Eerste Kamer akkoord met Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Foto: © Eerste Kamer schermafbeelding debat Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Dossier:

COLUMN - Maandag vergaderde Eerste Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, die eerder door de Tweede Kamer is aangenomen. De stemmingen over het wetsvoorstel en ingediende moties vonden dinsdagmiddag plaats. De Eerste Kamer had blijkbaar geen zin ’s nachts knopen door te hakken.

Altijd goed om het debat van maandag nog eens na te lezen (of te kijken) en de stemmingen op dinsdag op te zoeken.

Het wetsvoorstel werd met 48 stemmen voor en 24 stemmen tegen aangenomen. Geen problemen dus voor het kabinet.

Ook de ingediende moties zullen het kabinet geen hoofpijn bezorgen:

De motie-Otten:  c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste Kamer
verzoekt de regering om op korte termijn tot een oplossing te komen waarbij de rol van de Eerste Kamer bij de instemming met de ministeriële regelingen op grond van de spoedwet adequaat wordt gewaarborgd
De motie werd bij hoofdelijke stemming verworpen met 25 stemmen voor en 47 stemmen.

Motie-Van Rooijen c.s. over spoedeisende ministeriële regelingen via een zware voorhangprocedure voorleggen aan de Eerste Kamer:
verzoekt de regering om spoedeisende ministeriële regelingen uit hoofde van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 tevens via een voorhang procedure – de zogenaamde zware voorhang – voor te leggen aan de Eerste Kamer, zodat ook de Eerste Kamer hierover haar stem kan uitbrengen”.
Stemming bij zitten en opstaan: Verworpen (SGP, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, OSF, D66 en CU waren tegen).

Motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen:
roept de regering op, bij iedere maatregel en/of ministeriële regeling op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 concrete toetsbare indicatoren vooraf vast te leggen”.
Stemming bij zitten en opstaan: Aangenomen (CDA, de VVD, OSF, D66 en CU waren tegen).

Motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet:
van mening, dat over verlenging van de wet bepalende zeggenschap aan de Staten-Generaal toekomt; verzoekt de regering dit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken
Stemming bij zitten en opstaan: Aangenomen (SGP, CDA, VVD, D66 en CU waren tegen).

De e-mails met scheldpartijen en dreigementen die de senatoren over zich heen kregen hebben geen resultaat gehad. De democratie gaat gewoon door.

Reacties (5)

#1 Le Redoutable

“roept de regering op, bij iedere maatregel en/of ministeriële regeling op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 concrete toetsbare indicatoren vooraf vast te leggen”.

Als dat betekend dat we geen wetenschappelijk onbewezen schijnmaatregelen krijgen lijkt me dat een uitstekende stelregel.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@0: “Ook de ingediende moties zullen het kabinet geen hoofpijn bezorgen”
Waarom niet precies? Ik zie namelijk toch twee aangenomen moties waar alle regeringspartijen tegen hebben gestemd. Lijkt me sterk dat het kabinet die met plezier in ontvangst neemt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Hans Verbeek

Nu nog uitrollen en handhaven:-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 LeonZ

En tot wanneer duurt al dit moois?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Bismarck

Oh trouwens, is de democratie nu formeel opgeheven en leven we in een politiestaat?

  • Vorige discussie