Elektriciteit uit de Sargasso-zee

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Bermuda vanuit de luchtBinnenkort zal er een turbine ter grootte van een voetbalveld worden afgezonken in de Sargasso-zee voor elektriciteitsopwinning d.m.v. de zeestroming. Dit project is uniek in de wereld. Het elektriciteitsbedrijf BELCO hoopt op deze wijze in 10% van de elektriciteitsbehoefte van het eiland Bermuda te voorzien. Het vermindert Bermuda’s afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en voor de consument zou er zelfs een prijsdaling in zitten. The efficient generator would have a “very low” environmental impact and said the noise produced by the generator would be “very, very quiet” and would not impact sea creatures. (TheRoyalGazette) Vooralsnog hoeven Noordwest Europeanen niet te vrezen voor een verstoring van de toch al afnemende Warme Golfstroom. Pas als de Bermudaanen de hele zeebodem zouden vol leggen met dit soort machines heeft dit waarschijnlijk een effect op de energiebalans, maar oordeelt u anders zelf aan de hand de discussie op Slashdot.

Reacties (3)

#1 HansR

Hoewel de Slashdot discussie vooral gaat over de verstoring van de zeestromen vraag ik me dan altijd af: hoeveel energie kost het bouwen en het onderhoud van deze generator?

Want de bouw en onderhoudsenergie (let ook op ondersteunende vaartuigen, speciale gereedschappen etc…) gaat dus gewoon fossiele energie zijn. Of gaan we met windenergie aangedreven bokken die centrale in en uit het water hijsen? Gaan we de koperwindingen van de ankers van de generatoren met de hand draaien? Gaan we de anti-corrosie maatregelen meetellen?

Ik stel me dit soort vragen trouwens bij wel meer alternatieve (groene) energievormen af. Heb nog nooit een bevredigend antwoord gezien of kunnen maken.

  • Volgende discussie
#2 Carlos

Naar mijn idee moet het wagen- en machinepark daar omheen nog een tijdje op fossiele brandstoffen draaien. Maar het is natuurlijk altijd al winst op de oude situatie. Gaandeweg zullen ook die secundaire functies op hernieuwbare energie gaan draaien: biofuels, of centraal opgewekte waterstof uit windenergie of schoon fossiel (laatste is niet hernieuwbaar maar minder schadelijk).

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Maurice

@HansR

Hoe meer er van dit soort projecten zijn, hoe meer dat het ook van groene stroom gemaakt is, omdat de energie nou eenmaal uit het net getrokken wordt.

  • Vorige discussie