Detailpolitiek (9): Museumklimaat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De afgelopen decennia hebben Nederlandse musea miljoenen gestoken in klimaatinstallaties. Deze hebben tot doel het binnenklimaat van musea zo constant mogelijk te houden, om zo de kunst te beschermen. Want wisselingen in het klimaat, dat is slecht voor kunst. Tenminste, volgens de wetenschap van enkele jaren geleden.

Wondere wetenschap
Inmiddels is de wetenschap een paar stappen verder. Marco Martens deed promotieonderzoek naar het binnenklimaat van musea, en wat bleek? Klimaatinstallaties blijken ook enorme nadelen te hebben. De energierekening gaat omhoog, soms lopen monumentale gebouwen schade op en soms ook de collectie zelf, waar het allemaal om begonnen was. De conclusie van Martens is dat het klimaat niet zo nauwkeurig geregeld hoeft te worden als tot dusver werd aangenomen.

Het is de droom van iedere wetenschapper: een item in RTL Nieuws en Kamervragen naar aanleiding van zijn of haar promotie. VVD-er Bart de Liefde sprong er bovenop: hoe moet het nu verder met de klimaatbeheersing in musea? Wat vindt de staatssecretaris van de conclusies van Martens, deelt hij de mening dat er minder uitgegeven kan worden aan klimaatbeheersing, en onderschrijft hij Martens’ aanbevelingen? Kan dit wellicht bijdragen aan de bezuinigingen op musea?

De meeste Kamervragen worden tegenwoordig gesteld naar aanleiding van krantenberichten, maar Bart de Liefde stelt ze naar aanleiding van harde wetenschap. Maakt dat zijn Kamervragen beter dan de andere? Het antwoord is nee, want de visie die achter zijn vragen schuilgaat is dezelfde als die van veel andere Kamerleden: de overheid moet alles doen en alles tot in de puntjes regelen. Ook als dat helemaal niet nodig is.

Kunnen musea zichzelf informeren?
De Liefde wil namelijk dat de staatssecretaris over dit onderwerp gaat praten met vertegenwoordigers van rijksmusea en dat hij gemeentemusea gaat informeren over de besparingsmogelijkheden. Waarom eigenlijk? Musea kunnen zelf kennis nemen van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en hun werk wellicht goedkoper doen in een tijd van bezuinigingen. Die musea hebben allemaal een begroting en lezen wel eens een vakblad, waar Martens ongetwijfeld in zal staan. Welke overheidstaak ligt hier dan nog?

Het is makkelijk linkse partijen van detailpolitiek te beschuldigen, omdat dit fenomeen deels inherent is aan hun politieke visie: zij vinden dat de overheid heel veel moet regelen. En ik maar denken dat de VVD minder gevoelig is voor detailpolitiek omdat liberalen vinden dat de overheid zich niet met alles hoeft bezig te houden. Dat soort principes zetten Kamerleden graag opzij als ze met een Kamervraag in de media kunnen komen.

Reacties (3)

#1 pedro

Het is makkelijk linkse partijen van detailpolitiek te beschuldigen, omdat dit fenomeen deels inherent is aan hun politieke visie: zij vinden dat de overheid heel veel moet regelen

Zo op het eerste gezicht lijkt dat waar, maar ook rechts verwacht altijd heel erg veel van de overheid, alleen ligt hun focus op andere gebieden. Waar links zich meer richt op rehabilitatie en resocialisatie van ex-gevangenen, richt rechts zich meer op bestraffing, bijvoorbeeld. Waar links meer bereid is een deel van de individuele (financiële) vrijheid op te offeren voor collectieve sociale voorzieningen, offert rechts de individuele (bewegings) vrijheid eerder op voor een beetje meer veiligheidsgevoel. De stelling is vooral gebaseerd op het linkse idee van de maakbaarheid van de samenleving, maar ik betwijfel of dat leidt tot meer of minder overheidsbemoeienis.

Over het klimaat in musea zal trouwens het laatste woord ook nog wel niet gezegd zijn, waarbij de vraag of Martens een klimaat alarmist of ontkenner is een grote rol kan spelen ;-) Al denk ik dat dit tot onenigheid in beide kampen kan leiden, want als het onderzoek van Martens juist is, zal dit wetenschappelijke onderzoek ons geld opleveren, en zullen m.n. een aantal ‘klimaatsceptici’ in dit geval heel wat minder sceptisch tegenover de wetenschap staan.

  • Volgende discussie
#2 Chris Aalberts

@1 Dat klopt, ik redeneer vanuit het idee van de maakbaarheid van de samenleving, heel links, en leidt tot heel veel beleid. Rechts maakt wel meer werk van veiligheid, dat is ook juist, maar dat is wel een van de weinig voorbeelden, denk ik.

Overigens was deze opmerking op jouw eerdere comments gebaseerd. Meestal zie ik namelijk vooral onzin-Kamervragen van linkse politici. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ik had in ieder geval mijn best gedaan er ook eens een VVD-voorbeeld uit te lichten. :-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 pedro

@2: veiligheid, financiële maatregelen, asfalt, enz, zijn ook min of meer ‘rechtse’ onderwerpen. Daarnaast zijn heel erg veel onderwerpen niet links of rechts en worden maatregelen of overheidsbemoeienis van beide kanten genomen (95% schat ik uit de losse pols). We praten dus over een klein gedeelte van te nemen beslissingen, en daarbij zijn dan ook nog eens een aantal onderwerpen waar het verschil niet meer of minder overheidsbemoeienis is, maar niet meer dan een kwestie van andere keuzes.

Ons eigen en aangeleerde frameset dicteert ons, dat ‘rechts’ voor minder overheid is, en ‘links’ voor meer overheid, en m.n. vanuit rechts wordt die kaart vaak gespeeld, maar in de werkelijkheid zijn die verschillen misschien (waarschijnlijk?) helemaal niet zo groot en meer gebaseerd op de aanname (en het constante hameren op) dat dat zo is dan op werkelijke feiten. Dat vraag ik me iig af, naar aanleiding van je inzicht, dat verder ook heel plausibel klinkt, hoor. Ik heb alleen tijdens mijn studies geleerd om overal vraagtekens bij te zetten, en ik besef ook dat ik met een linkse bril kijk, en daardoor eerder rechtse onzin herken dan linkse onzin 8zo werkt dat nu eenmaal, bij iedereen).

Compliment trouwens. Hier laat je iig geval zien naar objectiviteit te streven en het niet alleen op links gemunt te hebben.

BTW: als je de PVV tot rechts rekent, is het niet moeilijk om onzin Kamervragen van rechtse politici te vinden (maar daar letten al wat meer mensen op, en je loopt er kans mee de woede van zijn fans op je hals te halen).

  • Vorige discussie