Eickhout geeft antwoord – Video (3/3)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Afgelopen maandag kon u vragen stellen aan europarlementariër Bas Eickhout over het verloop van de klimaattop in Cancún (Mexico). Vandaag geeft hij antwoord vanuit Straatsburg in een exclusief interview voor Sargasso. Eickhout beantwoordt alsnog een vraag van Henk Daalder over de bevrijding van Nederland door Europa en hij geeft zijn langverwachte reactie op de broek van Marcel Crok.


Sargasso dankt Bas Eickhout, Jeroen Steeman en Groenlinks in het algemeen voor deze prettige samenwerking op de verslaggeving van de top in Cancún.

Reacties (14)

#1 MP

Zo nu is Emile ook blij en tevreden!

 • Volgende discussie
#2 Emile Schrama

Wat een ongelooflijk zwak verweer van Eickhout! Ten eerste is Marcel Crok in het VK interview vokomen verkeerd geciteerd als wordt gezegd dat hij het werk heeft gedaan dat het IPCC had moeten doen. Marcel heeft ONMIDDELLIJK op deze fout van VK gereageerd op zijn website en dat ook elders kenbaar gemaakt. Eickhout lult gewoon de VK na, omdat hij alles gelooft wat daarin staat. Vervolgens maakt hij Crok zwart “hij slaat een door en is wel erg eenzijdig. Hij voert bovendien een vete met het IPCC”, zonder hard te maken wat hij bedoelt. Ik daag Eickhout uit het boek van Crok met een onderbouwd artikel te weerleggen. Een schandelijk afserveren van Crok, om maar te kunnen vasthouden aan de eigen (onbewezen!) religie. Eickhout en Sargasso passen goed bij elkaar. Niet alleen volstrekt niet overtuigend, maar ook gericht op het zwart maken van kritische geesten. Ach…wat kun je anders verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Precies MP, Emile is nu ook blij en tevreden. Ik had niet anders verwacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Aristeranthropos Brynnar

Gat het nu alweer over die Nieuwe Statenvertaling van de Sceptische Klimaat Bijbel van Marcel Crok, die volgens #2 blijkbaar meer kennis in zijn linkerpink heeft dan duizenden onderzoekers en wetenschapper?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Faust

Ik vind Sargasso stom!
Vind ik jou stom?
Vind jij Sargasso stom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hans Verbeek

Interessant. Bas Eickhout weet dus wel dat ons aardgas opraakt. Hij weet waarschijnlijk ook dat het gas al rond 2030 op zal zijn.
Heeft hij enig idee wat het opraken van het gas betekent voor de Nederlandse CO2-uitstoot?

Bas Eickhout weet ook dat de economische recessie de CO2-uitstoot sterk heeft verlaagd. De situatie in de VS (en Europa) is wel degelijk veranderd sinds juni 2008.
Toch richt hij zich uitsluitend op het zogenaamde klimaatbeleid.
De volgende recessies zullen de CO2-uitstoot sterker verminderen dan alle klimaatconferenties bij elkaar.

Het gemijmer over 100 miljard per jaar in 2020 vind ik amusant. Zoveel geeft Europa in 2010 al uit om Ierland te helpen.
Over 10 jaar is 100 miljard een lachertje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

Hans, hoe STERK is de CO2 uitstoot gedaald door de recessie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Verbeek

In Europa met 17%, hoorde ik Bas Eickhout laatst zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joop

@6. Interessant. Gisteren een gesprek gehad met iemand in die business. En die ijverde voor co2 opslag in grote leeggepompte gasvelden in de Noordzee. Dat zou tevens zorgen voor behoud werkgelegenheid. Hoe denkt Bas Eickhout daarover, want over co2 opslag onder land is GroenLinks volgens mij tegen. Maar dat komt zeker in de buurt van NIMBY’s, argumenten die er zeker niet toe doen worden gebruikt. Veiligheidsrisico’s worden overdreven, lange termijnvisie worden angsten aangepraat, en getwijfeld wordt aan de techniek, die nog niet zover zou zijn. Gemakkelijk scoren bij omwonenden, die willen gewoon dat spul onder hun achtertuin vanwege onbekendheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Carlos

Hans, het is wat lastig te interpreteren, maar ze bedoelen een daling van 17% tegenover het basisjaar 1990.

In a separate report, he European Environment Agency provisionally estimates that in 2009 emissions fell sharply due to the economic situation. In 2009 EU-15 emissions were estimated to be 12.9% below their base year levels while EU-27 emissions were estimated at 17.3% below 1990.

Het is waar dat de recessie heeft geholpen maar die 17% is niet in een jaar (2009) gerealiseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Verbeek

@11 Carlos: akkoord. Maar een recessie verlaagt de CO2-uitstoot sneller dan beleid.

Het wordt allemaal veroorzaakt door het opraken van de makkelijk winbare fossiele brandstoffen.
Olie uit teerzand is 5x zo duur als olie uit de Arabische woestijn.
Gas uit Siberië moet meer kosten dan Nederlands gas (transport + leidingen)
Uiteindelijk zal een deel van de olie, gas en steenkool in de grond blijven. Te duur om te exploiteren. Het gaat helemaal goed komen met onze CO2-doelstellingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Faust

Het is niet aan mij te oordelen.
Hij zal oordelen de goeden en de kwaden.
Hij laat niet los de werken van zijn handen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk Daalder Windparken Wiki

Vandaag een corrupte CDA’er horen stellen dat het wereldwijde klimaatprobleem het beste is aan te pakken met deals met fossiele energiebedrijven, zoals Shell en BP.
Die bedrijven moeten er toe gebracht worden, over te stappen op de biobased economy.

Omdat dergelijke nu fossiele bedrijven, zelf verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2 uitstoot, door henzelf en via hun producten bij hun klanten, zijn zij de gemakkelijkste weg om de CO2 uitstoot te reduceren.
Aldus deze corrupte CDA politicus.

Dus laat de VN zijn gang gaan, wordt toch niks, waarschijnlijk. Daar heeft hij waarschijnlijk gelijk is.

Maar de eerste serieuze stap moet dan zijn welke deal je met een fossiel bedrijf zou willen sluiten?

De vraag is of het een deal moet zijn. Als deze CDA politicus met iemand van Shell heeft zitten praten, kan ik me goed voorstellen dat hij een deal voorstelt.

Maar waarom niet gewoon normen stellen?
Laten ze bij EZ maar gewoon die 7 miljard staatssteun terug halen, of op zijn minst stoppen.
Het zal even zeer doen, maar dan komt de bouw van die kolencentrales al snel stil te liggen.
Voor de nederlandse economie en samenleving zijn ze van geen enkel belang.
Door ze te stoppen stijgt het gezinsinkomen meteen met 240 EUR per jaar, zijnde de aansluit kosten van die centrales.

Andere green deals moeten wellicht voorzichtiger worden ingezet. Zoals KM heffing. Maar juist de KM heffing kan gemakkelijk heel voorzichtig met een laag tarief worden ingevoerd, en daarna worden verhoogd, op plaatsen waar de meeste positieve effecten zijn te behalen.

Ingrepen in de woningbouw en huur corporaties leveren juist heel veel geld op, en werkgelegenheid. Die moten juist gedoseerd worden ingevoerd om het succes te dempen, als de markt dat al niet doet.

Het probleem op EZ is dat ze daar alleen maar denken aan grote bedrijven, zie de corrupte CDA’er.
Maar het na-isoleren en verbouwen van bestaande woningen, is juist een decentraal gebeuren. dat bestuur je met interessante regelingen, en normen voor corporaties.
Dus een voorbeeld dat er veel te halen is in zeer decentrale processen in de maatschappij.

Koploper beleid voor de invoering van elektrische auto’s is ook een voorbeeld van zeer decentrale implementatie. Daarvoor kan wel door bijv EZ een goed stimuleringsbeleid worden ingesteld.
Is het CDA daar toe in staat?

 • Vorige discussie