Eurotop of Euroflop | Misplaatst oranjegevoel

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
,

Deze eurotop staat bovenal in het teken van scherven rapen: die van de Europese economie en van het vertrouwen van de kiezers. De komende dagen kijkt Sargasso kritisch naar de inzet en opbrengsten van de top. Vandaag deel 2: de smalle Hollandse blik.

Af en toe word ik gek van de besluiteloosheid van de Europese politiek. Terwijl de crisis met de dag erger wordt blijft men de problemen maar voor zich uit schuiven. Maar geheel tegen de verwachting in is vrijdagnacht dan toch nog wat besloten in Brussel al het ging moeizaam. Onder druk van Spanje, Italië en Frankrijk is besloten een bankenunie te vormen. Alle Europese banken komen te vallen onder direct toezicht van de ECB en herkapitalisering van de banken zal een Europese zaak worden.

Het probleem

Twee weken geleden kwam Spanje in de problemen. Het land krijgt dan een noodlening van 100 miljard euro om haar financiële sector te redden. Maar het helpt niets: een dag later stijgt de rente voor Spaanse obligaties weer. Terwijl ik dit schrijf staat de rente op 5.42% terwijl Nederland bijna gratis geld kan krijgen: wij hoeven maar 0.31% rente te betalen. Dat is nog minder dan de inflatie. Landen die door te hoge rente in problemen komen kunnen hulp aanvragen. Maar als voorwaarde om hulp te krijgen moeten zij van Duitsland, Finland en Nederland eerst aan “strenge voorwaarden” voldoen – andere woorden voor streng bezuinigen.

Kwakzalver

Vooral Mark Rutte gebruikt graag medische termen voor de crisis. Zo ook in de Kamer afgelopen week en een paar dagen later weer als hij in Brussel aankomt. Ronduit schokkend vind ik zijn uitspraken over pijnstillers:

De eerlijkheid is dat er geen medicijnen zijn, geen pijnbestrijding, geen paracetamol bestaat die dit probleem kan oplossen. De landen zullen door moeten gaan met hervormen, met bezuinigen, met groei lostrekken in die markten. Dat zal moeten gebeuren. Er zijn instrumenten beschikbaar in Europa voor landen die zeggen “op korte termijn redden we het niet zelf”.

En even later:

[Een] morfine shot gaat hier niet helpen. De enige weg voor Spanje en Italië uit deze crisis is dat zij – “bite the bullet” – door de zure appel heen bijten, en doorgaan met wat in de afgelopen jaren, volstrekt onvoldoende gebeurd is, de arbeidsmarkten aanpassen, te bezuinigen, groei te veroorzaken door slimme maatregelen te nemen, de hervormingen door te voeren.

Zelfs een dier zou ik nog niet aan deze politieke kwakzalver toevertrouwen, laat staan de financiële en economische toekomst van Nederland en Europa. Elke dokter weet dat pijnbestrijding het genezingsproces bevordert. Dat geldt nog sterker voor de economie. Maar deze dokter schrijft paardenmiddelen voor en zet landen onder druk door de bevolking in gijzeling te nemen. Hierdoor wordt de burger in schuldenlanden elke hoop ontnomen en hoop is nu juist zo belangrijk om de bestedingen op peil te houden. Maar het medicijn doet niet alleen pijn, het maakt de patiënt ook zieker. De economie groeit niet maar krimpt en mensen gaan Europa haten.

De juiste volgorde

Een van de (vele) problemen waardoor de eurozone wordt geplaagd is dat elk land geacht wordt zijn eigen broek op te houden. In goede tijden is dat natuurlijk geen probleem, maar bij het ontwerpen van de muntunie heeft niemand kunnen bevroeden dat de problemen zo uit de hand zouden lopen zoals nu. Maar politici blijven nog steeds denken in termen van landen. Jan Kees de Jager liet afgelopen week goed zien hoe dat werkt. Hij wordt hier ondervraagd over het plan Van Rompuy waarin staat dat er een banenunie moet komen. Hij wil wel naar een bankenunie toe werken, maar …

… wel met de juiste volgorde. Eerst moet aan een aantal strenge voorwaarden zijn voldaan, alvorens je weer naar een volgende stap toe kan, en niet in één keer in een bankenunie gerommeld worden, met alle perverse prikkels van dien, want ja, als de belastingbetaler van het ene land moet betalen voor de banken in een ander land zonder dat je bijvoorbeeld een Europees bankentoezicht hebt geregeld en op het gelijke niveau de banken geherkapitaliseerd hebt, ja dan vormt het juist een perverse prikkel.

De Jager spreekt hier Europa op belerende toon toe dat zij de dingen in de juiste volgorde moet doen. En wat is die volgorde? De cruciale stap waar het hem om gaat is banken eerst op gelijk niveau herkapitaliseren. Dat is het namelijk: Nederland weigert te betalen voor Spaanse schulden. De Spanjaarden moeten eerst zelf zorgen voor het herkapitaliseren van hun banken. Het belerende vingertje van De Jager – dat op zich al irritant is – maskeert alleen maar plat eigenbelang. Om de komedie van fouten nog erger te maken voegt hij daar aan toe dat geld geven een perverse prikkel is. Want wat de Jager en Rutte altijd zullen benadrukken is dat deze landen in de problemen zijn gekomen door gebrek aan discipline. Zij hebben hun begroting niet op orde zeggen ze dan. Dit geldt echter alleen voor Griekenland dat jaren lang schulden verborgen heeft gehouden, maar niet voor de andere schuldenlanden. De problemen zijn juist een gevolg van de bankencrisis. Het is de Jager zelf die de volgorde van gebeurtenissen door elkaar husselt.

Oranjegevoel

Het is een goede zaak dat op deze Eurotop is besloten het toezicht op banken wordt weggehaald bij de landen. Eindelijk iets positiefs te melden! Dit resultaat is echter behaald ondanks de weerstand van Nederland, niet dankzij Nederland. De houding van de Nederlanders in Europa doet mij op dit moment denken aan het misplaatste oranjegevoel bij het voetballen. Wij zijn er zo van overtuigd dat we echt hartstikke goed zijn en dat we Europa wel even zullen vertellen hoe de crisis opgelost moet worden. Maar wie goed kijkt ziet dat die schreeuwende Nederlanders behalve een fluorescerend oranje pruik niets aan hebben. Ze snappen niets van economie en denken alleen aan de eigen portemonnee.


Eerder verschenen in deze serie:
Deel I- De inzet
Morgen volgt deel III: Wat als de euro uit elkaar valt?

Verantwoording:
Feature: Klokwerk.
Mark Rutte: screenshot van video.
Jan Kees de Jager: screenshot van video.

Reacties (36)

#1 ruurd

Tsja nou ja. Een autoverkoper is nou eenmaal vanuit medisch perspectief hooguit een kwakzalver. En visie en sociaal doorzettingsvermogen hoef je van dit tweederangs kabinet nu eenmaal niet te verwachten. Holle frasen ja. Zelfoverschatting van een blaaskaak die alles weglacht en dan beweert zijn heilzame arbeid te vervolgen is het beste wat er uitkomt. Gebackenes Luft. Stemmen in september, snel een daadkrachtige regering vormen en dan sociaal hervormen. Dat is mijn advies.

 • Volgende discussie
#1.1 Molenaar - Reactie op #1

LOS VAN BRUSSEL EN DE EU. We worden in de maling genomen via achterkamertjespolitiek
Lees Openbaringen maar daar ligt Het antwoordt.

#2 frank

Dr Michel: “Elke dokter weet dat pijnbestrijding het genezingsproces bevorderd.”
Uhhhh??????????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Michel

@002 Oh, ik dacht dat dat wel algemeen bekend was. Hier is een voorbeeld en nog een.

Ik meen zelfs dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met pijn bestrijding om te voorkomen dat het de pijn chronisch wordt.

Maar dat is medicijnen, en geen economie. Maar ik kan me er in de economie ook heel goed wat bij voorstellen. Een samenleving met gestreste mensen – bang gemaakt door bezuinigen, afbraak van sociale voorzieningen en andere publieke diensten, mensen die werkloos zijn, jongere die van school komen die geen werk kunnen vinden – heeft “pijn”. Onder die omstandigheden gaan mensen sparen, waardoor vraaguitval optreedt, waardoor de economie in een “depressie” komt.

Ik begrijp echt niet dat onze premier dit soort onzin over “biting the bullet” en paracetamol durft te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 frank

Michel, ik vind het niet je beste stuk, er staan meer manke vergelijkingen in en ik lees er vooral een boze schrijver in.

Pijn, tja. Die enorme werkeloosheidspercentages in Spanje, die doen knetterpijn. De helft van de jeugd die niet aan de bak komt, au en au, ik weet het uit ervaring. Ze moeten noodgedwongen bij familie blijven wonen en toekomstplannen naar beneden bij blijven stellen. Daar over te bagetaliseren, zoals Rutte impliciet doet, is misplaatst.

Maar als ik dan tegelijkertijd lees dat Spanje verschrikkelijk veel geld kwijt is aan zeg eens, een enorm inefficiënt gezondheidszorgsysteem of het dulden van banken met een politiek patronage systeem, dan zou ik daar ook wel eens wat politieke pijn willen zien. De EU oplossingen van de afgelopen dagen lijken er vooral op te zijn gericht dat er wel geld beschikbaar komt maar dat het vermijden van gezichtsverlies voor de politici in zuidelijke landen nog belangrijker is. Daarmee heeft de EU het voor mij afgedaan als een unie gebaseerd op solidariteit.

En Rutte is een flopdral, dat wisten we al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Michel - Reactie op #4

Frank,

De manke vergelijkingen zijn niet van mij maar van Rutte.

De enorme werkloosheid wordt voor een groot deel veroorzaakt door het medicijn van Rutte.

Dat er innige banden zijn tussen politiek en bankwereld is bekend en verkeerd. Maar dat is niet uniek voor Spanje. In Nederland zijn precies de zelfde misstanden aan het licht onlangs. Dirk Scheringa misschien vergeten? Wij denken dat wij het hier zo goed doen en Spanje de les kunnen lezen. … oh wacht, daarover gaat dit stukje.

Er zijn meerdere redenen waarom het besluit dat is genomen goed is: de controle wordt bij de landen weggehaald waar de politiek te vaak te nauwe banden heeft met de bankiers, zie DSB – en omdat de herkapitalisatie van de banken niet meer via de landen moet gaan maar direct via de ECB. Als het via het land gaat dan komt het bij de schuldenlast die er al is en wordt de rente nog hoger. Er ontstaat een negatieve spiraal van staatsschuld, rente, kapitaalvlucht, meer schuld, nog hogere rente. Dat moet gestopt worden, en daar is een begin mee gemaakt.

De enige die echt gezichtsverlies heeft geleden is Mark Rutte.

En dan nog iets: zolang Rutte et al. bakerpraatjes verkopen blijf ik er over schrijven. Ik geef toe dat ik daardoor vaak het zelfde punt maak, maar ik zal proberen het zo leuk mogelijk op te schrijven. En ja, ik ben boos op die flapdrol. Sorry dat dat soms door de tekst heen blijkt, ik probeer me in te houden. Maar boos ben ik wel ja.

#4.2 frank - Reactie op #4.1

Het siert je dat je er boos over bent hoor, en over onze dubbele standaarden kan ik je opvattingen alleen maar beamen. Rutte gaat nog wel eens echt op zijn bek met zijn laffe en holle retoriek.

Maaruh, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. De bankenunie is een panacee zolang we niet kijken naar het onderliggende speculatieve geldsysteem en daar wat aan doen. Het steunen van banken en landen kost in eerste instantie geld dat merendeels moet worden opgebracht door mensen die niets van doen (willen) hebben met dit soort systemen. En die zien dat verantwoordelijken voor miljardenschade gewoon met hun vertrekpremies doorleven alsof het heel normaal is. En dat ondergraaft de steun voor een EU waarschijnlijk net zo serieus als de ellende die nu in Zuid Europa heerst.

De Unie werkt alleen als die gebaseerd is op solidariteit en als er draagvlak is onder de bevolking. Dat eerste is al langer een fabeltje, dat laatste wordt steeds meer een probleem. En Rutte is nog steeds een flopdral.

 • Volgende reactie op #4.1
#4.3 Michel - Reactie op #4.2

De bankenunie is een panacee zolang we niet kijken naar het onderliggende speculatieve geldsysteem en daar wat aan doen.

De bankunie is zeker geen panacee (en dat heb ik ook niet beweerd). Het is een noodzakelijke, zij het niet voldoende voorwaarde om uit de crisis te komen.

Aan speculatie kun je niets doen, maar wat je wel kan doen is het bankwezen streng reguleren, met name het deel dat een systeemfunctie heeft en onder het depositogarantiesysteem valt (dat overigens nu ook op Europees nivo geregeld gaat worden. Ook een plus!)

En die zien dat verantwoordelijken voor miljardenschade gewoon met hun vertrekpremies doorleven alsof het heel normaal is. En dat ondergraaft de steun voor een EU waarschijnlijk net zo serieus als de ellende die nu in Zuid Europa heerst.

100% eens

Wat solidariteit betreft: zou het al helpen als wij het Zuiden nu eens echt helpen. Als we hoop brengen ipv “bittere pillen” – dan is het ook mogelijk om echte hervormingen door te voeren in die landen. Maar nogmaals: wij moeten niet heilig doen, ook hier kan veel beter (zie DSB, vastgoed fraude, etc) en hervormingen helpen niet om de economie daar te doen groeien, dat gaat jaren duren. Dus eerst helpen, dan hervormen. Dat is de goede volgorde waar De Jager maar niet op kan komen.

#4.4 servetius - Reactie op #4.3

In Frankrijk kun je de cultuur uit de tijd van de Zonnekoning nog waarnemen in overbodige, peperdure bureaucratie.
Je ziet dat niet alleen bij de overheid, bij vele Franse bedrijven is het niet anders.
Hoe lang het gaat duren om de culturen van de zuidelijke EU landen te veranderen, generaties, denk ik, dus.
Dat ‘helpen’ gaat dus zo lang duren.
Zelfs al zouden de burgers van Duitsland en Nederland zo gek zijn daarvoor te willen bloeden, het is onbetaalbaar.

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 Michel - Reactie op #4.3

Je bent veel te negatief, een echte doemdenker ;-)

Na de oorlog lag Europa in puin. Een geweldadige en twistzieke cultuur had geleid tot de totale vernietiging van een heel continent en de moord op 6 miljoen joden. Toch is het gelukt om er uit te komen dankzij de Marshall hulp. Niet zo somber joh.

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.6 frank - Reactie op #4.3

Michel, de Marshall hulp is nou net een voorbeeld van wat wel werkt. Het werd gewaardeerd (door in ieder geval de ontvangende partij), en was voor een deel gebaseerd op echte solidariteit (en deels uit economische motieven).

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.7 Michel - Reactie op #4.3

Daarom pleit ook voor een nieuw systeem, zoiets als Marshall hulp dus. In mijn volgende stukje in deze serie meer. Watch this space

 • Vorige reactie op #4.3
#4.8 tyche - Reactie op #4.1

Gelukkig staat Rutte en ons land niet alleen..
Al jaren ,in dit soort zaken torpederen we gezellig samen met finland.
Wat al vanaf eerste toppen tot nodeloos halve maatregelen saboteerdde.
En de crisis per dag verergerde en de speculanten hen vingers aflikte..
Vorig jaar lente nog Rutte ging keiharde voorwaarden stellen; Geen 1 land boven de 3 procent..

Te weinig te laat,onderpanden discussie,etc Samen sterk we komen met de finnen, Nl is geen eilandje in europa,en ” uit europa stappen” is net zon kolder als, dit land in een rubberbootje zetten, en assiel in africa/zuid amerika/azie te laten aanvragen.

Zou niet weten HOE nl anders uit Europa komt..Tenzij zoals Rutte slogan; Meer nederland in europa..jongens het masterplan heeft een oplossing nl neemt Europa over…2 vliegen in 1 klap; wilders krijgt als nog zijn onmogelijke zin, en Rutte 2 denkt mee met stemvee pvv ,
kan alsnog, de samenwerking en coalitie met pvv voortzetten.
Zeker gezien islam en immigratie vervangen is door europa als vijandsbeeld en bedreiging voor nl….Nl wil overnemen…

En aanval is de beste verdediging; nl neemt gewoon Europa over,hebben we toch onze gekozen leiders van allen nederlanders,onze eigen munt,en know how….

Alleen niemand meer om naar te wijzen en als zondebok/schuldenaar te duiden van onze misere…of toch..?

Vast wel; vinden we weer kapers op de kust,die onze verfijnde natie bedreigen; het volk mobiliseren,het land van milk en honey..
Het volgende partij programma Rutte gedoogden 3;
Met de one liner verkiezings slogan;
“Nederland uit de wereld.!.”
Dan gaat het een stuk beter,en al onze sores voorbij,Noch europa noch de wereld tot last..

De enige vraag,mogelijk..na reces van pau en witteman aan de orde komt..” Doen we dat samen met de finnen of is dat ookal teveel te verdragen in onze wereld?” Nederland is de aarde..wat doen de finnen daar dan in godsnaam…nog op?

IIg voor we onze visie gerealiseerd hebben; vormen we samen met Finland de tegenpartij; Tot dusver verantwoordelijk, voor het saboteren van noodzakelijke maatregelen..miljarden per dag kostte; met name iets langer dan 1 jaar geleden tot dusverr..waar kleine landjes groot in kunnen zijn…

 • Vorige reactie op #4.1
#5 Theo de klerk

Zo’n beetje alle hoofdrolspelers die betrokken waren bij het vaststellen van het Verdrag van Maastricht, erkennen nu ook -weliswaar schoorvoetend- dat een muntunie niet werkt binnen een ordeningssysteem waar een politieke unie ontbreekt.

Met Europees reguleren van het bankentoezicht wordt wederom eenzelfde regiefout gemaakt. Zonder politieke unie zal zo’n bankenunie slechts vleugellam kunnen opereren. Het is, in tegenstelling tot wat de schrijver in de laatste alinea concludeert, derhalve geen goede zaak dat men gaat werken aan een (soort) bankenunie .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Michel - Reactie op #5

De unie is een vergissing ja, maar we zitten er nu aan vast. (Morgen komt daar een stukje over in deze serie, kijk dan ook even).

Wat het ontbreken van de politieke unie betreft: de ECB kan zelfstandig opereren als toezichthouder. Sterker nog: zij is eigenlijk de enige echte macht in Europa die dit kan.

De bank unie is noodzakelijk om uit de crisis te komen, zoals ik heb aangegeven. Het is nog (lang) niet voldoende, maar het is een noodzakelijke voorwaarde.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 servetius - Reactie op #5.1

Historici hebben eens uitgerekend hoe lang verdragen het volhouden, als ik me goed herinner niet meer dan een tien of twintig jaar.
Als de politieke omstandigheden veranderen worden de verdragen gewijzigd.

#5.3 servetius - Reactie op #5

DE fout is niet het ontbreken van een politieke unie, lees dictatuur van Brussel, de fout is het samenvoegen met één munt van efficiënte en inefficiente landen.
Daardoor kunnen die landen geen eigen economische politiek meer voeren.
Alle landen die nu in de problemen zijn hadden in het verleden regelmatig devaluaties, om uit de problemen te komen.
Dat kan dank zij de euro niet meer.

 • Vorige reactie op #5
#6 Toko_Senang

Om in de metafoor te blijven, de buurman heeft hoofdpijn en ik slik paracetamol. Waarom moeten we ons onderwerpen aan de tucht van de EU, zo slecht gaat het niet in Nederland gezien de werkeloosheid en de lage marktrente. Waarom de “one size fits all”aanpak, 3% tekort in Nederland is geen ramp, in Spanje wel. Zou de Europese markt er niet beter van worden als we hier het tekort wat zouden laten oplopen? het stabiliteitspact maakt dit niet mogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Michel - Reactie op #6

++

#7 gronk

Wij zijn er zo van overtuigd dat we echt hartstikke goed zijn en dat we Europa wel even zullen vertellen hoe de crisis opgelost moet worden.

Da’s inderdaad correct, en tenenkrullend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 sikbock - Reactie op #7

Onzinnig stuk natuurlijk. Rutte volgt gewoon de lijn van Duitsland

#8 Johanna

De ziekte metafoor lijkt te suggereren dat de economische crisis iets is dat ons overkomt, en vooral dat we alleen maar lijdzaam kunnen toekijken tot de patiënt uitgeziekt is. Terwijl in werkelijkheid we er mede verantwoordelijk voor zijn dat de patiënt überhaupt ziek werd en zijn ziekte zo lang voort kan woekeren. Wat zou het toch mooi zijn als de kampioen van de eigen verantwoordelijkheid die verantwoordelijkheid zelf ook eens nam.

Waar het mis gaat, zie je ook in dit stukje. Geld lenen in Nederland is bijna gratis (0,31 procent). Maar wie zijn hypotheek nu verlengt moet al moeite doen om de rente op 4,5 procent te houden. Dat lukt alleen nog als je hem niet langer dan een jaar vast zet. Terwijl je een jaar of zes geleden tegen datzelfde percentage je hypotheek nog met gemak zes jaar vast kon zetten. Gek hè, dat we dan geen geld meer uitgeven en onverantwoorde risico’s gaan nemen. Lees: speculeren door de rente voor een jaar vast te zetten en maar hopen dat hij het komend jaar niet stijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Michel - Reactie op #8

Johanna,

Ja ik ben ook niet blij met de ziekte metafoor. Het zou beter zijn om de machine metafoor te gebruiken – daar is een duidelijke link met de mens die verantwoordelijk is, de maker en wordt niet verondersteld dat het van buiten komt. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen: hé verdorie nou wil die auto alweer benzine, hij moet maar eens op rantsoen gezet worden. Keynes heeft de metafoor ook al gebruikt toen hij zij dat er tijdens de depressie sprake was van “magneto trouble” (bougies doen het niet meer; vraag me niet om de details, ik heb geen verstand van auto’s ;-)

Wat rente betreft: de lage rente voor NL is een teken dat het slecht gaat met de euro, niet dat het goed gaat met NL. De percentages die ik gaf zijn (toevalig) inderdaad voor 1 jaar obligaties. Voor particulieren – de klanten van de banken – wordt het alleen maar moeilijker. Banken willen steeds minder uitlenen omdat ze geld gekort hebben en door de onzekerheid in de economie (en ook daling huizenprijs).

#9 servetius

Z Italië ligt vol met door de EU gefinancierde onzinnige projecten, de maffia profiteerde er van, Italiaanse ambtenaren worden zwaar overbetaald, Portugal heeft EU gefinancierde lege landschapsverwoestende autowegen, Grieken ontduiken een 30 miljard belastingen per jaar, gister konden we horen over megalomane Spaanse overheidsbouwprojecten, zoals een gebouw in Valencia van anderhalf miljard wat twee weken per jaar wordt gebruikt.

Deze landen zijn in de problemen, dus, en dank zij de EU en de euro mogen wij ervoor betalen.

Frankrijk komt eraan met problemen, Hollande kan het Franse begrotingstekort niet van zes naar drie procent krijgen, z’n oplossing is ons de Franse rente te laten betalen, via eurobonds.

Er blijken nog steeds masochisten te zijn die willen betalen voor wanbeleid en ineffiëntie.
Zij menen dat de EU en de euro eeuwig zijn.

Natuurlijk is het zo dat wij niet alleen de EU en de euro kunnen verlaten.
Natuurlijk is het zo dat het opheffen van de euro een duur en lastig proces zal zijn.
Maar behalve masochisten ziet een ieder dat er geen andere oplossing is.

Het economisch samenvoegen van rommellanden en efficiënte landen werkt niet.
Zodra de inwoners van de efficiënte landen echt duidelijk wordt waarvoor ze mogen bloeden weet ik niet wat er gaat gebeuren.
Blij dat Brussel nog geen leger heeft, zodat iets als de VS Burgeroorlog niet goed mogelijk lijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 frank - Reactie op #9

Servetius, dat is wel heel zwart allemaal. Paul Krugman beargumenteerde een tijdje terug op zijn blog dat in de VS de overdracht van welvaart van de rijke noordelijke staten naar een staat als Florida heel wel te vergelijken is met de overdracht van de rijkere naar de armere landen in de EU. Dus burgeroorlogen dat lijkt me wat ver gaan.

#9.2 Theo de klerk - Reactie op #9.1

Frank

Krugman…….. Vergelijking gaat mank, nl. de VS vormen een politieke unie met alle daarbij behorende instituties. In Europa is zulks niet het geval, in tegendeel !

 • Volgende reactie op #9.1
#9.3 Michel - Reactie op #9.2

Nee, maar wie heeft gezegd dat het een economisch probleem is? Het is een politiek probleem. De euro in elkaar zetten was geen kunst, maar hem behouden, dat is de kunst. Tot nog toe heb ik weinig heldhaftigs gezien van onze leiders. Van Merkel overigens nog meer dan van Rutte en zijn oliemannetje. Die lopen zichzelf alleen maar op de borst te kloppen, zo goed vinden ze zich als “sterke landen”. Zij zullen roemloos herinnerd worden in de geschiedenisboekjes later.

#9.4 servetius - Reactie op #9.1

De euro is een economisch probleem met een politieke lading.
De euro wordt gezien als het symbool van het wazige Europa, een utopie, die de lappendeken moet opheffen.

Helaas zie ik niets mis met die lappendeken, in tegendeel, ik acht de verschillende Europese culturen waardevol, voor een eurohamburgercultuur heb ik geen enkele belangstelling, één hamburgercultuur is meer dan genoeg.
Voor goed begrip, ik heb niets tegen Europese samenwerking, maar wel tegen onnodig opgeven van soevereiniteit.

Het economische probleem van de euro is bekend, een 100tal Nederlandse economen vond het gevaar belangrijk genoeg om voor de invoering een pagina grote advertentie te plaatsen waarin ze waarschuwden dat economische politiek per land onmogelijk zou worden.
Ze krijgen nu gelijk, Brussel weet niets anders te doen dan eerst Griekenland, nu Spanje kapot te bezuinigen.

Het merkwaardige is dat geen van de 100 economen opstaat en nu z’n gelijk haalt.
Schopenhauer zei dat geschiedenis de hoer van de politiek is, isschien is economie nu even ver.

Dertiger jaren politiek, sluitende begrotingen, Keynes is vergeten.
Schacht wist wel van Keynes, Duitsland was dan ook het enige land ter wereld waar in drie jaar tijd, door Keynes op een slimme manier toe te passen, de werkloosheid vrijwel verdween.
Niet voor niets beschouwen vele Duitsers de periode 1933 1938 als de gelukkigste van hun leven, volgens een enquete begin tachtiger jaren bij degenen die nog leefden.

Wat betreft oorlog, ik verwacht opstanden in Griekenland en Spanje, en de volgende slachtoffers van de euro.
Tientallen procenten werkloosheid worden niet meer geaccepteerd.
Of de eigen legers die opstanden gaan neerslaan, dienstplichtigen houden niet van schieten op landgenoten.

Dan nog een vraag, waarom een euro behouden die bewezen heeft een ramp te zijn ?
Die ramp begon zich overigens al in 2003 af te tekenen, men wist toen niets beters te doen dan het stabiliteitspact buiten werking te stellen.
Het verstand regeerde nooit de wereld, en zal het ook wel nooit gaan doen.

 • Volgende reactie op #9.1
 • Vorige reactie op #9.1
#9.5 Michel - Reactie op #9.4

De reden waarom we door gaan met de euro is dat we er niet vanaf kunnen, zoals ik in de volgende post betoogd heb.

#9.6 servetius - Reactie op #9.5

Natuurlijk kunnen we ervan af.
En dat zal binnen een paar jaar blijken, als de euro is geploft.
http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/14836_duitse_topeconomen_roepen_op_tot_protest_tegen_bankenunie/

#9.7 servetius - Reactie op #9.1

Toen ik een jaar of acht geleden in Florida was was daar weinig van te zien, behalve de gated communities voor de rijken.
Ik had nog nooit waar dan ook ter wereld een arrestatie gezien, in veertien dagen in Florida iets van acht.

 • Vorige reactie op #9.1
#9.8 Michel - Reactie op #9.7

Ik snap niet helemaal wat je hier mee wilt zeggen, maar ik vind het wel interessant. Waar reageer je op?

#9.9 servetius - Reactie op #9.8

Ik reageerde op de hierboven beweerde overdracht van geld van de NO VS staten naar Florida.
Wat ik vergeten was te melden is dat Florida lang geen successierechten kende, ideaal voor rijken.

Maar de VS philantropie biedt een andere uitweg, stop je geld in een filantropische stichting, en maak je kinderen directeur.
De stichting moet wel zo nu een dan een paar dubbeltjes weggeveb, maar per saldo is het veel goedkoper dan successierechten betalen.

Het is zo erg in Florida dat bij ophalen van de huurauto op het vliegveld je een foldertje krijgt wat uitlegt dat als je wordt aangereden je moet doorrijden naar de eerste telefoon met straatverlichting en daar de politie bellen.

Verder is Florida verwoest, de zoetwater moerasgebieden bestaan niet meer, water op.
De koraalriffen voor de Keys zijn zo dood als een pier, alleen mensen als ik die ooit echte nog levende koraalriffen zagen hebben het door, lijkt het.
VS toeristen kun je kennelijk alles wijsmaken.

Dan tiert de illegale immigratie, je ziet in supermarkten bordjes die daar reclame voor maken.
Een gids gaf toe ’there are ways’, steekpenningen, neem ik aan.
Vandaar dat je in Florida eigenlijk spaans moet kennen, anders kun je alleen terecht in de blanke ghetto’s.

 • Volgende reactie op #9.8
#9.10 Michel - Reactie op #9.8

Ok, bedankt. Wel erg somber daar, ik wist niet dat het zo erg was met het de moerassen en de kust aldaar. Ik hoop er ooit zelf nog eens naar toe te gaan. Maar ik ben dus gewaarschuwd. (Vooral dat van die huurauto’s klinkt wel erg eng).

Wat transfer van geld betreft: dan gaat het vooral om uitkeringen, pensioenen, mensen in federale overheidsfuncties – alle geld dat van elders in het land komt. Dat het dan vooral naar gated communities gaat doet dan niet terzake. (ze zeggen niet voor niets dat economie niet over moraal gaat …)

 • Vorige reactie op #9.8
#10 servetius

De gated communities worden uiteraard betaald door de rijken die zichzelf daarin hebben opgesloten.
Dat bestaat al lang, aan de andere kant van de VS heb je de Seventeen Mile Drive, best mooi, aan zee, als je een kaartje koopt mag je er een dag lang in, kun je zien hoe de rijken leven.
Wat betreft Florida, de zoutwatermoerassen zijn er nog wel, die hebben we niet gezien, wisten helaas niet dat die bestonden.
Maar die zijn ver van Miami.
Maar in het algemeen deed de VS, ik ben er nu vier keer geweest, me vooral aan een derde wereldland denken, soortgelijke inkomensverschillen, afwezigheid van een overheid die zorg heeft voor de burgers.
Het enige verschil zijn de overmaatse auto’s, en de veel te dikke mensen, fastfood is helaas veel goedkoper dan zelf koken.
En dan de politie, de ‘internal army’, zoals een VS kennis die noemde.
Bullebakken.
Daarom staat er in Florida op de auto’s ’to serve and protect’; kennelijk is dat niet duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie