De Bijbelbar

Nee, geen kroeg waar je bijbels als bierviltje kan gebruiken, maar een echte plugin voor Internet Explorer én Firefox! Die religieuze rakkers gaan waarlijk mee met de tijd!

Installeer dus nu de bijbelbar en maak indruk met je bijbelkennis. Altijd handig in de forums op zulke sites, als je weer eens een belachelijk citaat uit de bijbel wil hebben om fundamentalistische Gristenen op de kast te jagen.
Hier nog een goede bron trouwens.

 1. 5

  Psalm 17: 8-15

  8 Behoed mij als de appel van uw oog,
  verberg mij in de schaduw van uw vleugels
  9 voor de goddelozen die mij geweld aandoen,
  voor de vijanden die mij naar het leven staan.

  10 Hun hart is gevoelloos en gesloten,
  hun mond spreekt hoogmoedige taal.
  11 Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet,
  ze houden mij in het oog en hopen op mijn val.
  12 Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi,
  een roofdier dat zich schuilhoudt.

  13 Sta op, HEER,
  ga op hem af en druk hem tegen de grond.
  Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,
  14 uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen
  des doods, die leven voor kortstondig gewin.

  Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt,
  ze mogen hun kinderen ermee verzadigen,
  hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
  15 Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen,
  bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.

  Ach, leid maar een lekker verderfelijk leventje, lach mij maar uit: Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?(Rom 8: 31)