Voor de Tweede Kamer is het herfstreces ten einde. De Kamerleden betreden de plenaire arena weer voor debatten, vragenuurtjes, het indienen moties en amendementen en natuurlijk de stemmingen. Aanstaande dinsdag komen een aardige amendement en motie in stemming. Als reactie op een onaardig wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel

Het kabinet wil vanaf 2022 structureel € 100 miljoen extra investeren in de uitvoering bij het UWV, de SVB en het BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen BKWI). Daarmee hoopt het kabinet dat maatwerk en vakmanschap bij UWV en SVB wordt versterkt. Het is tevens een bijdrage aan verbetering van de dienstverlening aan WGA-gerechtigden en het onderhoud en modernisering van ICT (zie het wetsvoorstel).

De dekking

Elke overheidsuitgave moet op een of andere manier gedekt zijn door enige vorm van inkomsten. Als dat niet rechtstreeks is (bijvoorbeeld door belastingen), dan kan het indirect. Bijvoorbeeld door op andere uitgaven te bezuinigen.

Het onaardige

Het kabinet heeft de dekking voor het wetsvoorstel gevonden: het stelt voor om de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met 0,1%-punt minder te indexeren.
Het niet indexeren is een truc waar bijvoorbeeld pensioengerechtigden over mee kunnen praten. Al jaren zijn pensioenen niet geïndexeerd, waardoor feitelijk hun koopkracht achteruit is gegaan.

De kinderbijslag wordt uitgevoerd door de SVB. Er zou dus enige logica in zitten dat een extra uitgave ten behoeve van de SVB gedekt wordt door te snoeien in een of andere SVB gerelateerde uitgavenpost.

Het amendement

Peter Kwint, Tweede kamerlid voor de SP, denkt daar ander over. Hij “is van mening dat het niet indexeren van de kinderbijslag een volstrekt onrechtvaardige dekking is van broodnodige investeringen in het UWV.” (zie het amendement dat dinsdag ter stemming moet komen).

Mocht het wetsvoorstel wel aangenomen worden (die kans is groot) dan wil Kwint dat de rekening betaald gaat worden “door ouders die de kinderbijslag toch niet of nauwelijks zullen missen, en daarmee ouders voor wie een tientje indexering heel veel geld is te ontzien. Daarom willen wij voor de jaren waarin de kinderopvang met het voorliggende wetsvoorstel niet geïndexeerd zou worden, de kinderbijslag voor inkomens boven € 200.000 helemaal laten vervallen, zodat gezinnen met wat minder geld gewoon hun geïndexeerde kinderbijslag krijgen.”

De motie

Kwint heeft een motie ingediend die een alternatieve dekking beoogt voor “zolang de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd”.

Het salaris van Kamerleden en bewindspersonen mag ook niet worden geïndexeerd in 2022, 2023 en deels niet over 2024.

Rutte IV zoekt dekking

Een kabinet dat medeverantwoordelijk is voor rammelende, rommelende  en soms falende uitvoeringsinstanties, zoekt dekking achter beloftes de fouten te compenseren. Bij de toeslagenaffaire lijkt dat volgens de Ombudsman en de de Raad van State vooralsnog nergens naar.

Het wetsvoorstel de kwaliteit van uitvoeringsorganisaties te verbeteren over de ruggen van hun ‘klanten’ past daar wel bij.

Reacties (22)

#1 Jos van Dijk

Wordt het niet eens tijd voor inkomensafhankelijke kinderbijslag? Het is voor de rijkste groep nu een overbodig douceurtje. Terwijl er nog steeds veel te veel kinderen opgroeien in armoede: ‘In 2019 leefden ruim 251 duizend minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 7,8 procent van alle minderjarige kinderen. Ruim 99 duizend minderjarige kinderen (3,2 procent) leefden langdurig in een gezin met een laag inkomen.’ Gaaf land, Nederland!

 • Volgende discussie
#1.1 Frank789 - Reactie op #1

[ Het is voor de rijkste groep nu een overbodig douceurtje. ]

Dat is de AOW ook.
De zorgpremie inkomensafhankelijk maken zet waarschijnlijk veel meer zoden aan de dijk.

Voor de regering is het een enorm voordeel dat kinderbijslag en AOW inkomensonafhankelijk zijn.
Want als ze voor de zoveelste keer weer eens niet geïndexeerd worden of verlaagd worden, protesteren de mensen met een goed inkomen of pensioen niet.

#1.2 Cerridwen - Reactie op #1.1

Het werkt eerder andersom denk ik, juist omdat zoveel mensen er van profiteren, is het lastig een regeling sterk te beperken of af te schaffen. AOW en studiefinanciering zijn voorbeelden. Dat beschermt de regeling voor de mensen voor wie het bedoeld is.

#2 Lethe

Nederland is wereldwijd gezien nog steeds best een gaaf en luxe land om in te leven.

Desalniettemin, kijkend naar de afgelopen 20 jaar en zien waar de glijdende schaal, of als je wil ‘race to the bottom’ heen gaat. Ook langzamerhand een land tussen de rijke westerse landen waar men zich mag gaan schamen.
Kort lijstje, voel vrij om aan te vullen.

Onderwijs
(Geestelijke) Gezondheidszorg
Huisvesting
(Asiel) Opvang
Armoede bestrijding
Milieu (Oh, horen we nu nog iets over ‘het beste jongetje van de klas?)
Landbouw
(Cyber) security/privacy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Cerridwen - Reactie op #2

Ik ben wel benieuwd naar wat je dan precies niet goed vind gaan over deze onderwerpen, en waar dat uit blijkt.

#2.2 beugwant - Reactie op #2.1

Afgelopen decennia geen kranten gelezen, meneer de Zeeleeuw?

#2.3 Cerridwen - Reactie op #2.2

Als je wil weten of het nu beter of slechter is dan 20 jaar geleden kan je beter geen kranten lezen.

#3 Cerridwen

Het salaris van Kamerleden en bewindspersonen mag ook niet worden geïndexeerd in 2022, 2023 en deels niet over 2024.

Waar is dit nu weer voor nodig? De salarissen van onze politici zijn internationaal al niet hoog, en zeker voor de kamerleden geld dat de werkdruk torenhoog is en de ondersteuning te weinig. Er zou juist flink extra geïnvesteerd moeten worden in de kamerleden, met name de ondersteuning, zodat ze hun werk beter kunnen doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 P.J. Cokema - Reactie op #3

Waar is dit nu weer voor nodig?

Dat is ook helemaal niet nodig als de Kamerleden (in meerderheid) een andere dekking eisen van het kabinet en als het kabinet een andere dekking zoekt. Zolang dat niet het geval is, is het nodi9g om ze er aan te herinneren dat ze niet zomaar kunnen graaien in de huishoudbudgetten van hen die toch al elk dubbeltje om eten draaien.
En waarom de dekking bij de kinderbijslag zoeken? Waarom niet ook bij de uitkeringen die onder uitvoering van de UWV vallen?

#3.2 Cerridwen - Reactie op #3.1

Een poging tot chantage dus. Sowieso niet fraai, maar in het geval de chantage half slaagt bovendien dubbel desastreus, want inhoudelijk geen indexering van de kinderbijslag én geen indexering van het salaris van kamerleden.

Het is natuurlijk een stunt voor de bühne, want de motie wordt toch niet aangenomen, zeker niet met dit element erbij. Het blijft een slecht signaal, dat er ruimte is om het salaris van kamerleden te korten.

#3.3 Hans Custers - Reactie op #3.2

Je hebt het niet begrepen. Het zijn twee moties. De tweede motie (niet indexeren salaris Kamerleden) werd ingediend toen duidelijk was dat de eerste (niet indexeren kinderbijslag voor lage inkomens) het niet haalde. En natuurlijk is dat retoriek. Dat hoort er nou eenmaal bij in een debat. Retoriek is iets heel anders dan chantage, overigens.

 • Volgende reactie op #3.2
#3.4 Cerridwen - Reactie op #3.3

Dat het twee moties zijn in plaats van één maakt het niet beter.

Ik vind het niet ok om iets dat slecht is voor te stellen, ook niet als politieke stunt.

Het effect van de motie is wel degelijk politieke chantage, het houdt salaris van bewindslieden in net zolang totdat de indiener haar politieke zin krijgt.

Zo wordt het nooit wat met het verstevigen van de controlerende functie van de tweede kamer.

#3.5 P.J. Cokema - Reactie op #3.4

Ik vind het niet ok om iets dat slecht is voor te stellen, ook niet als politieke stunt.

Inderdaad. Een slecht wetsvoorstel zou niet eens de Tweede Kamer moeten halen. Overigens is het geen politieke stunt maar doorsnee kabinetsbeleid.
Goed dat het amendement en de motie (dus niet 2 moties maar 1 amendement en 1 motie, dat terzijde) tegengas geven om de zaak in balans te brengen (om in begrotingstermen te blijven)

 • Volgende reactie op #3.4
#3.6 Frank789 - Reactie op #3.4

[ Dat het twee moties zijn in plaats van één maakt het niet beter. ]

Typisch Cerridwen. Nooooooit sorry zeggen, ik zat verkeerd, oeps… verkeerd gelezen, nooit.
Gewoon met een verdraaiing er van maken “het klopt toch wel wat ik zei”.

[ Het effect van de motie is wel degelijk politieke chantage, ]

Zie je wel? Snap je nu nog steeds niet waarom de meeste reageerders een discussie met jou ontwijken?

Zo, dat moest ik even kwijt.

 • Volgende reactie op #3.4
 • Vorige reactie op #3.4
#3.7 lmgikke - Reactie op #3.6

@Frank, Daarom moet je niet met trol Cerridwen discussieren, maar debatteren. Een discussie is om de ander te overtuigen, dat gaat bij een trol niet lukken. Een debat is om de lezer /volger te overtuigen en dat kan wel op een forum zoals sargasso.nl De lezers van de reacties , daar gaat het om.

#3.8 Frank789 - Reactie op #3.7

“Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. ”
“Een discussie is een vorm van bespreking, zoals een gesprek of andere vorm van communicatie, tussen twee of meer partijen over een bepaald onderwerp, waarbij de partijen elkaar van een bepaald standpunt proberen te overtuigen.”

Het interesseert me niet zoveel hoe het heet, bij onderhavige persoon gaat het er altijd al snel over of het mierenneuken of miereneuken is.

[ De lezers van de reacties ]

Juist, en trol of geen trol, daarom moet je af en toe wel reageren om de verdraaiingen teniet te doen. In een echt café zoek je een ander tafel op, maar hier moet je af en toe wat rechtzetten.
Nu ga ik het er verder niet over hebben.

#3.9 Hans Custers - Reactie op #3.4

Waarom zou het slecht zijn als politici zelf ook meebetalen aan het oplossen van een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt. Al zou het maar symbolisch zijn? Bijvoorbeeld als blijk van compassie met de mensen waarvoor de kinderbijslag een tijdlang niet geïndexeerd wordt?

Overigens noemde ik het retoriek, en geen politieke stunt. Dat is niet hetzelfde. Een debat zonder retoriek bestaat niet. Zeker niet als het debat over een voorstel gaat dat vooraf al helemaal is voorgekookt door de coalitiepartijen. Dan is retoriek het enige dat de oppositie nog heeft. De Kamer kan vooralsnog niet zonder handige retoriek bij het uitoefenen van zijn controlerende functie.

 • Vorige reactie op #3.4
#3.10 Frank789 - Reactie op #3.9

[ Waarom zou het slecht zijn als politici zelf ook meebetalen aan het oplossen van een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt. ]

Ik ben ook van mening dat ze ergens echt pijn moeten voelen van wat ze verkeerd hebben gedaan. Een CEO merkt het in zijn bonus of zijn aandelenpakket wordt minder waard (Oké, in het ideale geval, hè? Niet bij KLM-corona).

Nu zitten we met politici die de toeslagenaffaire veroorzaakt en genegeerd hebben, ze worden demissionair gemaakt, zitten er nog steeds en ze zitten er straks weer alsof er niets gebeurd is. Geen ontslag, geen boete, geen demotie, geen beroepsverbod, niks, nada.

Een probleem blijft wel dat als je ze aansprakelijk stelt dat je mogelijk geen politicus meer kan vinden die die klotejobs wil vervullen. You can’t live with them, can’t live without them.

 • Volgende reactie op #3.9
#3.11 Cerridwen - Reactie op #3.10

Ik ben ook van mening dat ze ergens echt pijn moeten voelen van wat ze verkeerd hebben gedaan.

Of ze iets verkeerd hebben gedaan is afhankelijk van je politieke mening hierover. Het is nu eenmaal het kenmerk van de democratie dat de burgers de politici kiezen. En dat is ook het instrument waarmee je politici afstraft die het niet goed hebben gedaan: de stembus.

Er is geen grond om te bepalen welke politieke overtuiging reden is om kamerleden en ministers financieel te straffen.

#3.12 Cerridwen - Reactie op #3.9

Waarom zou het slecht zijn als politici zelf ook meebetalen aan het oplossen van een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt.

Ten eerste is het jouw mening dat de politici de veroorzakers zijn van een bepaald probleem, niet een objectief feit.

Ten tweede is het werk van politici beslissingen nemen. Vrijwel altijd zijn er mensen die nadeel ondervinden van de beslissing, als het niet hier en nu in Nederland is dan zeker ook in het buitenland of in de toekomst. Het is niet redelijk om het salaris van politici te korten omdat er mensen in de financiële problemen zijn gekomen vanwege bijvoorbeeld de lockdown-maatregelen van de overheid.

 • Vorige reactie op #3.9
#3.13 Hans Custers - Reactie op #3.12

Ten eerste is het jouw mening dat de politici de veroorzakers zijn van een bepaald probleem, niet een objectief feit.

Ik heb nergens beweerd dat het een objectief feit is.De zoveelste keer dat je mij een mening toeschrijft die je zelf uit je duim zuigt. De vraag ging over een principe. Jij gebruikt grote woorden als chantage. Terwijl je het ook zou kunnen zien als blijk van compassie.

De rest van je reactie laat ik voor wat hij is. Die heeft niet zoveel te maken met wat ik zei.

Ondertussen vergeet je dan weer te reageren op mijn punt dat oppositiepartijen in de Kamer nou eenmaal niks anders hebben dan retoriek, als antwoord op dichtgetimmerde afspraken van de regeringspartijen.

Overigens, laat ik dat nog even toevoegen, ik ben absoluut geen liefhebber van de kretologie dat politici zakkenvullers zijn. Maar het andere uiterste, elke oproep aan politici om zelf ook eens een offer te brengen taboe verklaren, gaat me ook te ver.

#3.14 beugwant - Reactie op #3.2

Als je Kamerleden zou betalen op grond van hun prestatie, zal in veel gevallen de geldstroom moeten omdraaien.

 • Vorige reactie op #3.2