Dossier:

COLUMN - Dag 237 van de kabinetsformatie. Dag 298 van de demissionarissen.

Volstrekt logisch dat we deze week niets vernemen van de kabinetsformatie. De agenda’s van onderhandelaar numero uno, van de boekhouder-onderhandelaar en van de sidekick laten dat niet toe.

Bovendien hebben de informateurs na de laatste besprekingen (4 en 5 november in Groningen) aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat “hun streven erop gericht is de Kamer hierover te informeren in het verslag van onze werkzaamheden dat wij u zullen aanbieden nadat (!) de onderhandelingen over een coalitieakkoord zijn afgerond.”

Openheid ver te zoeken

Nu een groot deel van de onderhandelaars het deze week druk heeft met de demissionaire taken, zouden de informateurs hun aantekeningen even kunnen ordenen en die aan de Tweede Kamer ter inzage geven.

Na de ‘Ollongren-affaire’ was het immers de bedoeling dat een op 6 april aangenomen motie zou worden uitgevoerd omdat ‘geconstateerd’ werd “dat openheid onder de huidige omstandigheden voorwaardelijk is voor het herstellen van vertrouwen in het proces”.

Oh wacht, de motie “spreekt uit de gespreksverslagen van de informatieronde gelijktijdig met het uitbrengen van het verslag van de informateur volledig openbaar te maken”.

Kijk eens aan, een informatieronde mag nog zo lang duren, openheid van zaken wordt niet eerder verwacht dan als die ronde is afgesloten. En dan nog…  De Kamer kan uitspreken wat ze wil, het verplicht de informateurs tot niets.

De notities die de verkenners Ollongren en Jorritsma eind maart vrij gaven, waren wel de eerste en laatste ontboezemingen. De daarop volgende informateur Tjeenk Willink liet meteen al weten dat hij niet zomaar uit de school zou klappen. “Onderhandelingen in pure openbaarheid bestaan niet”, zei hij vlak na zijn benoeming in april.

Rutte veinst spijt

En zo geschiedde. Formatiestilte. Zo zeer zelfs dat Rutte eind augustus spijt veinsde: “Ik weet dat Nederland zich zo langzamerhand kapot ergert aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen (…) Het spijt mij echt verschrikkelijk.”

Rutte zei zich te realiseren dat “Nederland zich zo langzamerhand kapot ergert”. Begrijpt hij het volk wel? Reken maar van ‘yes’. Een deel van het volk, zo’n twintigduizend zielen, demonstreert alleen maar als het zich beperkt voelt in het uitgaansleven. Een ander deel heeft de interesse in de kabinetsformatie verloren en denkt ‘het zal mijn tijd wel duren’. Zou dat de vermaarde ‘stille meerderheid’ zijn?
We zullen in ieder geval niet zo gauw een honderdduizend of meer mensen op een blote zondagmiddag zien demonstreren tegen de langste kabinetsformatie en demissionaire status ooit.

Deze week ook geen Kamerdebat over de kabinetsformatie. Maar wat zou het mooi zijn als elk Kamerlid vanaf nu elke inbreng besluit met de woorden “Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de kabinetsformatie”.

Reacties (21)

#1 Co Stuifbergen

Een coalitie-partij hoeft alleen maar een akkoord in de coalitie te bereiken, en niet een akkoord met de hele tweede kamer.

Coalities werken dus anti-parlementair.

In dat opzicht is het geen ramp als er geen coalitie is.
Opeens kon bijvoorbeeld geregeld worden dat de studiefinanciering weer een gift wordt (al weet ik niet hoe dit besluit uitgevoerd wordt, of hoe lang het stand houden zal).

Het probleem is eerder dat er nu een heimelijke coalitie lijkt te zijn:
De oude coalitie regeert verder, maar we weten niet in welke mate de partijen rekening met elkaars standpunten houden.
(Mijn indruk is dat D66 aan het lijntje gehouden wordt, en de CU en D66 belazerd zijn door de evacuatie van Afghanen te saboteren.)

Ik ben vooral benieuwd waarom deze partijen niet een keer tegen de VVD stemmen.

 • Volgende discussie
#1.1 majava - Reactie op #1

Ik ben vooral benieuwd waarom deze partijen niet een keer tegen de VVD stemmen.

Macht. Maar dat is heel makkelijk gezegd. Ik zou wel eens willen wat het nu betekent voor een politieke partij, en dan met name de poppetjes, waarom deelname aan een kabinet zo gewild is*. Is het het persoonlijk CV op-pimpen? Krijgt een partij meer geld in een regeringscoalitie?

Bijdeweg… toen ik las over de weigering van Rutte om te tekenen voor het niet investeren in “fossiele projecten” (klimaattop Glasgow) en daags erna opeens wel die handtekening wilde zetten, dacht ik dat zoiets wel eens te maken zou kunnen hebben met de formatie. Dat D66, die toch niet als de VVD zonder maatpak door wil gaan, die druk heeft gezet op Mark. In de media lees ik dat druk komt vanuit de kritiek, en dan ook nog alle klimaatdemonstraties, maar serieus… denkt iemand dat Rutte zich daarover druk maakt. Hij wil kabinet Ikke-IV en daar moet D66 gewoon bij volgens hem.

(*) Niet voor partijen en bewegingen als PVV, FvD, van Haga en Volendam natuurlijk. Die slaan alleen munt uit continu tegen zijn.

#1.2 Co Stuifbergen - Reactie op #1.1

In theorie kan een partij meer doelen realiseren door deel te nemen aan een coalitie.
Maar dan moeten de coalitiepartners wel meewerken.

Het is voor mij daarom (al een jaar) de vraag waarom de D66 en ChristenUnie nog in de huidige coalitie blijven.

Ik kan mij voorstellen dat D66 druk op Rutte uitgeoefend heeft om zijn handtekening onder een akkoord te zetten.
Dan blijft natuurlijk de vraag wat de werkelijke waarde van het akkoord zal zijn, aan een simpele intentieverklaring hebben we niet veel, en een serieus akkoord zal nog door de parlementen beoordeeld worden moeten.

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 Michiel de Pooter - Reactie op #1.1

“niet investeren in “fossiele projecten”

Rutte is te dom om op dat soort acties goed te reflecteren. Die (des)investeringen in fossiel zullen onmiddellijk overgenomen worden door fijne landen als Rusland, China, SA en de VAR. Het zal dan ook niet lang meer duren dat wij voor onze energievoorziening voor bijna 100% afhankelijk zullen zijn van dat soort landen. Fossiele brandstoffen zullen nog nodig zijn voor meer dan 20 of 30 jaar. Ook de financiering van de transitie zal ergens vandaan moeten komen. Die zal (paradoxaal genoeg) juist uit fossiele projecten moeten komen.

 • Vorige reactie op #1.1
#1.4 lmgikke - Reactie op #1.3

@Michiel. Wat een pertinente onzin. Dus om de transitie te financieren, stel je voor om door te blijven gaan met investeren in fossiel.

Door dat juist NIET te doen, maar het te investeren in duurzame energie sla je twee vliegen in een klap. En je doet de transitie én je vermindert de afhankelijkheid van discutabele landen.

In jouw redenering vergeet je namelijk dat we al afhankelijk zijn van discutabele landen voor onze energie voorziening, olie, gas en steenkool….

Je bent net een recalcitrante kleuter. Dwars liggen, onzin verspreiden voor aandacht.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Michiel de Pooter - Reactie op #1.4

Wel iemand afzeiken maar niks onderbouwen, zo kennen we je weer. Je legt niet uit vanuit welke economische activiteiten een energietransitie dan wel gefinancierd moet worden of wordt dat deel 2 van je reactie ?

#1.6 majava - Reactie op #1.3

@MdeP: oh, dat soort argumentatie… ‘als wij het niet doen, dan …’.
En ja, wel eens met dat over financiering. Maar dat dacht ik 20 jaar terug al en het geld klotste tegen de plinten op in de fossiele industrie. Toen deden ze niks en nu doen ze bijna niks, ook al is de noodzaak er allang.

En dan nog even on topic. @0: Misschien had ik het mis met mijn opmerking dat D66 wellicht druk zet op Rutte op dossiers als klimaat. Als die Rob Jetten vandaag dit post: “Nederland tien plekken gestegen op de Climate Change Performance Index 2022.” dan denk ik dat je deel uitmaakt van die geniepige lobby van meestribbelaars.
https://twitter.com/RobJetten/status/1458336727395938310

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.7 Hans Custers - Reactie op #1.3

Het zal dan ook niet lang meer duren dat wij voor onze energievoorziening voor bijna 100% afhankelijk zullen zijn van dat soort landen.

Zal ik je eens vertellen hoe lang dat duurt? Op de kop af 0 jaar, 0 maanden en 0 dagen. We zijn al zo goed als helemaal van “dat soort landen” afhankelijk van onze energievoorziening. Van de Groningse gasbel is niet zo gek veel meer over en verder hebben we ook niet zoveel. En als we naar het kortzichtige gelul van jou en je makkers blijven luisteren zal er niks veranderen in die afhankelijkheid. Want als we minder afhankelijk willen worden van “dat soort landen” en dus meer van onze energie zelf op willen wekken, zullen we moeten zorgen dat we daarvoor de technologie in handen krijgen. Bij gebrek aan eigen voorraden fossiele en kernbrandstof zullen we het dan op een andere manier voor elkaar moeten krijgen. Heb je daar ook ideeën over, Michiel? Of is dan, bij nader inzien, die afhankelijkheid van “dat soort landen” toch niet zo’n probleem? En is er dan weer een ander gelegenheidsargument belangrijker?

 • Vorige reactie op #1.3
#1.8 Hans Custers - Reactie op #1.7

Toevoeging. Dat het nu al bijna 100% is, is natuurlijk wat overdreven. Maar het is al wel meer dan de helft. En in een op fossiele brandstof gebaseerde economie zal het alleen maar meer worden.

 • Volgende reactie op #1.7
#1.9 Michiel de Pooter - Reactie op #1.8

Als je een bepaald welvaartsniveau in NL wilt handhaven, zal je voor fossiele energie altijd afhankelijk blijven van derde landen.
Ook als je energie hernieuwbaar zelf wilt opwekken met b.v. zon en wind, blijf je afhankelijk van “dat soort landen” voor de grondstoffen, halffabrikaten en componenten. Bij substantiele opschaling naar 100% hernieuwbaar, zal dat soort ketenafhankelijkheid alleen maar toenemen. Conclusie: Je wordt altijd gebeten, zowel door de hand als de kat.

#1.10 Frank789 - Reactie op #1.9

[ Conclusie: Je wordt altijd gebeten, zowel door de hOnd als de kat. ]

Gelukkig zijn we volledig self supporting als het gaat om staal, aluminium, hout, papier, hardhout, leer, goud, kunstmest, wijn, kruiden, bamboe (voor de lokale-economie-niet-stalen-fiets van mijnheer Verbeek), rubber, cacao, koffie, thee, basaltblokken, bananen, soja, rundvlees, katoen, olijven, palmolie, uranium… kuch!

Onzin natuurlijk, gelukkig zijn we allemaal afhankelijk van elkaar, dat voorkomt veel conflicten.
Rusland kan wat manipuleren met de gastoevoer, maar het land stort in als het veel minder gasgelden ontvangt.
De olielanden bevochten een faire prijs voor hun olie in de jaren ’70, maar zijn net als NL gaan potverteren in plaats van het in fondsen te steken zoals Noorwegen. Nu ze de bui zien hangen zien ze hoe afhankelijk ze zijn van westerse technologie. Hopelijk steken ze hun laatste oliedollars in PV-panelen om daarmee elektriciteit of waterstofgas te maken dat wij hard nodig hebben.

Het is niet simpelweg “gebeten worden”…

 • Volgende reactie op #1.9
#1.11 Hans Custers - Reactie op #1.9

Het is dus een ander gelegenheidsargument geworden. Dat viel te verwachten. Al is argument misschien een iets te groot woord voor die holle kretologie.

Is het je trouwens wel eens opgevallen dat fossiele brandstoffen zichzelf niet winnen, vervoeren en bewerken? En dat je in een fossiele economie dus ook allerlei “grondstoffen, halffabrikaten en componenten” nodig hebt voor gaswinning, gasleidingen, olieraffinage, benzinestations, tankwagens, schepen, enzovoort?

Het simpele feit is en blijft dat we niet meer, maar juist minder afhankelijk worden van “dat soort landen” als we meer van onze energie zelf op kunnen wekken. Daar kunnen je doorzichtige afleidingsmanoeuvres echt niks aan veranderen.

 • Vorige reactie op #1.9
#1.12 Michiel de Pooter - Reactie op #1.11

“Is het je trouwens wel eens opgevallen dat..”

Ik heb ook nooit beweerd dat dat niet voor fossiele energieontwikkeling zou gelden, vandaar ook die hond en die kat.
Overigens jouw redenering over “meer zelf opwekken” is zonder context, cijfers of proporties. Dus dat schiet niet op.
De duivel zit nog altijd in de details. Over holle kretologie gesproken.

#1.13 Hans Custers - Reactie op #1.12

Overigens jouw redenering over “meer zelf opwekken” is zonder context, cijfers of proporties

Klopt. Het is basale logica. Dus die redenering zou je ook zo kunnen begrijpen, als je dat zou willen.

Heeft iemand je wel eens gewezen op het fenomeen “zeeleeuwen“, trouwens? En op het feit dat jij dat spelletje veel en veel te doorzichtig speelt?

#1.14 Michiel de Pooter - Reactie op #1.13

Je laatste opmerking suggereert een waardeoordeel over de houder van het onderwerp, maar gaat niet OVER het onderwerp.
Ik zal hem parkeren als een afleidingsmanoeuvre (Red Herring), jouw specialiteit. Disrespect voor het onderwerp in een discussie, kan alleen maar eindigen in een dampend moralistisch moeras, waar niemand iets aan heeft. Waarvan akte.

Overigens wel met betrekking tot het onderwerp, wil ik je nog wijzen op een relevante uitspraak van David McKay (ja, die van Without The Hot Air, en helaas overleden): “Matters concerning energy policies must be qualified for rational decision making”.
Nou dan. Doe er je voordeel mee.

#1.15 Hans Verbeek - Reactie op #1.7

Bravo, de spijker op zijn kop, Hans.

Want als we minder afhankelijk willen worden van “dat soort landen” en dus meer van onze energie zelf op willen wekken, zullen we moeten zorgen dat we daarvoor de technologie in handen krijgen.

We kunnen er ook voor kiezen om veel minder energie te gebruiken en het kleine beetje energie dat we zelf kunnen opwekken heel zorgvuldig te besteden.

 • Vorige reactie op #1.7
#1.16 Michiel de Pooter - Reactie op #1.15

“om veel minder energie te gebruiken”

Ja prachtig Hans. Echter, zolang er in Glasgow nog 400 privatejets staan geparkeerd van pipo’s die ons het goede voorbeeld moeten geven, wens ik je veel sterkte.

#2 Test

Als Beatrix nog Koningin was geweest had Rutte al lang onderuit de zak gekregen dat er nu nog steeds geen kabinet is. Voor Rutte telt maar één ding: na mij de zondvloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Ik denk dat u gelijk heeft.

Maar Rutte hoort niet onderuit de zak te krijgen van de koning, maar van ons parlement.
En daar zit ‘m de kneep: de meerderheid in de tweede Kamer is rechts, en blijkbaar vindt die het wel best zo.

#3 Hans Verbeek

Het gaat toch prima zo. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt het demissionaire kabinet bij vrijwel al haar maatregelen. Alleen de coronapas invoeren voor amateursporten in de buitenlucht werd door de Kamer tegengehouden… maar dat was sowieso door het kabinet als wisselgeld ingezet. De rest werd gewoon goedgekeurd. Coronapas op terrassen in de buitenlucht… (ROFL)

Allerlei nieuwe bewindslieden kunnen binnenkort hun carriere beëindigen door de stront van Rutte 3 te gaan opruimen.
Het is een bijzonder slechte tijd beleid te willen voeren over wat dan ook. #grenzenaandegroei #woningcrisis #gasprijs #energieprijs
Het vertrouwen in de politiek staat op een dieptepunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

Maar wat zou het mooi zijn als elk Kamerlid vanaf nu elke inbreng besluit met de woorden “Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de kabinetsformatie”.

Een vreemde manier van kijken naar de kabinetsformatie. De kabinetsformatie eindigt alleen maar als een meerderheid van de tweede kamer overeenstemming bereikt over een kabinet. De kamerleden zijn er dus zelf de oorzaak van dat de formatie zo lang duurt. In plaats van dat kamerleden anderen (wie dan precies?) aanspreken op het lange duren van de kabinetsformatie, kunnen ze beter de vraag stellen: ‘wat kan ik zelf doen om de formatie te versnellen?’.

De lange duur van de formatie komt omdat partijen allerlei blokkades opwerpen voor kabinetsformatie die er samen voor zorgen dat er geen meerderheid is. De verantwoordelijkheid van de trage formatie ligt dan net zozeer bij de partijen die aan de zijlijn kritiek staan te leveren maar niet mee willen praten, als aan de partijen die nu formeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie