Factsheet: Angolezen in Nederland

Minister Leers was in Angola om te praten over verdere verwijdering van Nederlandse Angolezen. Mooie gelegenheid om eens nader naar die groep in Nederland te kijken.Bron: CBS

Niet erg gebruikelijke figuren. Het linker figuur laat de migratie van alle leeftijden zien. Vanaf 1998 sterk oplopende immigratie, met als hoogste aantal 3.500 immigranten in 2002, en vervolgens een vrijwel volledige instorting: gemiddeld 150 immigranten de laatste jaren. De emigratie laat een omgekeerde trend zien: vrijwel niet bestaand tot 2002. Maar vanaf 2002/2003 een sterk stijgende lijn tot 2006. De emigratie bleef ook in de jaren daarna hoger dan de immigratie.

Figuur 2 laat zien de migratie tot 20 jaar. We zien dat de immigratie van jongeren (vrijwel allemaal minderjarig) het grootste deel de immigratie uitmaakt. Dat is een ongewoon patroon. Meestal vormen minderjarigen een veel kleiner deel. Dat kunnen we zien als we naar het percentage asielaanvragen kijken naar leeftijd van een aantal landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen:

Bron:CBS

Minderjarigen maken bij Angolezen bijna 60% van de migratie uit. Nu zijn niet alle minderjarigen AMA’s -Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers- er kunnen er ook zijn die met hun ouders meereizen, maar dit zijn er wel veel.

Volgens Van Wijk (VU, 2008), in zijn proefschrift Luanda-Holanda; irregular (asylum)migration from Angola to the Netherlands, was er sprake van dumping van kinderen in Europa, met als reden betere scholing en het ontlopen van de dienstplicht.

In Angola heb je zeer rijken, die kunnen hun kinderen naar dure westerse scholen sturen. Het overgrote deel van de bevolking is straatarm en was natuurlijk het grootste slachtoffer van de burgeroorlog die woedde tot 2002. Dan is er ook een middenklasse die wel wat geld heeft maar niet een buitenlandse verblijf kunnen veroorloven. Zij stuurde hun kinderen naar Portugal –de voormalige kolonisator- en vanuit daar kwam een flink deel naar Nederland, aldus Van Wijk.

Zoals we boven al hebben kunnen zien is het migratiesaldo flink negatief en het is ook daarom interessant om te kijken hoeveel Angolese allochtonen er nu zijn in ons land.

Bron:CBS

Er zijn nu nog 8.850 Angolese allochtonen in ons land en dat zijn er 28% minder dan op 1 januari 2004. De eerste generatie is met meer dan 40% gedaald.

De leeftijdsopbouw is ook interessant:

De gemiddelde leeftijd is 23 jaar jong. De 1ste generatie is 31 jaar en de tweede 8 jaar. Ter vergelijking: de autochtone bevolking is gemiddeld 41 jaar oud.

Conclusie: het aantal Angolese allochtonen dat maar nog maar kort in ons land verblijft is zeer gering. Het overgrote deel is als kind hierheen gekomen en is hier al vele jaren. Ik begrijp dan ook
niet zo goed wat Leers nu ging doen in Angola, tenzij in opdracht van Shell onze oliebelangen veiligstellen. Het kinderopvanghuis openhouden lijkt mij verspilling van geld. De cijfers laten ook zien dat als Leers echt zijn plannen gaat doorzetten ons nog het een en ander nog te wachten staan.

De belangrijkste vraag is echter: is het nodig?. Voor Leers geldt dat hij bang is dat als hij de groep laat blijven dat dat dan een aanzuigende werking heeft. Op zich een legitiem argument. Probleem is echter dat er zo ontzettend veel onzin wordt geroepen over de immigratie –niet in de laatste plaats door Leers zelf- dat je je kan afvragen of het argument wel hout snijdt. Lag het niet meer aan de speciale relatie tussen Angola en Portugal en een grote populariteit van Nederland in Angola, waardoor er een groot aantal AMA’s naar ons land zijn gekomen? Ik zou graag wel eens een vergelijking willen zien met de regelgeving in andere landen en de effecten daar voordat we –voor de zoveelste keer- weer immigratiespoken gaan najagen.

Aanvulling:

Bovenstaande cijfers zijn van het CBS en betreffen mensen die staan ingeschreven bij het GBA (bevolkingsregister). Het zou dus kunnen dat er mensen naar ons land komen, asiel aanvragen en vervolgens in de illegaliteit terecht komen (en dus niet ingeschreven worden in het GBA). Dat is echter niet het geval. Volgens deze tabel van het CBS echter stelt het aantal asielaanvragen van Angolezen vrijwel niets meer voor.

 1. 1

  “Minister Leers was in Angola om te praten over verdere verwijdering van Nederlandse Angolezen.”

  Het gaat om de uitzetting van Angolezen die zonder een verblijfstitel woonachtig zijn in NL (illegaal dus) m.a.w. mensen met een Angoleze nationaliteit en NIET om Nederlanders van Angoleze afkomst (de Nederlandse Angolezen).
  De Angolezen die evt uitgezet zouden worden hebben geen NLse nationaliteit vandaar dat het onjuist is om te spreken over de “verdere verwijdering van Nederlandse Angolezen.”

 2. 3

  Omdat het in de wet staat. Iemand is pas Nederlander als hij de Nederlandse nationaliteit heeft. Als je dat niet kan of wilt snappen heeft het geen zin om verder te gaan discussieren omdat je dan dommer dan dom bent en ik geen zin heb om m’n tijd te gaan verspillen aan dat soort hopeloze gevallen.

 3. 6

  goed uitgezocht!

  volgens informatie op de website van de Rijksoverheid heeft Leers niet alleen afspraken met Angola gemaakt over de terugkeer van illegalen :
  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/nieuws/2012/03/28/afspraken-nederland-en-angola-over-terugkeer-afgewezen-asielzoekers.html

  het gaat ook over de terugkeer van Minderjarige Angolese vreemdelingen, en van Angolezen die als kind naar Nederland kwamen maar inmiddels 18 of ouder zijn. Bovendien heeft NL weer geld gepompt in het weeshuis in Angola (Mulemba) wat op initiatief van NL zelf een aantal jaren geleden is gebouwd (met als excuus dat ze dan de minderjarige asielzoekers uit Angola in ons land weer konden terugsturen). Dus NL gaat gewoon door….

  In 2010 heeft Defence for Children én Unicef over deze gang van zaken al een rapport uitgebracht maar zoals gewoonlijk trekt NL zich daar NIETS van aan want het gaat allemaal maar door. http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0009/contributions/unregistered_organisations/135_ecpat_unicef_defence_for_children_nl.pdf

  titel van rapport/paper : “Position paper on the return of separated children to reception houses in countries of origin”
  Defence for Children-ECPAT the Netherlands and UNICEF-the Netherlands

  en de cijfers van Van Dyke tonen wel weer aan dat de regering het beeld schetst dat het in ons land barst van de migranten/asielzoekers uit Angola, met name de jonge alleenstaanden terwijl dat dus helemaal niet waar is.

  Van Wijk toonde eerder al aan dat we destijds dat ook geaccepteerd hebben trouwens, de komst van jonge angolezen zonder ouders naar ons land terwijl men ook wel wist dat veel van deze kinderen nog wel familie hadden… dus waarom zou men ze nu dan wel terugsturen! http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/wp200507.pdf
  “n practice, any minor Angolan asylum seeker who claimed he didn’t have or knew family members was granted a special temporary status as an Unaccompanied Minor”.

 4. 8

  Dank Helena,

  Nav jouw woorden een aanvulling onder de tekst gezet:

  Aanvulling:

  Bovenstaande cijfers zijn van het CBS en betreffen mensen die staan ingeschreven bij het GBA (bevolkingsregister). Het zou dus kunnen dat er mensen naar ons land komen, asiel aanvragen en vervolgens in de illegaliteit terecht komen (en dus niet ingeschreven worden in het GBA). Dat is echter niet het geval. Volgens deze tabel van het CBS echter stelt het aantal asielaanvragen van Angolezen vrijwel niets meer voor.