1. 1

    Ook al is het niet waar, dan nog is het weer anti-reclame voor het Amerikaanse leger. Weer kan de haat hoger worden onder delen van de bevolking, en weer kan er meer agressie en geweld uit voort komen.