Debunking Lord Monckton

Inmiddels is Climategate door verschillende commissies ontmaskerd als een hoax van de klimaatontkenners. Vandaag babbelt de vaderlandse politiek er in een hoorzitting nog even over door, maar veel nieuws zal dat niet brengen. Volgt er nu een welgemeend excuses van het journaille dat zich achter het karretje van de Morosofen Maffia liet spannen? Waarschijnlijk niet, die journalisten zijn Climategate allang vergeten en excuses van de morosofen zelf hoeven we al helemaal niet te verwachten. Die hebben zich alweer vastgebeten in ‘het volgende schandaal…’. Enwel daarom kunnen u en ik als redelijke mensen maar beter een beetje lol hebben om de vaak narcistische types die met hun morosofische evangelie het voortbestaan van het leven op aarde in gevaar brengen. Neem nu Lord Monckton: in de jaren ’80 stelde hij nog voor om HIV-besmette mensen op te sluiten in concentratiekampen. Daarna wierp deze ongekwalificeerde praatjesmaker zich op als klimaatdeskundige en doet hij zich buiten zijn land valselijk voor als Brits parlementslid. Climate Crock maakte een tweeluik getiteld: Debunking Lord Monckton. Voor wie niet al te veel wetenschap kan verdragen maar toch een vermakelijke inkijk in de Never Ending sprookjeswereld van Lord Monckton wil hebben beveel ik met name deel 2 (na de doorklik) aan, veel plezier!


 1. 2

  Netto resultaat van het ontmaskeren van de klimaat hoaxers is dat het ETS er niet komt. Dat allerlei clubje nu met wc-eend onderzoekjes zo veel mogelijk van hun subsidiegelden proberen veilig te stellen doet daar niets aan af.

  Ben benieuwd hoe lang sargasso in de onkenningsfase blijft hangen.

 2. 3

  WC-eend onderzoekjes. Soms is het tamelijk simpel af te leiden (slechts door middel het taalgebruik en woordkeuze) uit elke hoek de reacties komen. Nummer 2 komt uit de hoek van de eeuwige ontkenners. De ‘De Mosjes’ van het internet. Dan weet je dat je geen argumenten meer kunt verwachten maar GS-napraterij.

 3. 4

  Ach, ik wil niet ontkennen dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1890 met 0,6ºC is gestegen.
  Vind het alleen wel heel erg ver gaan om daar zoveel dure correctionele en inperkende maatregelen aan op te hangen.
  Het gerucht gaat trouwens, maar of het waar is weet ik niet, dat de computer die de asverstrooiing van de uitgebarste vulkaan op IJsland simuleert (echte metingen zijn er nog niet geweest) ook de weercomputer is waar de klimaatmodellen van herleid worden.

 4. 5

  Het klimaat gebeuren is net een religie. Geloof je het niet (of bent andere mening toegedaan) dan ben je een afvallige die verketterd moet worden.

 5. 8

  @5: Dat evolutiegebeuren is net een religie. Geloof je het niet (of bent andere mening toegedaan) dan ben je een afvallige die verketterd moet worden.

 6. 9

  Het gerucht gaat trouwens, maar of het waar is weet ik niet, dat de computer die de asverstrooiing van de uitgebarste vulkaan op IJsland simuleert (echte metingen zijn er nog niet geweest) ook de weercomputer is waar de klimaatmodellen van herleid worden.
  /Harry

  “De bewegingen van de aswolk worden gevolgd met satellieten, maar actuele kaarten van de wolk geven die informatie niet direct weer. „Die kaarten zijn gebaseerd op modelvoorspellingen van de luchtverplaatsing vanaf IJsland”, zegt Piers. „In onze Cessna-vlucht hebben we kunnen vaststellen dat de locatie van de aswolk strookt met de voorspellingen uit de weermodellen van het KNMI. Dat is goed nieuws, omdat deze modellen momenteel onze belangrijkste bron van informatie zijn over de actuele beweging van de aswolk.”
  /NRC

 7. 10

  @4: uit het NRC van vandaag:

  “De bewegingen van de aswolk worden gevolgd met satellieten, maar actuele kaarten van de wolk geven die informatie niet direct weer. “Die kaarten zijn gebaseerd op modelvoorspellingen van de luchtverplaatsing vanaf IJsland”, zegt Piers. “In onze Cessna-vlucht hebben we kunnen vaststellen dat de locatie van de aswolk strookt met de voorspellingen uit de weermodellen van het KNMI. Dat is goed nieuws, omdat deze modellen momenteel onze belangrijkste bron van informatie zijn over de actuele beweging van de aswolk.

 8. 13

  Per TV heb ik Lord Monckton zien (en horen) debatteren met een charmante klimaat-demonstrante in Kopenhagen. De Lord – goed gekleed – leek uitmuntend geïnformeerd; zijn ‘counterpart’ niet. Maar hij bleef bij al haar onnozelheid of stupiditeit hoffelijk, tot het einde toe. Het gedrag van een echte Viscount dat onze tijd niet meer verdraagt, en van rapaille de wrevel wekt. Door in deze ‘posting’ M. te bespotten, voegt de Postman zich bij die demonstrante?

  Ook heb ik eerder er mijn verbazing over uitgeschreven dat Sargasso nog aan die ‘fake’ van die Fakir (een Indische spoorwegingenieur) vasthield (vasthoudt). Een raadsel! Maar ik dacht te weinig psychiatrisch. De oplossing staat in comment2, laatste zin: ‘ontkenningsfase’. Die kan, weten we, lang duren.

  @ 1 Wat is de info-waarde (of andere betekenis) van: ‘Z’n schildklier is in elk geval niet in orde.’

 9. 14

  @13: wat is de waarde van een debat winnen van een klimaat-demonstrante? Of van wie dan ook? Een debat winnen is een subjectief oordeel. Maar goed, dat schijnt hier goed te werken onder de Sargasso klimaatontkenners, om de grootst mogelijke onzin kalm en hoffelijke te communiceren. Met een stropdas om.

  Dan schreeuw ik toch liever met veel kabaal feitelijkheden die ik kan onderbouwen naar de andere kant. En dan ook nog met spelfaute, kan me niks schelen.

 10. 15

  Monckton zegt tegen een jeugdige demonstrante: “you are killing millions of people in the Third World” dat was een dag nadat hij jonge klimaatactivisten met de Hitler Jugend had vergeleken. Monckton maakt op geen enkele wijze hard hoe de jonge activiste al die miljoenen mensen in de Derde Wereld vermoord…

  Voor iedereen die HPax en Monckton op hun hoffelijke woorden wil checken, de beelden:

  Ik zie een geslepen arrogante volwassen man met meer dan 30 jaar debating ervaring die een zenuwachtig emotioneel edoch intelligente jonge vrouw met trucjes en imponeer gedrag probeert te ontregelen. Het wordt zeer genant als hij weigert handen te schudden met een andere jeugdactivist “I am not going to shake hands with Hitler Jugend” als de jongen zegt dat hij joods is. De rest van het filmpje is nog meer tenenkrommend, ik zie een aristocratische relschopper die met holle frasen een groepje jongeren staat te provoceren en schofferen, niet sjiek, niet hoffelijk.

 11. 19

  @7 Steeph

  Mijn lichaamstemperatuur kent grotere fluctuaties in een tijdspanne van enkele uren.

  Het is een rare vergelijking, maar je kunt er over nadenken.

 12. 20

  Christopher Monckton is een hele foute man; gelukkig laat hij dat zelf ook zien (@15), zodat je weet waar je aan toe bent. Voorheen Thatcher advisor, nu gelieerd aan UKIP.

 13. 21

  Climategate is op zich geen hoax. In het betreffende onderdeel van de IPCC-rapportage staan wel erg veel fouten en vooral overdrijvingen die vooral gericht zijn op politici en de publieke opinie. Dat dit mede heeft gezorgd voor het mislukken van Kopenhagen hoeft geen ramp te zijn. Het heeft er mogelijk zelfs voor gezorgd dat het realistische rapport van The European Climate Foundation meer impact krijgt dan als Kopenhagen ‘gelukt’ zou zijn. Geen paniekinvesteringen, maar investeringen gebaseerd op realistische scenario’s.

  Hoewel velen hier van mening zullen zijn dat mensen als Monckton ervoor zorgen dat noodzakelijke maatregelen te lang uitgesteld worden, kan je er een andere visie tegenover zetten. Alles wat we doen wordt bepaald door wat vooraf ging. Men kan onderscheid maken tussen gebeurtenissen die versnellen en tegenhouden, maar dat is een normatieve beoordeling. Uiteindelijk hebben al die gebeurtenissen bijgedragen aan het ‘nu’.
  Als de Moncktons er dus voor gezorgd hebben dat klimaat- en energiebeleid minder ideologisch en meer realistisch worden benaderd, dan zijn we uiteindelijk beter af. These, antithese, synthese.

 14. 22

  @Fred: Mensen die een realistische benadering wensen (alsof de huidige benadering alleen ideologisch gedreven zou zijn, wat een quatsch) gaan niet glashard staan liegen over wat de realiteit is. Zie nogmaals de filmpjes hierboven.

  Het zijn de Moncktons en de Climategate-pushers van de wereld die ideologisch gedreven zijn. De ideologie van “ikke ikke ikke en de rest kan stikke”.

 15. 24

  Fred wat zeg je nu eigenlijk? “Het realistische rapport van The European Climate Foundation meer impact krijgt dan als Kopenhagen ‘gelukt’ zou zijn”. Net als Monckton schep je je eigen fantasiewereld. Het ECF rapport is gebaseerd op de outcome van het IPCC dat aangeeft dat bij business as usual het klimaat snel verandert met desastreuze gevolgen. Bij een legally binding akkoord in Kopenhagen zou de door het ECF voorgestelde energietransitie versneld (en verplicht) worden uitgevoerd. Je doet alsof het twee totaal verschillende (ja zelfs tegengestelde!) processen zijn? Tussen neus en lippen door claim je ook nog eens het mislukken van Kopenhagen als een succes van de klimaatontkenners?! Het maakt alleen maar heel ruw duidelijk hoe egocentrisch jij, Monckton en al die andere figuren zijn.

 16. 25

  @15
  Op de video-clip in comment 15 aangeleverd, horen wij Lord Monckton tekeer gaan. Hij doet dat geduldig, terzake, beschaafd. Soms ruw.

  1 Ad: ‘Monckton maakt op geen enkele wijze hard hoe de jonge activiste al die miljoenen mensen in de Derde Wereld vermoord.’
  Een kwaadaardige toespitsing! Immers uit de context laat zich overduidelijk opmaken dat de Viscount ‘de jonge activiste’ pars pro toto neemt. Tota is een razende, hysterische ideologie en haar aanhang.

  2 Over hoe die ideologie nu al veel slachtoffers heeft gemaakt – wat M. beweert – heb ik sporadisch wat vernomen, maar te weinig en te grondig om er zelf een definitieve mening op te baseren. Maar al wel voldoende om te overwegen dat Monckton gelijk zou kunnen hebben.

  3 Dat Lord Monckton weigerde de aangeboden hand van die baardman te drukken, was hem geraden. Diens geste met het oog – kwam het mij voor – op de camera uitgevoerd, had alles om voor misleiding en provocatie te worden aangezien. Het personage in rode tricot gaf zich uit voor Jood, maar leek mij eerder een anti-JOOD. En in de gegeven contex zomaar iemand een hand opdringen, is ongepast. Hem aannemen trouwens ook.

  4 Jeugdbendes verweet M. met hun geschreeuw de Kopenhagen Klimaat Confetentie te hebben bedorven en noemde hij ze daarom ‘Hitlerjugend’. Hij deed dat bij herhaling en benadrukte zelf dat hij dat openlijk deed en dat hij indien nodig dat weer zou doen.
  Onverveerd!. Ging M. over de schreef? Of drukte hij een grove waarheid uit? Hij sprak zich uit op de manier van iemand die weet waarover hij het heeft; niet als iemand die stond te schelden. En de waarheid is naakt en zal meestal niet als hoffelijk overkomen. Maar dat geeft dan niet, als het maar de waarheid is. Daar moeten we dus achteraan.

  5 Alles bij elkaar genomen, meen ik – tot nader berichtgeving – mijn oordeel over M. geuit in C13 te kunnen en mogen handhaven. Ruimschoots.

 17. 26

  Je bent een achterlijke NSB-er dat je het gedrag van die vent goedpraat. Is dat over de schreef? Of druk ik hier simpelweg een grove waarheid uit?