: Flickr/Monceau)

De SGP wil dat de minister van Justitie uitzoekt of een boek van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding dat binnenkort verschijnt in strijd is met de wet. Het is geschreven door o.a. psychiater Boudewijn Chabot. Chabot promoveerde in 2007 op auto-euthanasie, het "schemergebied tussen euthanasie en zelfmoord". In 1994 werd hij schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding, maar omdat hij volgens de rechter zorgvuldig had gehandeld kreeg hij geen straf opgelegd.

Het boek geeft adviezen over zelfdoding. Kees van der Staaij van de SGP vindt dat het boek in strijd is met het beleid om zelfmoord te voorkomen. Hij gebruikt hiervoor het argument dat volgens het Wetboek van strafrecht hulp bij zelfdoding strafbaar is (art 294). Volgens stichting WOZZ is het verschaffen van informatie over zelfdoding echter niet strafbaar. Door de ministers van Justitie (Korthals en Donner) is een uitspraak van de Hoge Raad over hulp bij zelfdoding uit 1995 als uitgangspunt genomen (de zaak tegen mw Mulder-Meiss, gepubliceerd in Nederlandse Jurisprudentie 1996, nr 322).

Uit Jurisprudentie van de Hoge Raad (…) valt op te maken dat onder het begrip behulpzaamheid bij zelfdoding in de zin van artikel 294 Sr niet kan worden verstaan het verschaffen van informatie, het voeren van gesprekken en het geven van morele steun. Dergelijk handelen is derhalve niet strafbaar. Wel strafbaar is in beginsel degene die middelen verschaft en duidelijke, op naleving gerichte instructies geeft tijdens de uitvoering van de zelfdoding. […] Het verstrekken van het boek ?Humane zelfdoding? aan artsen of aan andere personen is op grond van het bovenstaande derhalve niet strafbaar (Handelingen Tweede Kamer 2002-2003 nr 1067).

Volgens het wetboek van de SGP is zelfdoding altijd strafbaar:

Co 6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
Co 6:20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

En dat wetboek staat volgens diezelfde SGP (.pdf) boven alles:

Artikel 1
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) streeft naar een regering van ons volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Is het gerechtvaardigd wat de SGP doet of is het hypocriet dat zij nu het wetboek van de seculiere staat gebruikt om haar eigen wetboek erkend te krijgen? En breder: Heeft een partij die eigenlijk alleen het gezag van god erkent wel iets te zoeken in ons parlement?

 1. 1

  Tja, indien een tweederde meerderheid van de Nederlanders gelijk denkt aan de SGP, kunnen ze de grondwet vanzelf aanpassen aan die andere wet, die ze hoger achten. Ze hebben alle recht om dat na te streven, zo lang ze zichzelf maar aan de (grond)wet houden. Dit is een leuk probeersel van de SGP, maar het lijkt me dat ze hier de wet niet naar hun zin hebben (noch een meerderheid om daar wat aan te doen).

  Tenslotte zie ik niet in hoe uit de twee geciteerde zinnen opgemaakt kan worden dat zelfdoding (laat staan hulp daarbij) strafbaar is volgens het wetboek van de SGP. Toegegeven, anderen weten wel meer dingen uit de bijbel te lezen die ik er toch echt niet zie staan.

 2. 2

  De SGP kan zich beter inzetten voor een leefbaardere maatschappij, dan zal het aantal zelfdodingen ook dalen. Nu zijn ze in de marge bezig met het bestrijden van de symptomen en niet bezig met het wegnemen van de oorzaken.

 3. 3

  Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

  Je lichaam is niet van jouzelf, maar van god. Je hebt geen zelfbeschikkingsrecht dus mag je eigen leven niet nemen, het is niet van jou..

 4. 4

  Straks moet je nog naar de gevangenis als je zelfmoord hebt gepleegd. Of misschien moeten we voor dit vergrijp de doodstraf weer invoeren. Dat schrikt af?

 5. 5

  De scheiding van kerk en staat is ver te zoeken. Ik wordt altijd wat benauwd van dit soort radicalisering door de SGP.

 6. 7

  De SGP heeft helemaal gelijk, je mag wel een ander opblazen, maar niet jezelf.

  Hoe ze dat bij de islam oplossen weet ik niet, want daar worden martelaren zelfs ‘uiteen gereten en al’ beloond met 72 maagden na hun zelfmoordaanslagen.

  De SGP heeft nog wel wat te doen wereldwijd. In de islamitische wereld lijkt me het probleem vele malen groter, waar de ‘bommemmethode’ hoogtijdagen beleeft.

  Die methode staat overigens niet omschreven in het boekje, men wilde moslims niet tegen het hoofd stoten.

 7. 11

  @8
  Het is niet voor niks een allesoverheersende beweging, dus problemen genoeg. De ene zelfdoding is nu eenmaal de andere niet.

 8. 12

  U geeft mij het gevoel dat ik 6,5 jaar na dato weer door moslims gekaapt word. Alleen zitten het geen Moslims maar angstige Nederlanders aan het stuur en zijn de Twin Towers veranderd een gesprek over de SGP, de bijbel en zelfmoord

 9. 13

  @3: Ja, maar ik mis even de zin waarin staat dat dus een aardse authoriteit het strafbaar moet stellen en dat hulp bij zelfdoding ook strafbaar is.

 10. 14

  @8: Nou nou, ik vind de SGP helemaal geen allesoverheersende beweging, hoor. Ik weet niet waar jij vandaan komt, varkenshoeder, maar dat moet ergens in de bijbelgordel zijn, omdat dat de enige plaatsen in Nederland zijn, waar de SGP een meerderheidspositie heeft. Ik weet uit ervaring (ik heb ook heel streng gelovige familie), dat dat voor allerlei problemen zorgt, en ik meen me ook een onderzoek te herinneren, waarin naar voren kwam, dat zelfdoding in die kringen meer voorkwam dan in wat meer vrijgevochten seculiere omgevingen. Dat wijst inderdaad op een ´problemen genoeg´. Problemen, die tot zelfdoding kunnen leiden. De SGP herkent dat probleem en wil het oplossen door zelfdoding strafbaar te stellen. Wat is jouw oplossing?