Geen plaats in de herberg?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Minstens honderdduizend mensen verblijven illegaal in Nederland. Geeft minister Gerd Leers toe, dus dat zal wel een schatting naar beneden zijn.

Waar die mensen van leven? Joost mag het weten. Maar ze vinden hun weg, in illegale naaiateliers, op straat, heitje voor een karweitje, als werksters in Bloemendaal en vermoedelijk ook in de seksindustrie. Overlevers zijn het. Ze zijn de halve wereld afgereisd voor een beter leven, en ze knokken keihard voor elke euro, voor elke dag dat ze in het beloofde land mogen blijven. Sommigen zijn psychotisch, slapen op straat.

Er is geen plaats voor deze mensen in Nederland. Zegt ook minister Kamp van Sociale Zaken. Eigen werklozen eerst. En minister Leers duidt het enorme aantal illegalen als “ontwrichtend en maatschappelijk ongewenst”. Hij wil illegaliteit strafbaar maken met een boete. Mensen kunnen dan, als blijkt dat ze niet over geldige verblijfsdocumenten beschikken, meteen overgebracht worden naar vreemdelingenbewaring en in een uitzettingsprocedure komen.

Probleem met deze maatregelen is om te beginnen: als je niet weet wie je voor je hebt, omdat de persoon geen papieren heeft, aan wie ga je die boete dan opleggen? Aan ‘Meneer X’? Verder klinkt het natuurlijk allemaal heel logisch dat illegalen vastgehouden worden en dan in een procedure terechtkomen die tot uitzetting leidt, maar hoe kom je er achter uit welk land ze überhaupt afkomstig zijn? En hoe krijg je zo’n herkomstland zover dat het meewerkt en die persoon weer opneemt, wanneer iemand niet over papieren beschikt? Het is dus allemaal niet zo makkelijk en snel geregeld als dat woordje ‘uitzettingsprocedure’ wel suggereert.

Je kunt je ook afvragen of repressief beleid (boetes, detentie) wel gaat helpen om die honderdduizend of meer illegalen letterlijk en figuurlijk weg te werken. Als het grote aantal mensen zonder verblijfsdocumenten in Nederland werkelijk zo “ontwrichtend en maatschappelijk ongewenst is”, dan zou men er toch eens over moeten denken om een verblijfsstatus met minimale rechten in het leven te roepen, waar illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers aanspraak op kunnen maken.

Dat zou dan met zich meebrengen: geen recht op een uitkering of opvang, wel op een faire behandeling door autoriteiten en een eerlijke rechtsgang. Kinderen die op Nederlands grondgebied geboren zijn, worden automatisch Nederlanders.

Maar zal dat geen aanzuigende werking hebben? Dat zei men ook van het generaal pardon. Zoals Steeph in 2009 echter al aantoonde, viel het met die aanzuigende werking reuze mee. Sterker nog, Italië en Finland kenden in die periode geen generaal pardon, maar wel een grotere toename van het aantal asielzoekers. Italië is daarbij relevant, omdat veel Noord-Afrikanen op zoek naar een beter leven, daar als eerste aankomen, en Finland omdat het een ruimhartige asielwetgeving heeft.

Honderdduizend ‘illegalen’ bevinden zich nu reeds – dag in, dag uit – onder ons, zonder dat iemand last van ze heeft. Integendeel, ze leveren een belangrijke bijdrage aan de economie, via het informele circuit. Ze gaan heus niet weg. Geef hen een menswaardig bestaan. Geef hen uitzicht op volwaardig burgerschap voor hun kinderen. Neem ze op in de samenleving: het zullen productieve leden zijn: het vergt ongelofelijk veel vindingrijkheid en doorzettingsvermogen om het in een bureaucratische samenleving te rooien zonder papieren. En toch lukt het de meesten van hen. Daar kun je, juist ook als rechtsmens, niet anders dan bewondering voor hebben.

Reacties (13)

#1 berlitz

Als we alle illegalen deporteren weten ze dat het niet meer de moeite waard is om naar nederland te komen.

Ook weer zo’n typische linkse redenering: wij zorgen ervoor dat ze toch niet weg gaan, dus doe nu maar wat wij willen.

 • Volgende discussie
#1.1 kevin - Reactie op #1

“Als we alle illegalen deporteren weten ze dat het niet meer de moeite waard is om naar nederland te komen.”

Haha, geloof je dat echt?

#1.2 berlitz - Reactie op #1.1

Wat is dan nog de reden om illegaal naar nederland te komen?

#1.3 su - Reactie op #1.2

Je neemt de vraag niet weg.

#2 TDC

Vlgns mij had zelfs groenlinks door dat ontwikkelingshulp beter op haar plaats is in het land van herkomst dan hier in nl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 salvatore

Het staat al min of meer in, dit topic vermeld;en is algemeen bekend;
– Dat er een grote groep,is die nergens heen kan; noch ergens naar teruggestuurd kan worden.Noch ergens naar toe gedeporteerd kunnen worden. En hoe je het ook went of keert; Deze groep, bestaat onder ons,en zal blijven bestaan. Ze van de papieren archieven,verwijderen,lost dus niets op.Het voortdurend aanhouden en in detentie zetten;waar ze door de rechter, naar de wetten, weer vrijgelaten worden, is een peperdure grap.Die zich eindeloos herhaalt,tegen beter weten in.

Soms worden enkle van hen alsnog gedumpt; in landen, ze niet horen,noch vandaan komen,noch hen opnemen;OOK dit mag niet.
Of levend verbrand zoals in het verleden. Of zij verbranden zichzelf.
Wanneer we eindelijk, de wettelijke procedures volgen,zoals ze vaststaan;nationaal en internationaal/europees.

En eindelijk in staat zijn, binnen een half jaar; de assielaanvragen;
af te handellen, en kinderen zowel als volwassenen, binnen deze termijn terugsturen; danewel, een verblijfsvergunning geven.
Is ook, de mythe,en realiteit omtrent “aanzuigende werking” niet meer van belang.

Nog los van het feit; we deze mensen heel hard nodig hebben; en, de gigantische miljoenen verspilling aan kansloze; draaideuren, detentie,rechtspraak,vrijspraak,en bij volgende id controle wederom;dit spelletje herhaalt wordt; tegen beter weten in..met allen,zinloze kosten.en uitzichtloosheid, van dien.
kostte 450 euro per nacht detentie(!!) en de herhaalde justitionele kosten; per keer,pp,per herhaalde procedure, geheel zinloos,komen daar nog bij.

Waarbij; evident de wetenschap,op geen enkle moment;dit tot uitzetting KAN leiden. We stug dooorgaan, volgens deze idioterie;reeds decennia lang. waarmee niets opgelost wordt; en het enige resultaat; dat handen vol geld blijft kosten, en veel nodeloze stress, en uitzichtloosheid.

Tel uit je winst;wanneer we deze groep; die BEKEND zijn;laten participeren en werken, en van hen kwaliteiten,kunnen meegenieten; wat ze niets liever willen.

Dus ongeacht hoe “we’ nu en in de toekomst ons assielbeleid/vluchtelingenbeleid, eindelijk eens op orde hebben.
en wel binnen een half jaar afgerond ( in uiterste gevallen 1 jaar) waarna, indien, dit faalt; zonder meer tot een verblijfsvergunning leid.

En waar niet Binnen een half jaar; betreffende mensen teruggestuurd worden.Dan is het zo afgelopen; met de voortgezette, eindeloze klungelwegen; in slepende procedures; en impasses decennia lang.
En een flinke stok achter de deur; 6 maanden moet genoeg zijn voor ZORGVULDIGE beoordeling,afweging,en uitsluitsel.

Voor de groep die er NU al is; zouden dezelfde criteria,moeten gelden.
En wanneer onomstotelijk blijkt; er geen land,is waar zij gedeporteerd KUNNEN worden; of naar uitgezet. Ophouden met die peperdure spelletjes; En deze mensen laten bijdragen. Hoeven we ook niet meer te zeiken…ze dat niet doen,en alleen maar geld kosten;wat ONZE keuze is;en NIET die van hen; die hebben ze nmlk niet vanwege WAN-beleid.

Zoals onlangs, een rechter, nog, de kamperende Somaliërs, gelaste uit , detentie te halen;en hen een schade vergoeding toekende;terecht;vanwege; het FEIT, detentie-uitzetcentrum,geen functie heeft indien ze niet uitgezet kunnen worden; zoals de feiten liggen. En deze schadevergoedingen,nog bovenop,deze zinlose herhaalde spelletjes,blijven kosten.In niemands belang.

Al doet, de regering en diens afgezanten; hen best het naar buiten, voor te doen; ALSOF;het een kwestie ZOU zijn van uitzetten/terugsturen/deporteren; wat het feitelijk op geen enkle manier is/KAN zijn. Dus wie houdt wie nu allemaal voor de gek.

Verder verwijs ik naar de kertsrede, 2011; welke inhoud; in elke epoc,
werelddeel, vanaf 20000 voor christus, tot, 6 miljoen jaar daarna;
van africa, tot, europa, tot zuid amerika, azie,en de rest..
Zijn waarde,zin,waarheid, en tijdloze wetmatigheid feitelijk behoudt.

Ongeacht of de inhoud,nu door mandela, zou zijn geschreven, anna frank,een vluchteling, martin luther king, of PIPI; etc.
De inhoud staat, op zichzelf universeel ,tijdsloos als een huis.

En beperkt,kortzichtig,bekrompen, op de persoon, en op zichzelf betrekkende; klaagzangen, over status, geld, politiserende,zure ongenoegens; zo kenmerkend voor ons land; Missen elke inhoud,en kijken niet verder,dan hen neus lang,en navel oppervlakkig is.

Blij er tenminste nog iemand in holland,boven de waan en massa psychosen van de dag en korte termijn,ik-gerichte behoefte en belangen,en klaagzangen staat.Te durven zeggen, hoe het universeel ten allen tijden is. In het algemeen,de universele gevolgen; overal ,en altijd hetzelfde zijn. OOk inzake, de kloof tussen arm en rijk; simpelweg , tot opstanden,en oorlogen lijdt. Evenals corruptie,onrecht,en armoede.
En het exploiteren, van mens,omgeving, en natuur; respectloos,uit hebzuchtige,egoistische,onbverschillige,korte termijn belangen,en behoefte bevrediging;

Destructie,en kaalslag, van mens en diens levensnoodzakelijke natuurlijke levensbronnen,en aders;zonder welke,de mens niet leven kan/voortbestaan. Datgene ons voedt,en ons laat ademen.We allen verantwoordelijk voor zijn; Dumpen bij overheden laks is.

Waar onze ” grote” semi democratische leiders, falen en doorklungelen,ten koste van common sense;
We nog steeds, een tak, van de regering hebben; die wel in landsbelangen handelt;
En haar, zorgen,omtrent de universelen waarden en wetmatigheden uitspreekt;

Geen mens,land,staat,werelddeel;of tijd ,zich aan onttrekken kan.
De dwaze pogingen,tot politiseren, of betrekings-wanen op de vierkante millimeter; Waar dit ten allen tijden; de gehele mensheid betreft.
En deze kerstboodschap ;in elk werelddeel, plaats en tijd; eindeloos herhaalt kan worden. Zonder er ook maar iets, uit de inhoud,voor valse interpretaties open KAN staan.

En natuurlijk,ook onze wijze koningin; ongeacht, het lot, waarin zij geboren is; In elke functie, zowel als burger, en mens.
Het volste recht heeft; deze mooie universele ware woorden, en boodschap; aan ons volk, te geven.Boven allen partijen,kleuren en voorkeuren; Welke inhoud zich niet laat kapen/toe-eigenen,door wat trieste kortzichtige zeurpieten.

Integraal, publiceren van de feitelijke inhoud,in allen talen; wereld wijd;
waarbij, niet op de persoon,maar op de inhoud, “geconsumeerd” wordt.
Voorkomt, het trieste zelfbeklag; over geld,status,en zich tekort gedaan voelen/onrecht aangedaan. van algemeenheden; Of dat nu over, excessen in gebruik sociale mediavormen gaat, natuur, armoede, of diversiteit; Wie de schoen past trekt hem aan.

Universelen boodschappen,en wetmatigheden, narcistisch betrekken,is een forse beperking,ons volk rijk. Zoals blijkt; als dit wederom de kern schijnt te raken; diversen lieden,zich en hen pik getast voelen; danwel;elke verantwoording en schuld buiten zich leggen; middels krijspartijen,klaagzangen en rejectie; zij is groot en wij zijn klein; wij zijn arm en zij is rijk retorieken van calimero.
Hoewel geen mens, die ze bezigt,in haar schoenen zou WILLEN ,noch KUNNEN staan.
Toch jammer dat zodoende , de inhoud,verkracht wordt; “dan hoeven we er ook niets mee” . Je kan voor of tegen zijn; maar pas een mening vormen; als de inhoud je treft/bereikt.

En na de geboorte van, de zoon van een timmerman; in taboe geboren,
zonder huwelijk; vals beschuldigd, gecriminaliseerd,en op de vlucht;
allen herbergen gesloten; en vervolgd, onderdrukt, gemarteld de dood in gejaagd; is er nadien, en zelfs na anna frank nog steeds niets veranderd in onze omgang,met de medemens; inclussief statenloze vluchtelingen zoals anna frank en deze legende.Noch, in de destructie van mens en natuur.

En dat kan niet vaak genoeg gezegd worden! Niet de boodschapper ,maar de boodschap. killing the messager, is dan ook een zwaktebod,en projectie eigen beperkingen/tekortkomingen.

Dank dus, Bea, voor deze wijze warme universele ware tijdsloze woorden. Al zijn ze niet besteedt aan het gros van ons (kudde) volk; De vinger op de zere plek. Geen ontsnappen, aan,en geen land/staat/volk/mens; Daar boven staat/van verschoont is.Deze boodschap,dus ook niet uitgezet/gedeporteerd kan worden; wel eindeloos, gekopieerd,verspreid; en afgedrukt; met en zonder druk pers; De statenloze,papierloze, boodschap; ons allen aangaat; Nu ook bedoeld voor allen, assielzoekers;met en zonder papieren;
Food for the soul;humnaity for all.

Daarom nu intergraal afgedrukt; ( Sprak ze nu over het A woord,en noemde ze zelfs armoede? Foei koningin,
U spreekt onze democratisch gekozen M.P tegen; en wijst op, de gevolgen van de grote,toenemend gecreëerde, kloof tussen arm en rijk;
Zoals we weten overal ter wereld in allen tijden de mensheid bestaat; maar tot 1 ding lijden; DE directe AANleiding voor ALLEN opstanden wereldwijd;
En de daaraan gekoppelde CORUPTIE, machtswellust en misbruik,zelfverrijking,over lijken,voedselspeculatie,privatisering; Kortom ONRECHT.

ieder die ontwaakt;wakker wordt……en ditmaal loopt het westen achter; maar op zeker,
we de emancipatie, golven,de democratiseringen ontwikkelingen uit het oosten; de wil, en zelf de regie in handen nemen;
In ons lijdzame verwende; overheids denken en burocratische misvormingen; OOK eigen gaan maken;

Alleen zijn we nog niet zo ver;noch doordrongen van de noodzaak;zolang ons eigen hachje ,nog niet in het geding is;
zal het ons voor anderen een rotzorg zijn; kortom teveel ,mensen hebben het nog TE goed, Hreaas voor de TEVEEL;
die het al TE lang; mensonwaardig hebben;aan ons oog onttrokken . Dit niet meer houdbaar;
Naarmate teveeel,daarmee in aanraking komen en zelf worden aangetast..Beter laat dan nooit we wakker worden;
En OOK leren ons druk te maken om ANDEREN,die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Te weten overheden en politici; het niet voor ons gaan doen; Er niet voor het land/de samenleving zijn.
maar voor eigen en andermans belangen; op de korte individuele narcistische termijn.
Te weten;dat wat we toelaten , we zelf schuldig en medeplichtig ,zijn, als onderdeeeltje van het geheel;

We verantwoordelikjk zijn voor deze ronduit associale destructiefe bagger,
en hemel tergende ,mens-onwaardigheid,en desrespect.
Voor de aarde, en alles daarop en rondom.
Tijd daar iets aan te doen; en niet als een stel lijdzame folowers/.te laten gebeuren ,en zelfs actief aan meewerken.
Het wel makkelijk vinden; aan overheden en incompetente leiders over te laten; te klagen en te wijzen.
net zoveel macht als dat wij toelaten;en in dat laatste zit ons probleem.SUKKELS!

Wordt liever door ons koningshuis bestuurd, structureel duurzaam;lang termijn,
met hart, overzicht,en visie; over ONS land en samenleving..hoe te bouwen en te respecteren.
Dan door welke ratten van politici dan ook!

leve de monarhcie,leve de koninggin;
Hoezee,hoezee,hoezee!
En fijne dagen,zalig kerst voor u, uw familie;
en de drie mini maxi maatjes; uw kleinkinders.
bescherm ze maar goed!

TEKST KERSTTOESPRAAK 2011 KONINGIN BEATRIX
Koningin Beatrix las vanmiddag haar 32e kerstrede. Hieronder de volledige tekst:
Kersttoespraak 2011

Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.

Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld.

Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méédelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen.

Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: “De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht.” ‘Duurzaamheid’ wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden. Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde.

Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.

Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet.

Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels. Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

Mahatma Gandhi zei eens: “De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.” Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd.

Met de boodschap van vrede en welbehagen kan kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.
Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe.

Door herhaling leert men/niet.

Lieve,mensen

Boeren,burgers,en buitenlui,
brothers en sisters,landgenoten, en soortgenoten,
Hier ,vanuit,mijn capsuul in de ether,en baan om de aarde,
na mijn lancering, 2 dagen geleden;
Die prima verliep;neem ik even contact op met,julie;
de kindekes op aard;
l
/// blieb,blieb…..over;

.En heb wat mensen wensen,voor kerst,vanuit mijn baan om de aarde;
waar ik pas over 6 maanden weer wederkeer….

Alles is hier oke,met mijn rusische en amerikaanse, high sky vrienden;
een hele eer, met deze TOP,van de geschiedenis,van,maan en marsmannetjes,en hogere inteligentie; zo op de aarde,neer te kunnen kijken;
//Blieb blieb over;
wat een gek klein bolletje is dat toch; maar ja dat zeg ik mijn eerste lancering ook al.

//blieb blieb over;

Dus mensen daar op aarde;,maak u vooral niet druk..
Het ,zijn werkelijk futaliteitjes..van hieruit gezien; in space shuttle vieuw..
Zelfs heel dat kleine bolletje aarde; almost gone; maar stelt toch niets voor in dit heelal,
een zandkorretje,meer niet…..

Wie weet,vieren we over 20 jaar kerst op mars; zeg maar zo geen hand vol,eindeloos heelal,
En ook geen land,zo vol; het heelal overloopt;
//Blieb blieb….;over

Gezien ik ietwat te laat ben allen fyssieke kaartjes te maken en op tijd te versturen,
mijn kerstwensen, alvast middels de digitale post.

Ik wens jullie allen hele fijne gezellige liefdevolle vreedzame dagen,
En een GEZOND, vreugdevol,voorspoedig,mooi,tevreden 2012.
EEn sprankelend uiteinde; En een hoopvol,goed,begin;
.//blieb blieb over;

EN NA DEZE DAG…WORDT HET LICHTER EN LICHTER;DE DAGEN LENGEN WEER!

Geniet er maar van; allen mooie fijne liefdevolle zaken,
de kleine dingen die het doen,…elke mooie leuke ervaring,is er 1 voor in het juwelenkistje;
en kerstpakket voor ,later,uitgereikt bij dementie; er eindeloos uit te putten,en nog na te genieten,
in de eindeloze,mooie voedende,vreugdevolle liefdevolle herineringen,we nu sparen,in ervaringen;
verzamelen voor in het levensverzekeringen kerstpakket,voor later;
een box vol mooie juweetljes;nog lang van na te genieten.

Voor mijn soortgenoten op aarde; heb ik speciaal nog een kerstliedje gerepeteerd.
Zingt allen met mij mee; voor het juiste kerstgevoel,en samenzijn op afstand;
////Blieb blieb,over;

” Zie ginds komt de space boot,ik zie hem al staan; hoe waaien,zijijijijijij-ijn wimpers,in mars en in maan,
Hoe huppelen zijn passagiers, ,al heen en al weer,
De rus staat te lachen en roept hem steeds toe;
stop toch met zweven,het maakt me zo moe…..
Maar we zwaaien,met onze kerstwensen; die dalen op aarde neer…
Hoe waaien…zijn inwoners, al heen en al weer..

MARY CHRISTMAS!

//Blieb blieb over..
en uit//

En we moeten het weer zelf doen. daarom heb ik mezelf met kerst bretels kadoo gegeven.
En ik moet zeggen,een ware vooruitgang; de riemen aansnoeren voldeed niet meer; die zakken vrolijk met de rest van mijn -broek af -;van al dat politiek geklungel.
Bretels,nooit eerder opgekomen,aan gedacht of gedragen; maar nu ik ze eenmaal heb;
in piano motief en 1 met muzieknootjes,wil ik niet anders meer; en kan met recht en reden zeggen;
Ja, ik ben in staat en heb de middellen mijn eigen broek op te blijven houden; No matter wat.
Maar dat terzijde,zeker in mijn space shuttle is het verdomd handig.)

Toch vraag ik nog even uw aandacht voor allen levende wezens, op aarde; die NIET de middellen hebben/noch ooit bereiken kunnen.
En net als de natuur;afhankelijk zijn van ONS; hoe we daar mee omgaan.Ik wens vurig,zonder exploitatie,hebzucht,onverschilligheid,en rucksichtloze, desrtructie; Wat u niet wilt wat u geschiedt…..

leven en laten leven.

Een verlichtE, schijnende kerstwens; hartverwarremnd,
Als actueeel moderne schemerlamp; met dimmer en sluimerstand, achtergrond muziek,telefoon tv radio,etc, in 1.
Ben ik toch deze dagen, bij de mensheid op aarde, in de buurt, en verder zitten julie gewoon in mijn hart.

ha ha ,nu allen gekheid even op een stokje,
hele fijne dagen,geniet, and be wise; doe niets wat ik ook niet zou doen,
en alles komt GOED! , groet,

DE KERSTMAN

tyche

Ongeacht wat de gek er mee doet of van maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Prediker - Reactie op #3

Die stukjes van jou zouden denk ik meer tot zijn recht komen op een eigen blog. Liveblog van MSN bijvoorbeeld. Of een eigen ‘Salvatore’-blog op WordPress. Of Tumblr.

Dan hoef je hier niet meer zulke lappen tekst te posten (veel te lang voor een comment) en dat scheelt ook ergernis bij het er overheen scrollen om de comments eronder te lezen.

#3.2 Ernest - Reactie op #3.1

Een Salvatore lichtkrant. Salvatore YouTube channel.

#4 salvatore

Het grote universele vluchtelingenlied;
in stead of needing blood money; nor damned for all time;

zingt allen mee; na de eeuwige soldaat,de eeuwige machtstrijdjes;
De eeuwige vluchteling; diens plaats op aarde, en de geschiedenis,eervol verdiend;

http://youtu.be/5g77AcTbjFo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 salvatore

En hier de instructies; hoe, we van een vluchteling,kunnen houden.
als was het , een moeder,vader,broer,zus,of zelfs onszelf.
Echt ieder heeft daarvoor de middellen,en capaciteiten, in huis.
Ook degene , vol van haat;en/of angst, al of niet geprojecteerd op “de” eeuwige vluchteling.
Tenzij de mensheid daar 2011 jaar na dato;nog niet toe in staat zou zijn;net zo min, als allen halfgoden,valse profeten,en afgezanten; op de stoel van god; de dienst uitmaken,boven elke wet verheven. OOk deze vluchteling (er )kent geen paus, geen kerk, geen cda. En is niet verantwoordelijk voor de zonden,van de mens.Hij/zij katalyseert.

Dat de herbergen 2011,jaar later nog gesloten zijn, en vol voor vluchtelingen;evenals ons hart; kenmerkt,barbaarse,middeleeuwse,wrede achterlijkheid.Zelfs met de kennis van nu…en voortschrijdend inzicht; how it all began and continu;in our minds;same old sad story. By our own people; now a days.

http://youtu.be/0ZIWYBr6IKU

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 berlitz - Reactie op #5

Je klinkt dronken, stoned of schizofreen.

#6 salvatore

Het nieuwe vluchtelingen lied;nu nog actueel;
via, ceuta spanje; kust algerijen;
griekenland/sicilie…und so weiter.
Met rubber roeibootjes; made in voc.

zie ginds komt de rubberboot, in italie weer aan; beseculonie,speelt santa claus;ik zie hem al staan; hoe; waaien de grenzen al open en dicht; hoe kwalijk zijn zij; die hetwerpenvanstenen,een ander beticht.
Wie stilzwijgt de massa; die ziet minzaam toe; onwetendeheid,en vergeten slaat wederom toe. Hoe zot zijt, hen zieltjes; again and again.
hoe waaien de winden’; al heen en weer.

in belgie ;het woord van het jaar; stoeproker; en ik smore waarom.
geen last van poep op de stoep. Mister govermentman.
En, de nrs, 2 t/m 5 van de woorden van het belgische jaar; waren ook toepasselijk.
En net als bij ons 40 procent meer…vluchtelingen;

http://youtu.be/h2SAplAKBww

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HansR

En toch ben ik van mening dat de redactie dient te reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie