Dure oudjes en loonsverlaging

DATA - Capgemini wil het loon van oudere werknemers korten. In zijn kielzog roepen meer werkgevers dat loonsverlaging bespreekbaar moet worden in Nederland. Zijn onze (oudere) werknemers te duur?

Capgemini vindt de loonkosten van zijn werknemers te hoog en niet meer passen bij de financiële malaise van de afgelopen jaren. Met name oudere werknemers kunnen daarom een loonsverlaging tot wel tien procent tegemoet zien. De vakbonden zijn boos.

De loonkostenopbouw per individueel bedrijf zijn niet zomaar beschikbaar, maar we kunnen wel naar sectoren kijken. Dan blijkt al snel dat de loonkosten per uur (loon en sociale premies) de laatste jaren maar mondjesmaat stijgen en in sommige sectoren, zoals zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur zelfs dalen.

De echte boom van loonkosten vond begin vorig decennium plaats, vooral in de financiële dienstverlening. In 2009 daalden de kosten daar flink, maar ze zitten weer in de lift, wat zou kunnen duiden op hogere beloningen. De loonkosten zijn na 2006 vooral gestegen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Dat betekent niet dat daar nu veel verdiend wordt, maar wel dat de stijging van de kosten hoger is dan in andere sectoren. In de ICT zijn de loonkosten inderdaad flink gestegen in de laatste tien jaar, behalve de laatste twee jaren. Toen stegen de loonkosten nauwelijks.

Hieronder vind je twee grafieken. Je kunt zelf de jaren selecteren en per sector kijken wat de ontwikkelingen zijn. Onder de grafieken ga ik verder met de lonen in relatie tot leeftijd.

DB Jaarmutaties
Ontwikkeling van loonkosten

Leeftijd en inkomen

Helaas zijn er maar weinig data beschikbaar over leeftijd en beloning. De laatste betrouwbare cijfers die ik kon vinden gaan tot 2008 en die zijn niet beschikbaar op sectorniveau.

Die data geven Capgemini en de zijnen deels gelijk. We kunnen niet zien of oudere werknemers (te) veel verdienen, maar wel dat het aantal ouderen dat veel verdient flink is toegenomen.

In 1999 zie je een grote middenmoot van 25 tot 55-jarigen die tot zo’n 30 duizend euro verdient. De grote bedragen, vanaf 50 duizend euro komen tamelijk weinig voor. Bijna tien jaar later zie je ook in de hogere salarisregionen meer mensen voor komen. Dat heeft deels te maken met inflatie, maar niet helemaal. Als we namelijk kijken naar de procentuele verandering in deze periode van het aantal mensen per inkomensklasse dan zit de groei vooral bij 55 tot 65 jaar, meer verdienend dan 50.000 euro.

Toch zijn het niet steeds meer ouderen die gulzig van de koek eten. Ook de groep 35 tot 45-jarige veelverdieners is aanzienlijk gegroeid. Je ziet ook nog een flinke bups bij 15 tot 25-jarigen in de middeninkomens, maar dat komt vooral omdat de aantallen aanvankelijk zo klein waren.

DB leeftijd/inkomen

Discussie

Is het terecht dat oudere werknemers meer inleveren, al dan niet ten gunste van jongere werknemers? Op basis van deze data kun je nog geen harde conclusies trekken, behalve dan dat er wel meer oudere werknemers zijn die veel verdienen. Gezien de demografie niet zo bijzonder, maar wel vervelend voor bedrijven die liever jonger en goedkoper personeel in dienst nemen.

De vraag die deze jaren centraal staat, of eigenlijk centraal zou moeten staan, is hoe de pijn verdeeld wordt. Je zou de discussie ook in die context kunnen zien. Dat babyboomers hun hele leven in een relatief goede positie hebben verkeerd, lijkt me wel duidelijk. Ideale studiemogelijkheden, veel werk, uitstekende sociale bescherming, gunstige woonmarkt, goedkope energie. Voor de goed bemiddelde babyboomer geldt dat nog meer.

Mag je van hen dit offer vragen? Jazeker. Als 37-jarige zelfstandige met twee kinderen heb ik niet zo’n medelijden met deze groep. Dat is geen kwestie van rancune, maar gewoon van sociale rechtvaardigheid, je weet wel, datgene waar een bepaalde generatie zo zijn mond van vol had.

Reacties (43)

#1 analist

inkomen is niet gelijk aan loon(inkomen). daarmee komt deze “analyse” op losse schroeven te staan.

 • Volgende discussie
#2 gronk

Inderdaad analist, de Belastingdienst kijkt voor je ‘inkomen’ ook naar wat je aan spaargeld hebt, wat je 2e/3e woningen waard is, hoeveel ‘resultaat uit overige inkomsten’ je hebt en hoeveel dividend je ontvangt.

Maar raad eens? Voor de meeste mensen komt het grootste deel van hun inkomen gewoon uit loon. En alleen mensen die in de jaren 80/90 (pre-huizenboom) een huis hebben gekocht hebben nu veel lagere woonlasten, zodat ze dus ook al snel meer spaargeld hebben. Plus een flinke overwaardebuffer van hun huis. Maar die mensen zijn over het algemeen…. babyboomers; 50- en 60-plussers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Oh, en IMO zijn wat we nu ‘babyboomers’ (50-65-jarigen) noemen een niet te benijden bevolkingsgroep; het is de generatie die *net* overal naast de pot pist. *net* geen VUT/FPU-regeling, wel daarvoor mogen betalen. De AOW-leeftijd wordt *net* voor ze met pensioen gaan met een of meer maanden verhoogd (waarbij ze dan zelf dat AOW-gat maar moeten zien te overbruggen). En nu dus dit.

Dat wil niet zeggen dat hun salarissen relatief gezien te hoog zijn (d’r wordt al jaren geroepen dat 50-ers best loon zouden kunnen inleveren; hun kinderen zijn de deur uit, waardoor ze een flinke kostenpost missen, terwijl dertigers met opgroeiende kinderen vaak maar net rond kunnen komen. Tel daarbij op dat veel vijftigers niet de moeite nemen om bij te blijven op hun vakgebied, en je vraagt je af waarom die loonconstructie zo gehandhaafd blijft.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bolke

Tis gewoon een verkapte manier om te zeggen dat de oudere capgemini werknemers niet meer welkom zijn bij de opdrachtgevers (tegen dat salaris).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 analist

@2: Op macro-niveau komt een vierde van het inkomen voort uit bezit.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederland-snakt-naar-loonstijging

Bezit is weliswaar scheef verdeeld maar de 80/20 regel is nog altijd van toepassing: 80% van de vermogens zijn in handen van 20% van de huishoudens. Combineer dat met het feit dat vooral oudere huishoudens veel vermogen hebben en dat de laatste 10 jaar inkomen uit kapitaal sneller is gestegen dan inkomen uit arbeid en voila: ouderen (>55jr) zijn het laatste decennium iets sneller rijker geworden dan jongeren. Maar het lijkt niks te maken te hebben met te hoge lonen voor ouderen tov jongeren.

Bizar trouwens dat een “zelfstandige” blijkbaar inkomen gelijkstelt aan loon. Geeft weereens aan dat de zzp’er geen ondernemer maar “vrije” loonslaaf is. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 analist

Tel daarbij op dat veel vijftigers niet de moeite nemen om bij te blijven op hun vakgebied,

Ik denk dat dat dichterbij de kern van het probleem ligt. De ouderen bij Gap Gemini verdienen niet teveel maar presteren te weinig (lijkt op hetzelfde neer te komen, doet het niet).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Anna

Loonsverlaging en het afschaffen van bonussen graag te beginnen bij de top van banken en overige graaiers, daarna de topfuncties van al de managers bij Capgemini en overige instanties/organisaties (lees woningbouwverenigingen, zorginstellingen, NGO’s enz) en consequent doorvoeren. Het zal ze leren, die krengen. Asscher er is werk aan de winkel!
Heel veel later spreken we dan nog eens over oudere werknemers, zijn ze besodemieterd bij Capgemini!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

Maar het lijkt niks te maken te hebben met te hoge lonen voor ouderen tov jongeren.

Als je een *beetje* had begrepen hoe de nederlandse arbeidsmarkt inelkaar zit, dan had je door dat ‘jongeren’ (iedereen onder de 40) bij de overheid/de meeste grote bedrijven via een periodiekensysteem worden betaald. Wat betekent dat ze ieder jaar er een trede in de salarisschaal bijkrijgen, tot ze aan het einde van hun schaal zitten.

De argumentatie daarvoor is ‘dat jongeren zichzelf nog moeten inwerken’. Wat misschien het eerste half jaar het geval is maar na 2 jaar mag je toch verwachten dat een werknemer wel zo’n beetje ingewerkt is. Oftewel, de productiviteit van zo’n jonge werknemer is dan gelijk aan die van een langer-zittende-werknemer, maar de *betaling* is dat zeker niet.

Daarnaast: veel van de functies op hogere schaalniveau’s (senior-whatever, management) worden bezet door ‘oudjes’. Voor een deel is dat volkomen terecht; voor sommige hooggeschaalde functies heb je een zeker niveau van expertise nodig, een goed (inter)nationaal netwerk, of de nodige project/managementervaring, en die doe je niet op in een paar jaar. Maar d’r zijn ook genoeg van dat soort functies waarbij de personen in die functies helemaal niet zo denderend functioneren, geen expertise hebben, en eigenlijk alleen maar daar zitten omdat ze zo gelukkig waren om in het ‘old boys network’ te zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

Dus werkgevers willen dat oudere wernemers inleveren zodat de baas jonge (goedkope) honden kan inhuren. En men vind dat solidair? Hollanders, totaal mesjogge..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 analist

@9: Oke. gevoelige snaar geraakt blijkbaar. Chill… ik zeg alleen dat op basis van dit stukje hierboven je niet de conclusie kan trekken dat ouderen overbetaald worden.

Ik hoop dat je wat zorgvuldiger leest voor je werk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 analist

@10: Dimitri vindt het handig voor zn portemonnee, ik denk dat dat de take away is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hal Incandenza

Doen de oudjes in de RvB ook mee? Zitten er wel een paar in. Vraag ik me dan af.

http://www.nl.capgemini.com/over-ons/organisatie/ontmoet-ons-management/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Arjan

Ach ja, zo gaat dat nou eenmaal. Zit je als bedrijf een jaartje of wat op je gat omdat het allemaal wel prima is, blijkt dat zodra de verkopen een beetje tegen gaan vallen dat je al jaren niet naar je aannamebeleid hebt gekeken. Of dat je beoordelingscyclus niet meer is dan je middenmanagement die iedereen een ‘goed’ geeft omdat het wel zo zal zijn. Dat je helemaal geen doorstroombeleid hebt en dat het laatste sociale jaarverslag van vier jaar geleden is. De leidinggevenden die zijn aangenomen zijn eigenlijk óf ‘de vriendjes van’ óf op die positie gekomen omdat ze er na een jaartje of tien gewoon ‘recht op hadden’. Blijk je ineens vast te zitten aan een boel niet functionerende, ingedutte mensen waar je geen dossier van hebt en die je niet meer kan inspireren omdat je managers en beleid gewoon prut zijn.

“Goh!”, bedenkt iemand dan in de bovenste laag, “Dat oudere personeel hé? Dat is best duur zo, op de balans.” Want die bonus betaalt zichzelf niet, en je de afgelopen vijf jaar van structureel gemiddelde aansturing waarin de markt aan je voorbijgegaan is, die haal je niet zomaar in en een visie en een strategie maken, das best ingewikkeld.

Gelukkig is zo’n beloning helemaal niet meer passend in het huidige klimaat. Phew.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zmmoccc

Lijkt me een beetje onzin om nou net Capgemini – dat ramvol zit met overbetaalde consultants – als voorbeeld of aanleiding te nemen. Wat boeit het nou of het eerlijk is? Is het dat niet, dan ga je gewoon ergens werken waar je dat “eerlijke” salaris wel krijgt. En lukt dat niet, dan verdiende je misschien teveel en wist je dat zelf waarschijnlijk wel. Het is namelijk bepaald niet alsof die oudere ICTers niet elders aan de slag kunnen (mits ze hun kennis op peil hebben gehouden).

Deze situatie valt niet te vergelijken met de vrijwel geheel concurrentievrije CAO-gebonden branches (je zal er maar werken…). In dergelijke branches is de kans op salarissen die met de jaren te hard zijn gestegen gelukkig een stuk kleiner en zal eventuele verlaging relatief eerlijk over de verschillende leeftijdscategorien verspreid worden. De het-is-niet-eerlijk-ga-maar-elders-werken-toets gaat hier echter in het geheel niet op.

Dit lijkt me dan ook een typisch probleem van de nogal grillige ICT-branche. Buitengewoon veel jonge bedrijven met nauwelijks een beloningsstructuur, professionalisering met een slakkegangetje, specialisten die vrijwel niet te vinden zijn, loonkosten die een fractie zijn van de inkomsten die zo’n medewerker genereert en vooral ook een fractie van de kosten voor het alternatief: inhuur. Het leidt allemaal vrij snel tot enerzijds relatief hoge beloningen die relatief snel weer achterhaald kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Inca

Eens met 15: als bij CapGemini de hogere salarissen worden afgeroomd heb ik niet de neiging om meteen op de barricaden te springen omdat dat hele zielige mensen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Folkward

Iemand anders nog het probleem dat het kopje “leeftijd en inkomen” en onderstaande paragraaf over een grafiek heen zit geplakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gronk

@17: alleen in chrome, maar in alle browsers die ik hier heb (IE/firefox/chrome, win7) doen die tableau-linkjes het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Asterix

Het valt me erg tegen dat hier zo gemakkelijk gegeneraliseerd wordt.
Ik ben 53 en loop dus net achter de babyboomers aan.
Ik heb dus overal voor meebetaald en krijg bijna niets terug.
Geen VUT, wel meebetaald aan ADV waar men nu graag gratis vanaf wil, middelloon pensioen ipv. eindloon terwijl ik wel altijd het volle pond heb afgedragen.
Vanaf 1996 geen enkele loonsverhoging meer gehad en in 2002 via een slinkse omweg in salarisschaal verlaagd “omdat we concurrerender moesten worden” ivm. privatisering.
Dagelijks leid ik jongeren op die in mijn loonschaal beginnen, omdat ik met mijn rijke ervaring een bijdrage aan hun functioneren kan leveren.
Jaarlijks mijn scholing gevolgd zonder een tegenprestatie en nu onregelmatig werken zwaarder begint te worden door de leeftijd is het overwerk verviervoudigd omdat we structureel te weinig mensen in dienst hebben.
Ik heb geen huis en ook geen auto, omdat ik dat niet kan betalen en het voelt wat schrijnend aan als jullie dan alles boven de 50 als rijke graaiers neerzetten, waarop zonder pardon gekort kan worden.

Ik ben beslist niet zielig, maar kunnen jullie je wat genuanceerder gedragen AUB. ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 gronk

Vanaf 1996 geen enkele loonsverhoging meer gehad

Dat lijkt me nogal ongeloofwaardig. En als dat wel het geval zou zijn, dan zit je al vijftien jaar lang in een branche die op sterven na dood is. Hate to say it, maar ik had dan in 2002-2004 m’n biezen gepakt, toen ’t nog enigszins doenlijk was om elders aan de slag te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Asterix

“dan zit je al vijftien jaar lang in een branche die op sterven na dood is. ”
Klopt, in het OV zoals je nog wel weet.
Natuurlijk is het mijn keuze om daar te blijven, daarom ben ik ook niet zielig.
Ik krijg nog steeds elk jaar aanbiedingen uit het buitenland, dus ik kan nog steeds weg.
Maar dat neemt niet weg, dat de discussie generaliseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Henk van S tot S

@8:
Misschien wordt het tijd om eens massaal te gaan staken bij bepaalde bedrijven en instellingen totdat de beloning van de raden van bestuur, het topmanagement e.a. graaiers die te veel krijgen op een normaal niveau wordt gebracht ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cor Mol

Het is in de IT-wereld zoals met de mode. In 2000 kon CAPgemini die oudjes niet aanslepen, maar toen moest ook de 2k-hype met veel winst verkocht worden. Nu gaat het even slechter, maar sinds wanneer heeft die IT-sector nog zoveel oudjes in dienst? Die hebben zich toch allemaal gevestigd als zzp’er met een (zacht) duwtje in de rug van dat zelfde management van CAPgemini. en andere codekrabfabrieken.

En dan hebben we het nog niet over de pensioenen:
“Waarom staat Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland er zo slecht voor in vergelijking met andere pensioenfondsen? ”
http://www.pensioenfondscg.nl/documenten/diversen/vragendeelnemersbijeenkomst2012.pdf . Daar zal ook nog wel een trucje mee uitgehaald worden.

Als de oudere werknemers niet meer mee kunnen komen dat ontbreekt er iets aan het opleidingssysteem bij dat softwarehuis.
Het is natuurlijk veel goedkoper om op kosten van de maatschappij opgeleide jongeren binnen te halen tegen lage startsalarissen, dan je personeel zelf behoorlijk opgeleid te houden. Dat is dubbel vangen : besparen op opleidingen en inleveren van salaris. Een businessmodel met weinig toekomst overigens.

(geen belanghebbende)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 basszje

Kan mij nog herinneren dat Cap samen met types als CMG voor het jaar 2000 mensen midden in een opleiding met bakken binnensleepten, direct als consultant met auto van de zaak en wat al niet meer. En vervolgens paar jaar later met de dotcom-crash het hele zootje eruit mikten gezien ze stiekem op een uitzendbureau-contracten zaten. Stonden al die jonge pakken stom van te kijken. Dit is niets anders. Cap Gemini was altijd al het voorbeeld van tuig in de ICT-branche.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 CiNNeR

Vroeger bleef men na de hoogste schaal bereikt te hebben, daar op zitten vanwege ervaring, expertise, loyaliteit, netwerk etcetera. Dat vond men wel zo eerlijk. Nu ineens zouden mensen na de hoogste schaal bereikt te hebben, omlaag moeten. Om redenen die niets met werk of prestatie te maken hebben maar eerder een vergaande bemoeienis met het privé leven van werknemers is. Gebaseerd op gissingen en gemiddeldes waarvan je je kan afvragen of deze wel kloppen. Dan zouden kinderen het huis uit zijn, huizen deels of geheel zijn afbetaald, spaargeld binnen zijn geharkt. Klinkt als ‘wij bepalen dat je minder geld nodig hebt bij deze leeftijd, dus lever het maar weer in’.

Kan er niets sociaal aan ontdekken ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bert

@24: Dit is na 2004 nog steeds het geval. Een vriend van mij tijdens mijn studie is 2 jaar terug ‘weggekaapt’ door Cap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 aynranddebiel

In de IT consultancy wordt er inderdaad aangestuurd op een zo jong mogelijk personeelsbestand. Dat heeft er mee te maken dat:
a) jongeren inderdaad genoegen nemen met een lager salaris
b) er in de IT zeker bij klanten erg weinig inzicht is in wat kwaliteit mag kosten, en dat dus de uurtarieven maar zeer beperkt meestijgen met de ervaring
c) het de vraag is of meer dan, zeg, 10 jaar ervaring überhaupt meerwaarde heeft, aangezien de technologie zo snel verandert dat je net zo goed hele nieuwe mensen kunt opleiden als je bestaande personeel omscholen.

Dan wordt het een vrij eenvoudige rekensom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Inkwith Barubador

Wees niet zo naief om te denken dat dit ten goede komt aan de jongere werknemers. Werkgevers ruiken hun kansen om nog meer rechten af te breken, met de crisis als excuus. Bovendien is het de zoveelste manier om oudere werknemers te pakken.

Vergeet ook niet dat jongere werknemers ook oud worden. Het gaat ten koste van iedereen, deze systematische afbraak van rechten. Past helemaal in het neoliberale plaatje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Inje

Het is geen afbraak. Het gaat om baanbehoud van jongeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 su

Het gaat om bonusbehoud van bazen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Vast Goed

Probleem bij dit soort zakelijke dienstverleners met een pyramide-model (baas- 4 seniors-16 mediors- 32 juniors) is hoe ze kunnen voorkomen dat successen uit het verleden (bv. een sr die ooit een groot Y2k-project heeft gedraaid) zich vertalen in structureel hoge salarissen. Die salarissen kunnen ze namelijk niet meer kwijt in de tarieven bij kleinschalige crisisprojecten waarbij je geen sleep aan mediors/juniors achter je aan kan nemen. Daarom zoeken ze de oplossing in flexibilisering van beloning (veel meer bonus) of verlaging van salarissen.

CAO-fabrieken in zorg, onderwijs, overheid, industrie hebben dit verdienmodel niet, daar hebben ze andere problemen. Bv hoe krijg je iemand die ooit manager is geworden (omdat hij toen de juiste kwaliteiten had) weer in een specialisten/beleidsfunctie met bijbehorend salaris? Ontslag kan, maar dat is duur en je kiepert ervaring overboord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Inje

Populistisch gezwets, waardoor weer de belangen van oudjes prevaleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 McLovin

“v hoe krijg je iemand die ooit manager is geworden (omdat hij toen de juiste kwaliteiten had) weer in een specialisten/beleidsfunctie met bijbehorend salaris? ” Wellicht met een zlefde salaris? Waarom zou een manager meer moeten verdienen dan de specialist die echt weet hoe het zit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 P.J. Cokema

De vraag die deze jaren centraal staat, of eigenlijk centraal zou moeten staan, is hoe de pijn verdeeld wordt. Je zou de discussie ook in die context kunnen zien“.

Goed punt, gevolgd door een plaagstootje, neem ik aan.
De context was dat er in de V.S. een bank omkukelde, anderen volgden en die gered moesten worden. Daarna volgde de rest van de ellende en heerst het mantra dt we er allemaal voor op moeten draaien.

Die context is vervangen door “er is nu eenmaal een crisis” en “we moeten allemaal bijdragen aan oplossingen”. In die context worden telkens, in generaliserende termen, doelen gezocht die zich amper kunnen verweren en blijven de ‘schuldigen’ aardig buiten schot.

En dan vraag ik me af, nu ik dit jaar 60 wordt, wat heb ik misdaan dat alles waar ik in al mijn arteidszame jaren voor heb betaald, stap voor stap wordt afgenomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Vast Goed

@33: Dus je hebt drie specialisten, maar door marktontwikkeling gaat dat voor in ieder geval vijf jaar groeien naar 10 specialisten. Aan de zittende specialisten vraag je: “wie wil verantwoordelijk worden voor de afstemming met andere afdelingen, budget, voortgang, kwaliteit en algemene personeelszaken in jouw team? We willen een iemand daar op aan kunnen spreken. Je krijgt er niks extra voor.” Hoe veel mensen steken dan hun vinger op? En je kan je af vragen of degene die wel zijn vinger opsteekt er geschikt voor is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Flip Van Dyke

Als dit lukt, en het zou best wel kunnen, dan is de volgende groep aan de beurt.
Uiteindelijk gaat iedereen er op achteruit, behalve de allerrijksten, want die zijn geen werknemer.
Slecht ook voor de schatkist want die oudere werknemers met die hoge inkomens betalen flink wat belasting en veel hebben minder aftrekposten. De aandeelhouders betalen veel minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Amateur Commenter

@28: Ik zie het alleen maar moeilijker worden voor jongeren, ervaren werknemers gaan straks steeds dichterbij hun eigen salaris zitten. Wat dan natuurlijk moet worden rechtgetrokken, anders niet eerlijk.

Sowieso krijg je als starter nu bijna geen vast contract, ik ken er een paar die uit armoede zelfs extra stages lopen na hun studie (hoewel dat officieel dus niet mag).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@35: Als je van 3 naar 10 gaat, trek je dus 7 nieuwe mensen aan. Daarvan kun je er 1 een niet-specialist laten zijn (bv. een secretaresse (m/v), gezien de functies die je hebt toegedacht), die uiteraard minder verdient dan de 9 specialisten in de afdeling.

#33: Heeft gewoon helemaal gelijk. Waarom zouden mensen die een vijfjarige technische universitaire opleiding gedaan hebben en die in Nederland bijna onvindbaar zijn per definitie minder moeten verdienen dan hun manager die je kunt kiezen uit de enorme stapel mensen met een driejarige universitaire bachelor Business administration of zelfs een HBO Officemanagement/MER?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 PolarWolf

HR 2013: Chanteer uw werknemers, dan gaan ze uit zichzelf wel weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Maxm

Ach cap gemini is nog altijd hetzelfde kut bedrijf om voor te werken als zo’n vijftien jaar geleden. Als projectleider van Rabobank heb ik toen regelmatig met cappers samengewerkt en de meeste waren diep ongelukkig. Ook toen werden de oudere duurdere werknemers uitgerangeerd op klote klussen, move up or move out werd dat genoemd. Ze hebben toen nog geprobeerd me te headhunten. Toen ik er vreselijk om moeste lachen dachten ze dat het om meer geld ging en kwamen terug met een nieuw aanbod moest ik nog harder lachen. Ik dacht dat de man die door een net niet keurig zwart pak werd gedragen in huilen uit ging barsten toen ik uitlegde waarom ik nooit voor dat bedrijf zou werken. Nu hebben ze er zo’n stinkende kpn zweer bij dus veel beter zal het wel niet zijn geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 sikbock

@40.. inderdaad, niks nieuws. Ook als er dikke winst gemaakt gaan de minder rendabelen de deur uit. Winstmaximalisatie heet dat…

Maar goed, als je voor een dergelijk bedrijf werkt weet je dat je een keer aan de beurt komt..Niet klagen dus.. tot die tijd moet je mee in de ratrace, flink sparen en maar hopen dat ze voorlopig de zwakkeren pakken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 pedro

@41: nee, dat is geen winstmaximalisatie. Winstmaximalisatie is een economisch begrip.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Winstmaximalisatie

Wat hier gebeurt noemen we contractbreuk. CAP heeft zelf contracten afgesloten met de werknemers. Laat ze dus eerst maar eens de mensen ontslaan, die voor die contracten gezorgd hebben (ow, dat zijn natuurlijk dezelfde mensen, die die contracten nu willen breken…).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 TRS

Topic gaat volkomen voorbij aan het echte issue waar het hier over gaat: de aanzienlijke daling van de commerciële tarieven (zeg maar, de marktuurprijs) voor detachering. Bovenstaande analyse is in dat licht volkomen betekenisloos.

 • Vorige discussie