Einde van de Kraakbeweging? (1)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Harm van der Veen, die lange tijd zelf actief was in de Groninger Kraakbeweging. Het artikel verscheen eerder in het lokale ledenblad van GroenLinks Groningen.

Een uitspraak van de Hoge Raad legde bijna 40 jaar geleden een gat in de wetgeving bloot, die een legale basis aan het kraken gaf. Sinds 1971 heeft de overheid veel tijd en inspanning nodig gehad om met een adequaat antwoord te komen. Vanaf 1 oktober van dit jaar is er dan eindelijk een wet die het kraken verbiedt. Daarmee is het moment aangebroken voor een analyse van de ontwikkeling van de kraakbeweging en de reactie van de overheid daarop. Een artikel over kraken, maar vooral ook over de kraakbeweging die er op gebouwd werd.

Wat men later de ‘kraakbeweging’ is gaan noemen werd oorspronkelijk eind zeventiger jaren gegroepeerd rond een netwerk voor het ‘kraken’ van woningen. Zij was door haar successen echter binnen vijf jaar uitgegroeid tot een massale beweging die op vooral anarchistisch-socialistische grondslag een vrijdenkend alternatief wilde vormen voor wat krakers zelf de ‘burgerlijke maatschappij’ noemden.

De ideologische basis van de kraakbeweging is moeilijk onder één noemer te vangen. Vaste waarden zijn uitgangspunten van collectieve autonomie, zelfredzaamheid, kleinschaligheid en eigen beheer. Maar heel prominent is ook het besef dat al het persoonlijke politiek is en dat al het politieke samenhangt. Samen vormt dit het concept van de ’totaalstrijd’. Het kraken van een individu wordt ‘woonstrijd’ en dat raakt binnen de ’totaalstrijd’ verbonden met andere ‘deelstrijden’ als inkomensnivellering, veganisme, anti-racisme, -sexisme, -militarisme, -repressie, -imperialisme en -kapitalisme. De kraakbeweging groeide daarmee uit tot veel meer dan een alternatieve woonvoorziening, het groeide uit tot een beweging van bewust onmaatschappelijken, die een alternatief voor de gehele maatschappij nastreefden; een staat in de staat. Het kraken zelf bleef daarin om twee redenen echter een belangrijke rol spelen.

Tijdelijk Autonome Zones
Ten eerste omdat het de essentiële woon- en ontmoetingsruimtes faciliteerde. Omdat overheid en eigenaren tegen veel kraakacties in eerste instantie vaak niet optraden, had deze beweging naast – de toen in de steden zeer schaarse woonruimte – ook al snel beschikking over een uitgebreid netwerk van ontmoetingsplaatsen, wat de krakers zelf ook wel ‘Tijdelijk Autonome Zones’ noemden. Er kwamen theaters, werkplaatsen, volkskeukens, concertzalen, kraakkroegen, atelier- en expositieruimtes in overvloed. De kraakbeweging had daardoor een sterke aantrekkingskracht op – vaak teleurgestelde – maar jonge en creatieve mensen die om wat voor reden dan ook slecht konden aarden in de reguliere maatschappij.

Tegelijkertijd is het kraken echter ook de voornaamste reden dat de maatschappij in botsing komt met de kraakbeweging. Vooral vanuit de vermogende elite (met steun vanuit de rechtsliberale hoek) ligt er een enorme druk op de overheid om in te grijpen. Zij beroepen zich op het eigendomsrecht en willen weer over hun bezittingen kunnen beschikken. Formeel staan de vastgoedeigenaren vaak in hun recht, maar de overheid worstelde intern met het (minder scherp omschreven) recht op woonruimte voor de bevolking.

Ook uit conservatieve hoek was er druk om in te grijpen. De (culturele) vrijheden die de krakers zich veroorloofden, werden als losbandig en onmaatschappelijk gezien. De kraakbeweging had al snel een relatief afgescheiden subcultuur gecreëerd, met een afwijkend normen- en waarden systeem. Dat bestaat naast sociale doelen en bewuste maatschappelijke afscheiding o.a. ook uit afwijkende mode- en muziekstijlen. Ook radicale visies en de bereidheid die desnoods met geweld te verdedigen zijn daar onderdeel van. De kraakbeweging onttrekt zich grotendeels aan de maatschappelijke controle. Dat werd en wordt gezien als een gevaar voor de maatschappij en de normen en waarden die deze vertegenwoordigt.

Sociaal gezicht
Deze onttrekking aan het recht in algemenere zin pareert de kraakbeweging door zelf haar sociale gezicht te laten zien. De kraakbeweging trekt zich weliswaar weinig aan van de regels van de reguliere maatschappij, maar toont tegelijk in staat te zijn een alternatief op te bouwen dat daar in sociaal opzicht niet voor onder hoeft te doen. Door het gelijkwaardigheidsstreven in de samenwerkingsvormen en het sociale vangnet voor de maatschappelijke verschoppelingen wist de kraakbeweging op vele aspecten sympathie op te wekken bij brede lagen van de bevolking.

De meer progressief liberale Nederlanders zagen echter ook een opleving van nieuwe vormen en gedachten. Naast een politieke beweging, faciliteerde de kraakbeweging ook een vrijplaats voor alternatieve cultuur. Kunstenaars uit alle disciplines (geschoold of niet) konden low-budget grootse projecten opzetten.

Dit gaf een enorme impuls aan allerlei culturele activiteiten. In steden met een actieve kraakbeweging leefde de creatieve sector enorm op. Veel kraakpanden werden vrijplaatsen voor culturele en maatschappelijke ontwikkeling, soms zelfs toeristische trekpleisters. Maar ook de traditionele culturele wereld deed haar voordeel met deze opleving. Er is tot op de dag van vandaag een enorme invloed van de kraakbeweging op kunst, cultuur, mode, architectuur, welzijnswerk, wetenschap en noem maar op.

Lees morgen het tweede deel van dit artikel.

Reacties (76)

#1 wout

Zielig hoor, moet je gaan doen wat de anderen ook moeten doen. Werken. Erg sneu voor de krakers, heb diepe medelijden voor ze.

 • Volgende discussie
#2 wout

met, medelijden met.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inje

Einde van e kraakbeweging? Ik hoop heb. Maar het zijn taaie lui die geweld niet schuwen. Dat wordt dus nog jaren mooie televisie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Mark

Het valt me altijd op dat tegenstanders van kraken nooit iets te melden hebben over de huisvestingsproblematiek en de leegstand.

Overigens ben ik tegen het gebruik van geweld, en dat mag door de overheid hard worden aangepakt, en is het me duidelijk dat de doelstellingen van een groot deel van de huidige krakers niet ideeel is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

De stelling dat krakers werkloos zijn lijkt me niet te kloppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

Einde van de kraakbeweging? IJdele hoop. Er wordt al gekraakt sinds er mensen in holen gingen wonen.

@2:

taaie lui die geweld niet schuwen

Een klein groepje schuwt geweld niet. De meeste krakers wel, maar het is alleen nieuws als er geweld gebruikt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inje

”Het valt me altijd op dat tegenstanders van kraken nooit iets te melden hebben over de huisvestingsproblematiek en de leegstand”

Omdat dat (bij mij) geen rol speelt. Diefstal is diefstal. Iets wat krom is kun je niet recht lullen. Hierin ben ik blijkbaar principieler dan links Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 wout

@5
Wat, je bedoelt dat ze betaalde arbeid verrichten en toch wederrechtelijk/ongewenst in andermans huis gaan wonen? Da’s toch helemaal van de gekke!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@7: Selectief principieel dan: Eigendomsrecht tot in het uiterste en ten koste van alles. Ik daarentegen denk dat er aan eigendomsrechten grenzen gesteld kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inje

@8
Wellicht valt onder zijn definitie van werk hebben wel het runnen van een weggeefwinkel, beetje kliederen met verf, plaatsen van boobytraps, verzieken van colleges (een vb. uit eigen ervaring: Krakers zijn er goed in om je presentatie stuk te schreeuwen en hebben als hobby om massaal aanwezig te zijn bij int. recht en daar dan vooral de docent te overschreeuwen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 berkes

Graag wat onderbouwing:
« moet je gaan doen wat de anderen ook moeten doen. Werken. »
wekt de schijn dat krakers niet werken. Inderdaad zal de meerderheid niet als werkend ingeschreven staan. Toch ken ik mensen in kraakwoningen die wel degelijk “gewoon” werken. Waarmee de stelling dat “krakers allemaal werkeloos zijn” dus meteen niet waar blijkt.

Bovendien brengt het artikel ook veel voorbeelden van activiteit die de kraakbeweging tentoonspreidde. Een gebkraakt pand wordt vaak verbouwd, worden activiteiten ontplooid en worden zelfs grootse festivals georkestreerd. Dat alles vergt energie. Werk dus.
Toon mij aan dat krakers niet werken, of hou op met te roepen dat ze dat niet doen. En probeer niet terug te vallen op een vinkje in het GBA “werkzaam”, maar op de bredere definitie: “… het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inje

@9
En in welk opzicht is kraken dan een grens om het uiterste van eigendomsrecht te begrenzen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Erik

@7: Als je niet recht wilt lullen wat krom is, hoe denk je dan het bewust leeg laten staan van panden -terwijl er wel behoefte aan is- aan te pakken?
Hetzelfde geldt voor het tekort aan betaalbare woonruimte.

Jouw ‘antwoord’ op #4 is een perfekt voorbeeld van wat Mark constateert. ‘Kraken is een vorm van diefstal’ lijkt me een geldig argument tegen kraken, maar als je kraken geen oplossing vindt voor die problemen, wat is dan jouw oplossing?

Ik ben zelf trouwens van mening dat veel van de leegstand ook een vorm van diefstal is, laat ik het maatschappelijke diefstal noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

@Inje: er zijn gevallen van algemeen belang waardoor eigendomsrecht niet absoluut moet zijn. Zo kan de overheid ook grondbezitters onteigenen om bv. snelwegen aan te leggen.

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten_en_regelgeving/onteigeningswet/

Zo zou jij je toch ook wel kunnen voorstellen dat betaalbare woningen in de binnenstad (ipv opkoping en speculatie) ook onder algemeen belang kunnen vallen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 nienke

Inderdaad: iets wat krom is kun je niet recht lullen. Ik vraag me daarom ook af hoe je kan spreken van diefstal. Bij kraken wordt niet het eigendom betwist, maar het (on)gebruik van eigendom. Een pand kan je niet stelen. Het past in ieder geval niet in mijn handtasje. Evenmin kun je naar het kadaster stappen en je als nieuwe eigenaar melden zonder eerst overeenstemming te hebben bereikt met de vorige eigenaar over een overdracht van dat eigendom (koopakte etc.) Van alle argumenten tegen kraken is die van diefstal wel de domste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Inje

@11

”Een gebkraakt pand wordt vaak verbouwd”
klopt, vaak blijft er niet zoveel meer van over.

”worden activiteiten ontplooid en worden zelfs grootse festivals georkestreerd” Vaak vallen die activiteiten toch niet onder de noemer werk: het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit.

Hierin moet de nadruk liggen op wenselijk. daarnaast is het in meerdere opzichten broodroof wat je hier beschrijft. Het organiseren van een festival in een kraakpand ontneemt een eerlijke ondernemer die geinvesteerd heeft in een hal of ander pand om daar tegen betaling een festival te organiseren een eerlijke kans. Niks is namelijk goedkoper dan stelen. Daarnaast houdt je in andermans eigendom een festival. En krakersfestivals zijn over t algemeen niet goed voor de waarde van je huis, of bewoonbaarheid van je buurt. Je zou je huis maar willen verkopen en potentiele kopers komen langs en zien een krakersfestival aan de gang, bij jou of bij de buren. In beide gevallen geen pluspuntje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 berkes

@7: tot voor kort was, wettelijk gezien, kraken geen diefstal. Nu is het dat wel; ongeveer, maar wat in het wetboek staat komt genoeg overeen om het nu “diefstal” te noemen.

Als jij zegt: “diefstal is diefstal, wat krom is kun je niet recht lullen” dan neem ik aan dat je omgekeerd ook wel eens bent, je zegt immers impliciet “geen diefstal is geen diefstal, wat recht is kun je niet krom lullen”.

Dus zou je in je rechtlijnigheid tot voor enkele maanden geleden een voorstander van de kraakbeweging zijn geweest? Ook niet wanneer de wet krakers in het gelijk stelde? Of pas “krom en recht” selectief toe? Op datgene waar jij het mee eens bent? Want dan doe je precies niet wat je zelf zegt te moeten doen: “recht lullen wat krom is”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Inje

@15

”Van alle argumenten tegen kraken is die van diefstal wel de domste” En toch kan de eigenaar zijn eigendom niet meer in. Heeft er dus geen beschikming over en raakt alle alle voordelen kwijt die aan eigendom verbonden zijn. In de volksmond heet dat diefstal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 nienke

@16 Er zijn een aantal hele grote festivals te noemen die zonder kraken niet hadden kunnen bestaan. Neem de Parade of Robodock. In plaats van broodroof kun je beter spreken van succesvol ondernemerschap en uiteindelijk vaak het creeeren van banen in de creatieve sector. Over de onbewoonbaarheid: er wordt algemeen aangenomen dat een pand verloedert doordat het gekraakt wordt, een pand dat gekraakt wordt is meestal al verloederd vanwege (jaren)lange leegstand. Onder een lekkend dak wil je niet wonen, de ergste gebreken worden meestal gerepareerd. Waarom een kraakpand niet helemaal wordt gerenoveerd en meestal alleen de belangrijkste zaken worden verholpen heeft weer te maken met dat eigendomsrecht. Het bezit wordt niet betwist, je gaat voor een ander niet gratis een heel nieuw dak bouwen. Je zorgt dat het niet erger wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 berkes

@16: «”Een gekraakt pand wordt vaak verbouwd”
klopt, vaak blijft er niet zoveel meer van over.»

En dus “vaak” ook wel! Voorbeelden te over van krotten, of verkrottende gebouwen die door de kraakbeweging opgeknapt werden en nu duidelijke functies in onze maatschappij vervullen. Inderdaad ook vaak goede panden die helemaal kapot en uitgeleefd worden verlaten.
Maar laat je niet verblinden door dat laatste, waarschijnlijk zie jij helemaal niet dat waar jij (of je vrienden) concerten bezoeken in Paradiso, Doornroosje (en eigenlijk bijna elk poppodium in NL), veel belangrijke historsiche panden door die kraakbeweging is opgezet.

Ik kan me die blindheid goed voorstellen, maar probeer eens voorbij die verkrotte panden te kijken en onderken dat de kraakbeweging ook Werk doet dat maatschappelijk zeer relevant is of was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 nienke

Ook van de beschikkingsrecht is een nuancering aan te brengen. Een eigenaar kan naar de rechter stappen zodra hij kan aantonen dat hij over het pand moet beschikken. Inderdaad moet hij dan aantonen dat hij iets met het pand wil doen. Als een eigenaar kan aantonen dat hij iets met het pand wil doen, zal het belang van de eigenaar wegen boven het woonrecht van de kraker (tenminste zo was het voor het kraakverbod). Ik kan je vertellen dat met een een flinterdun verhaal van de eigenaar een rechter meestal beslist in het voordeel van de eigenaar. Vandaar ook het fenomeen ‘herkraken’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Erik

@16: “vaak blijft er niet zoveel meer van over.”
Wel ’s in een kraakpand geweest? Vaak gaat ’t juist om het weer bewoonbaar maken van panden die door de eigenaar bewust helemaal gestript zijn om krakers te ontmoedigen. Of van panden die door langdurige leegstand helemaal vervallen zijn geraakt.

Krakers zijn ergens ook nog gewoon mensen hoor, je gaat je eigen huis toch niet vernielen? Zelfs al is het officieel niet je eigendom, je wilt er toch een beetje prettig kunnen wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Mark

@Berkes: het zou mooi zijn als de kraakbeweging zijn PR wat beter voor elkaar had en een lijst van zulke verbeterde huizen met bewijsmateriaal publiceerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Inje

@17
In jouw vergelijking impliceer je dat het wetboek vaststeld wat de definitie van diefstal is net als alle andere definities en die daarin onaantastbaar is. Je zegt immer dat als het wetboek vasteld wat diefstal, het ook daadwerkelijk diefstal is en niet anders. In gevolg daarvan: wanneer het wetboek morgen zegt dat mensen met een piemel meisjes zijn, moet ik dat dan ook maar erkennen? Natuurlijk niet!
Het recht heeft immers jaren lang rechtgepraat wat krom is, en komt nu eindelijk tot zinnen. Dat ik persoonlijk altijd al diezelfde mening had, en het recht de mijne nu weer ondersteund, doet voor mij niet zoveel ter zake. Wellicht komt er over vier jaar een wet dat het weer geen diefstal is, of over twee jaar een wet dat de islam een politieke ideologie is. Is dat dan ook waar omdat het een wet is? Kom op zeg!
Zoals @11 al commentaar gaf op werkzaam zijn en afvinken in het GBA, zo geef ik commentaar op kraken en het wisselende gebruik van gelijkstelling met diefstal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 nienke

@23 de ‘kraakbeweging’ is te pluriform om een goede PR te hebben. Althans, dat is mijn verklaring. Spreek je twintig krakers, dan krijg je twintig meningen over hoe zij zich moeten presenteren naar de maatschappij toe. Dat heeft ook zijn charme, maar maakt het er niet makkelijker op een strakke PR-machine op poten te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Mark

@Nienke: dan wordt het wel moeilijk om beweringen als #20 te staven.

Ik ben ambivalent in deze kwestie. Inje’s argumenten dat het eigenlijk diefstal is zijn gewoon goed. Alleen als er sprake is van schadelijk gedrag door de eigenaren die tegen het algemeen belang indruisen – verloedering, speculatie, lange leegstand etc – vind ik dat de kraakbeweging in haar recht staat.

Ik denk dat vele mensen zo denken; het belang van eigendomsrecht en het vertoonde krakersgeweld heeft de balans de andere kant doen opslaan. De kraakbeweging kan daar alleen van terugkomen door duidelijker en grondiger te rapporteren over de misstanden die zij zegt te observeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 nienke

Nog een laatste opmerking over het eigendom. Eigendom brengt ook maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Langdurige leegstand zorgt ook voor waardevermindering en onbewoonbaarheid van een buurt. Dat mag blijkbaar van de mensen die tegen kraken zijn. Het is immers je bezit en je mag er meedoen wat je ermee wil, toch? Maar op het moment dat het zichtbaar wordt gemaakt, doordat dat mensen het kraken, worden altijd juist precies die argumenten (onbewoonbaarheid, waardevermindering) als eerste in de strijd geworpen om te laten zien waarom kraken zo slecht is. Ik blijf me daarover verbazen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 nienke

@mark, sorry ik loop achter de feiten aan en moet eigenlijk aan de studie.

Ten eerste bedoelde ik te zeggen dat DE kraakbeweging niet bestaat, er zijn krakers en die hebben soms losse samenwerkingsverbanden.

Ik ben het helemaal met je eens dat het ‘waarom van kraken’ en de positieve gevolgen van kraken niet goed in de media naar voren komen. Ik probeerde daar een verklaring voor te geven. Ik kan je er wel meer geven. een persbericht bijvoorbeeld, waarin staat dat krakers een huis opknappen, dat de buren de krakers niet erg vinden of er blij mee zijn en dat er verder geen problemen zijn, zal de media niet halen.

Ik vind ook dat bij het zoeken van een pand een goed verhaal voorop moet staan. Ik snap heel goed waarom de balans is omgeslagen, maar ik heb vaak moeite met de argumenten die gebruikt worden. Zeker omdat de eigenaar vaak wordt afgeschilderd als het slachtoffer, terwijl het echt niet moeilijk is het kraken van een pand te voorkomen als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, of beter; het gewoon gebruikt.

Wat betreft het krakersgeweld. Dat is een ingewikkelde kwestie. Ik heb daar veel over te zeggen, maar dan ben ik nog een paar pagina’s verder. Ik wil in dat verband wel verwijzen naar een onderzoek van de VU eerder dit jaar over de kraakbeweging in Amsterdam. Daarin werd geconcludeerd dat het geweld eerder was afgenomen dan toegenomen en dat verzet bij ontruimingen eigenlijk alleen bij ‘principepandjes’ voorkwam. Het onderzoek is best wel vermakelijk om te lezen. Ik zal nog even de link zoeken en deze vermelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 nienke

Link onderzoek Kraken in Amsterdam anno 2010, faculteit der rechten, afdeling criminologie

http://www.rechten.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2010/krakerscene-amsterdam-veranderd.asp

Met deze link vind je het wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Mark

Hmmm… interessant dat het geweld is afgenomen. Dat komt uit de media idd niet naar voren.

Daarnaast moeten we wel vaststellen dat de “tolerantie” voor geweld binnen de samenleving ook sterk is afgenomen. Krakersrellen zoals afgelopen weekend vind ik absurd.

Ik bedoel, wat is uberhaupt de legitimatie om geweld te gebruiken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 pedro

@18: als een eigenaar een woning verhuurt, mag ie dat pand ook iet meer in, ook al is het zij eigendom. En dat zou dus wat mij betreft een beter criterium zijn om kraken helemaal te verbieden. Laat de eigenaar de krakers een huurcontract aanbieden en als de krakers dat weigeren (evt na voorlegging aan de huurcommissies) is het kraken pas illegaal. Uit eigen ervaring weet ik, dat er best wel wat krakers zijn, die het alleen om een gratis woning te doen is, maar ook dat er heel veel zijn, die een normale huur voor het pand gewoon zouden betalen (op die manier zijn er meer panden gelegaliseerd, dan er panden ontruimd zijn).

Het probleem is, dat veel eigenaren dat helemaal niet willen, want een leeg pand levert meer geld op dan een bewoond pand, dus laten ze het liever leeg staan, ondanks de woningnood, en alleen denkend aan de eigen toch al goedgevulde portemonnee. Er zijn ook de schrijnende gevallen bekend van de huizen, die veel te vroeg gekraakt zijn, waar de eigenaar zelf wil gaan wonen. Het zijn die gevallen, die het nieuws halen en waar de meeste verhalen van de mensen, die zelf helemaal niets van het kraken af weten en die geen normale krakers kennen, hun mening op baseren.

Zoals Nienke al aanvoert: de panden waar het kraken goed is geweest en waar de krakers de boel niet helemaal uit hebben geleefd, zijn niet nieuwswaardig. Als je wil zien, hoe (redelijk) goed met kraakpanden om werd gegaan door de krakers, moet je eens naar het oude NRC gebouw (en alle andere panden in dat blok) gaan kijken. Opgeknapt en aangekocht door de krakers zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 wout

Dat kraken vaak “goed gaat” en dat sommige/veel krakers hele redelijke mensen zijn, is geen argument. Te hard rijden op de snelweg gaat vaak ook wel goed.

Om maar even bij de auto’s te blijven: je steelt toch ook niet de oldtimer van de tandarts, ook al staat die kar grotendeels stil en heeft ie nog twee andere auto’s. Nu zeggen krakers dat ie nog blij mag zijn ook, als je ‘m jaren later terugbrengt, maar wel een lampje hebt vervangen.

Speculeren met grond en vastgoed is niet zo netjes, maar dat gelul over leegstand is kul. Over het algemeen gaat het om waardevolle panden in de binnenstad, waar de gemiddelde kraker nooit de knaken voor zou kunnen ophoesten. Hoogstens benadelen de speculanten een paar advocaten of artsen.

De provincies lopen helemaal leeg, goedkope huizen en panden zat. Ga daar dan buiten de maatschappij leven en feestjes organiseren. Het hoeft allemaal niet binnen de Singel van de hoofdstad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Erik

@32: Als er niet zoveel leeg zou staan in de binnensteden, zouden de prijzen daar ook minder hoog kunnen liggen, moet ik nou marktwerking uitleggen aan rechtse mensen?

En dat leegstand kul is moet je maar ’s hard maken. En leegstand komt niet alleen door spekulanten, in sommige winkelstraten is de huuropbrengst voor vierkante meters winkel zo hoog dat een pand meer oplevert als je de bovenste verdiepingen leeg laat staan. Dan kan je namelijk het trappenhuis weghalen en die ruimte ook als winkeloppervlak verhuren. Zakelijk gezien een goede redenering, maar maatschappelijk gezien misdadig wat mij betreft.
Die verdiepingen worden trouwens ook vaak niet eens gekraakt (geen trap tenslotte).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pedro

@32:

Over het algemeen gaat het om waardevolle panden in de binnenstad

Dat lijkt me volslagen onzin, al zitten dat soort panden er ook wel tussen. Er kan natuurlijk heel wat veranderd zijn sinds de jaren 80, maar in die tijd ging het toch vooral om kleine woningen in de stadsvernieuwingsgebieden in Amsterdam Oud West bijvoorbeeld. En voor zo ver mij bekend is van de huidige duizenden gekraakte panden in Amsterdam minder dan 1 procent van het soort, waar jij het hier over hebt.

PS: het het Singel en je kunt daar in Amsterdam niet binnen iets ondernemen. Op het Singel of binnen de grachtengordel, dat wel. Maar je wilde daarmee vast even demonstreren, dat je niets van Amsterdam kent en dat je uitroepen dus niet op kennis maar op gevoel zijn gebaseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Rob

Er zijn natuurlijk voors en tegens te bedenken voor kraken. Kraken is een remedie tegen een maatschappelijk probleem, maar de remedie heeft haar lelijke kanten. Afhankelijk van wat je belangrijker vindt, kan je een kant kiezen.

Wat in deze kwestie moeilijk te ontkennen valt, is dat krakers profiteurs zijn van andermans inspanningen. Krakers willen een free lunch en in die zin heb ik geen enkel probleem met het kraakverbod.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 nienke

@rob. krakers zien zichzelf niet als profiteurs.
De redenen waarom, als het pand zich ervoor leent, er vaak een weggeefwinkel of een volkskeuken wordt georganiseerd. In Deventer is er bijvoorbeeld een opvangcentrum voor mensen die nergens anders terecht kunnen, waar kerken en maatschappelijke instellingen gebruik van maken. Winst maken op projecten is echt een taboe. Wordt er winst gemaakt dan wordt dat meestal aan een project gegeven met een ideële doelstelling die geen subsidie ontvangt. Daarop kun je natuurlijk zeggen dat dat niet wegneemt dat de krakers nog steeds gratis wonen en ‘doen waar ze zin in hebben’. Het probleem zit dan in het feit dat kraken enerzijds een politiek middel is, maar tegelijkertijd persoonlijk voordeel oplevert (nl. goedkope woonruimte).Daar tegen over staat dan weer dat kraken niet perse makkelijk is. In elk gekraakt pand moet tijd en geld worden geïnvesteerd en daarbij komen onzekerheden over de toekomst en soms gevaren (eigenaren die een knokploeg sturen). Daar kiezen mensen natuurlijk bewust voor, dus daar hoeven we niet al teveel een punt van te maken. Mijn vraag aan jou: wat bedoel je met andermans inspanningen? Winst maken omdat een leeg pand beter verkoopt dan een pand met huurders? Belastingaftrek krijgen omdat je pand leeg staat? Ik ken een heel blok dat al 27 jaar deels gekraakt is en deels door anti-kraak wordt bewoond. Bij elke verkoop komen er miljoenen bij: de inspanning is een bezoek aan de notaris.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Rob

@36 Met ‘andermans inspanningen’ verwijs ik naar het bezit zelf. Voordat iemand of een organisatie een gebouw bezit dan zijn daar heel wat werkuren aan vooraf gegaan voordat dit bezit bekostigd kon worden.

Dat krakers zichzelf (blijkbaar) niet als profiteurs zien doet natuurlijk weinig af aan het gegeven dat ze dat wel zijn. Als ik gratis in de trein meereis naar Amsterdam om daar vervolgens de straatmuzikant uit te hangen en het verdiende geld weggeef aan een sociaal project, verandert niet dat ik alsnog profiteer (en dat heeft een negatieve connotatie) van de trein waar andere nettere burgers wel voor betalen en welke alleen kan bestaan omdat anderen daarvoor wel willen betalen.

Alle goede bedoelingen ten spijt, je kan het ene kwaad niet wegstrepen door er iets goeds tegenover te zetten. Ik heb dan ook niks met krakers (en wel met anti-kraak), maar je kan mij er gerust van overtuigen dat kraken op zich een remedie kan zijn. Dat is een andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 wout

@34
Ja? Zijn er daar nog veel van? Kleine woningen in stadsvernieuwingsgebieden? Zelfs dan nog gaat het om relatief kortdurende leegstand, omdat er immers een nieuw bestemmingsplan is/gaat komen. Denk ook niet dat dat soort vastgoedfiguren bezwaar hebben tegen krakers.

A’dam heeft maar een paar honderd kraakpanden, waarvan een groot aantal in de binnenstad. Arrogante hoofdstedelingen hebben kennelijk ook niet alle kennis in pacht. En gut, dan is het “het Singel”, in mooiere steden heet ie “de singel”.

Al je snedige opmerkingen ten spijt kun je niet goed lullen dat mensen in andermans eigendom gaan wonen terwijl er woningen zat zijn in gebieden buiten de randstad. Je krijgt van de overheid een uitkering, huursubsidie, hulp bij woningzoeken, òf stufi en een OV. Dat zou toch genoeg moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Harm

Ik ben dus de auteur van dit artikel. Ik wil hier nog even niet ingaan op de inhoudelijke discussie, want ik heb de reacties pas oppervlakkig gelezen. Wel wil ik vast het tevoren altijd te verwachten commentaar van ‘ga toch werken’ afvangen. Ik kom dus net thuis van een zware werkdag. Ik werk in een leidinggevende functie in de commerciële hoek van de ideële sector.

Dat kun je van de mensen die vinden dat ik moet gaan werken waarschijnlijk niet zeggen. Niet alleen lijken ze niet erg inhoudelijk te kunnen reageren, maar bovenal: Let U allen eens op het tijdstip waarop deze mensen hun commentaren posten. Dat is namelijk ONDER WERKTIJD. Ik maak mij sterk dat deze mensen in ieder geval op dit moment geen (voltijds-)baan hebben. Ik was vanmiddag aan het werk, het spijt mij dat ik niet eerder kon reageren.

OK, meer woorden wil ik aan deze blabla-brulapen niet vuil maken. In een later stadium (in ieder geval na het eten) wil ik graag ingaan op de meer inhoudelijke reacties op mijn stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Erik

@38: Ook buiten de Randstad zijn er genoeg plaatsen en regio’s met een woningentekort. En daarbij komt dat je mensen die in de Randstad werken niet allemaal in Oost-Groningen en vergelijkbare leeglopende gebieden kunt laten wonen. Of je moet van mening zijn dat mensen met lage inkomens niet moeten zeuren als ze iedere dag tweemaal drie uur nodig hebben voor hun woon-werkverkeer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 nienke

@38 Het ergste van dit kraakverbod vind ik dan ook dat er niet een fatsoenlijke wet is gemaakt die een oplossing biedt voor leegstand, ondanks alle beloftes van het CDA (Ten Hoopen de initiataiefnemer, heeft dit meerdere keren toegezegd).De gemeente heeft niet de capaciteit om op leegstand te controleren en als ze een leegstaand pand vinden dan is de boete echt een lachertje.

Ik reageerde op het woord profiteren omdat daar meestal daarop volgt: lui werkschuw tuig. Dat beeld wilde ik nuanceren. Er is een spanningsveld tussen de politieke doelstelling en het persoonlijk voordeel, vandaar dus die initiatieven met een maatschappelijk doel. De trein is, precies om de reden die je aangeeft, niet een goed voorbeeld, hou het op de auto. (en bij dezen voorbaat excuses als je het idee hebt dat ik woorden in je mond heb gelegd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Rob

@41 Geen excuses nodig, maar volgens mij is het voorbeeld van de trein gewoon goed. Maar dat terzijde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Rob

@39 Stropopje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Painted Bird

Ik begrijp dat de schrijver een achtergrond heeft in de Groninger Kraakbeweging. Zelf kwam ik met enige regelmaat in het oude Wolters-Noordhof ( nu de Centrale Bibliotheek) en natuurlijk het oude RKZ. Laat ik meteen stellen dat ik ook toen weinig waardering voor de kraakbeweging as such had. Het ging mij enkel om een aantal personen die ik er vond. Een vraag, in hoeverre is de kraakbeweging in Groningen ‘anders’ dan toen (jaren ’80 vooral)? Ik lees hier een vrij abstract verhaal, terwijl enige versiering (lees voorbeelden uit eigen praktijk) mij zeer zouden interesseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Painted Bird

@31 ‘Als je wil zien, hoe (redelijk) goed met kraakpanden om werd gegaan door de krakers, moet je eens naar het oude NRC gebouw (en alle andere panden in dat blok) gaan kijken. Opgeknapt en aangekocht door de krakers zelf.’

Opgeknapt en aangekocht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 pedro

@wout:

Denk ook niet dat dat soort vastgoedfiguren bezwaar hebben tegen krakers

Juist wel dus, want leeg leveren die panden meer geld op. Daarom staan ze leeg. Anders verhuurden die vastgoedfiguren die panden wel.

A’dam heeft maar een paar honderd kraakpanden

Dan wordt er eg veel minder gekraakt dan vroeger, of deze officiële cijfers zijn niet geheel juist (eufemistisch gesproken).

Al je snedige opmerkingen ten spijt kun je niet goed lullen dat mensen in andermans eigendom gaan wonen

Dat probeer ik niet goed te praten, want dat is gewoon zo.

terwijl er woningen zat zijn in gebieden buiten de randstad

Dat is niet handig als je werkt of studeert in De Randstad. Zeker niet als er zat woningen leeg staan in De Randstad.

@45:

Opgeknapt en aangekocht…

In die volgorde, ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Inje

@45

”Opgeknapt en aangekocht…”
Klopt. Je gaat eerst kraken voor zeer lange tijd. Dan volgen er ellelange rechtzaken. Vervolgens is de eigenaar zo wanhopig geworden dat hij/zij het maar voor een belachelijk laag prijsje van de hand doet en de krakers vervolgens echt eigenaar zijn geworden van een waardevol pand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 pedro

@47: verdiep je eerst eens in de geschiedenis van zo´n pand voor je wat gaat lopen bleren. Er zijn helemaal geen ellenlange rechtszaken gevoerd in dit voorbeeld. je bent in de war met Vranckrijck (waar ik ook heel wat minder waardering voor heb). Je zou ook de voorgaande discussie kunnen lezen om te weten, waarom het NRC als voorbeeld werd gegeven. Daarnaast is het ook een prachtig voorbeeld van de verschillende groepen en stromingen in de kraakbeweging.

Lang niet alles aan de kraakbeweging is even fris, hoor. Maar net doen alsof alles wat de eigenaars doen even fris is, is gewoon naïef. Daar zit ook het nodige tuig onder, die hun geld op onfrisse manieren verdiend hebben en met dat stinkende geld panden aan hebben gekocht en leeg laten staan om nog meer stinkend geld te kunnen verdienen.

De meeste mensen hier komen niet verder dan het roepen van ‘kraken is slecht’, willen geen enkel onderscheid zien of maken, en zijn wat mij betreft net zo gek als de krakers, die alleen maar gratis willen wonen. Het onderscheidend vermogen is in beide groepen iig ongeveer even groot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 ehh…

Mijns inziens is het hebben van een tweede woning om die vervolgens meerdere jaren leeg te laten staan terwijl er meerdere mensen/ gezinnen dakloos zijn pas crimineel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Jim de Groot

Uitstekend artikel over de kraakbeweging. Ik zit me al dagen te ergeren aan het bedenkelijke niveau van de nieuwsjournalistiek die niet veel verder komt dan het zonder hoor en wederhoor overschrijven van leugenachtige persberichten van gemeente en politie als het gaat over het kraakverbod en de acties daartegen. Daarmee wordt de rancuneuze en jaloerse meute op internet weer bediend en blijven de vooroordelen in stand. Vroeger had je langharig werkschuw tuig, 40 jaar later is het er nog steeds, volgens het gepeupel. Oftewel: Geef het beest een naam en je kunt er op slaan. En ondertussen wordt er niets gedaan aan de discrepantie tussen miljoenen leegstaande vierkante meters en extreem hoge woonlasten en wachttijden voor het armere deel van de bevolking. Aantal daklozen stijgt spectaculair, groot gebrek aan studentenkamers, steeds meer mensen in de schuldsanering, betaalbare woonruimte wordt gesloopt, leegstand blijft jaar na jaar toenemen, nieuwbouwproduktie stokt, de bouwfraude, vastgoedfraude, het grote graaien van corporaties. En dan gek opkijken als er een keer een relletje uitbreekt. Krakers geen idealisten meer? De krakers van de jaren ’80 hadden nog ruime studiefinanciering, uitkeringen etc. Dat kan tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Allemaal buitenlanders? Een mythe. Van de honderd krakers die ik ken, zijn er een paar buitenlander. De rest is blank, werkt en valt niet op. Ja, er zijn ook opvallende krakers, er zit ook relbelust volk tussen, maar niet overdrijven svp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Jelle

Als aller eerste zou ik aan iedereen die hier een reactie heeft achter gelaten willen vragen, ´Hoe betrokken jullie zijn in deze hele kwestie, met andere woorden is er wel een eigendom van een van jullie gekraakt of hebben jullie wel eens een pand gekraakt?’ ten tweede ben ik dus wel persoonlijk betrokken. Ik loop nu al zo’n jaar of 7 mee in een gedeelte van de Amsterdamse kraak beweging. Ten minste als je dat zo mag noemen. Er is in deze reacties al eer aan gegeven dat het om verscheidene los aan elkaar verbonden buurt organisaties gaat.

Ik ben zelf van mening dat kraken een zeer goed middel is om het maatschappelijke probleem van leegstand aan te pakken. Nu moet ik wel toe geven dat er inderdaad niet altijd goed gehandeld word door een kleine groep.
Jammer is het alleen dat het nou juist die gevallen zijn die het nieuws halen.
Ik zou dus willen aankaarten dat er in heel veel gevallen echter totaal geen agressie,verzet of boobytraps bij komen kijken als de krakers een pand moeten verlaten.

Er is eerder gezegd dat er veel in de Amsterdamse binnen stad word gekraakt en dat daar bij de panden totaal worden uitgewoond. Jammer, ik ben in een stuk of 20 verschillende van deze kraakpanden geweest, en ik heb nog nooit meegemaakt dat zo’n pand vernield is. Althans niet door de krakers. vaak zit er geen wc meer in, weg gehaald door de eigenaar. Ook heb ik meegemaakt dat het dak lek is gemaakt, ook door de eigenaar, en dat allemaal om het minder aantrekkelijk te maken voor krakers. Als dat geen lichtelijk bewijs is van huisjes melkerij dan weet ik het ook niet?

Ik wil ook nog aan kaarten dat in de afgelopen jaren er veel meer is gekraakt aan de rand van de stad. Bijvoorbeeld industrie panden in Westpoort en in de buurt van het Amstel station. Deze panden staan vaak al jaren leeg en hebben geen bestemmingsplan.

Ook wil ik het nog even hebben over de demonstratie van afgelopen vrijdag. Ja ik was er bij. Nee ik heb niet mee gevochten. Ik heb wel van een afstand kunnen zien hoe de ME de straat afsloot zo dat wij onze protest mars niet af konden maken. Er was enkele minuten daar voor aan gegeven dat het protest op het spui zou eindigen. Nou vraag ik me dus af waarom we niet verder mochten lopen. Dus de ME staat voor ons en sluit ons de weg af. En een minuut of 2 later komen er 4 agenten te paard in galop op ons in gereden van af de andere kant. O.k. ik zou liegen als ik zeg dat er toen nog niets door de lucht is gevlogen, maar ik denk niet dat je een groep van een paar honderd man af mag rekenen op het gedrag van een paar rotte appels.
Maar dan komen we dus aan bij het punt dat je daar staat ME aan de ene kant paarden aan de andere. Toen pas brak de hel los, en dan kan je zeggen wat je wil maar een in het nauw gedreven kat maakt rare sprongen.
En dan is er nog dat ik van mening ben dat het niet moet kunnen dat de ME mensen die al op de grond liggen nog door blijft meppen. Heeft een van jullie wel eens een klap gehad van zo’n gummiknuppel? Ik kan je zeggen na de 2de of de 3de hou je acht wel op met je verzetten. dus die tien daar na zijn nergens voor nodig. Ik wil niet zeggen dat geweld goed of geoorloofd is maar als jij en je maten door de staat in elkaar gemept worden word je boos en deze emotie is bijna niet te onderdrukken.

Dus als je blieft voor je een oordeel veld over het agressieve gedrag van de krakers van nu beeld je heel even in hoe het is om van de ene op de andere dag tot crimineel bestempeld te worden, en geen passieve uitweg meer te kunne vinden door emotionele verwarring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Rob

@51 “Als aller eerste zou ik aan iedereen die hier een reactie heeft achter gelaten willen vragen, ´Hoe betrokken jullie zijn in deze hele kwestie, met andere woorden is er wel een eigendom van een van jullie gekraakt of hebben jullie wel eens een pand gekraakt?”

Niet. Maar dat is voor mijn punt ook niet nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Inje

”Hoe betrokken jullie zijn in deze hele kwestie”
In mijn JOVD periode was ik er wel betrokken mee. Zo weet ik dat ze eerst een groepje vooruit sturen om de deur te kraken. Vervolgens komt groep nr 2 aan met een tafel, stoel en bed. Eenmaal gesettled bellen ze de politie die gegevens en standen komt noteren. Daarnaast wordt er buitensporig veel geblowed. Daarnaast kende ik ook wel een aardig kraakstermeisje. Voor haar had ik wel respect. Die leefde van 150 euro per maand en verbouwde zelf een beetje eten enzo… (wat liefde wel niet kan doen he.) Maar politiek gezien heb ik me altijd tegen kraken verzet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Rojo

Voor allen die nog steeds verstokt vasthouden aan de eigendomsideologie en krakers op een hoop gooien met tasjesdieven, inbrekers en berovers:

Door speculatie en woekerprijzen op de huizenmarkt ontnemen (lees stelen) huisbazen mensen de kans op een dak boven hun hoofd en dus de kans op een normaal leven. Dát is diefstal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Inje

@54
Iedereen heeft dezelfde kans op een dak boven t hoofd. Sommige studenten lenen en werken ernaast om t te betalen, anderen kiezen ervoor om te kraken/stelen/parasiteren. Je moet niet indruk wekken dat t onmogelijk is om het juiste te doen, namelijk andermans eigendom respecteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Rojo

Hulde voor de bikkels die voor een leven van schulden en zich blauw werken kiezen, maar is het nou écht zo vreemd dat niet iedereen daar om staat te springen? Wat betreft ‘respect’, getuigt het niet van een groot gebrek aan respect voor de medemens om zonder enig oog voor de maatschappelijke functie die huisbazen toch echt vervullen huizen voor een godsvermogen op de markt te zetten en alles maar te koop te zetten? De hoeveelheid huurhuizen neemt af, de prijzen van huur nemen alleen maar toe, en ik hoef denk ik in deze tijden niet uit te leggen hoe onmogelijk een koophuis/hypotheek is voor starters/studenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Inje

”maar is het nou écht zo vreemd dat niet iedereen daar om staat te springen?” Nee, dat is het niet. Maar wel respect voor al die mensen die het karakter hebben en de ambitie om het toch te gaan maken. Want stel je nu eens voor, dat we allemaal krakers worden. Dan is er niemand meer die wilt gaan bouwen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Rojo

Dacht je dat ze in de openlucht sliepen toen er nog geen makelaars bestonden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Rojo

En inderdaad, respect voor de mensen die er tóch voor gaan en meegaan in de keiharde wereld van het kapitalisme. Overigens val ik in de herhaling, als je de eerste zin van #56 zou lezen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Inje

wat hebben makelaars er nou opeens mee te maken? Of zijn dat ook opeens zakkenvullers wiens geld stinkt? Huur en hypotheken zijn anders al zou oud als dat eigendom bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Die ene blonde

Inje, go get a life, seriously.
Zoek een debatclub ofzo.. door hier de hele dag op alles en iedereen in te gaan kom je nou niet echt over als een stabiel persoon.

En krakers vind ik arrogant want dat zijn ze ook gewoon. Recalcitrante betweterige types die heel hoog van de toren af blazen maar er dan toch voor kiezen om achter een club gemaskerde lui aan te gaan ‘demonstreren’.

Jullie hebben al deze negatieve berichtgeving naar mijn mening volledig over jezelf afgeroepen. Had dan gewoon nee gezegd, nee ik doe niet mee aan de grote kraak demo die gegarandeerd uit gaat lopen op rellen. Zeg nee en ga iets anders organiseren om te laten zien dat je met de kraak gemeenschap sympathiseert.

Jullie hebben die relschoppers in jullie midden en jullie doen er niks aan. Jullie hebben geen zelf reinigend vermogen en dat kost jullie nu eindelijk de kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Rojo

Excuses, dat had ‘huizenbouwers’ moeten zijn. Dat iets oud is betekent trouwens niet dat het goed is of ‘hoort’. Oorlog is immers ook al zo oud als de mensheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Rojo

Je bent wel erg blond, hè. Eerst iemand belachelijk maken omdat hij een discussie voert, vervolgens een andere groep mensen uitmaken voor betweters en het vervolgens allebei zelf doen.

Chapeau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Die ene blonde

Iets in de trant van In la Kech of Damoclash was echt beter geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Rojo

En dan ook nog eens mensen af raden voor hun mening op te komen. Van dat jij als je niet op je protestrecht wil beroepen en alles maar als een mak schaapje slikt, maar daar ben je in de minderheid mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Rojo

Kijk, dát vind ik nou weer leuk om te horen (heb meegewerkt aan In La’Kech en altijd veel plezier gehad op Damoclash). Echter is feest vieren op dit moment nou niet zo op zijn plaats. De kraakbeweging is de kraakbeweging niet geworden door bloemen uit te delen en als een hippie te dansen in Amsterdam Noord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Die ene blonde

Nee, expres daarvan gaan jullie even lekker provoceren, daar schieten we wat mee op zeg.

Maargoed, er is al gebleken dat jij mij niet serieus neemt dus dan heb ik ook niet zoveel zin om met jou via deze weg deze discussie voor te zetten.

Prettige avond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Jelle

Wow dank je wel blondje voor het complimenteren van In’Lakech. Ik ben een van de hoofd oranisatoren en Damoclash werk ik ook al jaren aan mee. maar zo als Rojo al aan toont je ontevredenheid tonen met een feest is niet echt gepast.

Overigens ben ik van mening dat in elke laag van de bevolking rotte appels voor komen en dat daar in geen enkele groep adequaat mee om word gesprongen. Met andere woorden veroordeel de massa niet op de fouten van enkelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Die ene blonde

“Feest”, Informatie bijeenkomst (bied mensen rondleidingen aan in kraakpanden, handtekeningen verzamelen), Dam kraak; er zijn zoveel opties.. kies een leuke. Deze demo was gedoemd uit te lopen op rellen, echt. Wie heeft dan niet liever dat jullie de stad uit marcheren en ergens los gaan in Noord? Is het Spui vernielen nou echt een betere optie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Die ene blonde

Ik hoor jullie allemaal al afgaan, ja maar de politie kwam op ons af!!!

Ja, dat kan dan misschien wel zo zijn en dat is niet netjes nee. Maar vind je het zelf nou echt netjes om in een vrij land zoals Nederland op te gaan roepen om bivakmutsen mee te nemen naar een demo? Nou even eerlijk zijn, waarom heb je zo’n muts nodig? Juist.. om ongezien te kunnen rellen. Kijk alsjeblieft even naar je eigen aandeel zeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Painted Bird

@61 ‘Inje, go get a life, seriously.’

Gezien je gemiddelde reactie hier neem ik je minder serieus dan ik Inje serieus neem. Misschien voel je je beter thuis op GeenStijl?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Rojo

Blonde, kun je mij van een bron verschaffen waarin expliciet wordt opgeroepen gezichtsbedekkende kleding mee te nemen? Zoniet, dan zal ik je argument als niet gelezen beschouwen – even goede vrienden.

De gebeurtenissen van afgelopen vrijdag (en, in mindere mate zaterdag) zijn inmiddels genoeg besproken, mij dunkt, en ik zal er geen woorden meer aan vuil maken – dat is verder aan de advocaten die het de komende tijd druk gaan krijgen met zowel aanklachten tegen krakers alswel aanklachten tegen de politie.

Waar ik mij meer druk om maak is de ernstige verharding en polarisatie in de samenleving die mij is opgevallen. Men hoeft maar een blik te werpen op het gemiddelde commentaar dat op nieuwssites als bijvoorbeeld AT5.nl geplaatst wordt om geconfronteerd te worden met standpunten, argumenten en verwensingen waar een zekere Duitse machthebber uit het verleden nog bleek van zou wegtrekken. Zo is er heel veel dankbaarheid vanuit het volk op de manier waarop de ME is opgetreden, wordt er veelal opgeroepen op nóg harder optreden en zit er een enkeling bij die het meisje dat in de chaos van vrijdag een schedelfractuur (voor de leken: een bijzonder riskante aandoening waarbij de schedel scheurt of breekt en die veelal blijvend letsel veroorzaakt) opliep niet genoeg vind lijden en vurig wenst dat ze haar meteen maar tegen de muur hadden gezet. En dit alles, natuurlijk, in het kader van het eigendomsrecht. Immers: onze door hard werken verworven eigendommen zijn eindeloos veel belangrijker dan de schedel van een negentienjarig meisje.

Het is deze verharding die mij zorgen baart. Niet de (door de Vrije Universiteit van Amsterdam onwaar verklaarde) verharding van de krakerswereld, of het hardere optreden van de politie (wat over de hele wereld een trend schijnt te zijn. Google voor de grap eens de woorden ‘stuttgart’ en ‘burgeroorlog’).

Want wat nou als er, zoals halverwege de vorige eeuw, ons weer een gezamenlijke vijand wacht? Wat, als we allemaal voor het blok gezet worden en we ons samen sterk moeten maken om het echte kwaad te moeten weerstaan?
Als men als het eenmaal zover is te diep vastgeroest zit in bevooroordeelde ideeën over de vele bevolkingsgroepen die ons kleine landje rijk is, dan zullen wij als een kaartenhuis uiteenvallen.
Het is ons aller een maatschappelijke taak om met de medemens te staan, geweld in iedere vorm af te keuren, en verbonden te sluiten zodat bevolkingsgroepen en (sub)culturen er als puntje bij paaltje komt niet alleen voor staan, maar kunnen rekenen op de bescherming die een samenleving hoort te bieden.

Immers, bedenk goed, niemand op deze aarde heeft een bewuste keuze gemaakt te bestaan. Het is onze taak om elkaar de weg te wijzen, een hand boven het hoofd te houden in moeilijke tijden, en bij te sturen als men van de weg dreigt te glippen. Waar ik de afgelopen dagen mee geconfronteerd ben is grote verdeeldheid, diepe gevoelens van ongenoegen tegenover elkaar en ander gedrag dat typerend is voor uiteenvallende bevolkingen.

Blijf geloven in de kracht van het argument, wees zorgzaam voor elkaar, en misschien staan we dan, na het bekvechten, gebroederlijk en sterk naast elkaar als we met zijn allen ‘Nederland’ moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Rojo

Bron over de vermeende verharding van de kraakbeweging is hieronder te vinden:

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/kraken%20anno%202009_tcm22-155474.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 sander_1583

Leegstand, speculatie, waar bemoeien die lui zich mee. Als ik een pand koop en daar 1 keer per dag even door de ramen naar binnen kijk, wat maakt dat uit, waar bemoei jeje mee.
Het is sowieso raar om een verbod te maken als wet op het vandaliseren, inbreken in een woning.

@rojo, de plank sla je mis. Ons vadertje staat blokkeert zeer veel woningbouw om het aanbod en de vraag in evenwicht te houden. Door deze schaarste is er jarenlang veel betaald voor simpele woningen.

Woningen en leegstand hebben te maken met staatsregulatie.

Hulde voor de vrijemarkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 pedro

@jelle#51:

hoe de ME de straat afsloot

Dat was te voorzien, net als het feit, dat je na 20:00 uur (journaaltijd en dus het vertrek van de nationale tv ploegen) volledig in elkaar gemept wordt. Op de grachtengordel mag je tot die tijd rellen (en wordt je door de stillen daar zelfs toe aangemoedigd) en die beelden komen in het 8 uur journaal. De beelden van de politie, die (rellende en vreedzame) demonstranten en toevallige passanten daarna in elkaar mept, niet.

@74:

Ons vadertje staat blokkeert zeer veel woningbouw

Ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar dan niet “om het aanbod en de vraag in evenwicht te houden”, natuurlijk, want dan zouden ze juist niets blokkeren. Dat zou ‘vrije markt’ zijn. Wanneer dat dus wel gebeurd, is dat in het voordeel van de aanbieders, die daardoor extra winsten kunnen maken, want de huizenprijs wordt daardoor opgedreven.
De vraag, die we ons daarbij moeten stellen, is dus, wie er van die blokkeringen profiteert. Dat is niet de staat, want die komt door het kraken en de rellen ook alleen maar in een slecht daglicht te staan. Voor de krakers van nu: dat is de reden, dat er zo hard gemept wordt en dat dat in de Spuistraat is gebeurd voor de deur van Vranckrijk, want dat is gewoon intimidatie, die vooral op de vreedzame demonstranten is gericht (doel: toekomstige demonstraties voorkomen), en zeker niet (alleen) op het tuig, dat ook tussen jullie rond loopt en alleen op rellen uit is.
Degenen, die belang hebben bij de blokkades door ‘vadertje staat’, zijn de huiseigenaren. Je zou de krakers moeten steunen, dus, als dat je argument is (waarbij je nog steeds het geweld en de misdragingen van een aantal krakers kunt veroordelen en je niet achter iedere kraak hoeft te staan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Jelle

Sander, neem het niet verkeert op maar de vrijemarkt
is dus niet het probleem. Maar de huidige instelling van velen om kapitaal op te bouwen ten koste van de rest van de medemens. Daar hebben wel veel mensen een probleem mee.
Dat is ook de reden dat kraken zo lang wel legaal is geweest, het geeft de burger een klein stukje bewapening tegen de naar mijn mening asociale speculanten die dit land jammer genoeg veel te rijk is. En die mogelijk is ons nu afgenomen en dat is een zorg barende ontwikkeling.

 • Vorige discussie