Drie vragen aan… Antwoorden Jan Marijnissen

Ah! Weer een paar antwoorden binnen. Deze zijn van Marijnissen. We wachten met smart op de overige antwoorden.

De meeste economen zijn het er over eens dat de verplaatsing van werkgelegenheid naar lage loon landen net zoveel of meer banen hier creeert vanwege toegenomen handel met die landen. En recente cijfers bevestigen dat. Kunt u dan uitleggen waarom u geen achterhoede gevecht voert?

Economen die het eens zijn? Dat zou voor het eerst zijn .Wij hoeven niet bang te zijn voor opkomende economieën als India en China. In het verleden werden Taiwan en Zuid-Korea als de Aziatische tijgers gezien en beschouwd als bedreiging voor werkgelegenheid en sociale zekerheid.
Er zijn toen wel hele bedrijfstakken, zoals textiel en scheepsbouw verdwenen, maar o.a. door overheidsmaatregelen als omscholing, versterking van het onderwijs en research is er vervangende werkgelegenheid gekomen. Ook nu worden door sommigen spookbeelden opgeroepen van ontwikkelingslanden die onze welvaart zouden bedreigen.
De globalisering geeft onzekerheid, maar die niet kan niet worden beantwoord met flexibilisering, verruiming van het ontslagrecht en meer eigen verantwoordelijkheid. Dat is de rechtse agenda. De linkse agenda zet volledige werkgelegenheid centraal in het sociaal-economisch beleid. Dat betekent dat bedrijven het maken van winst moeten combineren met het behoud van werkgelegenheid. Dat betekent ook dat de overheid maatregelen neemt om mensen aan de slag te krijgen, bijvoorbeeld door een industriepolitiek gericht op innovatie en door investeringen in de publieke sector. Dat is geen achterhoedegevecht, maar het gevecht voor zekerheid in de toekomst

Als een partij een politiek standpunt inneemt of wijzigt met als argument dat een groot deel (meerderheid) van de bevolking nou eenmaal die mening is toegedaan, noemen we dat populistisch. De SP heeft haar standpunt omtrent de monarchie gewijzigd om deze reden. Is de SP een populistische partij geworden omdat dit de laatste kans voor U is om in de regering te komen?

De SP heeft een programma samengesteld met daarin de punten die we de volgende vier jaar willen bereiken. In ons beginselprogramma staat nog steeds dat wij het liefst een gekozen staatshoofd zien, een republiek dus. Mochten we Nederland compleet opnieuw inrichten dan zouden we hier ook zeker voor kiezen. Maar het afschaffen van het koningshuis is voor ons de komende vier jaar geen prioriteit, zeker ook omdat veel mensen het koningshuis een warm hart toedragen. We richten ons liever op problemen die nú een oplossing eisen, zoals onderwijs en zorg.

In de sociale huursector is de huisverdeling nu niet sociaal verdeeld omdat huizen toegedeeld zijn o.b.v. een momentopname van lang geleden. In de huidige situatie heb je bijv. kapitaalkrachtige gezinnen en/of 1-persoonhuishouden die gezinswoningen bezet houden terwijl jonge startende gezinnen nauwelijks een passende en betaalbare woning binnen redelijke tijd kunnen krijgen. Huurliberalisatie (met compenserende huursubsidie) kan hier gunstige invloed op hebben maar daar bent u op tegen. Betekent dat u de geschetste situatie acceptabel vindt of heeft u andere oplossingen?

Dit “probleem” is een zorgvuldig door het kabinet gecreëerde mythe, die vervolgens gebruikt wordt om de huurliberalisatie te rechtvaardigen. Volgens het woningbouwbehoefte onderzoek 2002 had 87% van de huurders een inkomen van 2x modaal of lager. Als je bedenkt dat op dat moment 5% van de huur woningen geliberaliseerd was (dat deel is speciaal bedoeld voor de hogere inkomens)is er dus sprake van een zeer beperkte groep die een hoog inkomen combineert met een betrekkelijk goedkope huurwoning. Dat is ook logisch: voor deze groep is kopen door de hypotheekaftrek véél aantrekkelijker. Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt aan de universiteit van Amsterdam, concludeerde recent in het blad Building Business: “Scheefwonen zie ik niet als een groot maatschappelijk probleem.”
Gemengd woningen van lagere en middeninkomens in corporatiehuurwoningen is een groot goed: voor de sociale samenhang van wijken, voor de integratie. Wanneer wordt er eens een onderzoek gedaan naar scheefwonen in de koopsector, waar zéér lage woonlasten voorkomen bij de groep die tien jaar geleden of langer een huis gekocht heeft.

 1. 1

  Ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen, maar: “respect voor Marijnissen”. Hij geeft in ieder geval directer antwoord dan Halsema en met minder stokpaardjes.

  Toch wel jammer dat hij hier en daar met het vingertje naar de overkant gaat wijzen als hem iets moeilijks gevraagd wordt.

  Mijn stem heeft’ie nog steeds niet, maar het SP-alarm staat weer op DEFCON-5.

 2. 3

  Jammer van dat vingertje: ‘Dat is de rechtse agenda.’ Nu ben ik alles behalve rechts, en draag ik Marijnissen een warm hart toe, maar zo begin je een beetje op Balkenende te lijken.

 3. 4

  Nou voor mij had/en weer heeft ie afgedaan. Uit m’n 15jarige huurverleden in 3 plaatsen kan ik wel melden dat scheefwonen volop bestaat. En voor t gemak negeert hij dat scheefwonen niet alleen o.b.v. inkomsten bestaat (komt dus nog bovenop de 13%).

 4. 5

  Over koningshuis en Nova: lekker pragmatisch (misschien een beetje opportunistisch). Marijnissen ruikt natuurlijk ook het regeringspluche. Ben zeer benieuwd wat er van die spectaculaire peilingen uit gaat komen.

 5. 7

  “De linkse agenda zet volledige werkgelegenheid centraal in het sociaal-economisch beleid. Dat betekent dat bedrijven het maken van winst moeten combineren met het behoud van werkgelegenheid.”

  Dit is onvervalst communistisch socialisme. Als je dit soort onzin uitkraam heb je er ECHT NIETS van begrepen.
  Verder is het antwoord ontwijkend. De echte vraag wordt niet beantwoord: is de SP voor of tegen toelating van bv. polen?

  Het antwoord op vraag 2 is ookontwijkend, of zelfs leugenachtig. Als je zegt dat je niet langer tegen opheffing van de monarchie bent, en het staat wel in je programma, dan LIEG je en BEDRIEG je de kiezers.

  “Wanneer wordt er eens een onderzoek gedaan naar scheefwonen in de koopsector”
  Waar slaat dit op ?!

 6. 15

  @TRS, Astronaut. In dit geval is mij toegezegd dat het door Marijnissen persoonlijk beantwoord zou worden. Daarnaast was het mailtje dat wij kregen een forward. Ik denk wel dat dit persoonlijk van JM afkomt.

  En zo niet, dan is dit toch gezegd door JM.

 7. 19

  Marijnissen is de meest getalenteerde politicus in Nederland op dit moment. Helaas, want het programma gaat iedereen pijn doen op de middellange termijn, voornamelijk de armen. Dat is historisch altijd het geval geweest in landen waar mensen als Marijnissen aan de macht waren. Het klinkt allemaal eerlijk en sociaal, maar het is op drogredenen gebaseerd. Lekker slaan op de trom van moralisme/ideologie en volledig blind voor de werkelijkheid anno 2006 — hoe kun je in godsnaam Z-Korea + Taiwan (toen samen zo’n 60 miljoen inwoners) gelijktrekken met India + China van nu (>2 miljard inwoners). Kijk bijvoorbeeld even wat ideologische geestverwanten als Hugo Chavez binnen no-time kunnen aanrichten in hun land. Daar was toentertijd ook de intelligentsia heel enthousiast over. En nu zijn de armen daar armer dan ooit, zijn de criminaliteit en corruptie oncontroleerbaar, en ziet de toekomst er donker uit. Ondanks dat het partij-programma precies het tegenovergestelde beoogde! Hoe kan dat toch steeds? Drogredenen, drogredenen…

 8. 20

  @19 Hij is idd de meest getalenteerde op het moment, allicht met Rouvoet. Bij elke politicus zie je op momenten de conditionering terug. Zo blijft Marijnisse katholieksocialistisch, Balkenende calvinistisch, Bos katholiek en Rutte marktadept.