Dure veiligheidsgevoelens

Dossier:

Het stadsdeel Amsterdam-West hing in oktober 2010 drie camera’s op. 130.000 euro verder en een jaar later maakt het stadsdeel de balans op. Het vergroten van het gevoel van veiligheid mag blijkbaar wat kosten, concludeert bewoner Matthijs Pontier.

In stadsdeel Amsterdam West zijn in oktober 2010 drie camera’s opgehangen. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor dit cameraproject tot 31 december 2011. Op basis van dit evaluatierapport moet het stadsdeel nu bepalen of dit project moet worden doorgezet, en of er wijzigingen in de aanpak nodig zijn.

In de maanden maart tot en met juli 2011 zijn in totaal 99 incidenten geregistreerd door de toezichthouders in de centrale. 80 van de 99 incidenten hadden betrekking op parkeeroverlast. Er is slechts één geval van criminaliteit waargenomen: een auto-inbraak. Er is dus geen geweld waargenomen. De beelden zijn nooit bruikbaar gebleken voor het ondernemen van directe actie, of het gebruik in een strafzaak. De camera’s zijn dus niet nuttig gebleken als aanleiding om in te grijpen, of als repressief middel om daders aan te pakken; laat staan noodzakelijk.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cameratoezicht alleen een preventief effect hebben op calculerende daders. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten in de straten met camera’s steeg, terwijl in de straten zonder camera’s het aantal incidenten juist daalde. Als  preventief middel zijn de camera’s dus verre van noodzakelijk gebleken.

Desondanks wordt geconcludeerd dat de hoofddoelstellingen (het verbeteren van de objectieve veiligheidsindex, en het verminderen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel) wel zijn behaald. De verbeteringen hadden zich echter al voor de start van het cameraproject ingezet en zijn ook te zien in de rest van het stadsdeel. Bovendien heeft de veiligheidsindex ook betrekking op het gebied waar helemaal geen camera’s zijn geplaatst. ,,Gezien het grote aantal andere maatregelen dat is getroffen in het gebied en gezien de dagelijkse praktijk achter de schermen, is het zeer onwaarschijnlijk dat de camera’s een verschil hebben gemaakt”, concludeert het rapport.

Vanaf het begin heeft het cameraproject veel technische problemen gekend, vooral met de draadloze verbindingen. Het heeft na het ophangen van de camera’s maar liefst zeven maanden geduurd voordat de beelden bekeken konden worden in de toezichtcentrale. De technische problemen zijn nog steeds niet opgelost. De camera’s vallen regelmatig uit. Verder blijkt dat het draadloze systeem lastig te verplaatsen is. De verplaatsing van een camera naar een andere straat kostte € 10.000,- en nam twee maanden in beslag.

De teller van de kosten van de drie camera’s staat inmiddels op € 130.000. Dit is nog exclusief de personeelskosten van het stadsdeel (projectleiding, evaluatie en begeleiding van de toezichthouders  en de politie (dagelijks toezicht, opsporing achteraf). Als besloten wordt door te gaan met dit project, zullen deze kosten waarschijnlijk nog flink oplopen. In het rapport wordt opgeroepen te investeren in een betere techniek, en een betere samenwerking tussen betrokken partijen.

De belangrijkste aanbeveling van het rapport is echter om grondig te evalueren of het cameraproject wel nuttig en nodig is. Gezien het feit dat uit de evaluatie nou niet bepaald veel nut of noodzaak van het cameraproject blijkt, lijkt het me dat hier een volmondig ‘nee’ uitkomt. De kosten van € 130.000,- plus personeelskosten van het stadsdeel en politie voor een luttele drie camera’s  zonder nut of noodzaak lijken me ook niet proportioneel. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten in termen van privacy. Het ligt dus voor de hand om het cameraproject stop te zetten.

Reacties (12)

#1 Peter

Gezien het grote aantal andere maatregelen dat is getroffen in het gebied….
Juist. Welke zijn dat dan en zijn die geëvalueerd en zo ja, welke conclusies rolden daar uit?
Terzijde: ik werk in een wijk waar veel camera’s hangen. Het aantal incidenten (vnl. overtredingen op gebied van drinken op straat, ongeoorloofd rondhangen, drugsgebruik) is niet verminderd, het aantal boetes en aanhoudingen is wel gestegen.

Overigens ben ik, qua toezicht, voor meer mensen dan camera’s op straat. Helpt ook bij parkeeerproblemen: ik heb nog geen camera een parkeerboete zien schrjven ;-)

 • Volgende discussie
#2 Matthijs Pontier

Er is een heel pakket aan maatregelen ingevoerd. De doelstellingen in de evaluatie zijn waarschijnlijk het effect van de andere ingevoerde maatregelen, gezien het beeld achter de schermen. Bovendien duidt het feit dat in de straten zonder cameratoezicht het aantal incidenten daalde, en in de straten met cameratoezicht het aantal incidenten steeg, er natuurlijk op dat, mocht cameratoezicht al effect hebben, dit effect averechts is.

Mij zijn geen evaluaties van de overige maatregelen bekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 L.Brusselman

Er zijn nog steeds mensen die in de veronderstelling leven dat de overheid die camera’s ophangt voor de veiligheid van de burger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Matthijs
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 L.Brusselman - Reactie op #4

Ik pik jouw link van Nujij want die sluit aan bij mijn eerdere opmerking
http://www.nujij.nl/politiek/bezuinig-miljarden-door-schrappen-anti.14931830.lynkx#axzz1k0U7cnq9

#5 Matthijs

Op Privacy First is een leuk artikel verschenen wat hiernaar verwijst:

Ken je die grap met de verborgen camera?
http://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/cameratoezicht/item/504-de-grap-met-de-verborgen-camera.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Matthijs

Hij staat nu ook op de website van de Ad Valvas (universiteitskrant van de VU)
http://www.advalvas.vu.nl/opinies/1584-stop-met-ineffectief-cameratoezicht.html

Morgen verschijnt hij ook in de gedrukte versie.
Het artikel is ook in de Staatskrant verschenen (lokale krant Amsterdam-West).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Damiaan

Een camera systeem ligt natuurlijk altijd gevoelig wanneer het over een openbare ruimte gaat toch denk ik dat camera’s de leefbaarheid en veiligheid kunnen vergroten in bepaalde probleem districten/regio’s.

Natuurlijk ben ik ook voorstander van de privacy en is het uitermate belangrijk dat dit gewaarborgd wordt.

dus 1+ voor camera’s in probleem disctricten
en -1 voor het schenden van de privacy

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 pedro - Reactie op #7

De wetenschap kan wel zeggen, dat de wereld rond is, maar “toch denk ik” dat de wereld plat is.

#8 Nimrod

En na het plaatsen van een aantal camera’s in Brussel is de overlast door straatprostitutie toegenomen… de dames voelen zich veiliger in het zicht van de camera’s. Gek genoeg deden er zich voordien amper problemen voor: de overlast was over de hele stad verspreid. En dat terwijl er nu de hele avond allerlei gekken hetzelfde rondje rijden, lawaai maken, en iedere bewoonster lastig vallen die zich op straat durft te begeven in die wijk… het veiligheidsgevoel wordt inderdaad beïnvloed door camera’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie