Finland verandert auteurswet via crowdsourcing

Serie:

ELDERS - Finland heeft een Open Ministerie dat burgers bijstaat bij het indienen van een wetsvoorstel. Langs die weg wordt nu geprobeerd de auteurswet aan te passen.

Naar het voorbeeld van IJsland waar burgers via crowdsourcing de grondwet hebben veranderd, kunnen nu ook de Finnen rechtstreeks meewerken aan wetgeving. Daarvoor is een speciaal Open Ministerie gemaakt met ambtenaren die niet de ministers maar burgers en NGO’s ondersteunen als ze een wet willen indienen of wijzigen. Een wetsvoorstel dat via het Open Ministerie komt, wordt door de regering in behandeling genomen als minstens 50.000 mensen het steunen. Het Avoin Ministeriö helpt ook bij het opzetten van een Europees Burgerinitiatief (ECI), dat sinds april vorig jaar mogelijk is om een plan in te dienen bij de Europese Commissie. Voor dat ECI moeten een miljoen mensen uit minstens zeven landen getekend hebben (zie het eerste geslaagde initiatief tegen de privatisering van water, je kunt hier nog steeds tekenen)

Op dit moment ijveren de Finnen voor een nieuwe auteurswet. De Finse auteurswet, die in 2006 is aangepast om digitale “piraterij” te bestrijden heeft onder de jeugd al talloze slachtoffers gemaakt. De boetes op downloaden kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s. Het nieuwe wetsvoorstel houdt onder meer in het verminderen van de straffen, het beperken van de gronden voor vervolging en het toestaan van gebruik van gegevens voor satire en voor wetenschappelijk onderzoek.

De initiatiefnemers benadrukken dat ze geen wet willen die piraterij mogelijk maakt. Het gaat hen er vooral om onredelijke uitwassen van de bestaande wet af te schaffen. Ze verwijzen daarbij naar het geval van een negenjarig meisje dat een liedje had gedownload, waarna de politie het huis binnenviel, de computer in beslag nam en een boete oplegde van 600 euro. Common sense in copyright is de titel waaronder stemmen voor de wetswijziging worden geworven. Uitdrukkelijk is in het voorstel ook opgenomen dat auteurs een redelijke vergoeding moeten ontvangen voor hun werk. De indieners verwijzen daarbij naar het voorbeeld van Duitsland.

Deze week laaide de strijd om het downloaden in Finland weer op toen Pirate Bay een aanklacht indiende tegen de Finse auteursrechtenorganisatie wegens het onrechtmatig gebruik van hun websiteontwerp. Het Finse Brein lanceerde, waarschijnlijk niet geheel los van het crowdsourcing-initiatief, een campagne tegen piraterij en maakte een website precies volgens het model van de Pirate Bay. Alleen het logo werd veranderd in een zinkend schip. The Pirate Bay stelt dat wanneer zelfs de waakhonden van het auteursrecht zich niet aan het auteursrecht kunnen houden het dan tijd is om iets anders te gaan doen. En een aardige steun in de rug voor diegenen die menen dat het tijd wordt om de wet aan te passen.

Op 23 juli moeten de 50.000 handtekeningen voor een nieuwe wet binnen zijn bij het Open Ministerie . De teller staat inmiddels ruim boven de 16.000.

Reacties (3)

#1 bullie

Misschien hadden ze die Nuerenberger Rassenwetten indertijd ook gewoon moeten crowdsourcen.

  • Volgende discussie
#2 ed

Een land is geen land zodra de bewoners ervan zelf geen centimeter grond ( met grondwater) bezitten .

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 ed

Copy-paste wordt binnenkort voor bepaalde groeperingen verboden als het aan Finland ligt

  • Vorige discussie