De spagaat van de PVV

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

We weten allemaal dat de PVV de zogenaamde ‘islamisering’ van Nederland probeert tegen te gaan. Naar nu blijkt is de partij daar totaal niet in geslaagd en is de strijd al gestreden. Gisteren pleitte Fleur Agema namelijk voor de “de-islamisering” van de zorg. Onze zorg is dus blijkbaar al geïslamiseerd. Ze zegt: “De bevolking is het spuugzat voortdurend geconfronteerd te worden met moslims die op het gebied van de zorg een aparte behandeling eisen. Moslims moet op het gebied van zorg de normen en waarden van onze dominante joods-christelijke cultuur bijgebracht worden”.

Waarvan akte, mijn beste Fleur. Elke keer weer een stapje extra en over een jaar spreekt je aanhang niet meer over de moslimdictatuur van de toekomst, maar van het verzet tegen de huidige moslimdictatuur en hoe alle ellende is begonnen met het kabinet Joop den Ali.

Een ander voorbeeld is de recente ophef over ritueel slachten. De PVV is uiteraard tegen, aangezien hier het woord Islam aan gekoppeld kan worden. Tegelijkertijd is de partij tégen het voorstel om het onverdoofd castreren van biggen te verbieden. Hoezo hypocriet?

Zullen dit soort – al dan niet subtiele – tegenstrijdigheden op een gegeven moment gaan opvallen of zal het Nederlandse volk als een kikker in een langzaam warmer wordende pan water meegroeien met de retoriek?

Reacties (36)

#1 Abhorsen

Ik wil noch een Moslim cultuur, noch een “joods-christelijke” cultuur. Ik wist niet dat de PVV een religieuze partij was? Mag ik als Atheïst een teiltje?

 • Volgende discussie
#2 Basszje

Zie Abhorsen idd. We -hebben- helemaal geen j/c cultuur. Als het iets moet zijn doe dan maar humanistisch. Maar dat gaat in elk geval niet op als je kijkt naar de positie in de wereld mbt de doelstellingen van het humanisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Wilders aanhanger

Volgens de stichting wakker dier is de partij tegen dit voorstel. Dat is een beetje hetzelfde als de slogan: “wij van wc eend adviseren wc eend”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Wilders aanhanger

En het is wel heel mager om alleen aan de hand van dit voorbeeld de PVV als een volstrekt hypocriete partij neer te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

Heel wakker WA. Ik wil niet vervelend zijn, hoor, maar wil je daarmee zeggen, dat dat niet waar is dan?

Het feit, dat wc eend zelf wc eend aanbeveelt, betekent niet, dat wc eend per definitie een slecht product is.

Of wil je alleen maar een kritische vraag stellen en het antwoord door anderen op laten zoeken? Dat valt me van je tegen, dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

“En het is wel heel mager om alleen aan de hand van dit voorbeeld de PVV als een volstrekt hypocriete partij neer te zetten”.

Sorry? Een volstrekt hypocriete partij? Verklaar je nader. Of bedoel je te zeggen, dat iemand, die ooit ergens in zijn leven op iets hypocriets is betrapt, meteen volstrekt hypocriet is? In dat geval ben jij degene, die in je reactie en als eerste hier de PVV volstrekt hypocriet noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 David
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Wilders aanhanger

@Pedo,
Het is inderdaad niet waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Zack

Mensen stemmen alleen op de PVV omdat ze tegen de Islam zijn. De andere punten van de partij boeit ze waarschijnlijk geen hol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bart

Als onze zorg gede-islamiseerd wordt wie moet straks (in de verpleeghuizen) de billen dan poetsen van al die Wilders aanhangers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Abhorsen

Ik vraag je me trouwens af of Wilders op de hoogte is van het feit dat de arts die de grootste invloed op de vorming van de geneeskunde heeft gehad een Moslim was? Zijn werk was zeer lang het standaard werk ook in Europa over geneeskunde.

Als we alles de-islamiseren moeten we vrees ik ook zaken als de diagnostiek maar afschaffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Roy

@11: Nu doe je dus eigenlijk hetzelfde als wat Wilders met zijn joods-christelijke traditie doet: een bepaalde ontwikkeling koppelen aan een in die tijd en op die plek heersende cultuur, alsof die ontwikkeling niet ook zou hebben kunnen plaatsvinden zonder die cultuur en op een andere plaats.

Doet het er dan ook toe welk geloof Koch, Jenner en Fleming aanhingen? En maakt het dan ook uit dat alle grote ontwikkelingen op medisch gebied in de 20e eeuw uit westerse landen kwamen?

Beetje flauw dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Abhorsen

@12, Ik denk dat de ironie/het sarcasme niet helemaal is overgekomen van mijn post. :p

Overigens denk ik wel dat de toen heersende macht veel heeft uitgemaakt. Niet zozeer omdat ze Moslim waren, maar vooral omdat er toen daar veel rijkdom was en het een kennis centrum in de wereld was. Men heeft hem zeer veel vrijheid gegeven en de ruimte om alles te bestuderen. Terwijl in Europa dit in die tijd niet mogelijk was. Daarnaast zoals met zoveel briljante mensen, het is de uniekheid van de persoon die het hem vooral doet.

Edit: Ik heb ook een beetje moeite het “moslim debat” nog serieus te nemen. Ter illustratie. Ik ken in iedergeval een persoon die inmiddels dit weblog graag leest om vooral de om de opmerkingen te lachen van de mensen die alles terug voeren op de Moslims. Een soort van nieuwe Godwin; hoe snel worden in een discussie de Moslims genoemd. Kortom, ik ben een beetje “Moslim debat moe” :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 alt. johan

De PVV maakt gewoon de punten waar ze voor gekozen zijn. Toegegeven, het is de vraag hoelang ze dat volhouden, maar ze hadden mijn stem al in een paar maanden “terugverdiend”

Er is vanalles positiefs over de moslims te vertellen, maar dat vind ik niet de taak van de PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

Oh ja, WA? Is de PVV tegen de onverdoofde castratie van biggen? Waarom hebben ze dan tegen de motie gestemd, die dat wilde verbieden?

http://europapoort.eerstekamer.nl/9345000/1/j9vvgy6i0ydh7th/vgbwr4k8ocw2/f=/vhgddpr9tkx8.pdf

Wijs mij anders graag even de plaats aan, waar ze die wijziging in hun standpunt kenbaar hebben gemaakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@3: Nee, het is “Wij van WC-eend stellen vast dat de PVV het schoonmaken van WC’s wil verbieden”.

Wakker dier heeft er geen enkel voordeel bij als een partij tegen het beter behandelen van dieren is. De vergelijking gaat dus compleet mank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Scientist of the Invisible

“De bevolking is het spuugzat voortdurend geconfronteerd te worden met moslims die op het gebied van de zorg een aparte behandeling eisen.”

Ik ben het als lid van ‘de bevolking’ en als ‘gewone burger’ vooral spuugzat dat de PVV telkens meent namens mij te mogen spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Scientist of the Invisible

Trouwens, gezien het aantal medicijnstudentes met hoofddoek hier op de faculteit vrees ik dat de PVV-aanhang nog zware tijden te wachten staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

@pedro#15:

Volgens mij staat daar geen stemming over de motie, alleen de motie zelf. Voor de rest kan ik alleen het volgende citaat terugvinden van Dhr. Graus van d.d. 5-12-2006:

Laat ik helder zijn: ook mijn fractie is tegen het onverdoofd castreren van biggen. Hoe eerder dat kan worden verboden, des te beter.

bron

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 $link$

@18 En aan die comments en site van je te zien voel jij je daartussen wel thuis. Kan je je nou werkelijk niet indenken dat er mensen zijn die daar wèl problemen mee hebben?
@17 Denk maar niet dat ijkpunt Wilders met ‘gewone burger’ een elitaire snob bedoeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@20: Wilders heeft het niet over een gewone burger, maar over de bevolking. Dat is iedereen, ook “elitaire snobs”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Scientist of the Invisible

Waarin zit hem precies het verschil tussen een ‘elitaire snob’ en ‘een gewone burger’? Ik krijg wel eens het gevoel dat het hem het erin zit of je het met Wilders eens bent (‘gewone burger’ of subvariant ‘gewone hardwerkende burger’) of niet (‘elitaire snob’).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@2: Ik ken toch anders wel een paar Wilders-aanhangers die je op je gezicht slaan als je ze in hun bijzijn burger noemt. Die beschouwen dat blijkbaar als een beledigende term.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

@su#19: “Volgens mij staat daar geen stemming over de motie”???

Er staat letterlijk: “De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen”. Wat is daar voor jou onduidelijk aan?

Mooie link naar een citaat, dat de draaikonterigheid van de PVV op dit onderwerp nogmaals aantoont (ik had al eerder geaccepteerd, zonder bewijs, dat ze dat publiekelijk blijkbaar zo riepen). Mijn vraag, waarom hun stemgedrag niet overeenkomt met hun publieke uitlatingen wordt door je verwijzing alleen maar urgenter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 su

@pedro#24:

Dat slaat op de motie van Baalen c.s. (21501-02, nr. 716), niet de motie Waalkens c.s. (???). Uit het PDF is niet te achterhalen wat de motie van Baalen c.s. behelst. Heb je daar ook een link naar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 su

Sorry, mijn fout. Het slaat op motie-Peters/Van der Ham (21501-02, nr. 717):

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de impasse tussen de republiek Cyprus en Turkije voortduurt; constaterende, dat de Verenigde Naties een voorstel hebben gedaan om met een alomvattende oplossing te komen tot een hereniging van Cyprus (het plan Kofi Annan); constaterende, dat de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 26 april 2004 heeft gesteld dat hij vastbesloten is om Noord-Cyprus uit het isolement te halen; constaterende, dat een oplossing voor het probleem, uitmondend in een hereniging van Cyprus, het beste kan worden gevonden in het kader van de Verenigde Naties; verzoekt de regering in de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen bij de regering van de republiek Cyprus erop aan te dringen dat Cyprus concrete voorstellen doet aan de Verenigde Naties om te komen tot een
alomvattende oplossing,

en gaat over tot de orde van de dag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/1

http://www.senaat.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhi3dmzyzjxl/f=x.doc
(alle moties en wie voor en tegen hebben gestemd).

Nog meer bewijzen nodig, su? Waarom doe je trouwens net alsof je niet in staat bent om bepaalde gegevens op te zoeken? je kunt het best en je had deze informatie dus ook zelf kunnen vinden. Je had trouwens wel gelijk door te stellen, dat het door mij eerder aangehaalde stukje tekst niet op de motie sloeg: ik was iets te snel, omdat de partijen, die voor de motie stemden vrijwel gelijk was (en ik had natuurlijk gewaarschuwd moeten zijn door het woordje ´aangenomen´, terwijl ik wist, dat de motie Waalkens was afgewezen).

Nu eens kijken of jij nu ook toe geeft, dat de woorden van de PVV niet overeen stemmen met hun daden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

Waarom doe je trouwens net alsof je niet in staat bent om bepaalde gegevens op te zoeken?

Nou, doen alsof.. Het is niet bepaald makkelijk om de relevante stukken terug te vinden in Parlando als je alleen maar wat steekwoorden hebt. Ik heb oprecht de nodige moeite genomen om zaken terug te vinden, maar een open democratie is m.i. wat anders.

Je had trouwens wel gelijk door te stellen, dat het door mij eerder aangehaalde stukje tekst niet op de motie sloeg:

En volgens mij is dat het enige wat ik heb betoogd. Een stelling onderbouwen met de verkeerde informatie is niet constructief.

Nu eens kijken of jij nu ook toe geeft, dat de woorden van de PVV niet overeen stemmen met hun daden.

Ah, je denkt dat ik de PVV ga verdedigen? ;oP

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedro

“Het is niet bepaald makkelijk om de relevante stukken terug te vinden”. ??? In mijn allereerste link staat het nummer van het betreffende wetsvoorstel al genoemd (30800-XIV). Een klein beetje googelen met dat nummer en je vind de resultaten. Dat is toch niet moeilijk?

“En volgens mij is dat het enige wat ik heb betoogd. Een stelling onderbouwen met de verkeerde informatie is niet constructief”. Het is geen stelling, maar een feit. De informatie, die ik heb gegeven, klopt ook. Mijn interpretatie van de tekst in de eerste link klopte niet, maar dat heb ik al toegegeven.

“Ah, je denkt dat ik de PVV ga verdedigen? ;oP”. Het lijkt me dat dat niet mogelijk is, in dit geval. Het zou je sieren, als je tenminste toe zou geven, dat de informatie wel klopt, nadat je zo veel moeite hebt gedaan om aan te tonen, dat de informatie niet zou kloppen. Zo veel moeite, hoor ik je denken? Kijk eens onder nr 26. Als je dezelfde moeite had genomen om de tekst en de uitslag van de stemming voor de motie Waalkens te vinden, als je hebt genomen om een verkeerde interpretatie van mij aan te tonen, had jij de links, die ik in 2e instantie aan heb geleverd, gevonden en had je meteen geweten, dat het door mij genoemde feit en de informatie, die je uit dat feit kunt halen, wel klopten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 su

Ik heb helemaal niet willen aantonen dat het niet klopt, maar dat je eerste link geen inzage geeft in de uitslag van de stemming. Dat je door het dissemineren van alle informatie in dat pdf er uiteindelijk wel achter komt doet daar niks aan af. In Parlando levert 30800-XIV 100+ hits op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Joost

Jongens, ga eens snel GC parlando gebruiken en geef LINKS! :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

Gewoon googelen…

In Parlando kan ik het ook niet vinden en ik heb geen zin uit te zoeken, of en hoe ik het daar te voorschijn kan toveren (sorry Spuyt). Ik zie wel waarom 30800-XIV heel veel hits in parlando oplevert (alles waarin XIV voorkomt wordt getoond), maar “30800-XIV” levert geen enkele hit op.

De link op google naar de eerste kamer stemming is: http://www.senaat.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhi3dmzyzjxl/f=x.doc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 pedro

“Dat je door het dissemineren van alle informatie in dat pdf er uiteindelijk wel achter komt”. Dissemineren? Wat betekent dat? Volgens wiki woordenboek uitzaaien, maar dan begrijp ik het nog niet geheel.

Laat ik slechts vermelden, dat ik in eerste instantie in google al een heleboel links vond (zoeken op big en castratie, en vervolgens op 30800-XIV en castratie of waalkens). De eerste link, die ik aan heb gegeven, was een van de eerste die ik inkeek en die de algemene teneur in de links het best leek te bevestigen. Achteraf had ik een betere link moeten geven, maar dat geef ik nu al voor de derde keer toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 su

@pedro#33:

Mooi.

En gaan wij over tot de orde van de dag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 desmond

De injectie die biggen wordt gegeven bij het verdoofd castreren is ook heel pijnlijk en dus geen alternatief voor onverdoofd castreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Ernest

Met 10 en 18 was mijn eerste reactie: de PVV heeft zeker ook eindelijk door hoeveel hoofddoekdragenden inmiddels in de verpleeg- en bejaardenhuizen werken…

 • Vorige discussie