1. 1

  Ik zou bijna zeggen: PVV? No Way. Helaas is het gebrek aan niveau en gebrek aan samenhangende ideeen van PVV-kamerleden geen reden voor een groot aantal Nederlanders om af te zien van steun aan deze partij.

  Nog treuriger was de vertoning bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Financien en bijbehorend Belastingplan 2010. Als de PVV serieus zou zijn geweest over de ‘kopvoddentax’, een belasting op hoofddoekjes, dan had ze hiervoor een voorstel kunnen indienen als wijziging op het Belastingplan. Jammergenoeg voor de PVV-kiezers was dit voorstel van de PVV-fractie nooit bedoeld als serieus voorstel, want ze kwamen met helemaal niets.

 2. 3

  Deze moedige man heeft zich staande gehouden tegen de overmacht van andere kamerleden, die zogenaamd alles beter weten, maar mede verantwoordelijk zijn dat er in het huidige onderwijs ontzettend veel mis is.

 3. 4

  Ach, het huidige onderwijs in dit land is toch supergoed! Wat lult die domme PVVer eigenlijk? Er zijn helemaal geen problemen in dit land!

 4. 6

  @3 Moedig is het zeker, maar of hij zich staande houdt? Bovendien pakken die kamerleden hem helemaal niet hard aan. Hij gaat gewoon ner-gens op in, zelfs als er geen (politieke) reden is om dat niet te doen.

  Tot slot je opmerking over dat de andere kamerleden verantwoordelijk zijn voor de onderwijspuinhopen: ze zitten respectievelijk sinds 2003, 2006, 2006, 2006 en 2003 in de kamer. Hij stond dus tegenover groentjes die bovendien helemaal niet bij de laatste onderwijsvernieuwingen betrokken zijn geweest. De partij die daar het meest verantwoordelijk voor is geweest, de PvdA, komt niet eens aan bod.

  En beter weten? Het grootste deel gaat over een SP-motie die hij steunde maar waarvan hij nu weigert te antwoorden of hij dat nog steeds doet. En dat door, hoe anti-PVV, steeds terug te komen op het motienummer. Hoezo minder bureaucratie en zeggen waar het op staat?

  Zo: nu jij weer. Of mis ik het sarcasme?

 5. 9

  Ik kan best begrijpen, dat de gemiddelde PVVer het onderwijs in Nederland, dat ondanks alle verslechteringen van de laatste decennia om aan de steeds wisselende wensen van het bedrijfsleven te voldoen nog steeds bij het beste van de wereld hoort, slecht vindt. Dat vindt de gemiddelde allochtone drop-out ook.

 6. 13

  @1o Nou, ze hebben toch best een leuk programma. Klik hier.

  Het probleem voor de PVV is alleen dat de meeste andere partijen dat (meer focus op kwaliteit, niet meer proberen alle vmbo’ers proberen te verheffen tot een theoretische leerweg, maar ook goed praktisch onderwijs aanbieden, enz) ook vinden, behalve misschien het punt moratorium op islamitische scholen.

  Het is me werkelijk een raadsel waarom hij zo loopt te stuntelen, China en Korea erbij haalt en weigert te bevestigen dat hij een bepaalde motie steunde.

 7. 15

  Bosma staat gewoon te stuntelen en hij heeft het zelf ook wel door. Je krijgt bijna – ik zeg bijna – medelijden met zoveel incompetentie. Hij is beter in grappen onder de gordel plaatsen dan een inhoudelijk gesprek.

 8. 16

  Dit is echt een aanfluiting van een kamerlid.

  1) Vergeet moties waarmee hij zelf komt.
  2) Vergeet gewoon namen (waarmee hij natuurlijk maar 2,5 jaar samen zit opgescheept)
  3) Is inconsequent in de 7 minuten dat hij mag spreken.
  4) Komt zelf met luchtkastelen
  5) Erg vaag
  6) Puur beleidstaal