Duitsland lanceert noodprogramma voor CO2-reductie

ANALYSE - Geconfronteerd met een “drastische achterstand” in het verminderen van de uitstoot van broeikasgasen achtergelaten door de vorige regering en met onvoldoende maatregelen om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, heeft de nieuwe minister van economie en klimaat, Robert Habeck, klimaatnoodprogramma’s gelanceerd die snel effect moeten hebben. De minister van de Groenen wil de groei van hernieuwbare energie versnellen – vooral wind op land -, evenals de decarbonisatie van de industrie en de elektrificatie van transport en verwarming. Mensen duidelijk maken dat drastische veranderingen moeten worden geaccepteerd voor het welzijn van de samenleving is slechts een van de vele moeilijke taken, zei Habeck, eraan toevoegend dat het land ondanks dit alles een “enorme kans” kreeg.

Doelstelling Duitsland

De nieuwe regering van Duitsland is van plan een enorme impuls te geven aan hernieuwbare energie om de “enorme, gigantische” taak aan te pakken om de industrie, mobiliteit en verwarming koolstofarm te maken. Dat is nodig om de doelstellingen voor de vermindering van de broeikasgassen aan het einde van het decennium te bereiken, kondigde minister van economie en klimaat, Robert Habeck, in Berlijn aan.

Zoals het er nu uitziet, haalt Duitsland zijn emissiereductiedoelstellingen in 2021 en 2022 niet en stevent het er op af om het streefdoel voor 2030 met 15 procent te missen, zei Habeck (Groene Partij) tijdens een eerste inventarisatie en presentatie van toekomstige beleidsmaatregelen .

Duitsland moet zijn emissiereducties verdrievoudigen om de “drastische achterstand” in te halen, zei hij. “We hebben acht jaar om dezelfde groei in het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te bereiken die we in de afgelopen 30 jaar hebben bereikt”, zei Habeck, verwijzend naar het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsverbruik dat sinds 1990 is gegroeid tot meer dan 40 procent en dat in 2030 80% van de elektriciteitsmix moet uitmaken. Het ministerie van Habeck verwacht dat de vraag naar elektriciteit zal stijgen van ongeveer 560 terrawattuur (TWh) momenteel tot ongeveer 700 TWh in 2030, terwijl de vorige regering een vraag had berekend van ongeveer 660 TWh.

“Het is een grote politieke taak. Maar een die een enorme kans biedt voor het land’, zei Habeck, die ook toegaf dat de noodzakelijke veranderingen ‘de sociale realiteit diepgaand zouden beïnvloeden’.

Wind op land in het hart van een nieuwe hausse in hernieuwbare energie

Het mogelijk maken van meer capaciteitsuitbreidingen voor wind op land staat centraal in het noodprogramma voor klimaatactie van de Duitse overheid. Met een hervorming van de Hernieuwbare Energiewet (EEG) wordt het volume van de veilingen van hernieuwbare energie vergroot. Op korte termijn zou een verandering in de afstandsregels van radiobakens en militaire gebieden ongeveer land kunnen vrijmaken voor 9 GW aan windturbines, zei Habeck. Door van de uitbreiding van hernieuwbare energie een “hoogstaand openbaar belang” te maken, kan het voorrang krijgen op andere zorgen, zoals natuurbehoud en dierenbescherming. Het vinden van de juiste balans tussen natuurbehoud en hernieuwbare energiebronnen is op dit moment de cruciale taak, zei Habeck. Het veranderen van de afwegingshiërarchie ten gunste van hernieuwbare energiebronnen zou ook helpen bij de uitbreiding van de Duitse elektriciteitsnetinfrastructuur, zei hij.

Om ervoor te zorgen dat de benodigde twee procent van het Duitse landoppervlak bestemd wordt voor windenergie, is Habeck van plan om tegen de zomer door de deelstaten te reizen en steun te vinden voor zijn nieuwe “Onshore Wind Act”. Tot nu toe zijn slechts twee staten – Hessen en Sleeswijk-Holstein – dicht bij het bereiken van de doelstelling van twee procent. Niet elke deelstaat zelf hoeft de grens van twee procent te halen, deals tussen deelstaten om ervoor te zorgen dat het totale benodigde areaal beschikbaar komt zijn mogelijk. De minister wil regels schrappen die wind op land beperken, zoals de regels van sommige deelstaten die aandringen op extra grote afstanden tussen windturbines en woningen. Bijvoorbeeld de 10 keer tiphoogte regel van Beieren (10H-regel).

Een reactie hierop uit Beieren, waar dergelijke afstandsregels de uitbreiding van windenergie de afgelopen jaren hebben gedwarsboomd, kwam prompt: “De 10H-regel zal niet worden gewijzigd. De Beierse verordening inzake windenergie zorgt voor acceptatie en publieksparticipatie. Robert Habeck zou meer moeten zijn bezig met de noodzakelijke aanleg van hoogspanningsleidingen en het voorkomen van voorzieningstekorten”, schreef Markus Blume, algemeen secretaris van de conservatieve CSU-partij in Beieren op Twitter.

Windenergievereniging BWE zei dat een uitbreiding van wind op land in alle deelstaten nodig is. “Vooral het zuid-oosten en zuid-westen, waar veel elektriciteit wordt gebruikt, moeten heel snel inhalen”, zegt BWE-voorzitter Hermann Albers.

Het verplicht stellen van zonne-PV op commerciële gebouwen en de regel voor nieuwe particuliere gebouwen, het verhogen van de aanbestedingsdrempels en het maken van meer ruimte voor op de grond gemonteerde zonne-installaties zijn de andere onderdelen van het plan om de twee belangrijkste hernieuwbare energiebronnen van Duitsland te laten groeien.

Het ministerie van Energie en Klimaat (BMWi) is van plan deze maatregelen te bundelen in een “Paaspakket” dat eind april gereed moet zijn voor goedkeuring door het kabinet, gevolgd door een tweede “zomerpakket”. Besluiten van het Parlement en, indien nodig, goedkeuring door de EU zouden dan in de tweede helft van het jaar plaatsvinden, met als doel om vanaf 2023 alle nieuwe maatregelen in werking te stellen.

Contracts for Difference voor de industrie en nog veel meer waterstof

Ook hoog op de lijst van de nieuwe minister staat het creëren van de juridische en financiële kaders voor carbon contracts for difference, een instrument dat de industrie ondersteunt bij de transitie naar klimaatneutrale productieprocessen, evenals het opschalen van waterstofbronnen. “Alleen al voor het jaarlijkse verbruik van de staalindustrie hebben we in 2030 15 TWh waterstof nodig”, zei Habeck, eraan toevoegend dat dergelijke cijfers een verdubbeling van de productieplannen van de nationale waterstofstrategie zouden vereisen.

De Duitse chemische industrie verwelkomde deze aankondiging en zei dat er zonder carbon contracts for difference geen investeringen zullen zijn in transformatieve technologieën in de energie-intensieve industrieën. “Dit komt omdat nieuwe klimaatvriendelijke installaties aanzienlijk duurder zijn dan de bestaande installaties die tegenwoordig wereldwijd worden gebruikt”, zegt VCI-directeur Wolfgang Große Entrup.

Andere hervormingen – al aangekondigd in het regeerakkoord – zijn onder meer het verhogen van het gebruik van warmtepompen, het opvoeren van e-mobiliteit en het bouwen van 100.000 nieuwe oplaadpunten per jaar. Om elektrisch verwarmen en rijden aantrekkelijker te maken, moet duurzame stroom goedkoper worden door consumenten vanaf 2023 te ontlasten van de duurzame-energieheffing op hun energierekening.

Habeck herhaalde dat Duitsland nieuwe flexibele elektriciteitscentrales nodig heeft – in eerste instantie gestookt op aardgas – om de tijd te overbruggen voordat er voldoende hernieuwbare capaciteit beschikbaar is. Toch is zijn ministerie geen voorstander van het opnemen van aardgas als duurzame investering in de EU-taxonomie.

De Duitse branchevereniging BDI merkte op dat een “enorme toevoeging aan de vloot van gasgestookte elektriciteitscentrales” “de centrale voorwaarde is voor een industrie- en productielocatie met een veilige bevoorrading”. BDI-voorzitter Siegfried Russwurm benadrukte ook dat het afschaffen van de heffing van hernieuwbare energie op de stroomprijs een welkome maar onvoldoende stap was om de omschakeling van fossiele brandstoffen naar elektriciteit in de industrie te ondersteunen. Hij eist meer verlichting van vergoedingen en heffingen op energie en zegt dat “alle bedrijven last hebben van sterk stijgende energie- en elektriciteitskosten”.

Reactie NGO’s: Te veel aan uitstoot moet de komende jaren worden verminderd

Klimaatexpert Lisa Göldner van Greenpeace merkte op dat de plannen van Habeck een “nieuwe dageraad” markeerden voor het klimaatbeleid in Duitsland. “Met een eerste pakket aan onmiddellijke maatregelen geeft Robert Habeck de noodlijdende Duitse energietransitie een dringend noodzakelijke impuls”, zei ze in een schriftelijke verklaring.

NGO Germanwatch zei dat naast de klimaatdoelstellingen voor die jaren de overtollige uitstoot die in 2021 en 2022 is opgebouwd, in de daaropvolgende jaren moet worden verminderd. Behalve de minister van klimaat moeten ook de ministeries van transport, bouw en landbouw plannen maken over hoe de klimaatdoelstellingen in hun sector kunnen worden gehaald, zei politiek directeur Christoph Bals.

De SPD, de Groenen en de bedrijfsvriendelijke Vrije Democratische Partij (FDP) hebben in hun regeerakkoord ambitieuze plannen uiteengezet om de inspanningen op het gebied van klimaatbescherming te versterken. Het land streeft ernaar de CO2-uitstoot binnen tien jaar met bijna 50 procent te verminderen en tegen 2045 klimaatneutraliteit te bereiken. Om de hogere doelstelling te bereiken en aan een grotere vraag naar elektriciteit te voldoen, plant de regering een veel grotere capaciteit voor hernieuwbare energie: er moet 200 gigawatt (GW ) van zon-PV en 30 GW offshore wind geïnstalleerd in 2030.

Dit artikel is een bewerking van het artikel Germany to launch emergency programme for “huge, gigantic” 2030 emissions target task van CleanEnergyWire, dat is gedeeld onder een  “Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)”.

 

Reacties (26)

#1 AltJohan

Duitsland is een mooie proeftuin. Hopelijk kunnen ze de plannen waarmaken, want dat geeft hoop en richting voor de rest van Europa.

 • Volgende discussie
#2 Michiel de Pooter

Waag het te betwijfelen of een “noodprogramma” voor CO2-reductie wel het juiste momentum heeft, nu energie- en stroomprijzen door het dak gaan en mensen de meeste moeite hebben om hun energiefacturen te betalen en energiearmoede om zich heen grijpt. Het onderstreept niet alleen de arrogantie en wereldvreemdheid van dat soort geprofileerde regeringen, maar ook hoe ver ze de realiteit van gewone mensen ontstegen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 AltJohan - Reactie op #2

@Michiel de Pooter: De hoge prijzen heeft te maken met de dure aardgasprijs. Fossiel is de schuld. Als we verder waren geweest met de vergroening naar 100% fossielvrij hadden we minder last gehad met duur fossiel.

Ik ben net als jij tegen de atom-ausstieg, maar dat is iets wat de Duitsers persé willen. Tja, dat helpt absoluut niet.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Krispijn Beek - Reactie op #2

Ik waag het te betwijfelen of je het verschil tussen kostprijs en marginale kostprijs begrijpt. Als dat wel zo was zou je weten dat het toevoegen van meer elektriciteitsproductie met 0 marginale kosten een prijsdrukkend effect op de elektriciteitsprijs heeft.

 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.3 Michiel de Pooter - Reactie op #2.2

Jammer dat Duitsers niks merken van dat prijsdrukkend effect op electriciteitsprijzen. Die behoren tot de hoogste van Europa.
Dus volgens mij klopt er iets niet met je redenering. Too much magic.

#2.4 Krispijn Beek - Reactie op #2.3

Groothandelstarief day ahead Duitsland was in 2021 gemiddeld 96,84 Euro/MWh (bron https://energy-charts.info/). In Nederland in dezelfde periode 102,97 Euro/MWh, Frankrijk 109,18 Euro/MWh, België 104 Euro/MWh. Zie hier je magic. Consumententarief bestaat zowel in Duitsland als in Nederland voor meer dan de helft uit belastingen en heffingen, die zijn dus bruikbaar om effect van elektriciteitsmix te vergelijken.

#2.5 Frank789 - Reactie op #2

[ nu energie- en stroomprijzen door het dak gaan ]

Dank zij ome Putin is nu nog duidelijker geworden dat we fossiel door renewable- of kernenergie moeten vervangen en sneller dan ooit.
De realiteit slaat toe, ook voor gewone mensen.

 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.6 Michiel de Pooter - Reactie op #2.5

Het is al eens eerder gezegd; Vervangen van fossiel door hernieuwbaar komt voort uit een weinig realistische, ideologische agenda (einde van de wereld) waarbij je weinig ondersteuning voor zal vinden bij gewone mensen en grote massa’s, die wel wat anders aan hun hoofd hebben. Die proberen in eerste instantie het einde van de maand te bereiken (food on the table, roof over the head). Dat is de realiteit waarmee de nieuwe Duitse regering rekening zal moeten houden.

 • Volgende reactie op #2.5
#2.7 Krispijn Beek - Reactie op #2.6

Veel herhalen maakt nog niet dat je gelijk hebt of gelijk krijgt. Het vervangen van fossiele door hernieuwbare energie heeft legio voordelen, een daarvan is de vermindering van CO2 uitstoot. Voor veel mensen zijn andere voordelen belangrijker, zoals gezondheidseffect van schone lucht, energieonafhankelijkheid, lokaal eigendom/eigendom over je eigen energievoorzieining (en dus ook over de prijsstelling).

#2.8 Michiel de Pooter - Reactie op #2.7

Als je geen onderscheid kan maken tussen het oplossen en het verschuiven van een probleem, wordt het lastig.

Alle zogenaamde groene technologieën, waaronder hernieuwbare energiebronnen, waterstof en het afvangen en opslaan van koolstof, zijn deel van het probleem en niet van de oplossing. Dat hoef ik zelf niet uit te leggen, want dat is al genoeg gedaan door energiedeskundigen als Richard Heinberg, James Howard Kunstler en John Michael Greer in hun boeken en publicaties.

Ook films als Planet Of The Humans en Bright Green Lies adresseren de leugens en het fantastische denken achter het idee dat zon, wind, waterkracht, biomassa of groen consumentisme de planeet zal redden. No Way.

Het zijn allang achterhaalde nep-oplossingen, omdat ze enorme hoeveelheden zeldzame aardmineralen en fossiele brandstoffen nodig hebben voor hun productie en onderhoud. Bovendien is er geen enkel bewijs dat deze technologieën kunnen worden opgeschaald om een betekenisvol verschil te kunnen maken met fossiel.

Ik kan jouw optimisme best hebben (is ook nodig), dat is het probleem niet, alleen zal je ook af en toe voortschrijdend inzicht toe moeten laten. Anders komen we nooit verder.

#2.9 Joost - Reactie op #2.8

LOL! Ik denk niet dat het veel zin heeft om hierop in te gaan.

#2.10 Hans Verbeek - Reactie op #2.5

Komt niet door Putin, he. Komt eerder door de Groningers ;-) Vloeibaar gas uit de VS is ook duurder dan het Groningse (en Waddenzee-gas)
Het gas in Noord-West Europa is zo’n beetje op en we hebben een beetje zitten dromen dat er nog wel voor een decennium genoeg is.
Dit is geen noodprogramma voor CO2-reductie, het is een noodprogramma om alternatieve energiebronnen voor fossiele brandstof te ontwikkelen. Het zal te weinig zijn en te laat.

 • Vorige reactie op #2.5
#2.11 Frank789 - Reactie op #2.10

[ Komt niet door Putin, he. ]

Het opraken van het gas alhier komt niet door Putin, dat zeg ik nergens.
Beter lezen.

#2.12 Bismarck - Reactie op #2

Eerlijk gezegd vind ik het eerder totaal wereldvreemd en losgezongen van de realiteit om in tijden waarin de prijzen voor fossiele brandstoffen door het dak gaan niet vol in te zetten op alternatieve energiebronnen (om niet te zeggen, eigenlijk ben je er dan al te laat bij, maarja, politiek laat altijd de oren hangen naar de voxpop tot het echt niet meer kan) .

 • Vorige reactie op #2
#3 Michiel de Pooter

Je rekent je rijk; Vol inzetten op alternatieve energiebronnen (en infrastructuren) kan je alleen doen met behulp van veel en goedkope fossiele brandstoffen met hoge dichtheden. Erg ongemakkelijk allemaal.

Technologie en waardenketens van alternatieve energiebronnen worden vooral geproduceerd in landen met goedkope, supersmerige energievoorzieningen (kolen), met milieuregels van lik-me-reet en goedkope arbeid (uitbuiting). Uit eigen ervaring weet ik dat onderhoud aan windmolens tegenwoordig wordt verzorgd door monteurs uit Portugal en Macedonië (lekker duurzaam).

Over herkomst van grondstoffen en rare earth materials zal ik het maar niet hebben, anders wordt het wel erg zielig.

De wereld is nu eenmaal boos en ingewikkeld Bismarck, niks gaat vanzelf, nooit geen gratis lunch en alles heeft een schaduwkant. Dat is gewoon kut, maar het is niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Frank789 - Reactie op #3

Elke extra alternatieve energiebron bespaart fossiel dat je overhoudt om meer alternatieve energiebronnen te maken. Tot een punt waarop je met alternatieve energiebronnen weer alternatieve energiebronnen kunt maken.
Dat het in het begin niet allemaal koek en ei is betekent niet dat het dat nooit gaat worden. Je moet niet met een roze bril leven, maar jij probeert voortdurend door een strontbril te kijken. En of je nu wel of niet in CO2 reductie gelooft, fossiel gaat sowieso opraken en duurder worden, dus hoe eerder je alternatieven ontwikkelt, hoe beter.

#3.2 Hans Custers - Reactie op #3.1

Jamaar Frank, nu kom je met feiten en logica. Als je daar je mening op baseert ben je waarschijnlijk net zo arrogant en wereldvreemd als de “geprofileerde regeringen” van De Pooter. Misschien moeten we toch maar eens een lesje bescheidenheid en wereldwijsheid van hem leren: altijd de kortste weg nemen naar je eigen superieure gelijk, via de eerste de beste drogreden of holle kreet die zich aandient.

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 Hans Verbeek - Reactie op #3.1

fossiel gaat sowieso opraken en duurder worden, dus hoe eerder je alternatieven ontwikkelt, hoe beter.

Heej, dat placht ik altijd hier te melden. Ik ben hier niet meer nodig merk ik. #inzichtkomtmetdejaren

 • Vorige reactie op #3.1
#3.4 Frank789 - Reactie op #3.3

Nee, mijnheer Verbeek, dat roep ik ook al jaren en jaren.

Dat sneeuwde echter telkens onder doordat u al 10 jaar lang loopt te roepen dat “peak-oil nu toch echt gekomen is” terwijl al die tijd de olieconsumptie bleef stijgen, tot 2019.
En over alternatieven: die wilt u niet want die staan uw stenen tijdperk lokale savanne economie droom in de weg.

#3.5 Michiel de Pooter - Reactie op #3.4

Gaat er helemaal niet om dat fossiel opraakt, dat zal iedereen snappen. Veel belangrijker is dat er armoedige alternatieven worden aangemoedigd die:

a. Poepduur zijn.
b.100% afhankelijk zijn van fossiel.
c. Ecologische rampen zullen versnellen, doordat die z.g. alternatieve technologieen buitenproportioneel aanspraak maken op schaarse metalen, die door de winning en verwerking biotopen van mens en dier bedreigen.
d. De Noordzee een zee dreigt te worden zonder vogels.

#3.6 Hans Custers - Reactie op #3.5

Probeer dan eens, voor één keertje, constructief te zijn. Hoe moet het dan wel? Alles op (hele dure) kernenergie? Fossiel opmaken en dan een bordje “gesloten” ophangen aan de aarde? Gokken dat er vanzelf ooit een wonderoplossing uit de lucht komt vallen? Of nog wat anders?

 • Volgende reactie op #3.5
#3.7 Michiel de Pooter - Reactie op #3.6

“constructief te zijn”

Lijkt me erg ingewikkeld worden als je constructief gaat zijn over wicked problemen als peak-oil of de toekomstige energievoorziening. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat er helemaal geen oplossingen zijn. Daarom worden deze problemen ook steeds minder gelabeld als probleem, maar als hachelijke situatie (predicament). Zie ook energiexperts als Heinberg, Ugo Bardi, Kunstler en JM Greer (dan weet je waar Abraham de mosterd vond).
Voor hachelijke situaties zijn geen oplossingen, alleen maar mogelijkheden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, om mensen vooral goed voor te bereiden op een toekomst met aanmerkelijk minder energieconsumptie. En stoppen met misleidend transitiegelul, dat The Big Party geprolongeerd kan worden met molentjes, paneeltjes, waterstof en andere kansloze technofixen. Het zijn allemaal onbewezen oplossingen, die als middel erger zijn dan de kwaal.

#3.8 Frank789 - Reactie op #3.5

[ dat zal iedereen snappen ]

Het punt is dat jij mij heus wel snapt, maar jij verzet je met hand en tand, je wil het niet snappen.

– Poepduur is alleen in het begin, de prijs van pv-panelen is in 10 jaar tijd met 65% gedaald. En fossiele energie zal steeds duurder worden want het raakt op en de vindplaatsen worden steeds duurder om te exploiteren. Duurder gaat het sowieso worden, linksom of rechtsom.

– 100% afhankelijk van fossiel is (je) al tig keer uitgelegd als flagrante onzin.

– Ecologische rampen zullen zonder olie en gas dalen in aantallen en omvang. Nieuwe vondsten zonder schaarse grondstoffen en recyling gaan veel meer productie mogelijk maken. Geen garanties, maar het staat nu gewoon nog in de kinderscheonen.
“Vervang gewoon de rol van de magneten door een relaisspoel. Modellen zoals Renault Zoe (de bestverkopende in Europa) of Tesla (de bestverkopende in Amerika) gebruiken deze technologie en hun motor bevat geen zeldzame aardmetalen.
Wat de batterijen betreft, zijn de oude modellen – die zeldzame aardmetalen bevatten – tegenwoordig vervangen door Li-ion-batterijen, met veel hogere prestaties en zonder zeldzame aardmetalen”.

– Vogels. Alsof jij ooit eerder blijk hebt gegeven om vogels te geven.
Maar goed, zet dat eens af tegen vogelslachtoffers van olierampen en lucht en lichtvervuiling.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=17103
Door de lichtverstoring raken de vogels hun oriëntatie kwijt en kunnen ze gedurende korte of lange tijd (soms zelfs de hele nacht) om een platform blijven cirkelen. Vogels verliezen hierdoor energie, lopen vertraging op of sterven door uitputting of predatie.

 • Volgende reactie op #3.5
 • Vorige reactie op #3.5
#3.9 Krispijn Beek - Reactie op #3.5

Poepduur? Hoeveel jaar loop je achter kerel? De doelstelling van het aloude Google X project Renewables Cheaper than Coal is in grote delen van de wereld al gehaald. De eerste markten waar zonne- en windenergie in combinatie met 4 uurs opslag goedkoper is dan fossiel zijn er ook al. En het zijn niet alleen meer die wereldvreemde Greenpeace figuren die voorspellen dat wind- en zonne-energie een grote toekomst hebben. Ook het IEA, Lazard (aanrader om hun LCOE studies eens nader te bestuderen), BNEF, IRENA en Fraunhofer zeggen inmiddels hetzelfde. Zelfs de fossiele olie- en gasreuzen als Shell, BP, Equinor en ENI volgen. In Schotland is net 25 GW aan windenergie geveild, opbrengst voor de staat bij de huidige koers van de Engelse pond: 1 miljard Euro
https://www.wattisduurzaam.nl/37573/energie-opwekken/wind/schotland-veilt-in-een-keer-10-gigawatt-aan-drijvende-windparken/

 • Vorige reactie op #3.5
#3.10 Michiel de Pooter - Reactie op #3.9

“voorspellen dat wind- en zonne-energie een grote toekomst hebben”

Dat was iets van twintig jaar geleden. Voortschrijdend inzicht. Iedereen veegt daar zijn reet nu mee af.
In de US heeft Sleepy Joe in 2021 het kolenverbruik zelfs met 17 % laten stijgen. Je moet hem bellen.

https://thehill.com/opinion/energy-environment/589538-as-coal-use-surges-america-finds-its-hard-to-unplug-from-carbon

#3.11 Frank789 - Reactie op #3.10

[ Iedereen veegt daar zijn reet nu mee af ]

Het is zinloos met jou verder te praten, je gaat nergens serieus met onderbouwing op in en zoals Hans zei: altijd de kortste weg nemen naar je eigen superieure gelijk, via de eerste de beste drogreden of holle kreet die zich aandient.