Gans het raderwerk

Foto: cc Flickr FNV 1 mei 2015 Dag van de Echte banen

COLUMN - Herinnert u zich de 1 april grap van Rutte nog?

We zijn natuurlijk een land dat in de kern diep socialistisch is. (..)een diep Scandinavisch land, een diep Rijnlands model-land. (…) Daar voel ik me als liberaal ook zeer bij thuis.

Dat was niet grappig bedoeld, hij was uiterst serieus in het Kamerdebat van 1 april. Dus kunnen we vandaag Ruttes 1 mei toespraak nog verwachten? Met zinnen als “hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit”?

Landgenoten, we danken onze Chinese kameraden voor de zending van een paar dozen mondkapjes. Een daad van internationale solidariteit. Het inspireert ons solidair te zijn met onze zo geplaagde  kameraden in Italië en we zullen dan ook , net als zij, een aanvraag indienen bij de Europese Commissie voor steun uit het Europese solidariteitsfonds.”

Niets van dat al, hoewel dat laatste misschien nog werkelijkheid wordt als het kabinet alle stakende bazen gaat compenseren.

Huh? Wat? Een bazenstaking? Jazeker. Door het coronavirus afgedwongen, dat wel, maar menig werkgever, groot en klein, hebben hun productiviteit moeten staken. Waardoor de Dag van de Arbeid we een heel bijzonder karakter heeft gekregen.

Maar wel mooi tijd over om eens na te denken over wat het allemaal betekent als gans her raderwerk op zijn gat ligt.

“In de baas zijn tijd” is “De tijd van leven van werknemers”.

Het is dus eigenlijk zo: Werknemer is degene  die de arbeid, energie, kracht en gezondheid van anderen neemt, om niet alleen winst, maar ook de bonussen van ceo’s  en uitkeringen aan aandeelhouders te genereren.

Een werkgever is degene die zijn/haar arbeid beschikbaar stelt.

Misschien dat de coronacrisis nu duidelijk maakt hoe hard iedereen elkaar nodig heeft? Wat moet een winkel zonder klanten, een bedrijf zonder afzet, een klant zonder werk, een consument zonder inkomen?

Het zal er wel op neer komen dat van werknemers en werkgevers eensgezindheid wordt verlangd om de klappen van de coronacrisis te boven te komen. Het is een ieder, vooral de werknemers, de klanten, de consumenten,  aan te raden de geschiedenis  nog eens goed door te nemen en na te gaan aan wiens eensgezindheid men de huidige ‘verworvenheden’ heeft te danken en hoe tot op vandaag stelselmatig wordt geprobeerd daar zaken van af te knabbelen.

Een dag als vandaag zou iedereen weer op scherp moeten zetten om alert te zijn dat het coronavirus niet als smoes gebruikt gaat worden werknemers af te pakken wat in de geschiedenis zo zwaar is bevochten en zo hard moest worden verdedigd.

Reacties (3)

#2 Le Redoutable

“We zijn natuurlijk een land dat in de kern diep socialistisch is.” “we zullen dan ook , net als zij, een aanvraag indienen bij de Europese Commissie voor steun uit het Europese solidariteitsfonds.”

The trouble with socialism is that eventually you run out of other people’s money. The other people zijn wij volgens de zuidelijke landen, en dank zij de Corona crisis zijn we helaas al aardig out of our own money aan het runnen. En op onze beurt hebben wij geen rijk “other people” land om dat aan te vullen, dus zijn wij de komende jaren weer de sjaak:

https://nos.nl/artikel/2332368-loonsverhoging-op-de-lange-baan-werknemers-gaan-de-pijn-voelen.html

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 beugwant

@2: The problem with capitalism is that you eventually run out of poor people’s money.

  • Vorige discussie