Gibraltar was laatste bastion Neanderthalers

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (16)

#1 Toerist

En ik maar denken dat de camping in Renesse die status had.

 • Volgende discussie
#2 mescaline

Is het toeval dat daar de enige Europese apen zitten ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Toerist

In Renesse?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@2: Net zo toevallig als dat het de laatste kolonie op Europees grondgebied is en dat er britten zitten. Het is een mooie rots die relatief makkelijk te verdedigen is tegen indringers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 larie kin de keuken

Bizar om daar (Gibraltar) te zijn. De rots is bijna uitgehold, scholen..kantoren..en geheimzinnig gedoe maar bovenall bovengronds…soooh British:)

Ik blijf dit onderwerp, oude koude mens die verdween(?)en nieuwe warme mens die bleef een raadsel vinden die zijn weerga niet kent, nou ja er zijn er meer..maar toch (o nee tis tog toch?)

Bijna aan de kook, ga ik u (je kent mijn offtopic tijden, regelmatige reaguurders) ff vervelen.

Tijdens de aanleg van de Wijkermeertunnel (mijn geologisch afstudeerproject) werd een geul gegraven van 20 diep. Tienduizend jaar nederland werd daar blootgelegd. Prachtig profiel tot aan het dekzand, geblazen door een noordwester over de droge noordzeevlakte omdat de polen heel dik waren, kon de menselijke en onderzijdse geschiedenis goed beschreven worden. Al zeer snel klonk het “klonk” toen de dragline ergens tegen aanstootte. Bleek een waterput een Romijnse uit pakweg 20 ad van een grote verblijfplaats. Romeinen kwamen nooit en never niet verder dan die grens. De Friezen, DAT waren de Galliers, samen met omringend moerasgebied (al-meren-ijsselmeer) was dit de grens van het Romijnse rijk. Grote haven bij wat nu beverwijk heet. Van alles kwam je tegen. tentharingen, munten etc.
Het plonk van de waterput was een vonds. De waterput lag vol met perfecte Romeinen en Friezen. Allemaal rond de twee meter lang(?) en perfect geconserveerd vanwege het zuurstofarme milieu ..anoxisch.. Je kon ze zo opzetten.
Tijdens de nacht kwamen de Friezen de harsens inslaan van de Romijnen en werpen ze nadien in die put.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Larie: Volgens de laatste lezingen is de homo sapiens eerder ontstaan (ouder) dan de homo neanderthalensis en ik heb nergens enig bewijs kunnen vinden voor een verschil in lichaamstemperatuur tussen de twee soorten.

Er leven nog veel misverstanden ronde de menselijke evolutie…

Verder wel een leuk verhaal daar van (rare jongens) die Romeinen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Chinaman

Ja, dat verschil in lichaamslengte is wel apart. Blijkbaar is het leven is steden en het prakkie wat je nu staat te koken niet echt gezonder dan het jagen/verzamelen van 2000 jaar terug.
Typisch
Dan toch maar bessen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

Niks jagen, boeren 2000 jaar terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Waren de Friezen trouwens Galliers (=kelten)? Of Germanen?

Wat betreft dat jagen en boeren heb ik nog wel 1 en ander gelezen. Het blijkt dat de overgang van jager/verzamelaar naar boer de gezondheid van de mens aanzienlijk heeft geschaad. Ik zal eens kijken of ik het artikel nog kan terugvinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 larie kin de keuken

@Bismarck, Laat ik je even vervelen (wellicht eerder geplaatst dat weet ik niet meer):

Voor U:

1.5 Van jager tot boer
Het weerbericht is uitgegroeid tot een volwaardig programma met toeters en bellen. Een geliefd onderwerp om over te mopperen want vroeger was het beslist beter. Als met vroeger 70.000 jaar gelden wordt bedoeld gaat deze uitspraak niet op. Midden in de laatste ijstijd (afb.3)het Weichselien ( 110.000 tot 10.000 jaar b.c.) was het extreem koud. De kou was zo intens dat de Atlantische oceaan tot aan Spanje bedekt was met pakijs. Tijdens ijstijden is de zomer niet warm genoeg om het winterijs te smelten. .Als gevolg van deze gestoorde waterbalans daalt de oceaanwaterspiegel en komt meer land droog te liggen. Het van de oceaan geleende water stroomde in ijsvorm zuidwaarts over het continent en bedekte 70.000 jaar b.c. geheel Noord Europa en Engeland. Tijdens het Saalien en Weichselien was de waterspiegel zo laag dat het mogelijk was naar Engeland te lopen. Bij dergelijke langdurige kou raakt de ondergrond permanent bevroren(permafrost). Bomengroei was beperkt tot gebieden rondom de Middellandse Zee. Nederland en omgeving was een kale poolwoestijn.
De voornamelijk uit het Noorden komende wind had vrij spel vanwege de lage begroeiingsgraad. Grote hoeveelheden zand en fijner materiaal zijn door de straffe Noordenwind van de droge Noordzeevlakte naar Nederland geblazen. Heel ons land is hierdoor met een dikke laag zand bedekt (afb. 4). Het fijner materiaal kwam vanaf Limburg en verder zuidwaards uit de lucht vallen(löss). Het dekzand ligt in oost Nederland aan de oppervlakte terwijl in het westen de dikke en stevige dekzandlaag op ongeveer 20m diepte te vinden is. Bij heien worden de palen tot in het dekzand gedreven. Onze huizen staan op de jongste dekzandafzetting die ongeveer 20.000 jaar gelden afgezet is. Een stevige laag als dit dekzand is een welkom geschenk in een land die met een geologische bril op gezien kan worden als een met klei gevulde dalende kuil.
Niet alleen het dekzand heeft in Nederland zijn nut bewezen ook de lösslaag is van groot belang geweest maar dan voor een groter gebied in Europa. Daar moest het eerst warmer voor worden en dat werd het ook rond 10.000 jaar gelden. Poolijs begon te smelten en stroomde terug in de oceanen. Door grote aanvoer van smeltwater rees de waterspiegel en liep de Noordzee weer vol.. Zo ontstonden op diverse plaatsen in de wereld nieuwe zeeën en grote meren waaronder de Perzische golf. Aan de oevers van de rivieren die deze golf binnenstromen,de Tigris en Eufris , hield men het jagen voor gezien en werd gestart met zaaien en oogsten van wilde grassen. Van deze granen werden de eerste pizzabodems gebakken in stenen ovens. Het nomadenbestaan, waar achter een prooi wordt aangehold, werd ingeruild voor leven op één plek.(sedentair) Naast de akker werden stenen huizen gebouwd. Om toch aan vlees te komen werden geit en schaap gedomesticeerd.
De klimaatsverbetering was het eerst merkbaar rond de evenaar maar ook in Europa werd het steeds warmer. Met oplopende temperatuur schoof De zone waarin landbouw mogelijk was verbreidde zich met de oplopende temperatuur noordwaarts. De lösslaag bleek de geschiktste ondergrond om wilde granen.te verbouwen. Als het ware wandelend over deze laag bereikte de landbouw Limburg in 5.300 b.c.

Verandering van klimaat heeft de mens van jager tot boer omgevormd. Uiteraard mede door te toegenomen kwaliteit van het menselijk denken. Maar die kwaliteit neemt zeker sneller toe als de jagers op een warme zomeravond voor de tent wat voor zich uit zitten te staren. Daar was nu eindelijk tijd voor, het avondeten was geen dagvullende bezigheid meer. Door de hogere temperatuur was de begroeiing uitbundig geworden en prooi in veelvoud aanwezig.
De keus om het nomadische jagersleven na twee miljoen jaar vaarwel te zeggen zal niet gelijk door iedereen gemaakt zijn. Zelfs nu, acht duizend jaar later, is deze tweedeling nog steeds aanwezig in landen die daar ruimte voor hebben.
Deze revelutionaire omslag is een goed moment om onze voorouders achter te laten en ons te richten op de moderne tijd en het hoofdonderwerp van dit boek geologie. Er is zeker een overeenkomst tussen beide tijdperken De vraag naar grondstoffen die gelijk opgaat met onze kennis van wat de aarde ons te bieden heeft. De vroege mens heeft verstandig gebruik gemaakt van vuursteen en de vruchtbare aarde. De “moderne” mens heeft door schade en schande geleerd dat de aarde een aangename woonplaats blijft als zij en haar bewoners met respect worden behandeld.

Maar uw opmerking lijkt me scherp en juist, na jagen, hollen achter de kudde, tot hutje op de hei heeft in ieder geval de levensverwachting doen dalen alsmede de lichaamslengte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 larie kin de keuken

Oh, sorry met de Friezen als Galliers doelde ik op Asterix et al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bram VL

larie kin de keuken moet beter type.

Het zijn nog altijd Romeinen en niet Romijnen.
En verder waren de Friezen idd germanen en geen Galiërs.
En het feit dat de Romeinen niet verder zijn gekomen kwam ook omdat er een soort onbeschreven vrede tss beiden bestond.
Er werd namellijk wel veel handel gedreven langs de Romeins-Germaanse grens.

En hoe je het ook draait of keert.

Even een groot staatsman van net voor onze tijdsrekening quoten
[i ]

Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. (Caes., De Bell. Gall. I 3.)

[/i]
of in het nederlands
[i ]

Van al dezen zijn de Belgen de dappersten, omdat ze het verst verwijderd zijn van de cultuur en fijnere beschaving van de provincia, naar hen slechts weinig kooplui reizen en zo door hun invoer (van artikelen) aanzetten tot verzwakte geesten, en ze vlakbij de Germanen zijn, die over de Rijn wonen, met dewelke ze constant oorlog voeren

[/i]

Waarmee ook even wordt aangeduid dat de Friezen Germanen waren want voor zover ik mijn aarderijkskunde ken wonen ze over de Rijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 larie

@BramVL, Dat moet je breed zien op dit tijdstip. Via airport scherm op de muur in de keuken (moet familie voeden rond dit tijdstip) vette vingers en tussen de dingen door typ ik via waves mijn reacties.

U zult van mij nooit en te nimmer iets negatiefs horen/zien over wat ik vind van Belgie en haar/zijn bewoners..zij stenen!!

“Ich bin auch ein Belginer:)”

Ik heb al eeuwenlang groot respect voor de bewoners ten zuiden van. Was een van de eersten in Rotjeknor die de BRT kon ontvangen. Ik had een werkende “uitvinding” om dat te bewerkstelligen. Iets van een magnetisch veld op mijn flat 8 hoog en veel gedoe..maar ik kreeg PIEN dagelijks en mannen en vrouwen in leren vesten die razendsnel de wereld doornamen. Vanaf dat moment stond (wellicht uw land) Belgie aan de top.

En nu nog steeds en dat meen ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 edwin

ze zijn helemaal niet uitgestorven, in belgie lopen er nog genoeg rond

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Ruud Oost
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bram VL

@Larie

Zoveel eer verdienen we nu ook weer niet.
Al was Pien en zijn straalstroom wel super.

Verder alle respect voor het mutitasken dat je bewerkstelligt mij is het niet gegeven.

@Edwin
tja das dan ook enkel omdat ze elk weekend uit het noorden naar Antwerpen komen afgezakt ;-).

 • Vorige discussie