Donner moet invloed Maxima beperken.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
, ,

Niet alleen Tjeenk Willink zal de Raad van State verlaten, ook Hare Majesteit vind het tijd om op te stappen.  Iets anders kunnen we niet concluderen, gezien de merkwaardige gang van zaken rond Piet Hein Donner, de zeer waarschijnlijke opvolger van Tjeenk Willink. Zeer waarschijnlijk, want er kan natuurlijk altijd nog een betere kandidaat opduiken. “Indien u zich gekwalificeerd acht voor deze functie en belangstelling heeft om deze te vervullen, wordt u verzocht dit in een brief met daarbij gevoegd een cv kenbaar te maken. Uw brief dient uiterlijk op donderdag 10 november 2011 te zijn ontvangen. Uw brief richt u aan Hare Majesteit de Koningin”, meldt de Staatscourant.

Ik heb sterke vermoedens dat uw sollicitatie een schijnvertoning wordt, want Donner gaat het worden. De gang naar zijn kandidaatstelling is vertoont zulke vreemde wendingen, dat de verdenking van manipulatie voor de hand ligt. Eerst ontkennen Rutte en Donner zelf in alle toonaarden dat Piet Hein  als kandidaat is aangewezen door het kabinet. Vervolgens houdt Rutte de deur open door in een Kamerdebat te zeggen dat een zittende minister best wel mag solliciteren op zo’n belangrijke functie. Tenslotte wordt Donner gedeeltelijk uit zijn functie van minister van Binnenlandse zaken ontheven en mag collega Opstelten de sollicitatieprocedure opstarten. Dat mag gezien worden als het bewijs dat het kabinet Donner naar voren gaat schuiven.

De grote vraag is: waarom Donner? De vice-voorzitter van de Raad van State moet een onberispelijke cv hebben en daar is bij Donner geen sprake van. In 2005 liep hij als minister van Justitie tweemaal tegen een motie van wantrouwend aan. Eenmaal wegens wanbeleid rond het proefverlof van TBS’ers en eenmaal wegens het achterhouden van bewijs in de Schiedammer parkmoord. Dat overleefde hij, maar in 2006 moest hij zijn ontslag indienen naar aanleiding van een onderzoek naar de Schipholbrand.
In 2008 werd hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en moest excuses aanbieden aan wegens plichtsverzuim jegens de Eerste Kamer. Nu is hij als minister van Binnenlandse Zaken niet te beroerd gemeenten te schofferen. In het voorjaar moesten de gemeenten het omtreden Bestuursakkoord slikken, anders konden ze stikken. En dat geldt wat Donner betreft ook voor de gemeente Goedereede, die het absoluut oneens is met de gemeentelijke herindeling op Goeree-Overflakkee.

Er kan maar één reden zijn waarom Rutte zo graag een trouwe compaan in de Raad van State wil. De voorzitter van de Raad gaat ook met pensioen en Rutte vreest de invloed van de nieuwe koningin. Natuurlijk wordt Willem-Alexander de nieuwe voorzitter, maar dat betekent dat Maxima het voor het zeggen krijgt. Zij heeft al meerdere keren laten blijken qua slimheid en intelligentie wat meer in haar mars te hebben dan haar man. Met haar van huis uit katholieke joie-de-vivre is zij een stuk populairder dn haar man. De koningin van het microkrediet voor arme mensen, de godmoeder van alle inburgeraars kan een lastige tante worden voor Rutte en zijn gedoogpartner.

Dus moet er een mannetje naast de voorzitter worden gezet, die haar invloed weet in te perken. Dat gaat dus de taak worden van de protestantse Piet Hein Donner. Als minister niet altijd even onberispelijk gebleken, maar verder een nette en hoffelijke heer, die verstand heeft van het dwarsbomen van oppositie.
Wie weet gaat dit de analen in als de werkelijke staatsgreep van Rutte.

Reacties (15)

#1 Kutte met Rutte

Tijd voor een stapje terug, uit de schijnwerpers, waarde collega. Voordat er echte ongelukken gebeuren en m.p. ga je toch niet meer worden. Cohen wilde er niet aan/ trapte er niet in, jammer genoeg.

 • Volgende discussie
#2 Quintana

Vanaf “Er kan maar één reden zijn” neemt de fantasie het over. Waarom zulke ingewikkelde verzinsels als de brandende ambitie van Donner al voldoende verklaring is voor de doorzichtige procedure.
Wellicht “trapte Cohen er niet in”, toch had ik deze verstandige bestuurder heel wat liever op die positie gezien dan de machtspoliticus Donner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Bismarck - Reactie op #2

Wat mij betreft solliciteert Twan Tak. Hij is eigenlijk de beste kandidaat denkbaar.

#3 Martijn

Kom op Journaille! Er moet toch nog wel ergens een klein schandaaltje rond Donner te vinden zijn? Zo eentje net groot genoeg om de deur op slot te gooien… Where are the Muckrakers when we need them most?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjiek

De vice-voorzitter van de Raad van State moet een onberispelijke cv hebben en daar is bij Donner geen sprake van.

De eerste drie voorbeelden diskwalificeren iemand niet voor de functie. Moties van wantrouwen die niet zijn aangenomen stellen al helemaal niets voor in ons stelsel. De motie over het proefverlof van TBS’ers in 2005 werd alleen door de LPF en door de Groep Wilders gesteund en de motie inzake de parkmoord werd alleen door GL, SP, Geert Wilders en Hildebrand Nawijn gesteund. Als moties van wantrouwen die niet worden aangenomen al gaan meetellen dan gaat het druk worden in de tweede kamer.

Het aftreden van Donner naar aanleiding van het onderzoek naar de Schipholbrand mag ook even nader worden belicht. Uit onderzoek bleek dat de Dienst Justitiële Inrichtingen ernstig tekort was geschoten en niet voorbereid was op een calamiteit zoals de brand. Minister Donner nam naar aanleiding van het rapport zijn verantwoordelijkheid en stapte op. Het was niet eens zo dat hem persoonlijk iets te verwijten viel. Hij deed met het opstappen gewoon wat gedaan moest worden.

Kortom: de drie voorbeelden stellen helemaal niets voor. Ik stel voor dat de auteur dit uit zijn tekst schrapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anoniem

dit artikel is sargasso onwaardig..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 RZhu - Reactie op #5

Voor wat het waard is, “tags: donner, maxima, Raad van State, rutte, Satire

#5.2 Olav - Reactie op #5.1

Als satire is het stuk toch niet erg geslaagd. Van een satire verwacht je dat het grappig en spottend is.

#6 NoName

Dat Donner de notulen van de Tweede kamer aan liet passen is zeker ook niet zo’n probleem?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Sjiek - Reactie op #6

Bron: http://www.eenvandaag.nl/politiek/32524/donner_paste_notulen_ontslagrecht_aan

Donner op band: “Ik moet toch even wat rechtzetten; partijen kunnen in Nederland niet bij onderlinge overeenstemming de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat heeft de wetgever verboden”.

Nadien heeft Donner in de Handelingen zijn uitspraak laten veranderen in: “Ik moet toch even wat rechtzetten; de werkgever kan in Nederland niet de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Dat heeft de wetgever verboden.”

Lees verder: http://www.eenvandaag.nl/politiek/32677/verbod_op_wijzigen_handelingen_tweede_kamer

Nee dus. Ook een stormpje in glas water.

Het zal me verder een zorg zijn of hij het wordt of niet.

#6.2 Olav - Reactie op #6.1

Los van het feit dat de aanpassing die hij wenste niet veel voorstelde: aanpassen van de handelingen doe je eenvoudig niet. Stuur dan een brief, waarin je meldt dat je je verkeerd hebt uitgedrukt, dan wordt die brief onderdeel van het verslag.

De belangrijkste reden waarom Donnner het niet moet worden is dat hij als regent zich volledig vereenzelvigt met het belang van het de bestuurlijke kaste. Hij is iemand aan wie je de democratie niet kunt toevertrouwen, want hij vindt democratie en “inspraak” door de nederige onderdanen van Hare Majesteit in wezen maar lastig en onnodig.

#6.3 Sjiek - Reactie op #6.2

De functie vraagt natuurlijk wel om een bestuurlijk ervaren rot die op de achtergrond kan werken. Maar de hele procedure is verpest en de kandidatuur ook.

#7 qwerty

De grote vraag is: waarom Donner?

Het stuk geeft geen antwoord op de vraag. En de vraag daarna is of er niemand is die het beter zou kunnen dan hij. Vast wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 salvatore

Er loopt ook nog een rechtszaak tegen hem; uitspraak is 20 oktober 2011
bron is;” nieuws uit amsterdam”

handelend over 1 van de aburde doordram destructie wetjed herr donner er de laatste maanden doogeramt heeft….; en gaarne full control heeft over zijn en vrien verhagen hen absolute dictatuur;welke al mensenlevens indirect heeft gekost ; 3zelfmoorden,die rechtstreeks,in hen afscheidbrief de grote onzerheid in, de pgb; en,hen zware fysieke handicap;deze onrust; er niet meer bij konden dragen; naast de,huurwoningen,die nu gesloopt worden en vervangen; de hoge ziektekosten.

onze hardwerkende koningin,en haar familie,is wel wijzer,bij de tijd op de hoogte maatschappelijk betrokken.Daar vertrouw ik op,dat herr donner het niet wordt;en anders snel,afgeserveert wordt;om acher zijn geraniums in het senielenhuis zijn berouw,en zonden te belijden ;Daar betaaal ik graag aan mee; voor deze zorg hem nu echt toekmt.Rust voor hem,,en voor ons.Formeeel kan ze oook de hele regering ontslaan;zoals ook de koning van jordanie,deed; in verzoek,en uit protest, van het volk.

En drink daar met kanjer van Vollenhoven en goed glas witte wijn op;in een mooie strandtent op cureacau.En met maxime en willem in het mooie,Argentinie;ergens in patagonie.

Kort geding tegen Donner
Nieuws uit Amsterdam publiceert niet-commerciële persberichten over Amsterdam van andere organisaties. De redactie beslist over plaatsing en past eventueel de titel aan. De afzender van het persbericht is verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht. RSS-feed hier, twitter hier.
Afzender:
Huurdersvereniging Amsterdam
Datum persbericht:
17-10-2011
Donderdag 13 oktober diende het kort geding tegen de staat, aangespannen door de Huurdersvereniging Amsterdam en de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvereniging Amsterdam en Woonbond hebben deze stap ondernomen omdat zij beide van mening zijn dat de nieuwe huurregels die minister Donner heeft ingevoerd per 1 oktober 2011. De eis luidde dat minister Donner deze nieuwe regels terugdraait. Sinds 1 oktober mogen de verhuurders in 10 schaarstegebieden – dat zijn zo’n 140 gemeenten – 15 of 25 punten extra bijtellen bij de punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel op objectieve gronden de kwaliteit van een woning en daarmede de huur bepalen. Deze verhoging betekent dat verhuurders tot wel 123 euro per maand meer aan huur gaan vragen zonder dat de kwaliteit van de woning verbetert.

De huren van de woningen in deze schaarstegebieden zitten al vaak tegen de maximaal redelijke huur aan en behoren tot de hoogste in Nederland. Een gevolg is dat tienduizenden woningen uit het gereguleerde sociale segment, geliberaliseerd zullen worden en daarmede onbetaalbaar worden.

De nieuwe regels moeten leiden tot meer marktwerking. De huurverhoging is onderdeel van maatregelen van het kabinet om de woningmarkt uit het slop te trekken. Tot nu toe is er echter geen enkele sprake van een integrale aanpak van de woningmarkt, maar beperkt dit kabinet zich uitsluitend tot de huurmarkt. Zeker als ook de bezuinigingsmaatregelen op de huurtoeslag meegenomen worden blijkt dat de laagste inkomens het zeer zwaar te verduren krijgen.

De nieuwe regels zouden moeten leiden tot meer investeringsmogelijkheden van de verhuurders in gebieden met een gespannen woningmarkt. De gevolgen van het falend overheidsbeleid en dat van de verhuurders wordt dus simpelweg afgewenteld op de huurders. Zo lossen de “hoge heren van het Dorp” hun problemen dus op.
Woonbond en Huurdersvereniging Amsterdam zijn van mening dat er van doorstroming op de woningmarkt totaal geen sprake meer zal zijn en de woning markt min of meer definitief op slot zal raken.

Naar mening van de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond is de minister “niet bevoegd “ om de wijziging via een AMvB door te voeren en heeft hij door slimme streken ”het niet door, maar langs“ de 1e en 2e kamer geloodst en daarmee ook de democratie aan zijn laars gelapt. Zowel Huurdersvereniging Amsterdam als de Woonbond zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet. Een dagvaarding ten aanzien van een te voeren bodemprocedure zal de komende week ook verzonden worden.
Het huidige kabinet neemt steeds meer de vormen aan van een polderdictatuur. De lijst met foutjes en fouten van dit kabinet wordt met de dag langer en langer. Hoe lang staat Nederland dit nog toe?
Uitspraak in het kortgeding is op 20 oktober om 10.00 uur

17 oktober 2011, 18:40 |

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 salvatore

De jaap heeeft een hoopgevende analyse; en zeker is donnar al langer dan vandaag een pain in the ass, van zowel de koninglijke familie(geen vriend);als de samenleving;

http://www.dejaap.nl/2011/10/17/beatrix-wil-donner-niet/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie