,

COLUMN - Voordat ik aan mijn tirade begin wat nuance. Veel corona-maatregelen verdwijnen. Ik heb begrip daarvoor. Het is niet houdbaar zo. Alleen denk ik wel dat er voldoende alternatieven zijn nog.

Dit stuk gaat niet over de snelle afbouw van de maatregelen, maar wat er achter ligt.
Ik wil het hebben over de houding van een stevig deel van de Nederlandse bevolking en vooral ook bestuurders (overheid en bedrijfsleven) in deze. Die laat zich in mijn ogen vatten in twee begrippen: egoïstisch en eugenetisch.

Nog een puntje vooraf. Straks heb ik het over “ze” en “kwetsbaren”. Ook al denk ik dat ik momenteel niet in die groep zit, besef ik me maar al te goed dat het morgen anders kan zijn.

Goed, laten we beginnen.
Er wordt vanuit twee perspectieven geroepen om versoepeling. De eerste is de roep om vrijheid en/of kwaliteit van leven (wordt door elkaar gebruikt). De tweede is de roep om maatschappelijke en economische functies niet nog meer schade op te laten lopen.

Bij de eerste struikel ik vooral over de groep die de maatregelen zien als een onnodige beperking (straf?) van hun leven. Immers, ze zijn toch gezond, of ze schatten de gevolgen van het virus voor zichzelf laag in, of in een aantal gevallen denken ze dat de maatregelen toch niet helpen (voor henzelf dan welteverstaan). En dat alles toe geredeneerd naar het grote IK. IK heb last van de maatregelen. IK heb die maatregelen niet nodig. IK geloof niet in die maatregelen. IK kan prima voor mezelf zorgen. IK haat die bemoeizucht van de overheid. IK laat me MIJN vrijheid niet afnemen etc….
En als het dan over die ander gaat, die wel (eerlijk, open) kwetsbaar is? Nou, die moeten dan zichzelf maar goed beschermen.
Dat is dus gewoon enorm egoïstisch van die maatregelverwerpers.

Kijk, als de maatregelen nou offers zouden vragen als het opgeven van een lichaamsdeel of een jaar lang alleen water en brood eten, dan kan je nog een discussie over proportionaliteit voeren. Maar een eenvoudig mondneusmasker af en toe opzetten? Een tijdje geen feest vieren (wat die kwetsbaren sowieso dus al heel lang niet meer kunnen)? Kom op zeg. Is je eigen luxe leventje nou zo kwetsbaar dat je niet tegen een paar kleine beperkingen kan ten gunste van het algemene welzijn?

En dit egoïsme, waarschijnlijk gekweekt op jarenlang sturen op individualisme, vertaalt zich ook naar de bestuurslaag. Ook vanaf het hoogste niveau (minister) de oproep aan kwetsbaren om toch vooral zichzelf te beschermen. Want hij komt niet voor ze op!

WTF! Had hij ze dat dan op zijn blote knieën gevraagd na uitgebreid samen met hen alle mogelijkheden bestudeerd te hebben? Nee! Hij legt het ze op in zijn streven (en die van de regering) zo snel mogelijk van de maatregelen af te zijn. Omdat hij tegemoet wil komen aan die tere egoïsten die echt niet nog een dag langer afgehouden kunnen worden van hun xtc-feestjes of lastig gevallen mogen worden met bezig zijn met afstand houden in drukke omgeving. Dat is politiek egoïsme. Dat is niet zorgen voor het algemene welzijn, maar politiek opportunisme in het tegemoet komen aan de hardst schreeuwende verongelijkte meute.

Als die minister echt de kwetsbaren serieus nam, had hij zelf bij iedere versoepeling een appèl kunnen doen. Waarom niet bij afschaffen plicht mondneusmaskers in 1 adem zeggen, “maar beste mensen, ze helpen nog steeds wel! Dus we roepen iedereen om ze te blijven dragen daar waar mogelijk en zo onze kwetsbare medemensen net iets meer vrijheid te geven”? Maar dat doet hij niet.

En dit egoïsme zit ook in de bestuurskamers en bij de ondernemers. Ja, het is verschrikkelijk welke problemen de maatregelen veroorzaken voor diverse branches. En ja, heel begrijpelijk dat gepleit wordt voor versoepelingen (of steun).
Maar waarom steeds zo eenzijdig alleen maar klagen over de maatregelen. Deze week de OV-sector weer. Verontwaardigd dat overal de mondkapjes afgeschaft werden, behalve in hun sector.
Waarom is er ook niet maar 1 stevige bestuurder (pun intended) die zei: “we snappen het belang van mondkapjes, juist in omgevingen waar mensen samenzijn, zoals onze bussen/treinen, en daarom gaan we nog meer bordjes ter aanmoediging ophangen en delen we ze gratis uit voor wie ze vergeten is. Dit alles om mee te kunnen helpen de kwetsbaren net iets meer veiligheid en vrijheid te geven.”
Of een CEO van een supermarktketen die nu op staat en zegt: “Fijn dat die plicht van mondkapjes er af is straks, maar voor de bescherming van mijn personeel en de gezondheid van vele anderen, gaan we onze klanten en ons personeel toch nog een tijdje stimuleren de mondkapjes te blijven dragen en afstand te houden.”
Maar het blijft stil, heel stil. Het gaat alleen over het zoeken van de grenzen van de maatregelen. Het gaat niet over de anderen, de kwetsbaren.

Het is een land vol navelstaarders en eigenbelangdenkers, egoïsten dus.

Dan via een kleine omweg naar het volgende punt.
In dit land is al veertig jaar geleden een stille omwenteling gestart. Van een maatschappij waarin sociale zekerheid, gezamenlijk gedragen gezondheidszorg en goede voorzieningen voor de kwetsbaren een vanzelfsprekendheid waren, horende bij een beschaafd land, naar een hardvochtige, individualistische maatschappij.
Mensen met een mindere (geestelijke) gezondheid zijn nu vaak zeikerds. En je mag er vooral niet te lang last van hebben, want je moet snel weer aan het werk, liefst full-time, dat is de norm. En als dat dan toch echt niet lukt, dan maar een minimale uitkering en eindeloze trajecten om de meest noodzakelijke extra voorzieningen te krijgen. Met je zwakke punten word je gezien als last, als profiteur.
Dat geldt eigenlijk voor iedereen die niet behoort tot de groep hardwerkenden. Dat zijn profiteurs. Sterker nog, waarschijnlijk ook fraudeurs. Daar kan je niet hard genoeg tegen optreden. De gevolgen zijn duidelijk. En zo’n pijnlijke toeslagenaffaire maakt echt niet dat mensen anders zijn gaan denken.

Sterker nog, het komt nu in nog extremere vorm naar boven. Het idee dat, als het goed met je gaat, het allemaal zuiver en alleen je eigen verdienste is, vertaalt zich nu naar het lichaam.
IK ben jong en gezond. IK heb een goed werkend immuunsysteem (oh… ze moesten eens weten). IK leef en eet gezond. MIJN chakra’s zijn in balans. IK kan mezelf prima beschermen.
(Not, vraag het die voorheen gezonde dertigers die al twee jaar uitgeschakeld zijn door Longcovid).

En daarbij gelijk ook verwijtend kijken naar eenieder met een of andere (chronische) aandoening. Immers, als je je eigen gezondheid ziet als eigen verdienste, is de “ongezondheid” van anderen ook hun falen, en dus eigen schuld. Waarom zou dat jouw probleem zijn?
En als het toch niet jouw probleem is, dan is het ook niet zo heel erg dat er uit de groep kwetsbaren een paar meer sterven dan gemiddeld. Ze waren immers toch alleen een last.

En dan daar overheen door sommigen ook nog dat gedweep ook met die Code van Neurenberg (nee, dat is geen internationaal verdrag)! Sputteren dat een goed getest vaccin een gevaarlijk experiment is op gezonde mensen maar in de tussentijd met alle gemak een levensgevaarlijk virus ongeremd helpen rondgaan in een kwetsbare populatie. En dus anderen onderdeel maken van een groot en levensgevaarlijk experiment op mensen. Dat geldt trouwens ook voor de mensen die niet die Code aanhaalden maar wel alleen het zorgen voor zichzelf noodzakelijk vinden.
En dan ook nog doodleuk zeggen dat het alleen maar de mensen raakt die toch al oud zijn of onderliggend lijden hebben. Dan is het niet erg als er een paar meer dan gemiddeld overlijden.
Laat de zwakkeren maar uitsterven ten gunste van de “gezonden” en de “zuiveren”.
Maar dat is dus eigenlijk gewoon eugenetica! Voortbestaan is voorbehouden aan de hardwerkende gezond-voelende mensen. De rest moet verdwijnen, hoe sneller hoe beter.

En de regering helpt hier al twee jaar in mee door alleen te sturen op de druk op de zorg en economie. Mikken op groepsimmuniteit en aan de kwetsbaren vragen om maar even nog verder in te schikken, waarvoor dank.

Dat maakt me woest! Hoe kunnen we in dit land toestaan dat er zo met mensen wordt omgegaan! Ze worden als tweederangs burgers terzijde geschoven. Krijgen op geen enkele wijze steun en moeten zelf maar zien te overleven. En als het dan toch nog mis gaat met ze, dan is het vooral hun eigen schuld.

Opzij kwetsbaren der aarde! De hardwerkende zuiveren tolereren niet langer jullie aanwezigheid.

Ziedend ben ik!
Niet in mijn naam dit.

En ik hoop dat meer mensen zich publiek zullen uitspreken. Opdat die maatregelkommaneukende kamerleden en egoïstische bestuurders eens kijken naar wat hier gaande is. Een extreem sociaal experiment met hele echte slachtoffers.

Reacties (45)

#1 Frank789

Inderdaad, die kleine moeite om korte tijd in de supermarkt een mondkapje op te doen.
En niet te vergeten, anderhalve meter afstand houden, dat zou überhaupt voortaan altijd moeten blijven gelden.
Als je dan zo’n aso bent die zogenaamd geen mondkapje kan verdragen, hou dan op zijn minst afstand!

Waarom moeten die simpele dingen afgeschaft worden terwijl we gewoon nog steeds op een hoogtepunt van besmettingen zitten, nog lang niet in het dal? Het voelt als dansen op de vulkaan. Wil je op eigen risico de kroeg of nachtclub in zonder mondkapje? Ga je gang, maar neem mij mijn supermarkt en bibliotheek en OV niet af.

Vóór corona liep ik gewoon met mijn tas door de super, nu neem ik altijd een karretje om afstand af te dwingen, vooral bij de kassa.
En dan ben ik nog niet eens zo kwetsbaar als immuunzieken of hoogbejaarden die al twee jaar zichzelf opgesloten hebben en nu voor de leeuwen gegooid worden.

 • Volgende discussie
#1.1 Hans Verbeek - Reactie op #1

ie kleine moeite om korte tijd in de supermarkt een mondkapje op te doen.

Korte tijd? De hele werkdag lang dat mondvot op.
Heb je het wel eens geprobeerd, Frank, 8 uur lang met 15 minuutjes pauze tussendoor?

#1.2 Frank789 - Reactie op #1.1

[ Korte tijd? ]

Ik heb het over de klanten en dat weet u donders goed.

[ De hele werkdag lang dat beschermkapje op ]

Tandartsen, verplegers, chirurgen, chipmakers, diverse soorten schoonmakers e.d. blijken dat gewoon acceptabel te vinden.

Ik zou het overigens geen probleem vinden als het supermarktpersoneel geen beschermkapje draagt* maar wel afstand houdt en achter plexiglas zit en een streng regime handhaaft van testen en/of QR-pas. Daar wil ik wel op vertrouwen, maar de klanten moeten niet zeuren, die staan na max een half uur weer lekker buiten.
Nogmaals, de grootste kans om besmet te raken is nu.

[ Heb je het wel eens geprobeerd, Frank, 8 uur lang met 15 minuutjes pauze tussendoor? ]

Ja, bijvoorbeeld bij het slopen van een gipsen plafond of het schuren van een houten wand. Maar ik gunde mijzelf wel de wettelijke twee pauzes van 15 minuten voor koffie en een extra half uur voor de lunch.
Dat is het voordeel van veel stof; zonder mondkapje wordt je onmiddellijk gestraft maar met een virus merk je in eerste instantie niks…

* Zoals Hans Custers al eerder suggereerde

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 Hans Custers - Reactie op #1.2

Vergeet ook niet dat er supermarkten zijn waar figuren werken die ooit dachten dat het stoer was om te liegen dat ze gewoon waren blijven werken met een besmetting. Dat laat zien dat je er niet zomaar vanuit mag gaan dat alle winkelpersoneel volwassen genoeg is om zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zonder dit type asocialen zouden er veel minder harde regels nodig zijn. En het is juist dit volk dat steeds weer loopt te janken over de regels (zie verderop in deze draad).

#1.4 Donna - Reactie op #1.1

Gatverdamme, elke keer een doodgewoon mondkapje anders noemen. Alsof het iets vies is, terwijl het je juist helpt gezond te blijven of anderen helpt gezond te houden (of niet nog zieker te maken). Met je mondvot.

Akelige manier van communiceren en ook totaal niet effectief. Het heeft mijn haat naar de zogenaamd andersdenkenden intens gemaakt. Maar ach, misschien is dat precies de bedoeling.

Kots, kots, kots.

 • Vorige reactie op #1.1
#1.5 Frank789 - Reactie op #1.4

[ Met je mondvot ]

Dat heeft hij van Wilders geleerd. Wilders vertaalde hoofdoekjesbelasting naar kopvoddentax.
En in plaats van dat de MSM gewoon hoofdoekjesbelasting hanteerden, hielpen ze Wilders door het zelf ook kopvoddentax te gaan noemen en nu staat het in ieders geheugen gegrift en is Wilders de lachende derde (facsist).

Trap er niet in.

 • Volgende reactie op #1.4
#1.6 Hans Verbeek - Reactie op #1.4

Die haat is jouw eigen probleem, Donna.
Het zit in jouw hoofd en alleen jij kunt daar iets aan doen.
Als je de haat blijft voeden, dan zal die groeien.
https://www.begripdoorinzicht.nl/blog/welke-wolf-voed-jij

 • Vorige reactie op #1.4
#1.7 Donna - Reactie op #1.6

O ja joh? Zou dat misschien kunnen komen omdat er lui rondlopen die bloed aan hun handen hebben? Godverdomme

#2 Arduenn

Ik zie toch ook veel oudere (potentiële) kwetsbaren die er ook behoorlijk met de pet naar gooien. Aan de ene kant kunnen ze wellicht denken: ik geniet gewoon van de dagen die ik nog heb, liever zonder masker en zonder afstand, dan dat ik mijn dagen moet slijten in afzondering en ongemak. Aan de andere kant kunnen ze net zo slachtoffer zijn van misinformatie als veel jongeren. Niet uit egoïstisch oogpunt, maar beïnvloed door een stel egoïstische influencers/volksmenners (al dan niet gesponsord door een competitive, vreemde mogendheid).

Maar inderdaad, de algemene teneur blijft een ogenschijnlijke toename in hardvochtigheid en egoïsme. Deze pandemie lijkt de ware aard van de mens naar boven te brengen.

De vraag is: wat nu, in een tijd waarin argumenten en harde data er minder, en een grote mond er meer toe lijken te doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hans Verbeek - Reactie op #2

De vraag is: wat nu, in een tijd waarin argumenten en harde data er minder, en een grote mond er meer toe lijken te doen?

Het virus is ook veranderd, Arduenn, en de bevolking is beter gewapend tegen het virus.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Tanja - Reactie op #2.1

Incorrect. Een flink deel van de bevolking is beter gewapend tegen een momenteel minder ziekmakende variant.
Dan is het nog altijd essentieel om nieuwe mutaties te voorkomen (want die kunnen mogelijk veel gevaarlijker zijn) en het is nog altijd essentieel risicogroepen te beschermen.
Ik ben echt verbijsterd over uitspraken als ‘Weg met alle beperkingen want ik wil dansen’ (en alle varianten). Dat zouden risicogroepen ook wel willen.

#2.3 Hans Verbeek - Reactie op #2.2

Je kunt mutaties niet voorkomen, Tanja, laat dat even doordringen. Je kunt ook niet voorkomen dat er nieuwe virussen ontstaan of dat dierlijke virussen de overstap naar de mens maken.
Risicogroepen beschermen is prima. Maar ik vind wel dat de manier waarop we hen beschermen voortdurend geëvalueerd wordt op basis van breed objectief wetenschappelijk onderzoek.

 • Volgende reactie op #2.2
#2.4 Tanja - Reactie op #2.3

Ehm, welke bescherming? De echte risicogroepen zitten al 2 jaar binnen en krijgen nu als totale gotspe te horen dat ze maar goed moeten oppassen. Wat denken mensen dat die risicogroepers de afgelopen tijd hebben gedaan?

En waar heb jij gemist dat er veel onderzoek wordt gedaan? Of ben jij zo’n nitwit die onderzoek met uitkomsten die hem niet uitkomen,bestempelt tot een mening, en die zelf zijn “onderzoek” doet door wat cherry picking bij complotdenkers, waanverspreiders en desinformatiefabrieken?

#2.5 Donna - Reactie op #2.2

Precies. Maar meneer V is wel heel dominant aanwezig en aan het verdedigen dat zijn “vrijheid” (dat in je zit en niet via de buitenwereld op te eisen is. Waarschijnlijk is het toch nooit genoeg) over lijken mag gaan. Ik heb inmiddels niets meer met dat soort mensen. Als ik het voor het zeggen had, was er echte apartheid. 2 QR-codes. WappenQR-codes en voor nietwappenQR-codes. Perfecte scheiding tussen aso volk en gezellige lui. Opdringerige enge lui vind ik het. Bah.

 • Vorige reactie op #2.2
#2.6 Smeets - Reactie op #2

Een hoog “vroeger was alles beter gehalte” . Alsof de huidige oudjes in hun jeugd zo begaan waren met het lot van oudjes en kwetsbaren. Nul. Die dachten aan neuken en geld verdienen.
En die claim op de kwetsbare is een valse en een frame geworden van degene die voor maatregelen zijn. Alsof kwetsbaren geen eigen risicoafwegingen kunnen en willen maken. De meeste kwetsbaren hebben hun oude leven opgepakt. In het Zuiden vieren de kwetsbaren gewoon Carnaval.
Maatregelen dienen niet meer de kwetsbaren te beschermen maar om de angstigen, controle-nerds, belanghebbenden en maatregelen verslaafden.
De frustratie dat het plebs niet gehoorzaamt en dezelfde opvattingen heeft druipt van dit artikel.
Het artikel gaat dan ook vooral over de auteur zelf.

 • Vorige reactie op #2
#2.7 Donna - Reactie op #2.6

Je weet helemaal niet of je kwetsbare bent. Dit virus houdt geen rekening met oud/jong/longpatiënt/overgewicht etc. En wat moeten wappies op zulke artikelen in “gesprek” met lui die achter het artikel staan? Ga toch weg met je dodelijk gezeik.

#3 Co Stuifbergen

Dat is niet zorgen voor het algemene welzijn, maar politiek opportunisme in het tegemoet komen aan de hardst schreeuwende verongelijkte meute.
Ik vind opvallend dat de regering al in een vroeg stadium geprobeerd heeft om allerlei massaal vertier weer mogelijk te maken (opzetten van Testen voor Toegang, test-evenementen organiseren, Formule 1).

Met als gevolg dat sportverenigingen, musea en scholen langer dicht moesten blijven.

Inderdaad, niet zorgen voor het algemene welzijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Tanja

Helemaal eens. Mensen met een ‘vlekje’, lichamelijk en/of psychisch, werken zich letterlijk kapot om hun recht te krijgen in instantieland. Almaar je recht moeten bewijzen, omdat er altijd weleens ergens een fraudeur was en jij dat dus ook wel zult zijn. “Gratis geld krijgen”. “Luxe parkeerplaatsen lekker dichtbij je bestemming”.
Mensen hebben geen idee wat het aan energie, doorzettingsvermogen, kracht kost om ‘dor hout’ te zijn. Alsof je er zelf voor gekozen hebt. En die ander meent te weten dat het hem/haar nooit zal overkomen. Tot het ze wel overkomt, ze chronisch ziek worden, gehandicapt raken, werkloos worden. Dan gaat ze (meestal) een licht op. En verwacht men compassie, en voorzieningen, en geld. Logisch, als je dat nodig hebt. Maar het is bitter dat velen het pas snappen als het ze zelf overkomt.
Het is fijn dat die hossende wappies kennelijk geen vrienden of familie verloren zijn aan corona. Maar eigenlijk vind ik dat elke ontkenner van de risico’s van covid verplicht een tijd op een corona-ic moet werken, uiteraard zonder bescherming, want dat is niet nodig toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Donna - Reactie op #4

Ze kunnen dus zelfs “dor hout” worden door corona. Zelfs nu nog. Maar dat is toch een zeker narcistische inslag dat ze denken dat zij er niets aan over kunnen houden, laat staan dood aan kunnen gaan.

#5 cerridwen

Eens dat het redeneren vanuit eigenbelang dat je voortdurend ziet heel ergerlijk is, iedereen pakt de feiten eruit die ze zelf goed uitkomen en het is slecht gesteld met het verantwoordelijk nemen voor het geheel. Dat zie je niet alleen bij de horeca, maar ook bij bijvoorbeeld ziekenhuizen of de culturele sector.

Maar: Steeph gaat wel heel makkelijk voorbij aan de schade die de maatregelen berokkenen. Mondkapjes zijn niet normaal, ze zijn onprettig en belemmeren het verbale en non-verbale contact. Verplicht afstand houden is niet normaal. Geen feestjes vieren is ook niet normaal. Om nog maar te zwijgen van schoolsluitingen en het onmogelijk maken van je broodwinning. Dat alles levert net zo goed schade op aan mensen als dat een besmetting met het coronavirus kan doen. Al die mensen die hier behoefte aan hebben wegzetten als egoïsten is ook niet de weg; je doet zo in feite precies hetzelfde als wat je de anderen verwijt, namelijk je eigen prioriteiten dominant verklaren aan die van anderen.

Steeph zegt het voor ‘de kwetsbaren’ te doen. Maar er zit een grens aan in hoeverre we kwetsbaren kunnen beschermen, en ook in hoeverre je anderen daar voor verantwoordelijk kan houden. Mensen met een kwetsbaar immuunsysteem kunnen ernstige gevolgen ondervinden van allerlei virussen; dat was voor corona geen reden voor het dragen van mondkapjes. Er komt een punt dat corona geen hoger risico meer oplevert bovenop het risico wat altijd al bestond. Dan zijn maatschappijbrede maatregelen niet meer proportioneel. De vraag is nu natuurlijk, is dat punt bereikt? Door de combinatie van vaccinaties en omicron is het individuele gezondheidsrisico in elk geval zeer sterk gedaald, en waarschijnlijk kunnen we het ook als maatschappij zonder extra maatregelen opvangen. Steeds meer landen trekken in elk geval de conclusie dat maatregelen niet meer proportioneel zijn; het lijkt me dan alleen toe te juichen dat Nederland daarin mee gaat.

Nog een opmerking: de groep die echt consequent egoïstisch denkt is weliswaar heel zichtbaar, maar uiteindelijk beperkt. De grote meerderheid heeft in meer of mindere mate de maatregelen ondersteund. Maar de grote meerderheid denkt ook aan zichzelf, kan dan tot de conclusie komen dat de eigen schade belangrijker is dan de schade voor anderen. Dat mag; daarmee zijn deze mensen nog geen egoïsten. Aan de overheid de taak om daar een goede balans in te vinden (en dat is dus niet automatisch: alles doen om de kwetsbaarsten te beschermen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 majava - Reactie op #5

Mondkapjes zijn niet normaal, ze zijn onprettig en belemmeren het verbale en non-verbale contact.

Je bedoelt dat je er niet aan gewend bent. Weet je wat ik niet normaal vind? Het dragen van een pak. Overhemd, stropdas en fokking colbert zitten altijd ongemakkelijk. Je wordt er ook flink mee op kosten gejaagd. Schoenen die er bij passen zijn ook compleet onhandig. Je kan er helemaal niks mee. Niet hardlopen, niet in de sneeuw, niks. Waar zijn de vrijheidsstrijders tegen dit harnas?

Je hebt misschien nog een punt over dat niet-verbale contact, maar dat is in de praktijk te ondervangen. Mondkapjes gebruik je doorgaans als je met mensen op een kluitje gaat zitten en je niets weet over hun gedrag. In veel gevallen hoef je dan niet eens je gehele gezicht te tonen, tenzij je zo’n type bent dat graag gezien wordt… Maar hebben we het over een vergadering, of een afspraak oid, dan kun je eerst buiten zonder mondkapje even kennismaken. Of gewoon buiten blijven. Als je wilt keuvelen met je buren zonder mondkapje, dan kun je makkelijk vragen hoe ze zich gedragen during de pandemie en zo kijken of ze op één lijn zitten met je eigen gedrag.

Of je houdt gewoon afstand. Daar is niks mis mee, tenzij je zo’n type bent dat…

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Tanja - Reactie op #5.1

Er zijn zelfs (goedgekeurde) doorzichtige mondkapjes. Daar gaat het ‘argument’ over non-verbale signalen.

 • Volgende reactie op #5.1
#5.3 cerridwen - Reactie op #5.1

Jij mag van mij best een mondkapje dragen, ik houd je niet tegen. Ik weet echter vrijwel zeker dat de grote meerderheid van de Nederlanders het mij eens is en liever geen mondkapjes gebruikt. Voor het voorschrijven van dit soort kledingvoorschriften moet wel een verdomd goede reden zijn. Covid-19 was zo’n reden, ik heb ze ook altijd braaf opgedaan, en doe dat nog steeds. Maar ik zal blij zijn als het niet meer hoeft, en met mij vele anderen, en dat dit punt nu wel bereikt is vind ik goed te verdedigen.

 • Volgende reactie op #5.1
 • Vorige reactie op #5.1
#5.4 Hans Custers - Reactie op #5.3

Voor het voorschrijven van dit soort kledingvoorschriften moet wel een verdomd goede reden zijn.

Klopt. Maar het afschaffen van de verplichting kun je, zoals Steeph ook al schrijft, op verschillende manieren brengen. Wat mij betreft was dit de beste manier geweest: eerst benadrukken dat er in de huidige golf veel meer virus rondgaat dan in vorige golven, zeggen dat mondkapjes bescherming bieden en daarom nog altijd met klem worden aangeraden, en vervolgens toelichten waarom je een verplichting in de huidige situatie een te zwaar middel vindt. Daar zou dan nog aan toegevoegd kunnen worden dat dat verlichting kan geven aan mensen die nu de hele dag met zo’n ding moeten lopen (winkelpersoneel, bijvoorbeeld) en dat het voor die mensen zou helpen als je wel even zo’n ding draagt als je even een kwartiertje rondloopt in een winkel.

#5.5 EdeSmeets - Reactie op #5.1

Dit artikel heeft een hoog “vroeger was alles beter” niveau. Alsof de huidige oudjes in hun jonge jaren maar enigszins geïnteresseerd waren in het lot van ouderen en kwetsbaren. Nul. Ze wilden neuken, zuipen en veel geld verdienen.
De “we doen het voor de kwetsbaren” is een smerige frame. De meeste kwetsbaren hebben hun oude leven opgepakt en doen gewoon weer mee met het sociale leven. In het Zuiden vieren de kwetsbaren carnaval
Maatregelen dienen niet meer de kwetsbaren maar de angstigen, controlenerds, belanghebbenden en iedereen die verslaafd is geraakt aan de zelfkastijding. Over egoïsme gesproken
De frustratie druipt van het artikel af.
Het plebs dat niet doet wat in de gedachte van de auteur zou moeten gebeuren.

 • Vorige reactie op #5.1
#5.6 Tanja - Reactie op #5

Jij vergelijkt kwetsbaar zijn en risico lopen op langdurige ziekte of overlijden met wat hinder van een mondkapje? QED zou ik zeggen. Je bevestigt precies wat het verhaal betoogt.

 • Volgende reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.7 Frank789 - Reactie op #5

[ Mondkapjes zijn niet normaal ]
Covid-19 is niet normaal.

[ Verplicht afstand houden is niet normaal ]
Onverplicht afstand houden zou normaal moeten worden. Dat scheelt verkoudheden en griepdoden. Beperkt contact dichtbij en handen schudden en zoenen tot familie en vrienden.

[ is dat punt bereikt? ]
De kans om besmet te worden is nog nooit zo hoog geweest als nu. Dan moet je niet juist op dat gevaarlijke moment de meest elementaire dingen afschaffen zoals afstand houden en mondkapjes in de winkel. En voor kwetsbaren zijn winkels e.d. het meest noodzakelijke om te kunnen doorleven, kroegen enzo gaan ze toch al niet naar toe, ook niet met mondkapje.
Wat het buitenland doet interesseert me niet, als zij in de sloot springen doe ik dat niet na.

Verder wat Majava al zegt.

 • Volgende reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.8 cerridwen - Reactie op #5.7

Covid-19 is niet normaal.

Inmiddels wel

Onverplicht afstand houden zou normaal moeten worden

Flauwekul. Mensen moeten vrij zijn de afstand te houden die ze willen, en hoe beter mensen elkaar kaar kennen, en hoe drukker het is, hoe minder het is. Net zoals voor corona.

De kans om besmet te worden is nog nooit zo hoog geweest als nu

Maar een besmetting is het probleem niet. Het probleem zijn mogelijke ernstige gevolgen als gevolg van die besmetting. En die kans is nog nooit zo laag geweest als nu. Dus volstrekt logisch moment om te versoepelen.

En voor kwetsbaren zijn winkels e.d. het meest noodzakelijke om te kunnen doorleven,

Er zijn meer soorten kwetsbaarheid dan alleen de kwetsbaarheid voor het oplopen en ernstige gevolgen hebben van een corona-infectie. Het onvermogen om zich te verplaatsen in anderen is niet voorbehouden voor de mensen die protesteren tegen de maatregelen.

#5.9 Frank789 - Reactie op #5.8

[ Mensen moeten vrij zijn de afstand te houden die ze willen ]

Je doet alsof ik mensen een afstand wil opleggen terwijl ik alleen zeg dat het wenselijk is om voortaan wat meer afstand te houden als als het niet om familie of vrienden gaat. Heb je “onverplicht” over het hoofd gezien?
En jij bent niet vrij om te bepalen welke afstand ik persoonlijk tot anderen wens.

[ Maar een besmetting is het probleem niet. ]
Dat is het wél. We hebben het hier steeds over kwetsbaren. En de kans een besmette persoon tegen te komen is nooit zo hoog geweest als nu.

[ Het onvermogen om zich te verplaatsen in anderen ]
Dat toon jij nu in volle glorie. Het lijkt wel of je met oogkleppen op zit te typen zonder goed te lezen waarop je reageert, zonder je te verdiepen in kwetsbaren.

#5.10 Jos van Dijk - Reactie op #5.9

Over het laatste deel van deze reactie. Een aanval op de persoon is niet bevorderlijk voor een gezond discussieklimaat . Het is niet fijn om te lezen, belemmert anderen om te reageren en het leidt bovendien af van de zaak waar het om gaat.

#5.11 Frank789 - Reactie op #5.10

Misschien heb je het gemist, maar cerridwen heeft een reputatie opgebouwd van mierenneuken en doelpalen verplaatsen.
Hij blijft gewoon zijn standpunten herhalen zonder specifiek in te gaan op de kwetsbaren waar hier over ging.
Als je dan anderen de maat neemt met “onvermogen om zich te verplaatsen in anderen” dan krijg je van mij het pot-ketel antwoord.

#5.12 Jos van Dijk - Reactie op #5.11

Het blijft een persoonlijke aanval. Je kunt je kritiek ook zakelijker formuleren.

#5.13 Frank789 - Reactie op #5.12

Ik spreek hem aan op zijn manier van reageren. Als jij dat “persoonlijk” vindt, soit.
Ik zag net een paar reacties in de email die veel harder waren. Jij niet?

#5.14 Co Stuifbergen - Reactie op #5

Om nog maar te zwijgen van schoolsluitingen en het onmogelijk maken van je broodwinning.

Juist daarom zou de overheid voorzichtig moeten zijn bij het toestaan van grote feesten, carnaval enz.

En ik weet dat ook caféhouders van carnaval profiteren en het hun broodwinning is, maar het is makkelijker om de caféhouder een compensatie te betalen (en om te scholen, als dit een jaarlijks probleem wordt) dan alle kinderen thuis-onderwijs te geven.

 • Volgende reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.15 cerridwen - Reactie op #5.14

De Nederlandse overheid is met Omicron juist behoorlijk voorzichtig geweest. Eerst in lockdown, toen voorzichtig in stapjes versoepelen, terwijl inmiddels al wel duidelijk was dat Omicron niet voor een grote IC-golf en sterftegolf zou zorgen.
Het RIVM modelleert dat openen van de samenleving niet tot een nieuwe corona-golf gaat leiden. De immuniteit is zo hoog en breed dat er domweg te weinig mensen zijn om de epidemie aan de gang te houden. Waarom dan nog zaken gesloten houden? Waar ben je precies bang voor?

#5.16 Hans Custers - Reactie op #5.15

De Nederlandse overheid is met Omicron juist behoorlijk voorzichtig geweest

Dat is een nogal selectieve weergave van de realiteit. De Nederlandse overheid was aan het begin van de omikron-golf voorzichtig omdat we toen nog midden in de delta-golf zaten. Met volle ziekenhuizen en IC’s. De gok met de versoepelingen in september had niet zo goed uitgepakt en daarom was er geen ruimte meer voor een volgende gok.

#5.17 Rob de Vries - Reactie op #5

Nou, Nederland gaat niet mee in het versoepelen maar loopt met de VS, het VK en Denemarken voorop. Terwijl Denemarken een heel andere uitgangspositie heeft dan wij, maar dat laten we liever weg. En de opname- en sterftecijfers daar vanaf begin januari aan het stijgen zijn, en niet zo’n beetje ook. We zijn nog lang niet op het moment van verantwoord versoepelen aangekomen.

 • Vorige reactie op #5
#6 majava

100% dit.

Nog een puntje vooraf. Straks heb ik het over “ze” en “kwetsbaren”. Ook al denk ik dat ik momenteel niet in die groep zit, besef ik me maar al te goed dat het morgen anders kan zijn.

Die groep is zo veel groter dan je denkt / ze denken. Maar vooral, zoals je al opmerkt, dat iedereen op een gegeven moment bijna zeker tot de kwetsbare groepen zal gaan horen. En zelfs hier schuilt een egoïstische kijk in. Bijna niemand leeft z’n gehele leven op zichzelf. Je hebt altijd wel iemand in je huishouden. Dat kwetsbaar worden gaat ook op voor die ander, die als jij jezelf onkwetsbaar acht, er als eerste aangaat door jouw gedrag. Persoonlijk even: ik ben zo’n supermens. Was nooit ziek, hoefde nooit antibiotica. Slechts één keer koorts gehad na een voedselvergiftiging, maar ik mik dan ook echt de meest gore meuk in m’n hoofd. Ik twijfel er echter niet aan dat dit altijd zo blijft. Ook mijn afweersysteem zal eraan geloven. Ouder worden kan snel gaan en gaat voor iedereen op een ander spoor. Ik gok daar niet op.

En dit egoïsme, waarschijnlijk gekweekt op jarenlang sturen op individualisme

Het is niet alleen een politiek/economisch gegeven dat we leven in tijden van die toenemend individualisme. Het is ook maatschappelijk volledig omarmd. Denk maar eens hoe populair die motivatie quotes zijn. Succes dat alleen maar afhangt van je doorzettingsvermogen, jezelf oppakken, opstaan en de schouders eronder. Alles lukt godverdegodver! Ergo: lukt het niet, dan ligt het aan jezelf. Ik weet niet goed hoe je daar tegen kan vechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

Effe serieus: ben je egoïstisch als je van anderen mensen gedrag eist, dat jij persoonlijk zeer belangrijk vindt?
Ben je egoïstisch als je anderen via wetgeving dwingt om zich te conformeren aan jou persoonlijke wensen (demonstratieverbod of verbod op groepsvorming)?

Dit gaat niet alleen over vaccinatie.
Kan jij van anderen eisen dat ze hun CO2-uitstoot verlagen, omdat jij toevallig beneden de zeespiegel wilt blijven wonen? En wie is er dan egoïst.
Kun je andere mensen verplichten om orgaandonor te zijn na overlijden? Of is dat egoïstisch omdat jij persoonlijk iemand kent, die op een orgaan zit te wachten?

Als je iets via geweld of sancties afdwingt, dan is er sprake van macht. En macht corrumpeert, leert de geschiedenis.
Laten we aub evalueren of de gebruikte rekenmodellen (ook gij Steeph) klopten?
https://www.lunduniversity.lu.se/article/model-used-evaluate-lockdowns-was-flawed

Er waren in 2019 al 4 coronavirussen in omloop, waar de meeste mensen alleen maar verkouden van werden. Sommige mensen overlijden aan zo’n verkoudheid… dat gebeurt. In 2019 werd er niemand voor egoïst uitgemaakt als-ie gewoon hoestend en proestend naar zijn werk ging voor dat belangrijke overleg.
Er is nu een 5e menselijk coronavirus bijgekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 P.J. Cokema - Reactie op #7

Weer alle soorten griepvirussen op een hoop gooien. En ook weer suggereren dat Covid-19 niets anders is dan een doorsnee griep.
Waren er in 2019 net zo veel mensen besmet? En belangrijker: lagen er net zo veel mensen in ziekenhuizen en op ic’s? Zijn er toen ook zo veel mensen aan overleden?
Nee, dus dit broodje aap verhaal moet nu eens achterwege blijven. Het raakt kant noch wal.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Hans Verbeek - Reactie op #7.1

In mijn reactie staat het woord griep helemaal niet, PJ. Het lijkt alsof je hem helemaal niet gelezen hebt.
Het SARS-CoV2-virus is geëvolueerd en is nu veel minder virulent.
Is het egoïstisch om dat hardop te zeggen? Of vind jij het je zwaar om toe te geven dat het allemaal erg is meegevallen in vergelijking met de prognoses van het Imperial College?

#7.3 Tanja - Reactie op #7

Er zijn mensen die kunnen denken, en er zijn mensen die gevoelig zijn voor drogredenaties.
Covid is geen griepachtig virus. Het is een sarsvariant. Zoek maar op. Los daarvan: griep kan ook gevaarlijk zijn. Velen realiseren zich dat niet, omdat ze een verkoudheid “een griepje” noemen. Alsof een kneuzing “een breukje” is.
En alsof misinformatie “VVMU” is.

 • Volgende reactie op #7
 • Vorige reactie op #7
#7.4 Hans Custers - Reactie op #7

Laat nou eindelijk eens tot je doordringen dat je al lang en breed door de mand bent gevallen, Verbeek. Als leugenaar en fantast, en als botte egoïst. Daar verander je niks aan met die oeverloze herhaling van hetzelfde soort gezwam en van dezelfde doorzichtige spelletjes om de aandacht af te leiden van je eigen bullshit. Je houdt niemand meer voor de gek. Behalve misschien jezelf. Als je dat laatste zo nodig moet blijven doen, probeer dat dan eens voor jezelf te houden. Zonder jezelf steeds weer publiekelijk zo pijnlijk voor lul te zetten. Je zou jezelf er een grote dienst mee bewijzen.

 • Volgende reactie op #7
 • Vorige reactie op #7
#7.5 Rob de Vries - Reactie op #7

Van die andere vier coronavirussen ging wel eens iemand dood. Aan Covid-19 zijn inmiddels 6 (zes) miljoen mensen overleden. Waaronder heel veel 70-minners.
Voor een verkoudheid hoeven we niet bang te zijn, voor Covid en longCovid kunnen we maar beter goed oppassen en daarom afstand en mondneusmaskers gebruiken.

 • Vorige reactie op #7