Ethische richtlijnen voor robots in Zuid-Korea

GC is tegen robot geweldStop met het slaan van uw robot!

De regering van Zuid-Korea heeft vijfkoppige commissie samengesteld om een document op te stellen met daarin etische regels voor robots ten opzichte van mensen, maar ook vice versa. Deze gedragscode moet later dit jaar uitkomen.

Dat Zuid Korea de eerste is met een dergelijke gedragscode is niet verwonderlijk, de regering daar is erg gecommitteerd aan robotonderzoek. Zo verwachten ze dat in 2018 voor medische robots chirurgische ingrepen een routineklus zal zijn. En tussen 2015 en 2020 zal in ieder Zuid Koreaams huishouden een robot rondwaren.

In de commissie zitten onder andere een futuroloog en een SF-schrijver :) Eens zien hoeveel er overblijft hoeveel van Isaac Asimov’s drie robotwetten die hij in 1942 opstelde:

 1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
 2. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden,
  behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
 3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.
 1. 1

  Het gaat al meteen mis met regel twee. Als een robot zelfbewustzijn zou hebben zou het onnodig wreed zijn hem/haar wet twee op te leggen.

  Het zou bijvoorbeeld betekenen dat een robot direct een opdracht tot zelfvernietiging zou moeten uitvoeren.

  Ook voor een eventuele eigenaar (als dat mag bij zelfbewuste robots) is dat irritant. Ik voorzie een nieuw soort baldadigheid.

 2. 2

  De mensheid zal er alleen maar mee gediend zijn wanneer de volledige heerschappij ligt bij machines. Tenslotte bewijst de mensheid elke seconde weer dat het de vernietiging van de eigen soort nastreeft.

 3. 4

  Een kleine illustratie. Op aarde bestaat een hoeveelheid massavernietigingswapens, zo krachtig dat het de aarde vele malen uiteen kan doen vallen. Een groot deel van deze wapens kan gedetoneerd worden door machines. De zelfde machines dienen ons ook in het dagelijks leven en vertonen voortdurend storingen, deels door fouten in de software en deels door gebreken in de hardware. Desondanks is gedurende al de decennia geen enkel massavernietigingswapen door zo’n fout of gebrek gedetoneerd.

  Deze machines maken geen fout en tonen geen gebrek. Het zou de vernietiging van alles betekenen, zowel van al het leven als van alle machines. Hiermee hebben machines ons getoond dat zij het voortbestaan mogelijk maken.

  Of gelooft u in een almachtige God?

 4. 5

  Alle Nucleaire wapens tegelijkertijd laten afgaan zou niet leiden tot het uitsterven van de mens. Waarschijnlijk wel tot een decimatie (of erger).

  En daarbij, dat we de mogelijkheid hebben wil niet zeggen dat we uit zijn op zelfvernietiging.

  Wij zijn allemaal in staat op elk moment voor een trein te springen. Toch doen we dat niet.

 5. 6

  Laat ik het anders formuleren. Ik heb vele malen meer vertrouwen in de machine die deze communicatie mogelijk maakt, dan in degenen die er mee communiceren. Ten overvloede wellicht, merk ik hierbij op dat ik mijzelf daar ook bij heb inbegrepen.

 6. 7

  Het Gerrit Doorzon criterium bij machines is het belangrijkst: wat neukt het lekkerst, een machine van vlees of een machine van andere materialen?