1. 1

  Daar hoef je geen alfabeet voor te zijn om die conclusie te trekken.
  Helaas heeft nederland haar gasbel verkwanseld aan het pamperen van de integratieproblematiek en zitten we nu met de gebakken peren… veel big brother en heel veel overvallen. (en heel veel zwembaden, maar dit ter zijde.:)

 2. 3

  Wordt in het artikel uitteraard niet gesproken over de reeds hoge energieafhankelijkheid van de EU die op deze manier alleen maar verder uit de hand loopt. Iedereen die zicht wel eens in EU beleidsstukken op dit gebied verdiept weet dat dit een ZEEER belangrijk thema is dus dit is vooral lobbyen voor de bühne (lees geprovincialiseerde lidstaten paaien).

 3. 5

  Dat Pfft in zijn xenofobe furie denkt dat alle aardgasbaten op zijn gegaan aan Turken en Marokkanen getuigt natuurlijk van een verkokerde angstige kleine geest. Een klikje naar Wikipedia leert ons:

  Ruim 52 miljard euro, bijna een kwart, is besteed aan de sociale zekerheid. Op de tweede plaats komen openbaar bestuur en veiligheid. 15 procent van de gasinkomsten, zo’n 30 miljard euro is gebruikt voor investeringen in de infrastructuur.[2] De Kam schrijft dat politici dankzij de aardgasbaten een ruimhartige verzorgingsstaat hebben kunnen opbouwen. “Zonder de gasbaten hadden de burgers in de loop van de jaren 211 miljard euro meer aan belastingen en sociale premies moeten opbrengen om de gedane collectieve uitgaven te kunnen financieren”, zegt De Kam. Het is volgens hem de vraag of de burgers zo’n grote lastenverzwaring hadden geaccepteerd. [2]

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgasbaten

 4. 6

  @5, en daar tevens heel fijntjes de PVDA aan linkt. Dat terwijl er toch werkelijk ‘andere partijen’ zijn/ waren, die een loopje nemen & namen met deze baten. Wat een zure frustratie. Pfffttt…

  /gasbelbewoner

 5. 7

  Titel klopt, en als Nederland het resterende potentieel van industriële wkk (zijn gasgestookt installaties) zou hebben benut hadden we dubbel gescoord: verlagen van CO2 emissie (voor wat het waard is) en verlagen van het verbruik van primaire energiedragers.

  Kan iemand mij uitleggen waarom juist een PvdA minister van VROM vergunningen heeft afgegeven voor de, inmiddels in aanbouw zijnde, kolenbakken?

 6. 8

  @JSK…
  Mee eens, maar… chargeren mag.
  Kijk maar naar Carlos. Die verbindt de integratieproblematiek automatisch met Turken en Marokkanen ;>)

 7. 9

  Men heeft ongetwijfeld gelijk. Wat men dan even niet verteld is dat eventuele toekomstige CO2 targets aanmerkelijk moeilijker te behalen zijn naarmate een groter deel van de energieproduktiecapaciteit gebruik maakt van fossiele brandstoffen.

  Overigens lijkt een CO2-doel me geen milieu-doel.