1. 3

  The (assumed) instantaneous transmission of Newtonian gravitational effects also contradicts special relativity.

  Op een of andere manier is Newton helemaal geaccepteerd door het christelijk deel van het spectrum. Dat is opvallend. Ik heb daar ooit een slecht ontvangen logje aan geweid.

  De observatie van het gebeuren in de conservapedia lijkt te wijzen op een invariant deel van het christelijk religieus deel van de mensheid.

  En dat invariante deel staat voor
  1) een traagheid in acceptatie (conservatisme dus) van de waarheid – een traagheid die het achterlopen van zo’n 400 jaar garandeert;
  2) voor een volledige afwezigheid van wetenschappelijkheid, wellicht zelfs van enige vorm van intelligentie in observatie van de werkelijkheid;
  3) een ideaal zelfbeeld en verwerping van ieder die daar niet in past of aan mee wenst te doen.

  Diep triest.
  Onuitsprekelijk, onuitlegbaar, onacceptabel triest.

 2. 4

  in het oorspronkelijke artikel worden de m (massa) en de c(lichtsnelheid). Het toepassen van kleine letters voor deze 2 grootheden is juist.

 3. 5

  Ah, dit verklaart een hoop. Einstein vertrok dus ook niet naar de V.S. om vervolging en de nazi’s te ontlopen, maar om socialisme te verspreiden!

  Conservatieve complottheorie-aanhangers hebben vandaag officieel de UFO-complottheorie-figuren vervangen als meest wereld- en bewijsvreemde personen op deze ronddraaiende bol (al zal dat draaien en die bol volgens hen waarschijnlijk ook een theorie zijn die bedoeld is om socialisme de V.S. over te laten nemen.)

 4. 8

  Rechts-conservatief Amerika ziet overal linksche complotten in onderhand. Is het niet de evolutieleer, dan wel klimaatverandering. En anders is het de islamiseringsdrang van Obama of nu dan de relativiteitstheorie.

  Rechts-conservatief Nederland kan er inmiddels ook wel aardig wat van trouwens.

  Mvgr – B

 5. 12

  God kan niet sneller dan het licht want god bestaat niet. Anders zou ie oneindig zwaar worden maar hoe boeiend is dat? Welke god hoeft er nou op de pondjes letten?

 6. 14

  @HansR 11: Het werk van Spinoza wordt door veel theologen en filosofen gelezen en ook in positieve zin gewaardeerd. Dat wil niet zeggen dat het gemeengoed is. Een ander werk van Spinoza dat relevant is in deze context is het Theologisch-politiek traktaat. Daarin laat Spinoza geen spaan heel van letterlijke interpretaties van de bijbel en van de natuurkennis van de schrijvers van de bijbelboeken. Sommige vormen van godsgeloof impliceren eenvoudigweg vormen van ongeletterdheid.

  Het genoemde Theologisch-politiek traktaat werd 4 jaar na verschijnen ervan verboden, toen namen christelijke fundamentalisten de macht namelijk over.

 7. 15

  Altijd zo jammer. Leken die aannames doen en dan op basis daarvan doorredeneren. Aannames zoals dat jesus uberhaupt massa had. Ga toch weg!

  De relativiteitstheorie sluit “instantaneous action at a distance” immers helemaal niet uit. Maar het is enkel voorbehouden aan objecten zonder massa (en aan quantum entanglement:)).

 8. 18

  @15 Maar zonder massa ware Hij toch nooit zichtbaar -laat staan tastbaar- geweest? Ik geloof niet dat Jezus licht was. Eerder dat Hij theta-golven kon sturen als een soort uber-Rostelli. En daarmee was Jezus natuurlijk een vette eindbaas in die tijd.

 9. 19

  @15 Maar zonder massa ware Hij toch nooit zichtbaar -laat staan tastbaar- geweest?

  Was hij dat dan?:P De jesus waar we het hier over hebben is hooguit “gebaseerd op de realiteit”. In fictie kan alles;)

  Bovendien is er misschien wel helemaal geen lepel.