Fotos des Tages | De NIMBY voorbij


Deze week stond er op Sargasso een Waanlink naar een essay van een milieuactivist die van zijn geloof gevallen was. Volgens Paul Kingsnorth (37) zijn windmolens in een landschap even erg als een autosnelweg. Mijns inziens betreft het hier een schrijver die met wat controversiële uitspraken zijn boekverkoop probeert op te krikken. Maar ik sluit een midlife crisis die verwarring en teleurstelling bij Kingsnorth oproept ook niet uit. Mannen van 37 hebben het immers ook niet makkelijk.

Ter relativering kunt u nu kijken naar een fotoserie van de oil rush in Californië begin twintigste eeuw. Wie klaagt er na het zien deze foto’s nog over die paar witte paaltjes aan de einder?

 1. 1

  Klein detail wat wereldverbeteraars wel vaker over het hoofd zien: in Californië werd geld verdient, met windmolentjes wordt geld verbrast.

 2. 2

  Tja. energie gaat ergens, altijd, over volume. De hoeveelheid geconcentreerde power per liter. Dat geldt voor benzine, maar ook voor wind- en getijden-krachten. En de apparaten die dit volume ‘oogsten’ kunnen noodzakelijkerwijs, nu eenmaal nooit kleiner in volume zijn.

 3. 3

  Kortom: willen we een schone horizon, dan moeten we de stekker eruit trekken?

  @1: pardon? Wereldverbeteraars zien geld over het hoofd? En ik maar denken dat ze zo doorzeuren en voorrekenen hoeveel het gaat kosten als we op de huidige voet blijven doorgaan.

  @2: Zouden we apparaten hebben die veel kleiner zijn, dan raken we het zicht kwijt op al die enorme energie-oogsters. Dat zou energieverminderend gedrag niet erg stimuleren.
  Maar de Willy Wortel die zo’n apparaat werkend weet te krijgen, wordt natuurlijk de redder van de eeuw.

 4. 4

  Los vd molens (90-110 m ashoogte met daaraan 80m diameter aan rondraaiende wieken) , enig idee wat 10 x meer hoogspanningsmasten en lijnen die nodig zijn om de fluctuaties te verwerken betekent?

  http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html

  @1 Idd 86 molens nabij Urk, (deels op land, deels met de voet in het ondiepe water (onzinnig en duur) meer dan 1 miljard alleen al aan subsidie. Ruim 11 miljoen euro subsidie per windturbine, zeer veel aangezien de prijs van een moderne turbine een fractie daarvan is (paar miljoen) iemand gaat daar flink z’n zakken vullen met subsidiegeld, dat is de echte motor achter de duurzaamheidshype. Sterker oude molens worden vaak voortijdig gesloopt (op de helft vd economische en een derde vd technische levensduur) om ze te vervangen voor nieuwe (grotere) zodat er weer (meer) subsidie genoten kan worden. Duurzaam zou zijn elke molen zo lang mogelijk te laten draaien.(7 a8% vd opgewekte energie bij max levensduur gaat in de molen zitten en nog wat extra procenten voor de fundering, transport en bouw zelf. )
  ps
  NL geeft in 2010 voor 7,4 miljard uit aan duurzame energiesubsidies.

  ps2 In Californië / US is de grondeigenaar ook eigenaar vd olie, wellicht dat elke grondbezitter zijn buren voor wilde zijn want voor je het weet is de bron door de buren leeggezogen.

 5. 5

  @4 subsidie, geld – lekker belangrijk – de financiele wereld is een parallelle wereld. Van geld word je niet warm. Geld kan je niet eten of drinken. ’t is maar tegenwaarde. Je moet het ergens aan uitgeven, anders kan het hele monetaire systeem wel opgedoekt worden. De uitgaven aan energievoorziening zijn niet onevenredig aan andere uitgaven – dus waar heb je het over?. Daarnaast: ook de infrastructuur van olie/gas distributie is behoorlijk gesubsidieerd, en kost miljarden (hoeveel had de iraq oorlog ook alweer gekost).

 6. 6

  Ach Carlos jij bent toch ook uit ’73?

  het zijn geen witte paaltjes aan de einder maar het zal een symbool zijn van een stupide investering zoals Kalkar dat ooit was.

  Geen privé ondernemer die windmolen parken beheert,maar genoeg die ze verkopen.

 7. 7

  Die boortorens worden gesloopt zodra het gat klaar is, daarna heb je alleen een pomp nodig. Een snelweg is ca 50 cm hoog inclusief vangrail, eigenlijk alleen vanuit de lucht landschapsvervuilend. Tegen die roestige vogelslachtmolens, die langzamerhand elk stukje vrij uitzicht staan te vervuilen, moeten we aankijken totdat de subsidie onbetaalbaar wordt.

 8. 9

  “Kernenergie bezig aan opmars in Zweden(..)tien kernreactoren(..)zelfs de groen-liberale Centrumpartij de keuze vóór een nucleaire toekomst voor Zweden. (..) een meerderheid van de Zweden op één of andere manier door wil met kernenergie. Om verschillende redenen: het is een relatief goedkope vorm van stroom, het maakt het land minder afhankelijk van de fossiele brandstoffen uit het Midden-Oosten en Rusland en, misschien wel het belangrijkste, de Zweden vinden klimaatverandering een grotere bedreiging dan kernenergie. (..)De hernieuwde populariteit van kernenergie in Zweden past in een wereldwijde trend. Steeds meer landen zetten hun afkeer van kernenergie aan de kant en overwegen hun centrales langer open te houden of het aantal zelfs uit te breiden. In totaal zijn wereldwijd 54 nieuwe centrales in aanbouw. Voor nog eens 300 reactoren bestaan vergevorderde plannen. De ontwikkeling lijkt niet te stuiten: de komende decennia zal kernenergie een belangrijk aandeel vormen van de wereldwijde energievoorziening, zeker in landen met een snelgroeiede economie, zoals China en India.” http://nos.nl/artikel/148131-kernenergie-bezig-aan-opmars-in-zweden.html
  Zweden, Finland,niet te vergeten Frankrijk, rijke welvarende landen, hoe zou dat komen? Ze verspillen iig niet veel aan zonne en windenergiesubsidie.

 9. 10

  @seven: on topic blijven. Carlos vroeg (let wel: ter relativering!): Wie klaagt er na het zien deze foto’s nog over die paar witte paaltjes aan de einder?

  De schoolmeester heeft nog even vakantie, dus het weglaten van het woordje “van” zal hier niet tot discussie leiden.

  Overigens kreeg datzelfde stuk strand van de foto hierboven, in 1990 nog eens met olie te maken. Nu moest olie die de tanker American trader was “verloren” van het zand geschept worden.
  De nabij gelegen stad Los Angeles staat verder bekend om de pittoreske smog, veroorzaakt door olieslurpende auto’s, motors,vliegtuigen en fabrieken.

  Wie klaagt daar nou over als een windmolen een vuiltje in het oog is?

 10. 11

  onwaarschijnlijke set comments alweer. Het stinkt weer naar blatante vooroordeelitis.
  1) De kostprijs. Nu kost windenergie veel, inderdaad. Maar dat is vandaag. Olie, nucleair of gas worden allemaal duurder want eindig. Op dit moment, vooral door tegenwerking van electriciteitsproducenten, is het leveren van windelectriciteit pepreduur, want veel oncontroleerbaarder dan tastbare fossiele energie. En die subsidies? Dat is dan het probleem van geldwolfjes die subsiediepotten gaan leegroven. Eens de geroemde vrije markt speelt, produceer je windmolens tegen fracties van die huidige kostprijs.
  2) wat is dat toch met die esthetische kant zeg? Heel de hollandse Gouden Eeuw is de skyline gedomineerd door windmolens. Rembrandt zelf gaf maar één herkenbaar Hollandese toets mee aan zijn geniale bisterschetsen: windmolen. Rond Den Haag bvb, stonden rond de toen kleien stadswal, minstens 50.
  Ze zorgden, na de zuidnederlandse influx van goud, Joden, geld en kennis voor de Gouden Eeuw: voor het eerst zaagde men machinaal planken, kon men water overpompen uit lager gelegen gebieden, … En nu, omdat er wat witte masten met witte wieken staan is ineens half nederland estheet en kan het niet. Dat is een vreselijke gedachte, van nabij beschouwd.

 11. 12

  Synthetische diesel kun je met $30 per barrel maken uit steenkool, waar er meer dan genoeg van is. Het is niet de vraag of, maar wanneer synthetische olie het van direct gewonnen olie zal overnemen; zeker in China waar de vraag aan autobrandstof exponentieel stijgt.

  Windmolens hebben nog steeds de handicap dat hun aanbod niet is af te stemmen op de behoefte, waardoor standby gasturbines de windfluctuaties moeten opvangen. Er treedt dus geen brandstofbesparing op maar wel wordt de electriciteitsprijs opgedreven.

 12. 15

  Landschapsvervuiling is nog het minst belangrijke nadeel van windturbines. Het is onomstotelijk bewezen dat windturbines slechts 30% rendement hebben:

  1) Onder kracht 4 produceren ze niets

  2) Boven kracht 8 worden ze stilgezet wegens beschadigingsgevaar

  3) 70% van de tijd dus NUL huishoudens

  4) Tegen de tijd dat ze terugverdiend zijn zijn ze versleten -de bouw kost ook energie.

  Maar kijk vooral even hier:

  http://www.groenerekenkamer.nl/

  en

  http://www.wind-energie-halkema.org/

  Met andere woorden, ze draaien door subsidies en niet door wind

 13. 20

  @17: 2015? Jij denkt dat je binnen 5 jaar in Nederland er een derde generatie kerncentrale bij kan poten? In Finland verwachten ze op dit moment dat ze alleen over de bouw zelf (dus exclusief vergunningprocedures, aanbesteding etc) al 8 jaar gaan doen. En houdt het grafiekje ook rekening met het feit dat die Finse centrale inmiddels anderhalf keer zoveel constructiekosten heeft gemaakt dan geraamd? Tenslotte zijn er over de veiligheid ook nog wat vragen te beantwoorden.

 14. 21

  @20 Onder een crisis en herstelwet (inspraak en bezwaar ffwd stroomlijnen ) makkelijk. ;)
  Dat die allereerste centrale vd 3e generatie a 3mrd vd nwe gen. duurder uitviel is bekend. Areva wou (met Franse hulp?) persé deze Finse aanbesteding binnenhalen.
  ” Areva wilde het project zo graag hebben dat het zijn onderdelen voor een prikje zou hebben aangeboden aan TVO, de Finse uitvoerder van het project.” Dus expres te goedkoop aanbesteed, de grafiek van ECN is gebaseerd op uiteindelijke werkelijke bouwkosten voor recente centrales wereldwijd. Toch kost het de staat niks extra. “Het project ligt intussen ver achter op schema, de kosten dreigen hoger uit te vallen dan geraamd. Landtman weet wel wie daarvoor opdraait. Niet TVO. Want de 3 miljard euro voor de centrale is een fixed price, overeengekomen met Areva.”
  De eerste van een nwe serie neerzetten is altijd lastiger en duurder (hoewel 3mrd naar 4,5mrd nog altijd voordeliger is dan gemiddeld. maar Finland heeft dat niet weerhouden om in april 2010 er weer twee aan te schaffen wat ze op 7 brengt. (ze hadden al 4 oudere) http://www.bbc.co.uk/news/10474511
  Bedenk wel dat wij in 2010 in NL 7,4 mrd Per jaar hoofdzakelijk aan windsubsidie (en wat PV etc) uitgeven, dat zijn 2 kerncentrales. De turbines op zee zijn zowel in NL, DK al een duurder dan geraaamde mislukking gebleken (lees na 4 jaar kapot ipv na 20jr)

  ps “Van de concrete initiatieven die beogen mee te dingen naar de 950 MW tender voor nieuwe windparken op zee, zijn 16 initiatieven onderzocht op productiekosten. Die kosten liggen tussen de 16,4 en 18,4 €ct/kWh volgens de SDE-berekeningsmethodiek. In deze kosten zijn de netaansluitingen van per park een aparte kabel tot aan de inpassing bij een kustlocatie opgenomen. De kosten van eventuele reservecapaciteit die kan worden toegerekend aan de inpassing van intermitterende en minder goed voorspelbare windenergie, zijn niet in deze kostencijfers opgenomen. In de maatschappelijke kosten-batenanalyse Windenergie op de Noordzee zijn de kosten van dergelijke reserve-capaciteit becijferd op 5-6% van de netto contante waarde alle investering investering-, onderhoudskosten en netverzwaringskosten van windenergie op land en windenergie op zee (..)Op de gunstigste locaties voor windenergie op land kan de kostprijs op 7 €ct/kWh uitkomen. Op die locaties is windenergie bijna rendabel toe te passen. De gemiddelde referentietechnologie die de basis voor de SDE-subsidiebedragen vormt, komt echter nog op ruim 9 €ct/kWh uit. In deze kosten zit 0,64 €ct/kWh aan ‘onbalanskosten’. Dit betreft de meerkosten van het moeten handelen op de onbalansmarkt ten gevolge van het verschil tussen de werkelijke productie en
  productieverwachting. De overige ‘onbalanskosten’ (zoals netverzwaring of reservevermogen e.d) komen niet direct ten laste van windproducenten, en zitten niet in de SDE-berekeningen. ” p67

 15. 23

  @11 “De uraniumvoorraad (‘Identified Resources’
  54) is bij een prijs tot 130 USD/kg circa 5,5 miljoen ton. Dat is voldoende voor circa 100 jaar bij gelijkblijvend gebruik. Met verbeterde technieken zou er nog 10 miljoen toen aan conventionele voorraden beschikbaar zijn. [+200jr dus subtot300jr] Voorts zijn onconventionele voorraden van uranium aanwezig in fosfaatafzettingen (22 miljoen ton) [+400jr maakt subtotaal 700jr]en in zeewater (4000 miljoen ton bij 3-4 ppb) [ 73.000 jaar].
  bron pag. 80 ECN 2010 http://www.vrom.nl/Docs/kernenergie/ECN_Kernenergie_en_brandstofmix.pdf (vol met leuke grafiekjes over energie en co2 etc.

  Op basis van de winbare uraniumvoorraden zou een verdrievoudiging van de wereldwijde elektriciteitsproductie door kernenergie naar verwachting van NRG zonder substiantiele prijsstijgingen opgevangen kunnen worden. ”

  @22 Bismarck 1600MW en dat 70jaar lang.

 16. 24

  ps De kerncentrale AP1000 (Westinghouse, de grote concurrent van Areva ) = gen 3+ en de eerste wordt nu in China gebouwd oplevering 2013) is kleiner 1000MW en kost ook weer minder. Daarbij kan je een zeer groot deel vd bouw door lokale mensen in NL laten uitvoeren, dus blijft binnen de grenzen.

  Windturbines (die verkocht worden, dus Enercon & Vestas) komen niet uit NL en worden in z’n geheel in Denemarken en DLD gemaakt, is dus geld over de grens gooien. Daarbij is die 7,4 alleen de subsidie, totaal komt er nog een private investering bij.

 17. 25

  Pff seven, autistisch linkjes plempen is wel een beetje 2009 hoor. Maak nou toch eens duidelijk je punt, zonder mensen meteen doodte gooien met -al dan niet uit context gebruikte – willekeurige cijfertjes die je zelf niet eens begrijpt.

  @ de rest: Foei! dat jullie nog ingaan op Trol nr1!

 18. 26

  @23: “Dat is voldoende voor circa 100 jaar bij gelijkblijvend gebruik.”

  En hoeveel is dat als je fossiele brandstoffen voor de helft door kernenergie vervangt? En als de energiebehoefte nog 50% toeneemt?

  @24:“Daarbij kan je een zeer groot deel vd bouw door lokale mensen in NL laten uitvoeren, dus blijft binnen de grenzen.”

  De praktijk spreekt je alweer tegen:
  “Some 10,000 people speaking at least eight different languages have worked at the site. About 30 percent of the workforce is Polish, and communication has posed significant challenges.”

  Er klopt de hele tijd maar erg weinig van je verhalen Seven.

 19. 27

  @25 Dat Bismarck net zoveel sites plemt ontgaat je. Verder onderbouwen met objectieve research (ECN, EZ, Vrom)is zo 2009? Verder heb je zelf geen argumenten, en strooit enkel wat met de (valse)trolkaart en ad hominems.
  Punt is niet zo Nimby doen over kernenergie. Is volkomen veilig en voordelig en zeker.
  @26 Dat is een keuze geweest daar. Finland heeft zelf weinig bouwvakkers is een buurland van Polen.

 20. 28

  @26: Oh ik heb het antwoord al gevonden. Met de helft van fossiele elektriciteitsopwekking (andere energievraag even vergetend) vervangen door kern en een stijging elektriciteitsvraag met 50% komen we op nog ongeveer 30 jaar uit. Dat maakt zo’n levensduur van 70 jaar redelijk irrelevant.

 21. 29

  @28 Wat snap je niet aan 73duizend jaar, behalve dat het je niet uitkomt? Voorraad uranium met de zee 73.000 jaar of zonder zeewater als bron 700 jaar Zie @23, ECN numbers.

 22. 30

  @11 /@22 De prijs van wind stijgt ook. (gelijk met de prijs van de grondstoffen, mn staal)

  ” Waar voor innovatieve en duurzame technologieën eerder vaak leercurves werden verondersteld die – bij verdere toename van het opgesteld vermogen – een kostendaling zouden moeten laten zien, blijkt dat concept in de afgelopen jaren niet dominant te zijn geweest in de kostenontwikkeling. De OECD (OECD, 2010) stelt dat in de periode 2004-2008 een kostenstijging van minimaal 50% is waargenomen. Een studie van Jacobs (Jacobs, 2008) bevestigt die ontwikkeling. ”

  ps p70 externe milieukosten voor PV extreem hoog ivm winning rare earth metals.

 23. 31

  @29: Pure speculatie. Je gaat toch geen kerncentrale van 6 miljard bouwen, laat staan meerdere (want je hebt meerdere van die centrales van Fins formaat nodig, wil je serieus minder op fossiel draaien), die voor 2/3e van haar duur moet draaien op aannames en schattingen?

 24. 32

  @31: Daar kan aan worden toegevoegd dat die peperdure dingen regelmatig stil worden gelegd en ze na 40, maximaal 50 jaar worden ontmanteld. Na de ontmanteling kosten ze ook nog een lieve duit om de samenleving tegen het restfaval te beschermen.

 25. 33

  @6
  In Nederland staan ca 2000 windmolens, ik denk dat ze allemaal door particuliere ondernemers zijn gebouwd en geexploiteerd.

  Wel zijn ze nog gesubsidieerd.
  Dat komt mede doordat fossiel stroom ook met 2 tot 5 miljard per jaar gesubsidieerd wordt
  Grote afnemers krijgen vrijstelling of reductie van Energie belasting, bijvoorbeeld.
  Om die bevoordeling van fossiel te compenseren, is subsidie nodig.
  Of een andere regeling, zoals Coproductie, waarbij de particuliere eigenaren geen BTW en Energiebelasting betalen omdat ze alleen stroom voor zichzelf genereren

  http://bit.ly/co-productiestroom-is-belastingvrij