Duurzame energie vervangt gas in Europa

Foto: copyright ok. Gecheckt 18-10-2022

ANALYSE - In april onderzocht het Duitse Öko-Institut de situatie in de Europese elektriciteitssector en vond dat kolencentrales grofweg evenveel elektriciteit produceren, terwijl het de productie van hernieuwbare elektriciteit groeit. Elektriciteit geproduceerd met gas wordt vervangen.

Tekst: Craig Morris. Vertaling: Krispijn Beek.

De productie van hernieuwbare elektriciteit is tussen 2010 en 2015 met meer dan eenderde gestegen in de EU, de toename in productie in de periode 2010-2015 was 244 TWh. De elektriciteitsproductie van kolencentrales is relatief stabiel gebleven met 300 TWh bruinkool en 500 TWh steenkool, maar de elektriciteitsproductie van gascentrales is in deze periode gedaald met 283 TWh.

In Europa heeft dus in essentie een transitie van gas naar hernieuwbaar plaats gevonden.

160204_obs_3_whhhaaaat

Öko-Institut

De studie die in april is gepubliceerd toont dat Duitsland goed is voor bijna de helft van de elektriciteitsproductie met bruinkool in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen zijn samen goed voor meer dan de helft van de elektriciteitsproductie met steenkool.

De auteurs schrijven dat prijs de belangrijkste uitdaging is voor gas in de elektriciteitssector. De brandstof is simpelweg niet competitief bij de huidige lage CO2-prijzen – zelfs al bieden gascentrales de flexibiliteit die wind- en zonne-energie uiteindelijk nodig zullen hebben als backup.

Terwijl de productie van windenergie tussen 2010 en 2015 meer dan verdubbeld is in Europa van 149 TWh naar 307 TWh, is de productie van zonne-energie verviervoudigd van 23 naar 101 TWh. Duitsland is verreweg de grootste producent van hernieuwbare elektriciteit met 193 TWh, gevolgd door Italië, Spanje, Zweden en Frankrijk (in die volgorde) met ongeveer 100 TWh.


Craig Morris is Amerikaan van geboorte en woont sinds 1992 in Duitsland. In 2006 schreef hij het boek ‘Energy Switch’ en hij schrijft regelmatig over de Duitse energietransitie. Hij is editor van Renewables International, hoofdauteur van EnergyTransition.de en directeur van Petite Planète en is te vinden op Twitter als PPChef.

Dit artikel is eerder verschenen op Renewables International en met toestemming van de auteur vertaald door Krispijn Beek.

Reacties (3)

#1 Le Redoutable

Het is ook zonde om gas te verstoken voor elektriciteit, daar kan je beter goedkope rommel als kolen en bruinkool voor verstoken. Gas kan nuttiger gebruikt worden voor vervoer en verwarming.

  • Volgende discussie
#2 roland

“productie van hernieuwbare elektriciteit … 2015 was 244 TWh”
“de productie van windenergie 2010-2015 in Europa van 149 TWh naar 307 TWh, zonne-energie van 23 naar 101 TWh”
– tegenstrijdige getallen, welk zijn de juiste?
“hernieuwbaar” is ook biomassa + waterkracht + …

@1: gas voor stroom (en mogelijk warmte) lijkt me nuttiger dan alleen voor lage temperatuur warmte.
Subsidie voor groen gas auto’s, terwijl e-auto’s beter zijn?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Krispijn Beek

@2 oeps, foutje in mijn vertaling. Tekst luidde:
‘having risen by 244 TWh’ dus had moeten zijn dat de productie is toegenomen met 244 TWh i.p.v. productie is 244 TWh.
Is aangepast.

  • Vorige discussie