De nieuwe activist houdt van het kapitalisme

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers, deze maal voor Christian Jongeneel, wetenschapsjournalist en onder meer redacteur van De Linker Wang, tijdschrift voor geloof en politiek.

Max Havelaar is slecht voor koffieplukkers. Greenpeace bedreigt het regenwoud. Organisaties die het moeten hebben van politiek correcte stellingname liggen de laatste tijd onder scherp vuur van een nieuw soort activisten met een meer pragmatische inslag. Geen strijd meer tegen het kapitalistische systeem, maar de instrumenten daarvan gebruiken om de idealen te verwezenlijken. De les van de discussie is vooral dat activistische middelen hun effectiviteit kunnen verliezen als ze grootschalig worden ingezet.

Dertig jaar geleden ruilde Dick Taverne, op dat moment al ex-minister van financiën van het Verenigd Koninkrijk, zijn auto in voor een fiets om bij te dragen aan een beter luchtklimaat in Londen. Hij stortte enthousiast zijn contributies aan Greenpeace en Friends of the Earth (Milieudefensie) vanwege hun bijdrage aan het vergroten van milieubewustzijn bij de Britse bevolking.

Maar inmiddels heeft Lord Taverne het helemaal gehad met de traditionele milieubeweging. Fundamentalisten zijn het, die desnoods de waarheid verdraaien om hun stokpaardje te kunnen berijden. In zijn boek ?The march of unreason? richt hij zijn pijlen vooral op ecologisch voedsel en het verzet tegen genetische modificatie (gm) van gewassen.

Gm levert bijvoorbeeld sneller groeiende rijst op en soja op die beter bestand zijn tegen parasieten. Technisch gesproken is het een manier om het aloude proces van kruisen en veredelen efficiënter te laten verlopen. Daarin kun je verder gaan dan met natuurlijke processen zou gebeuren. Het bezwaar is dat je niet zeker weet wat je maakt: het is denkbaar dat de plant met de nieuwe genetische eigenschappen onvermoede, kwalijke eigenschappen heeft, bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor de gezondheid van de eter. Veel harde aanwijzingen daarvoor bestaan niet, maar daardoor laat de anti-lobby zich niet afschrikken. Het ?voorzorgsprincipe? stelt immers dat je bij twijfel beter niks kunt doen.

Taverne kan zich er verschrikkelijk over opwinden. Als je alles nalaat waar je vage twijfels bij kunt hebben, krijg je helemaal niks meer gedaan. En dat terwijl gm-voedsel juist zulke enorme beloftes in zich houdt: efficiëntere landbouw, minder honger en armoede, hogere biodiversiteit en betere gezondheid. Het moet allemaal nog bewaarheid worden, geeft hij onmiddellijk toe, maar waarom zou je vanwege vage twijfels die weg willen afsluiten?

Ecologisch voedsel, de tegenpool van gm, kan rekenen op Taverne?s fronsende wenkbrauwen. Het klinkt natuurlijk mooi, voedsel dat zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen geproduceerd is, maar het is wel heel erg inefficiënt, want de opbrengst per hectare ligt beduidend lager. Dat maakt het lokaal misschien beter voor het milieu, maar niet bij grootschalige toepassing.

Hongersnood
Taverne krijgt bijval van onder meer Norman Borlaug, in 1970 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bijdrage aan de ?groene revolutie?. Tussen 1950 en 2000 is de wereldgraanproductie verdrievoudigd (de wereldbevolking groeide in die periode van 2,515 naar ca. 6,121 miljard). Het gebruikte landbouwareaal is in de tussentijd slechts met tien procent toegenomen ? een enorme efficiëntiewinst die niet met traditonele ecologische middelen tot stand is gekomen.

Zonder pesticiden en kunstmest hadden we inmiddels geen regenwoud meer over gehouden, betoogt Borlaug bij iedere gelegenheid die hij krijgt. Taverne voegt daaraan toe dat genetische modificatie de volgende, noodzakelijke stap voor landbouw-efficiëntie is. Als Greenpeace zich tegen genetische modificatie verzet, zegt het feitelijk ja tegen kappen van steeds meer regenwoud voor voedselproductie of tegen hongersnood in grote delen van de wereld.

Ondanks bezwaren van westerse activisten gaat het onderzoek aan voedselsoorten voor de derde wereld overigens onverminderd door. Veel aandacht is er voor rijst. Zo is een gen uit een Indiase rijstsoort beland in een Bangladeshi variant, waardoor die veel beter bestand is tegen langdurige overstromingen. Naarstig wordt gezocht naar een mogelijkheid om een groei-gen uit mais naar rijst over te planten, waardoor de opbrengst met vijftig procent zou kunnen toenemen.

Natuurlijk is dergelijk toegepast genetisch onderzoek grotendeels in handen van westerse multinationals. Die willen er geld mee verdienen. Maar wat is daar precies mis mee, vragen activisten als Taverne zich af. Deze bedrijven doen met hun winstbejag de facto meer voor de derde wereld dan westerlingen die het romantische beeld van de ploeterende boer koesteren.

Dergelijke redeneringen werken uiteraard als een rode lap op een stier bij ecologische organisaties. Dat het economische systeem in het nadeel van ecologisch voedsel werkt, is voor hen eens te meer een bewijs dat het systeem niet deugt. Er gaat immers niks boven puur natuur, zonder kunstmatige toevoegingen.

Koffie
Coffee Field (Foto: nicknich4)Naast ecologische voedselproductie ligt ook fair trade onder vuur, met name de variant die zich op voedselproductie richt. In zijn boek ?The undercover economist? neemt econoom Tim Harford niet alleen koffiegigant Starbucks op de korrel, maar ook fair trade koffie. Max Havelaar garandeert arme, zelfstandige koffieboeren een minimumprijs voor hun koffie. Dat is op lokaal niveau gunstig voor aangesloten boeren (niet voor arbeiders op grote plantages), maar in het grotere plaatje klopt het niet, betoogt Harford.

De reden voor de lage koffieprijzen is overproductie. Een minimumprijs moedigt kleine boeren aan meer te gaan produceren, allicht door een stukje regenwoud naast hun perceel plat te branden. Zo ontstaat gesubsidieerde overproductie, naar analogie van het Europese landbouwbeleid. Fair trade organisaties zijn het daar niet mee eens. Voor hen is een ?eerlijke prijs? het uitgangspunt van de redenering. Het probleem is de onevenwichtige machtsverdeling tussen grote branders en handelaren enerzijds en arme, kleinschalige boeren anderzijds.

Het aandeel van fair trade op de wereldkoffiemarkt is te klein om significante invloed op de prijs te hebben, maar het is ook de grote branders opgevallen dat een steeds grotere groep westerse consumenten geld overheeft voor ?eerlijke koffie?. Dat is interessant, want de marge op koffie met iets extra?s is groter dan op een gewoon pak koffie. Dus hebben ook de grote vier (Nestlé, Sara Lee/DE, Kraft en Proctor&Gamble) inmiddels eerlijke koffie in hun pakket. De betrokken boeren krijgen de gewone prijs voor hun koffie, maar daarnaast een sociaal pakket met betere arbeidsomstandigheden, onderwijs en huisvesting.

Zo?n aanpak, meer in lijn met de ideologie van de vrije markt, kan rekenen op steun van een nieuw type fair trade organisatie, zoals de Rainforest Alliance. Deze organisatie werd opgericht om regenwouden te beschermen, maar ging zich meer en meer met landbouw bemoeien, toen bleek hoe groot de druk daarvan op de bossen is. Vanuit die insteek ontwikkelde het een kwaliteitsstempel voor koffie, waarvoor ook grote plantages in aanmerking komen.

Jeans
Doordat het niet het systeem zelf probeert om te gooien, maar daarbinnen zijn doelen te bereiken, raakt de Rainforest Alliance makkelijker in gesprek met grote bedrijven. Het sloot bijvoorbeeld in november vorig jaar een convenant met Nestlé Nespresso om alle 4500 plantages van het bedrijf door te lichten op sociale en ecologische duurzaamheid.

Harford weet nog een ander bezwaar tegen traditionele fair trade. Het is een erg inefficiënte manier om boeren in de derde wereld te helpen. Het grootste deel van de meerprijs verdwijnt namelijk in de zakken van de detailhandel en andere tussenpersonen, slechts een fractie ? hij schat tien procent ? is voor de producent. Wie begaan is met het lot van boeren in de derde wereld, kope gewone koffie en girere het prijsverschil met ?eerlijke? koffie rechtstreeks aan Novib of Kerk in Actie.

Vanuit pure economische effectiviteit hebben mensen als Harford gelijk. Maar de vraag is of dit alles gerealiseerd zou zijn zonder Max Havelaar. Zonder de consumentendruk van fair trade koffie zouden grote koffiebranders vermoedelijk niet in beweging zijn gekomen. Hetzelfde verhaal kun je houden voor Oké-bananen en de ecologische jeans van Kuyichi. Die rol van aanjager is in het grotere economische plaatje realistischer dan het streven om het business model van een hele industrie te veranderen.

Niet iedereen vindt het leuk dat fair trade organisaties, al dan niet onder druk van ?gematigde? concurrenten als Rainforest Alliance, water bij de wijn doen. Toen Fairtrade, de Britse zusterorganisatie van Max Havelaar, in 2005 zijn zegen gaf aan de ?eerlijke? Partners Blend koffie van Nestlé, kreeg het te maken met dissidenten in eigen kring. De World Development Movement, een actiegroep, beschuldigde Nestlé ervan uitsluitend goede sier te willen maken. Fairtrade liet zich misbruiken, had moeten blijven ijveren voor het subsidiemodel.

Voorbeeldfunctie
Ristretto Roasters (Foto: Nathan Searles)Zowel bij koffie als bij ecologisch voedsel heeft een voorhoede van consumenten een bewustzijn geschapen over de productie ervan. Dat is goed. Maar de argumenten tegen grootschalige invoering zijn ook overtuigend. Een vaste koffieprijs voor boeren wereldwijd neemt de prikkel om de (milieu-)efficiëntie te verhogen weg. Te veel ecologisch voedsel leidt tot een te grote vraag naar landbouwgrond ? al mag je nooit uitsluiten dat er nog manieren worden gevonden om die efficiëntieprobleem op te lossen.

Voor zover ze grootschalige invoering bepleiten moeten maatschappelijke organisaties zich dus afvragen of ze de consequenties wel goed doorzien. Anders maken ze zich schuldig aan wat Taverne ?fundamentalisme? noemt: niet bereid zijn je standpunten aan te passen als de praktijk de onwerkbaarheid ervan uitwijst. Onvermijdelijk komen er dan nieuwe organisaties die pragmatischer tegenover de ideologie staan.

?Pragmatisch? betekent niet per se dat de doelen verwateren. Het oorspronkelijke doel van de fair trade was het verbeteren van levensomstandigheden van arme boeren. Daar werd het subsidiemodel voor bedacht. Wanneer je, zoals de World Development Movement, krampachtig vasthoudt aan het subsidiemodel, ben je niet zozeer trouw aan je doelstellingen als wel aan een wellicht uitgewerkt middel uit het verleden (wat dus niks zegt over de wenselijkheid van dat middel in dat verleden).

Het steeds zwaardere stempel van pragmatisme is een volkomen natuurlijke ontwikkeling. Dat veelal in de jaren zeventig gewortelde organisaties als Greenpeace en Fairtrade nu onder vuur komen te liggen, niet van tegenstanders, maar van medestanders die dezelfde doelen met andere middelen nastreven, zegt vooral iets over volwassenwording. Het door een voorhoede gekweekte bewustzijn over productie-omstandigheden wordt steeds meer mainstream. En dat is goed nieuws.

0

Reacties (19)

#1 wout

Geweldig!

Sowieso geen hulp geven. Anders leren ze in 3e wereldlanden nooit eens iets zelf op te knappen. Alleen bij rampen heeft hulp zin.

 • Volgende discussie
#2 prometeus

@1 gaan we dan ook handelsbarrieres wegnemen en boeren toestaan om coorperaties op te richten? Yeah right.

@Jongeneel: wel een beetje (geen understatement) inconsequent om wel Milieugroepen af te schieten, maar wel te zeggen dat we de meerprijs van “verantwoorde” koffie naar Novib en Kerk in Actie moeten sturen. Je kunt hun net zo makkelijk wegzetten als “negerknuffelaars” of “moderne zendelingen” als je de milieuloby als “hun eigen doel voorbij schietende jaren zeventig fundamentalisten” kunt wegzetten.

En wat de commerciele zoek naar betere GM-gewassen daar is inderdaad niks mis mee, zolang het product wat uit het research voortvloeit, niet zo duur wordt dat de kleine boer het niet kan betalen. Zoals met AIDS-medicijnen nu gebeurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Emiel

Licht off-topic: bedankt GC voor het plaatsen van dit stuk. Ga het vanavond nog een keer doorlezen. Heb weer wat nieuwe dingen geleerd en nieuwe denkwijzen gelezen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lord Flasheart

Goed verhaal. Mooi de nuance gevonden tussen wereld verbeteren en wereld verbeteren!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 dramklukkel

@WOUT: Not aid, but trade. Hulp kan bestaan in de vorm van handel.

Hoe ging die slogan ook al weer?

Give a fool a fire, you warm him for a day. Set a fool on fire and you’ll warm him for a life time.

Ja, dat moet het geweest zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Christian

@2
Die oproep is niet van mij, maar van Tim Harford. Wat hij wil zeggen is: als je op de traditionele manier boeren in de derde wereld wilt helpen, komt je geld daar effectiever terecht via Novib dan via Max Havelaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

Natuurlijk is dergelijk toegepast genetisch onderzoek grotendeels in handen van westerse multinationals. Die willen er geld mee verdienen. Maar wat is daar precies mis mee, vragen activisten als Taverne zich af.

Nou, uhh.. Dit bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Teun

@6 twee dingen: 1: Wie zegt dat direct doneren de boeren wél verder helpt? Het nut van “hulporganisaties” is ook vaak genoeg in twijfel getrokken. Persoonlijk geloof ik meer in “zuidelijke NGO’s”, het bevorderen van “good governance” en het opheffen van “noordelijke” landbouwsubsidies en importbeperkingen.

En 2: je verkoopt Harfords mening als zijnde ook de jouwe, dus het is een beetje flauw om met “don’t kill the messenger” aan te komen zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Teun

[email protected] Eigenlijk ben ik het dus heel erg eens met je titel, maar niet met de invulling die er in westerse landen of door het IMF aan wordt gegeven. Lees Naomi Klein (No Logo en The Shock Doctrine, of koop de NRC next van vandaag) maar eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lord Flasheart

@su

En wat is daar precies mis?

Boeren zijn boos omdat ze geen land krijgen van de regering. bezetten een boerderij en bij de ontzetting komen twee mensen om, waarvan 1 bewaker. Heel treurig, maar als ik in Slotervaart een auto in de fik steek is dat ook niet de schuld van Renault.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 su

@Lord Flasheart:

Je kunt moeilijk de strijd van een bevolking om land te krijgen zodat zijzelf kunnen voeden vergelijken met een rel in slotervaart. De bedrijven hebben het recht hun land te verdedigen, maar niet met wapens. Maar het punt is dat het bevoordelen van de multinationals, wat gepaard gaat met verjagen en uitsluiten van de lokale boeren, in z-amerika steeds vaker tot zulke conflicten leidt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lord Flasheart

Ik vergelijk de rellen niet met elkaar.
Ik vergelijk het principe dat je iemand de schuld gaat geven van iets wat iemand anders weer een ander heeft aangedaan.
Uiteraard zouden ze geen wapens moeten gebruiken (maar ja, die anderen lijken ze ook te hebben, en principes zijn leuk spul tot je zelf een geweer onder je neus gedouwd krijgt).
Je punt zou kunnen, maar blijkt op zich niet uit het artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

Het gaat mijns inzien niet om schuld, maar om de gevolgen. De vraag of er iets mis is met de globalisering van landbouw wordt hierboven gesteld. Als antwoord kun je wijzen op de strijd die geleverd wordt door o.a. de MST in Brazilië. De multinationals zijn misschien goed voor de wereld voedsel productie, maar hebben een groot negatief effect op de voedselproductie en arbeid voor de lokale bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lord Flasheart

Nou, de vraag was m.i. of er iets mis is met toegepast genetisch onderzoek door multinationals.

En dan nog, uit het artikel dat je aanhaalt blijkt je stelling niet. Dus ik wil er best over discussieren, maar dat kan nu gewoon niet.
Je laatste punt is ook onbewezen. Waaruit blijkt dat dit een negatief effect op de voedselproductie voor de lokale bevolking en lokale arbeid heeft?
De feiten lijken hier niet aan jouw zijde. Al het proces zoals jij stelt plaaats vindt, hoe verklaar je dan de afname van honger in de Derde Wereld in zowel absolute als relatieve zin?
En wat betreft arbeid; omdat een lokale boer verdwijnt betekent niet dat daarmee dus arbeid afneemt. Je ziet bijvoorbeeld al dat sommigen bewaker worden. Kan me ook voorstellen dat nog steeds mensen nodig zijn om het land te bewerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klaas de Vries

Rond 1800 had Nederland net nog geen twee miljoen inwoners, nu 16 miljoen, met een acht miljoen auto’s.
De EU heeft net de bouwstop voor Nederland weer bevestigd, te veel fijn stof.

Op wereldniveau is het ongeveer hetzelfde, genetische manipulatie, ook als dat geen rampen oplevert, is alleen maar uitstel van executie (door overbevolking).
Het lichtpuntje is dat anti biotica binnen een jaar of vijftig niet meer zullen werken, en dat ziektes als longontsteking dus weer dodelijk zullen worden.

Berichten als dit worden meestal met grote afschuw bestreden, maar ik vrees dat het de realiteit is.

Wat er mis is met multinationals als Monsanto is dat ze proberen het boeren onmogelijk te maken te zaaien met een deel van hun oogst, door patent te claimen op dat zaad.

Bremer, enige tijd VS dictator van Irak, vaardigde een ‘wetje’ (alles wat de VS in Irak doet is natuurlijk volledig onwettig) uit wat Iraakse boeren verplichtte bij Monsanto hun zaaizaad te kopen.

Al in de tweede helft van de 19e eeuw ontdekte Rockefeller dat er alleen geld te verdienen is als de commercie de politiek beheerst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Drs. B

Het omarmen van het kapitalisme door de ‘mainstream’ bedrijven is inderdaad een goede ontwikkeling, het artikel overtuigd me wel in die visie. Vergeten mag echter niet worden dat dit een verbetering is tov de huidige situatie, maar (hopelijk) niet het einde van het filosoferen over ‘verdere verbeteringen’.

De ‘echte activist’ mag het kapitalisme dan wel omarmen, maar mag ook niet uit het oog verliezen dat met het bestaan van importbeperkingen en importheffingen er nog een lange weg te gaan is voordat er daadwerkelijk een eerlijke kans is voor iedereen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Christian

@16
‘Echte kapitalisten’, zoals bijvoorbeeld bij het tijdschrift ‘The Economist’, zijn dan ook mordicus tegen protectionisme, omdat het barrieres zijn in de vrije markt.

@15
Dat aan Monsanto een luchtje zit, is waar, maar juist de maatschappelijke controverse maakt het voor fatsoenlijker bedrijven ook minder aantrekkelijk om in gm te investeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Alle mooie voorbeelden ten spijt, is dit natuurlijk niet meer dan een artikel, dat weinig meer zegt dan wat ik vroeger al van veel rechtse mensen te horen kreeg, ´dat je je idealisme later wel verliest en min of meer vanzelf rechtser wordt´, terwijl je ook op dat moment al kon constateren, dat de mensen, die dat zeiden zelf inderdaad vroeger mee liepen met idealistische clubs, maar inmiddels een goed gevulde portemonnee hadden. En als je links stemt, ben je toch een dief van je eigen portemonnee (of een echte idealist natuurlijk, en niet iemand, die gewoon mee loopt, omdat iets in de mode is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

“Bremer, enige tijd VS dictator van Irak, vaardigde een ‘wetje’ (alles wat de VS in Irak doet is natuurlijk volledig onwettig) uit wat Iraakse boeren verplichtte bij Monsanto hun zaaizaad te kopen.

Al in de tweede helft van de 19e eeuw ontdekte Rockefeller dat er alleen geld te verdienen is als de commercie de politiek beheerst.”.

Dit stukje beschrijft precies waar het hier over gaat: roof. Worden we op straat beroofd, dan gillen we moord en brand. Als we echter legaal beroofd worden en daar niets voor terug krijgen (bij belastingen krijgen we er tenminste ook iets voor terug), mogen we daar niets van zeggen. Het is immers legaal. We zijn bang voor de mafia, maar als de mafia gelegaliseerd is, hebben we niets meer te vrezen?

 • Vorige discussie