Fortune global 500 | Gewicht top100 constant

Aan de hand van de Fortune global 500 lijst kijken we jaarlijks naar het relatieve gewicht dat de top100 heeft ten opzichte van de globale economie. Dat blijkt behoorlijk constant te zijn.

We hebben even een jaar overgeslagen, maar hier weer een update van deze langlopende serie.
Eerst maar even data en plaatje. Daarna praatje.

Jaar GDP wereld Omzet top100 Aandeel
1995 29.303 5.056 17,3%
2004 40.895 8.140 19,9%
2005 43.886 9.268 21,1%
2006 48.144 10.228 21,2%
2007 54.347 10.332 19,0%
2008 60.115 12.226 20,3%
2009 58.133 10.821 18,6%
2010 63.044 12.044 19,1%
2011 69.971 13.632 19,5%GDP en omzet in miljarden dollars, niet inflatiegecorrigeerd.

Oorspronkelijke aanleiding voor dit lopende onderzoekje was de vraag of de fusiegolf in het begin van de 21ste eeuw zou leiden tot grotere economische concentratie bij steeds minder maar steeds grotere bedrijven.
Voor zover de verhouding omzet versus wereld-GDP een bruikbare indicator is, is dit niet het geval.
Op basis van deze reeks is eerder de conclusie dat het top100-aandeel een relatief constante factor is. Misschien leuk onderwerp voor een afstudeerscriptie.

Oorspronkelijke gedachte achter deze reeks komt vanuit de fusie-golf