Europees Noodplan, Gevoel en Vlag

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vannacht bereikten de EU-ministers van financiën na een marathonzitting in Brussel een akkoord over een noodregeling van euro 500 mrd voor lidstaten in schuldcrisis. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF springen bij. Het IMF verleent steun ter waarde van euro 220 mrd en de ECB komt met maatregelen om de slechte werking van de aandelen- en obligatiemarkten aan te pakken. Deze ‘monstersteunregeling’ zal de financiële markten op korte termijn moeten stabiliseren en voorkomen dat de Griekse financiële crisis overslaat op andere eurolanden (Financieel Dagblad).

Tegelijkertijd publiceert treinkrant Metro vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zich Europaan voelt. Jawel u leest het goed: het volk van het resolute “njet” in 2005: een ernstige kwestie die ook de Sargasso redactie verdeelde (klik voor scroll-lol), voelt zich desondanks Europeaan?! Tevens zou 45 procent bij het aanbod van een ‘leuke baan’ in een ander Europees land overwegen zijn/haar geluk elders te zoeken. Zijn wij niet allen gelukzoekers?

Wat een warm bad van Europese solidariteit! Alle Menschen werden Brüder op het mooiste continent op aarde waar we allemaal zo doordrongen zijn van de boodschap: Nie wieder Krieg en wat dies meer zij. Over drie dagen is het precies vijf jaar geleden dat Sargasso u vroeg een alternatieve EU vlag die onze gemeenschappelijke geschiedenis uitdrukt te ontwerpen. Dit unieke project bleek later net als bij de ontdekking van de boekdrukkunst omstreden om wie het het eerst had ontdekt: hoe Europees!

Reacties (44)

#1 Anoniem

Ons njet was tegen een volkomen ondoorzichtig en onflexibel verdrag met gigantische democratische gaten. Een grondwet van 300 pagina’s die niemand ook maar kon lezen. Een bangmaakcampagne van de overheid (in nederland gaat het licht uit als we tegenstemmen).

Dat betekent niet dat we allemaal uit de europese unie wilden stappen en al helemaal niet dat we opeens geen europeanen meer zijn.

Zelfs als je tegen de EU bent kun je je nog Europeaan voelen toch?

 • Volgende discussie
#2 sikbock

wonderlijk.. de nederlandse identiteit bestaat voor onze relativistische broeders niet maar de europese wel.. rare jongens..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Wat voor een Europeaan ben je als je tegen samenwerking met andere Europeanen bent?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Loupe

@3:
Wat voor Europeaan ben je als je je mede-Europeanen een ondemocratisch, ontransparant en instabiel politiek orgaan als de huidige EU toewenst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anoniem

Ja maar Carlos, er is helemaal niemand tegen “samenwerking met andere Europeanen” want:
– Als je tegen het verdrag van lissabon bent hoef je nog niet tegen de Europese Unie te zijn.
– Als je tegen de Europese Unie bent hoef je niet tegen elke vorm van samenwerking binnen europa te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Crachàt

er zijn toe hartstochtelijke pleidooien gehouden voor de grondwet – precies omdat het njet veel te makkelijk was, en het kind met het badwater werd weggegooid. Het wàs ook geen grondwet, het was een set verdragen.
Wat men toen heeft gedaan is het Europese project met jaren vertraagd vanwege een achterhoedgevecht. Dàt argument is toen reeds herhaaldelijk gebruikt, maar NEE […] hoor. Men heeft zich als neestemmer met verve in een vreselijke groep antistemmers geplaatst, alle waarschuwingen ten spijt. Als (en zo zijn er o zo veel) o ik ben Europeaan meer heb toch maar nee gestemd, had je dàt moeten inzien.
En nu kan men gezellig in de stoet met WackoWilders die de gulden terugwil opmarsjeren. Nu hoor je bij de wonderlijke keur doorgeslagen extreem (in het verleden levende) linksen en populistische rechtsen, die allemaal wel een smurfenreden hebben om Europa te haten.
Gelukkig heeft Europa en haar beleid haar lessen geleerd, referendums zal men niet snel meer houden.
Jammer dat ze haar naïviteit en enthousiasme gefnuikt wist, maar wanneer provinciaaltjes het voor het zeggen krijgen wil zelfs de meest fervente Europeaan wel naar de kotszakjes grijpen.

Nederland leeft onder een Stockholmsyndroom, zoveel is duidelijk. Het lijkt mij de beste invulling van de huidige Needrlandse identiteit, Sikbock.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Loupe

@6:
Want iedereen weet dat je óf een achterlijk provinciaaltje bent óf een overtuigd voorstander van de huidige organisatievorm. Leve de nuance!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Crachàt

Nee, wat jij kennelijk niet beseft is wanneer je op niveau van een half miljard mensen die een unie moeten vormen anders moet denken dan op het niveau van ik wil me gulden trug.
Maar sta me toe erg teleurgesteld te zijn in het nadenken van de doorsnee mens.
Overtuigen is er al lang niet meer bij, so why bother?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Loupe

@8:
Wat de voorstanders van de huidige organisatievorm kennelijk niet beseffen is dat een krakkemikkige, technocratische unie die niet door het volk gedragen wordt, een recept voor grote ellende in de toekomst is. Zeker wanneer er op economisch gebied flink ingeleverd moet gaan worden.

Sta me toe erg teleurgesteld te zijn wanneer rellend Griekenland een blauwdruk blijkt voor de toekomst van de rest van Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Crachàt

O, en kijk eens héél even buiten Europa, graag?
Wou je die toekomst in gaan met 25 bekvechtende Wildersstaatjes tegenover Azië of de Amerika’s?

En verder lijkt het nog héél erg mee te vallen met dat ’technocratisch of krakkemikkige.
Maar dat moet je wìllen zien natuurlijk.

Als je met Griekse toestanden afkomt als angstbeeld, dan vrees ik dat ik aan dieze coneversatie niet veel meer moet toevoegen. Wat er nu gebeurt is net het bedriegen van de andere partners door één lui lid. En de reactie van Europa blijkt zeer goed te werken tegenover de anti-europaspeculanten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JSk

@10: Waarom zouden we een confrontatiepolitiek moeten voeren tov Amerika of ‘Azie’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 su

@6: Tsja, lastig dat nep-democratie, waar zomaar tegen je voorstel gestemd kan worden..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 seven

De EU heeft de naam Europa gekaapt. Europa is iets anders dan de unie. Zwitsers en Noren zitten niet in de unie maar zijn ook Europees.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 seven

@11 Het komt allemaal uit het Calimero syndroom. Onnodig want kleine Europese landen buiten de Unie zoals Noorwegen en Zwitserland blijken economisch sterker. Wellicht worden ze nog concurrerender want ze missen de bureaucratische EU last..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

Beetje jammer van C&C om hier even een simplistische karikatuur neer te zetten van al wie tegen heeft gestemd in het EU-verdrag/grondwet referendum. Ik denk dat je daarmee meteen het topic om zeep helpt, want mensen reageren (terecht) verontwaardigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Crachàt

de keur aan wel heel erg inhoudelijke reacties op onze stellingen bewijst dat c&c echt niet veel genuanceerder uit de hoek hoeven te komen.

ooit er al eens aan gedacht dat bvb dèze C echt heel erg kwaad is op de gratuite neestemmers?

Ach wat. Who cares.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 su

@16: En is niet het observeren van vrijblijvendheid jouwerzijds gestoeld op een subjectieve waarneming? Democracy is messy, deal with it.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anoniem

De europese grondwet is er nu toch gewoon doorgedrukt? Ondanks de referenda in Frankrijk en Nederland? En dan ben JIJ boos?

Ik denk dat de neestemmers iets meer reden hebben om boos te zijn en de europese unie voorlopig niet meer te vertrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 P

metro = propaganda
miljarden steun aan de banken/lande/eu = nog meer economische slavernij

de eu is alleen om oorlog tussen Fr. en Dui. te voorkomen, verder is dat compleet overbodig

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Crachàt

een meute ondankbaren, kermend in zelfbeklag.
De een z’n teen doet pijn
de ander z’n hoofd
maar niemand, niemand die verantwoordelijkheid vermag.

ach wat. Who cares.

Su: dit gaat niet eens over democratie! Dit gaat over een half miljard ondankbaren proberen te behagen. Het ligt echt niet aan de instellingen dat het proletenland van hoog tot laagverdienend verandert in een ziek, xenofoob en provincialistische club gezagshaters, zonder enige cause.
Reken maar na wat Europa aan maatregelen van lokale nitwits als Balkende of Leterme heft tegengehouden.
Het wordt echt eens tijd dat mensen die men doorgaans tot verstandig rekent, het geweer van schouders verandert, en schuldigen zoekt waar ze te vinden zijn. En dat is niet in het stoute boze EUROPA.

maar ach. Who cares.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 sikbock

ach crachat, je moet jezelf en je politieke voorkeuren niet zo serieus nemen.. uiteindelijk zijn we allemaal kleine krabbelaars

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Crachàt

Yep. I must have took the wrong pill.
Beter om er entertainment over te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Anoniem

Mogen we zelfs niet boos worden als ze de meest basale democratische regels niet eens respecteren. Is dat ook teveel gevraagd? Mogen we zelfs dat niet verwachten?

Dat de Europese Unie in principe een goed iets is betekent niet dat we alles maar van ze moeten pikken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 P

democratie of dictatuur?

Dit gaat over een vals gevoel van patriottisme/nationalisme neerzetten op EU niveau. Vervolgens gaat het voetvolk lekker oorloggen in de zandbak, dat helpt dan weer om natuurlijke selectie van sheeple onderling zodanig te realiseren dat de rest wat meer Lebensraum/olie heeft.

@20 crachat
ziek xenofoob gezagshater zonder cause???? Nee die kinderen die vermoord worden in Irak uit mijn naam is geen cause??? Spreek voor jezelf en claim dan direkt dat het allemaal terecht is, dat je desnoods zelf al die Irakezen tegen de muur zou zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Carlos

P, dit gaat over solidariteit. Verder moet u wat minder insinueren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 su

Solidariteit my arse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 P

Ik ben solidair met de Griekse bevolking. Die wil geen pieken, die wil van de overheid af. Viva la revolution!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Carlos

P, “solidair met de Griekse bevolking” u bedoelt de “knoflookvolken” waaraan u in een andere draad refereert?
su, vraag een willekeurige Spanjaard (30+) wat hij/zij te danken heeft aan de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Crachàt

23: “de meest basale”. In die drie woorden zit een wereld van verschil.
Ga eens het experiment aan om met een half miljard mensen een unie te vormen, en zie hoe democratisch je het kan.
Benieuwd of je verder komt dan de eu vandaag.

Alles wat ik probeer duidelijk te maken komt hier op neer.

ALS men van goede wil is om het doel van een samenwerking op o hoog mogelijk niveau te bereiken, in hoeverre neem je er de groeipijnen bij?
In hoeverre saboteer mag je elke stap sboteren, gewoon omdat geen enkele stap voor iedereen helemaal ok is?
Men moet steeds het doel voor ogen houden, en zich afvragen of men in de goede richting gaat. Het hoogste goed is namelijk economische vooruitgang, met respect voor het milieu, en met zo groot mogelijk behoud van sociale vangnetten voor iedereen.

Ook ik kots van sommige euroregelneverij, maar vergeet nooit dat de nationale regelneverij, tem op gemeentelijk niveau, nog veel groter was of is. En dat er alle ruimte zal blijven om zichzelf te ontplooien binnen een sterk europa, meer dan in een verplinterd en van nationalisme vergeven lappendeken van angstige volkjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 P

Knoflooklanden = alle terra rond de mediterrane zee (Spanje/portugal+Italie+balkan+Griekenland+Turkije+zandbak-rondomJeruzalem+Egypte+Libie+Tunesie+Algerije+Marokko)(dat ik het zover moet uitkauwen…)

Lees nog eens wat van Geert Mak over hoe in het interbellum het in Spanje eraan toe ging. Of hoe de Paus Mussolini noemde, of hoe de Duitsers over Mussolini dachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 P

oh ja, Frankrijk ook. Maar die begroting is ietsje beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Carlos

P, maar wat wilt u nu eigenlijk zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 P

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de hele EU is doorgeschoten. Het is een soort extra overbodige bestuurslaag. (Zoals we in Nederland gemeente-provincie-landelijk + waterschappen kennen terwijl we ook met gemeente-waterschappen-landelijk toe kunnen.)
Het Europese Parlement is een overbodige verzameling vergadertijgers die vooral hun industriele vriendjes napraten/promoten. De EU is een soort verplichte kuddevorming die alleen leidt tot afname van zelfbeschikking en verhulling van het echte probleem.

Ik zal u het echte probleem vertellen: de overheden zijn puppets van de industrie die de status-quo in stand houden. De status-quo van loonslavernij en alle pieken naar de bank. (voorbeeldje: check het CV van Wouter Bos nog een keer, leg het naast het PvdA standpunt en kijk dan hoe dat uitpakte t.a.v. Irak)

De Griekse bevolking had dat al langer begrepen en besloten dat ze wel zonder konden: een levendige zwarte economie.

Ik zet nog even “master of puppets” van metallica aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Carlos

We weten al langer dat “wat de EU allemaal doet voor haar burgers” niet tussen de oren zit van de Europeanen, maar of dit door slechte voorlichtig vanuit Brussel komt, of slechte voorlichting vanuit de nationale overheden óf wordt verziekt door nationalistische / populistische / maoïstische stoorzenders dat is nog niet geheel duidelijk.

Het is echter niet mijn taak u te onderrichten over wat de EU allemaal doet voor haar burgers. Ik hou er derhalve over op. Ik ben het zat en ga een schuilkelder graven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 isgar

Carl,

Unfortunately there is nothing social about this slush fund for banks.

What happened? Yesterday the EU was forced to create large fund to buy up bad investments from banks.

What will happen next? The European bank buys the bad investments and loans from the banks for a price much higher than the market value. No wonder the shares in the financial industry sky rocked. If you own a warehouse with apples and someone is willing to pay two times the price of your apples the value of your apple stock increases times two and you have twice as much money.

The European countries don’t have money so they borrow this from the banks. Who is going to pay for this loan? The people from Europe. How can countries pay for this loan, yes your retirement money and health care goes through the window. Nobody is helped with this solution except for the banks as their investment is saved once again.

What can be done? There is only one remedy: Let countries go bankrupt, the banks stand to lose a lot of money. Take the money creating power aways from central banks and banks, and put it there where it belongs: to the countries themselves. No king can be king without having the sole right to create money.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Loupe

Operatie geslaagd, patient overleden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 su

@28: Ja, wat heeft de gemiddelde Spanjaard gehad aan de EU? Behalve een korte periode tijdens de hoogtijdagen van de vastgoedboom hebben ze een zeer hoge werkeloosheidscijfer gehad. Ik kan mij niet voorstellen dat ze daar glunderend over zullen vertellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Anoniem

@29 Je aan de uitslag van een referendum houden lijkt me redelijk basaal. Geen referendum organiseren omdat de stof te moeilijk is voor de burger, prima, maar een referendum organiseren en de uitkomst daarvan in meerdere landen aan je laars lappen? Dat kan toch niet? Dan kun je jezelf toch niet meer serieus nemen?

En dan die grondwet zelf. Jouw hoop dat alhoewel alles nu niet perfect is alles langzaam beter zal worden is ijdel. Die groeipijnen, die hele niet-perfecte structuur is met het verdrag van lissabon opnieuw staalvast verankert. Alleen aan verandering onderhevig met instemming van niet alleen het europees parlement, de europese commissie en de europese raad maar ook van 27 regeringen en 27 parlementen, een verplicht referendum in Ierland en misschien nog wat referenda in andere landen. Dat niet alles perfect is dat kan gebeuren maar er moet in ieder geval zicht op verbetering blijven, en het in beton gieten van de huidige imperfecte structuur bij de enige kans op verbetering is juist het tegenovergestelde.

Het verdrag voorkomt dat we verdere “stappen in de goede richting” kunnen maken in plaats van dat het zelf een stap in de goede richting is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Yevgeny Podorkin

De (euro) munt wil toch niet vallen Crachat het WIL maar niét tot ze doordringen. Je kan beter keihard “AaaHH, daar ligt een Bom” op een druk plein gaan roepen. Is het tenminste metéén bingo, heb je tenminste nog wát.

Hoe het die Neanderthalers toch aan hun stomme verstand te peuteren. Pff, je zou er eigenlijk eentje aan een stoel moeten vastbinden…en dan net zolang vuistslagen met een leren handschoen geven totdat de tanden als smarties uit de bek stuiteren. Ik ga er verder geen logisch geheel van maken, lukt me nu even niet eens.

Dat het principe onder het motto van elkaar de hersens inslaan Eigen Grot Eerst niet werkt op termijn, omdat je dan niet vooruit te trappen bent. Dat een Nederland op het moment van ondertekenen Rijker dan Rijk alles al hééft en een Roemenië Niets. Beter een potentiële afzetmarkt creëren dan een potentiële “opbouwmissie” platbombarderen, in die geest. Dat dat Europa niet van die schraalhanzen met witte bekkies in dat parlement is daar in Brussel. Dat dat van OnsZelf is, Europa. Nooit wijzen dus en dat daar (EU) TIJD & GEDULD voor nodig is en geen paniekvoetbal…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Yevgeny Podorkin

Overigens…eind jaren ’70 (’79 om precies te zijn) iemand wel eens de moeite genomen in Spanje búiten de geijkte toeristische paden (steden) te gaan kijken? Nee, dacht ik wel. Niet te filmen de achterlijkheid. Ze roken wel al aan de EU maar in donkere steegjes knuppelde de guardia civil er nog stiekem lustig op de kruimeldiefjes los…
Heerlijke chaos daar niet van, Sodom&Pompei ’s nachts (en omdat IK zeker wist dat ik er na 2 weken weer weg kon, ik wel) Zuipen, hoeren en jaloerse spanjolen en zo. Mexico, het wilde westen, …ik zoek even een vergelijk. En overdag struikelde je er b.w.v.s. nog over de ezeltjes met brandhout op hun rug met van die doorgroefde signoritaatjes met snorretjes en hoofddoekjes erachter. En op de veranda, ook leuk, een roedel macho’s aan 1 stuk serveza klokkend..

Nee, datzelfde Spanje zit dan 6 jaar later bij de EU, en is 10 jaar later compleet onherkenbaar. Een gek soort heimwee daarna, zit je potdomme uit pure arremoei maar naar spaghettiwesterns, Bonanza of Eenzaam huis op de prairie kijken om dezelfde geur van Toen maar weer een beetje terug te krijgen…

Snif.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Yevgeny Podorkin

O, nog iets, waar zijn trouwens al die junks die duizenden sambo’s (Surinamers) ineens gebleven dan, die begin jaren 70 o.a. de Zeedijk en Katendrecht ooit compléét onleefbaar maakten? Uweetwel, die negers met een idioot groot petje dito haar en een ghettoblaster van 1 bij 1 meter aan hun oor? En een Wilders had je toen namelijk nog niet. Ze zullen toch niet gedeporteerd zijn? Raar.

Kolere, wat een stuk stront was die den Uyl toch hè…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Yevgeny Podorkin

Maar wat te denken van die typische rare fratsen uit de Spaanse gastronomie en eetcultuur:

1)te scheutig gebruik van olijfolie;
2)gebruik van een teveel aan uien, knoflook en peterselie als belangrijkste smaakmakers;
3) tweemaal daags eten op rare tijdstippen (rond 15:00 en rond 22:00);
4) steevast drinken van wijn bij maaltijden;
5) het steeds maar vers willen inkopen van producten bij markten en speciaalzaken: de ham bij de “jamonería”, vis bij de “pescadería”, fruit bij de “frutería”, taart bij de “pastelería”, brood bij de “panadería”, wijn bij de “bodega”, wat een gedoe;
6) wij frikandellen of shoarma, nee, zij van die honderden verschillende tapa’s, meestal vanaf 12:00 tot ver na middernacht;
7)en altijd-en-immer maar van dat gekke brood bij elke warme maaltijd.

Pff, als je niet uitkijkt duwen ze Ons dat óók nog door onze strot…

NOOIT.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 P

@Yevgeny Podorkin
het lijkt me dat je goed bekent bent in Spanje, en dat als ras-Nederlander uit de polder chapeau. Wat wil je zeggen? Dat leven in Spanje 30 jaar terug de stoneage was? Denk je echt dat we in Nederland geen agentjes met geldingsdrang hebben? (okee; het is hier opgelost met het bonnenboekje)

@carlos
We weten al langer dat “wat de EU allemaal doet voor haar burgers” niet tussen de oren zit van de Europeanen, maar of dit door slechte voorlichtig vanuit Brussel komt

terecht dat je het zat bent… Regeltjes Regeltjes achter een bureau… Wat wil je nou zeggen?
Ik kan je niets structureel positiefs vertellen wat de EU voor regels bedacht heeft. Ik leef volgens normen en waarden van fatsoen, daar heb ik geen wetboekje met regels voor nodig. Het is voor mij geen probleem om een oosteuropese gastarbeider aan te spreken of een hoofddoekje of een groep marokanen/turken. Het is geen probleem, een bepaald soort bekrompen nederlander (het gros) denkt dat dat zo is.
(Het is precies zoals de reclamepropaganda van postbus 51: hoe om te gaan met vriendelijke mensen… Nederlanders zijn egoistisch en asociaal, objectief gezien, dus wat willen we???>??)
Sommigen lopen met angst over straat, ik niet. De EU betekent niets voor mij; een ieder is gelijk (herinner jezelf even grondwet artikel 1). Ik gun vrede aan Iran, net als aan de USA of aan de USSR (Rusland).

genoeg modder. Sorry en dat soort dingen. Denk er nog eens over na. Gun de vrede aan allen. Laat de bank erbuiten, dat zijn pure evil-doers. Als je het niet weten wil, ga dan lekker in je schuilkelder zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 P

lekker hapje eten sla ik niet af.
Volgens het motto: als iemand aan mij vraagt: “voedsel?” dan zeg ik: “lekker!”

 • Vorige discussie