Duizend stokslagen

Foto: foto: en.wikipedia.org

RECENSIE - Voor het openbaren van zijn liberale opvattingen,  het pleiten voor godsdienstvrijheid en zijn kritiek op de regering van Saoedi-Arabië werd blogger Raif Badawi veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, een geldboete van 194.000 euro en 1000 stokslagen.

Vijftien teksten van Badawi zijn met een ‘voorwoord uit de gevangenis’ nu gepubliceerd in het boek “1000 stokslagen voor de vrijheid; leven en laten leven in het huidige Saoedi-Arabië”* Niet alle teksten waarop Badawi veroordeeld is zijn bewaard gebleven. Uit de met hulp van zijn vrouw gereconstrueerde teksten heeft de Duitse journalist Constantin Schreiber er vijftien geselecteerd. Ook als je weet hoe schandalig het Saoedi-Arabische regime omgaat met algemeen aanvaarde burgerrechten is het nog onthutsend te lezen wat daar niet gepubliceerd mag worden. Badawi’s teksten getuigen van een in grote delen van de wereld algemeen aanvaarde klassieke liberale levensbeschouwing. Daarmee bekritiseert hij alle vormen van godsdienstdwang. “Het religieuze denken streeft ernaar om ons leven tot in detail te controleren. Elke dag strijdt het voor de verafgoding en de absolute goedkeuring van salafistische interpretaties van Koran-teksten, uit overleveringen die honderden jaren oud zijn.” Verder schrijft hij: “Het belangrijkste doel van elke theocratie is om elke vorm van rede om zeep te helpen (…) en de massa, zo goed als het kan, steeds dommer te maken.”

Badawi komt op voor de vrijheid van meningsuiting als “de lucht die elke filosoof nodig heeft om te ademen, de brandstof voor het vuur van zijn ideeën.” Hij pleit voor gelijkberechtiging van man en vrouw en komt op voor pluralisme in zijn vaderland: “We hebben het recht dat het vaderland niet slechts is toegesneden op één bepaald persoon, één enkele ideologie, één enkele organisatie of groep.” boek Badawi

Het zijn bepaald geen schokkende teksten waarvoor Badawi is veroordeeld. Voor de lezer in het westen zit de boodschap ook niet in de letterlijke inhoud van zijn verhalen. Ze waren natuurlijk ook niet voor ons bedoeld. Ik lees Badawi’s teksten meer als een aansporing, de zoveelste, om nu eindelijk eens werk te maken van stappen richting het Saoedische regime. Waarom blijven staten en bedrijven die  zozeer hechten aan liberale waarden, vrijheid in denken en handelen, nog steeds vriendschappelijke relaties onderhouden met die achterlijke prinsen? De bilaterale goederenhandel tussen Nederland en Saoedi-Arabië bedroeg vorig jaar 6 miljard. Eind 2013 hadden Nederlandse bedrijven in het land totaal 1,6 miljard geïnvesteerd. Als Wilders een scheet laat moet de minister in Riad op bezoek gaan om de gemoederen te sussen. Duizend stokslagen hebben nog geen liberaal in beweging gebracht.

En Nederland staat hier niet alleen. Twee dagen na de eerste stokslagen die Badawi begin dit jaar toegediend kreeg mocht de Saoedische ambassadeur in Frankrijk mee demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting. De hypocrisie ten top. Ongeveer alle NGO’s die met mensenrechten te maken hebben riepen op maatregelen te nemen. De stokslagen zijn opgeschort, maar verder veranderde er niets. Geen enkele westerse regering heeft de prinsen op het matje geroepen. De investeringen gaan door. En dan voeren ze ook nog een oorlog tegen Jemen met rugdekking van de VS.

Badawi’s boek moet verplicht worden voorgeschreven aan alle ministers van buitenlandse zaken die relaties onderhouden met Saoedi-Arabië, alle CEO’s van bedrijven die er investeren, en iedereen die zweert bij liberale waarden en dan toch nog denkt dat je met dit land normale betrekkingen kunt onderhouden.

* Raif Badawi, 1000 stokslagen  voor de vrijheid; leven en laten leven in het huidige Saoedi-Arabië, Unieboek/Het Spectrum, Houten/Antwerpen, 2015, ISBN 9789000348558, prijs € 12,50 (ook verkrijgbaar als e-book)

Reacties (24)

#1 Richard

De beste manier om de Islamitische fascisten zoals in S.A. aan te pakken is via de portemonnee. S.A. exporteert jaarlijks voor ca $130 miljard aan olie. Pak je dat aan dan zul je zien dat die breedbekkikker zich snel een heel stuk beter gaat gedragen.

Maar dat doen we niet: In Nederland verbieden (!!!) we gewoon het boren naar shale oil / gas en een nieuwe kerncentrale is al helemaal uit den boze.

Daarmee komt ook de hypocrisie van linkse mensen zoals hier op de Zeurgasso naar boven: Wel lopen gillen over de mensenrechten in S.A. maar nog veel meer over de rooie gaan als we het over kerncentrales en shale oil/gas hebben.

Trouwens, niet alleen linkse mensen zijn hypocriet: Ook rechtse mensen kunnen er wat van. De belasting op brandstof kan best wat hoger en dat wordt helemaal gezellig als we dat Europees breed gaan doen.

(Eigen webstek alert):

https://logicfreezone.wordpress.com/2015/10/05/schalieolie-een-uiterst-effectief-wapen-tegen-de-islam/

 • Volgende discussie
#2 JANC

Vreselijk hypocriet om schaliegas te willen verbieden. Waar is jouw achtertuin? Gaan we daar lekker schaliegas halen. Geen probleem voor niet-hypocriete Richard. Die zal daar niet tegen protesteren. Want hij ziet het “grote plaatje” en snapt dat het een klein offer is voor de mensenrechten van SA.

Als je meent dat dit op de man spelen is, “Zeurgasso” en je gemekker over “links” is dat ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Inkwith Barubador

Hij wint de Sacharovprijs, toegekend door het Europese parlement.

http://www.nu.nl/buitenland/4154578/saudische-blogger-badawi-wint-sacharovprijs.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jos van Dijk
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bookie

Niet alleen de Saoedische ambassadeur liep mee in de Parijse betoging, maar ook iemand als Abbas.
Die wordt zelfs vandaag met egards ontvangen.
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/12/08/what-it-s-like-to-be-an-atheist-in-palestine.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dirk Zeeman

@1: Als ik de toon van je reactie even negeer (maar: doe eens wat minder flauw volgende keer) dan vind ik het onderwerp ‘schaliegas’ in relatie tot onze afhankelijkheid van wrede regimes, best een interessant onderwerp en vind ik je argument om fascistische regimes in hun portemonnee te raken, aanlokkelijk klinken.

Ik was lang een fervent tegenstander van schaliegas en kernenergie. Ik ben nog steeds geen fan. Maar als je moet kiezen tussen kwaden, heb ik soms mijn momenten van twijfel. De humanitaire gevolgen van grootschalige klimaatverandering en van het financieel spekken van foute regimes (Rusland, Arabische landen) zijn waarschijnlijk beduidend ernstiger en grootschaliger dan het mogelijke leed dat door ‘foute’ energiebronnen veroorzaakt wordt.
In de haalbaarheid van grootschalig gebruik van alternatieve energiebronnen in de eerstkomende 25 jaar heb ik nog niet zo veel vertrouwen, al hoop ik dat ik het mis heb op dat gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 analist

zijn waarschijnlijk beduidend ernstiger en grootschaliger dan het mogelijke leed dat door ‘foute’ energiebronnen veroorzaakt wordt.

Wss niet omdat stokslagen geen halfwaardetijd hebben van 40000 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Richard

@6: Dirk,

You’re late to the party om het maar eens in goed Amerikaans te zeggen.

Wat ik zeg is niets nieuws. Het heet ‘The First Law of Petropolitics’ en is ca 10 jaar geleden naar voren gebracht door Tom Friedman, van de NYT.

http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/

Het achterliggende punt is dat we ons vrijwillig in de macht van deze fascisten laten lopen. Dat is een keuze. Onze politiek kiest daarvoor. Wij kiezen daarvoor.

In Nederland is er geen serieus debat over energie en de geopolitieke consequenties daarvan. Dat is raar want al in de jaren ’70 hebben we mogen voelen dat dit een serieuze bedreiging voor onze nationale veiligheid is.

In plaats daarvan laten we ons door activistische groepjes als GreenPeace bang maken over schaliegas of kernenergie. Kijk maar naar de commentjes hierboven. Wie serieus hier iets van af weet, weet ook dat al dat bangmakerij echte onzin is. D’r zijn nagenoeg geen reële nadelen aan schalie gas en wie Russische technologie uit de jaren ’50 (Chernobyl) of Japanse technologie uit de jaren ’60 (Fukushima) gaat vergelijken met de huidige stand van kernenergie heeft of een tweede agenda of kletst gewoon uit zijn nek.

De conclusie is simpel: Wereldvrede ligt binnen handbereik maar doordat we zelf de Islamitische fascisten -en de Russische maffia- jaarlijks honderden miljarden blijven geven gebeurt er niks.

Waarom niet, vraag ik mij af. Waarom niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joseph Morika

‘”Badawi’s boek moet verplicht worden voorgeschreven aan alle ministers van buitenlandse zaken

Dat suggereert dat het een politiek probleem is waarvan (dus) de oplossing in een politieke richting gezicht moet worden. Maar wat nu als het in eerste instantie een ideologisch, lees: islamitisch probleem is? Wat lossen we dan op met politieke druk? Ook al politiseren we hen met economische sancties terug naar het stenen tijdperk dan blijft hun ideologie er nog steeds voor zorgen dat de machthebbers de duivel uit de sceptici proberen te meppen met stokslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Dirk Zeeman

@7:
Eenvoudig alles dat met radioactiviteit te maken heeft ter zijde schuiven “want halfwaardetijd, want kanker” vind ik te gemakkelijk. Ik vind de verwijzing naar halfwaardetijd teveel verworden tot een retorische truc, te veel gericht op emotie en te weinig op gezond verstand. Het ontslaat je zogenaamd van de verplichting om werkelijke verwachte voor en nadelen tegen elkaar af te wegen. Het werkelijk aantal doden en gewonden t.g.v. kerncentrales, zelfs als je het naar verwachting over 100.000-en jaren berekent, kan best wel eens veel lager uitvallen dan dat in andere ellendige scenario’s.

Een onderbelicht punt is overigens dat stoffen met een lage halfwaardetijd per definitie weinig stralingsenenergie afgeven.
Radioactiviteit vertegenwoordigt energie en het gevaar van radioactiviteit is ruwweg evenredig met de hoeveelheid energie die ermee gemoeid is. Als een stof in 40000 jaar de helft van zijn energie afgeeft, is de hoeveelheid afgegeven stralingsenergie per uur of per dag dientengevolge laag. Er bestaan immers geen stoffen die zo absurd veel energie bevatten dat ze tienduizenden jaren lang zeer veel (stralings)energie afgeven.

You can’t have your cake and eat it too: een stof is of hoog-radioactief en daarom gevaarlijk, of heeft een lange halfwaardetijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joseph Morika

@10: “het gevaar van radioactiviteit is ruwweg evenredig met de hoeveelheid energie die ermee gemoeid is“.

Even een opmerking tussendoor (en ook ingaande op jouw laatste 3 regels waar je een of-of dilemma suggereert), het gevaar van stoffen met een lange halfwaardetijd is er niet in gelegen hoeveel energie ze afgeven, maar waar ze die energie afgeven: als die stoffen in het milieu komen, komen ze vroeg of laat ook in de voedselketen terecht. Als dat soort atomen vervolgens in menselijke cellen terecht komen dan is de kans dat ze daar schade aan de chromosomen aanrichten natuurlijk opeens een stuk groter. Straling voldoet namelijk nog steeds aan het gegeven dat het schadelijk effect kwadratisch afneemt met de afstand. Een twee maal zo grote afstand heeft vier maal zo weinig effect. Maar het omgekeerde geldt helaas ook: een twee maal zo kleine afstand heeft vier maal zo veel effect. Nu mag iedereen als huiswerk even berekenen hoeveel ernstiger dat effect is als dit alles zich binnen de menselijke cel afspeelt.

(Hint, een menselijke cel zal bij benadering 50/1000 mm zijn qua grootte, de te verwachten afstand tussen het radioactieve atoom en de celkern en/of het mitochondriaal DNA moet dan daar dus weer een fractie van zijn, we laten de vorm van die cellen hier voor het gemak even achterwege)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JANC

@8: Nogmaals: We gaan schaliegas bij jou in de tuin halen. Niks bangmakerij, want we gaan het immers doen. Alleen niet overal; enkel bij jou in de achtertuin. Maar geen zorgen: Alles is veilig en je zorgt voor een betere samenleving in SA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Dirk Zeeman

@11: als de hoeveelheid straling maar laag genoeg is, dan is er weinig aan de hand. Het afstandargument klinkt ook enger dan er is. We worden omringd door (zeer licht) radioactieve stoffen, tot zelfs in beton en natuursteen toe. In de praktijk hebben we daar nauwelijks of geen last van. Sterker nog, er zijn inmiddels aanwijzingen dat zeer lage doses straling zelfs gunstig zijn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_hormesis
De Zwitser Paraselsus heeft lang geleden gezegd “er bestaan geen giftige stoffen, alleen giftige hoeveelheden”. Een analoge uitspraak zou je over schadelijke radioactieve stoffen kunnen doen.

Verder is je argument van hele kleine deeltjes in de complete voedselketen alleen geldig als radioactieve stoffen zeer fijn vermalen verspreid raken. Dat ligt niet erg voor de hand met radioactief afval dat in beton gegoten in vaten opgeslagen ligt in zoutmijnen of zo.
En bovendien: als de stoffen al zeer fijn verdeeld raken en min of meer gelijkmatig verspreid raken, hoe groot is dan de kans dat een individu een gevaarlijke hoeveelheid binnenkrijgt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joseph Morika

@13: Jouw model (“giftigheid” en “fijn verdeeld”) klopt niet en jouw rekenen klopt ook niet. Beton is in principe gevaarlijk niet omdat het “fijn verdeeld” zou zijn, maar omdat het radon uitstoot. Dat is een gas, dus dat is al in principe altijd al fijn verdeeld. Dat kost ons echter wel 800 doden per jaar (door longkanker). En dat komt dan precies door het mechanisme dat ik in #11 beschreef.

(voor enkele losse cijfers zie http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=5026 )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: “Dat ligt niet erg voor de hand met radioactief afval dat in beton gegoten in vaten opgeslagen ligt in zoutmijnen of zo.”
Die uitspraak is erg stellig en getuigt van een onrealistisch optimisme jegens de mensheid. Tot op heden heeft de mens niet bepaald kunnen overtuigen in het beveiligd opslaan van wat dan ook voor termijnen waarover we het hebben als het om radioactief afval gaat. Zelfs de meeste Faraograven (toch gebouwd om de zielen van die Farao’s voor eeuwig veilig te houden) zijn inmiddels (dus binnen enkele duizenden jaren, vaak zelfs veel sneller) vrijwel allemaal leeggeroofd of anderszins gecompromitteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Dirk Zeeman

@15: Zelfs als ik qua technische details ongelijk heb (dat zou heel goed kunnen, geef ik toe) , accepteer ik het argument “lange halfwaardetijd, dus onbespreekbaar” niet. Mijn primaire argument is dat je moet kiezen tussen kwaden. Bereken dan de schade van radioactief afval maar op basis van eem somberder scenario /mensbeeld. En vergelijk de uitkomst met de ellende die ons tw wachten staat zonder een tijdelijke oplossing met kernenergie. Bedenk ool dat we al 50 jaar kernenergie gebruiken en afval produceren . Is 25 jaar extra dan onoverkomelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jos van Dijk

@9: wat is jouw manier om de Saoedi’s te leren dat ze niet mogen martelen? Investeringen en handelsbetrekkingen kun je sturen. Een ideologie kun je niet verbieden

@6: “best een interessant onderwerp”, schaliegas en radioactiviteit, maar wel erg ver verwijderd van het onderwerp van Badawi’s boek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AltJohan

@Dirk Zeeman: Helemaal gelijk. Kernenergie heeft een gouden toekomst. Over 5 jaar zal dat duidelijk zijn. Veel vierde generatie reactoren levert afval op dat 300 jaar radioactief blijf, geen duizenden jaren.

https://www.youtube.com/watch?v=P9M__yYbsZ4

Er zit zoveel potentie, maar tot nu toe is het probleem de grote investeringskosten. Veel van de beloftevolle ontwerpen richten zich daarop, om die bouwkosten omlaag te krijgen.

En het is een hele veilige brandstof **.

** http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/

Het afvalprobleem is heel vervelend, maar men moet zich afvragen of het een showstopper is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joseph Morika

@17: “wat is jouw manier om de Saoedi’s te leren dat ze niet mogen martelen?

Dat eerst duidelijk vertellen (met redenen omkleed) en ze daarna eventueel voor het een of andere internationale strafhof brengen.

“Investeringen en handelsbetrekkingen kun je sturen. Een ideologie kun je niet verbieden”

Waarom niet? Veel mensen willen Wilders toch ook verbieden om “minder, minder, minder” te roepen? Het is de ideologie van de Saoedi’s die tot martelen leidt, het is niet hun huidskleur of nationaliteit die dat doet. Je kunt die mensen wel als honden proberen af te richten middels Skinneriaanse stimulus respons methodieken, maar je kunt veel beter het denken aanpakken dat tot het een en ander leidt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jos van Dijk

@19: Nog even afgezien van de praktische onmogelijkheid om “het denken aan te pakken” wil ik je er op wijzen dat in beschaafde landen gedachten vrij zijn. Het miskennen van die vrijheid brengt je op het hetzelfde niveau als de Saoedische dictators.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 analist

@16: accepteer ik het argument “lange halfwaardetijd, dus onbespreekbaar” niet

Niemand noemt het dan ook “onbespreekbaar” zeurpiet. Ik zeg wel dat radioactiefafval een wezelijk ander (ernstiger) risico is dan het impliciet steunen van foute regimes. Omdat foute regimes van veel vergankelijker aard zijn dan radioactief afval. Het huidige Saudi-Arabie bestaat niet eens 100 jaar en zal waarschijnlijk de 200 jaar niet halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joseph Morika

@20: Je verdedigt de vrijheid van dezelfde gedachten die het Saoedische regime aanzetten tot de verbieden van de (vrijheid van de) gedachten van Raif Badawi. Ik snap dus niet hoe je dat kunt doen. Ik snap niet dat je de oorzaak/oorzaken niet wilt aanpakken waardoor dat regime begint te martelen. Ik snap ook niet dat je niet inziet dat zelfs als dat regime zou zijn afgezet ofzo, dat je die oorzaak/oorzaken dan nog steeds niet weggenomen hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jos van Dijk

@22: Ik verdedig de vrijheid van gedachten, dat is iets anders dan verdediging van het regime dat Badawi gevangen heeft gezet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joseph Morika

@23: Maar dan moet je toch iets aan die gedachten doen die ertoe leiden dat Raif Badawi’s gedachten uit zijn lijf worden geslagen. Wat zie ik daar niet goed aan? Het zijn toch slechte gedachten versus goede gedachten? en dan moet je toch kiezen? Zoals je altijd moet kiezen als het om morele zaken gaat?

Wat jij wilt is een straf (economische sancties) zonder proces. Je kunt een inbreker toch ook alleen maar straffen als je weet dat hij zich bewust is van zijn eigen schuld? Of kijk jij daar anders tegenaan?

Bovendien had ik mijn weerwoord op jouw #23 in al in #22 gegeven: zelfs als dat regime verdwenen is, dan nog is het gedachtengoed niet verdwenen dat tot het gewraakte gedrag leidt. En als je dat regime weg zou krijgen dan zal dat alleen maar tot dezelfde chaos leiden als we nu in Irak en Libië zien.

 • Vorige discussie