De Visie van Trots op Nederland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De eerste versie van de Visie van Trots op Nederland is uit. Daar waar TON tot nu toe voornamelijk alleen de persoon Verdonk was, volgt nu de inhoudelijke invulling.
De eerste versie is overzichtelijk en beknopt. Een eerste lezing laat zien dat het concept “Trots op Nederland” inderdaad de basis is voor veel voorstellen. Maar dat wil niet zeggen dat alle signaleringen ook terecht zijn of dat de aangedragen visie ook werkelijk een oplossing is voor het probleem.
Maar goed, dat is mijn interpretatie. Dat oordeel moet ieder voor zich vellen. Het is in ieder geval goed dat er nu een stuk ligt waarmee een inhoudelijke discussie gestart kan worden.

Ik geef hier een aantal citaten die mij opvielen en mijn mening daarbij. Hoor graag die van u ook.

..maar degene die zich onttrekt aan zijn/haar verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving kan en mag niet verwachten dat anderen wel voor hem of haar zullen zorgen.

Er wordt verder niet gesproken over mensen die buiten hun schuld niet in staat zijn de verantwoordelijkheid te nemen. Hopelijk is dit niet een groep die dan extra buiten de boot gaat vallen.
 
 

TrotsopNederland vindt dat mensen elkaar best mogen wijzen op asociaal gedrag en het overtreden van regels.

Dit komt twee maal voor in het stuk, elkaar aanspreken op gedrag. Dat is misschien te doen als het om duidelijke regels gaat, maar de definitie van “asociaal” is natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie en de mensen. Op zich zou hier wel meer mee mogen gebeuren, als het maar niet leidt tot eigenrecht.
 
 
…de overheid moet kleiner en slagvaardiger worden en taken afstoten die niet echt nodig zijn. Overheden moeten ook afgerekend worden op prestatie.

Klassiek liberaal standpunt, heel begrijpelijk. Alleen is het afrekenen op prestaties iets dat de laatste jaren al meer wordt ingevoerd, maar niet altijd het gewenste effect heeft (denk aan bonnennorm van de politie).
 
 
Nederland heeft nu nog enorme aardgasbaten die voor een groot deel ten goede moeten komen aan het afbetalen van de nationale schuld.

Prima, maar vertel dan ook even wat we doen met de gaten die vallen in de begroting als je dat geld daar weg trekt.
 
 
Nederland moet voor iets dermate belangrijks als voedselvoorziening niet afhankelijk worden van het buitenland. Bovendien, wat zou Nederland zijn zonder boeren en vissers?

Dat eerste kan ik me goed in vinden, is dan ook strevenswaardig. Maar de tweede zin is wat outdated.
 
 
In ons land is zelfverdediging een gerespecteerd recht

Terugslaan mag. Er wordt wel bijgezegd dat het niet “buitenproportioneel” mag zijn. Maar dat wordt wel lastig een nieuwe grens te vinden.
 
 
Wetgeving moet gehandhaafd worden, gedoogbeleid ondermijnt het opgelegde verbod en houdt criminaliteit in stand.

Volgens mij is die laatste zin in strijd met de realiteit. Gedoogbeleid zorgt er juist vaak voor dat iets net niet in de criminaliteit komt. Te makkelijke uitspraak dus.
 
 
We voorkomen dat steeds meer kansarmen ons land binnenkomen

Oh, is dat een werkelijke trend dan? Het asielbeleid is al dusdanig aangescherpt dat er weinig “kansarmen” nog een schijn van kans hebben om te mogen blijven. Dit is dus inspelen op sentimenten die lang blijven hangen.
 
 
TrotsopNederland denkt dat we met een nieuw elan gezamenlijk kunnen werken aan oplossingen voor het fileprobleem, zodat dit sterk kan worden teruggedrongen, met een reeks van eenvoudige maatregelen zoals thuiswerken, flexibele werktijden, stimuleren dat mensen dichter bij het werk gaan wonen, en het mogelijk maken dat het werk dichter bij de mensen zit.

Vooral dat laatste is nog te weinig aan bod gekomen in de discussies over deze problematiek.
 
 
Gezond gedrag wordt gestimuleerd maar niet opgelegd

Veel postbus 51 spotjes, maar geen rookverbod in de kroeg. Beetje in tegenspraak met “elkaar aanspreken op asociaal gedrag”.
 
 
De collectieve basisverzekering kan alleen in stand blijven als er geen oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt en het pakket zich beperkt tot noodzakelijke zorg.

Veel sterkte met het aantonen van het uitgebreide “oneigenlijke gebruik” van het huidige basispakket. Was me er niet van bewust dat dit een grootschalig probleem was met veel onnodige extra kosten. Beetje makkelijk om het daar op af te schuiven.
 
 
Onnodige bestuurslagen zoals provincies worden opgeheven

Goed plan, de provincies eens ter discussie stellen.
 
 
Bestuurders moeten van regels af kunnen wijken als het maatschappelijk belang dat vereist. Bij de ontwikkeling van een schoner milieu hoort de ontwikkeling van veilige kernenergie.

Ho ho, eerst zeggen dat iedereen zich aan de regels moet houden en dan vervolgens roepen dat een overheid dat niet hoeft als er een maatschappelijk belang is, is niet consequent. Dat kan dan ook in die andere situaties opgevoerd worden.
En om nu alleen kernenergie als oplossing voor een schoner milieu aan te dragen is wat mager.
 
 
Steeds meer, veelal kansrijke en vermogende, burgers keren Nederland de rug toe vanwege de verslechtering van het leefklimaat, de onveiligheid, de bureaucratie en een veel te hoge belastingdruk.

Nog zo’n trend waar iedereen het over heeft, maar die niet aan te tonen is. Volgens mij wordt hetzelfde in onze buurlanden geroepen trouwens.
 
 
De burger kiest zelf de minister-president en de burgemeester.

Hear hear!

Reacties (25)

#1 Sikbock

nou, dat zal mevrouw rita * leeghoofd * verdonk allemaal niet zelf verzonnen hebben

 • Volgende discussie
#2 Roy

“Bestuurders moeten van regels af kunnen wijken als het maatschappelijk belang dat vereist. Bij de ontwikkeling van een schoner milieu hoort de ontwikkeling van veilige kernenergie. ”

Heel slecht plan. Dit werkt corruptie in de hand en geeft de overheid een buiten proportionele kracht. Nee bedankt dus.

Is trouwens ook in tegenspraak met:
“…de overheid moet kleiner en slagvaardiger worden en taken afstoten die niet echt nodig zijn. Overheden moeten ook afgerekend worden op prestatie.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

..maar degene die zich onttrekt aan zijn/haar verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving kan

Maar wat is dan die verantwoordelijkheid? Braaf belasting betalen en verder niets? Gezellig samen meelopen in de buurtwacht op straffe van? Singaporese toestanden als je je vuilniszakken te vroeg buiten zet?

En, wat betreft asociaal gedrag: ben je nu asociaal als je op zondag gaat lopen klussen, of ben je asociaal als je daarover klaagt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

Was nog vergeten te schrijven trouwens dat het proberen de overheid af te rekenen op prestaties leidt tot meer bureaucratie. Je moet immers van alles gaan meten. Dus meer papierwerk. En dat wil TON nou ook weer niet. Strijdige punten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anoniem

Vertel eens Steeph hoe je de voedselproductie in Nederland wilt stimuleren binnen het concept van een gemeenschappelijke Europese markt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mauz in Amerika

Het dichter bij het werk wonen kan enorm gestimuleerd worden door het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Als men van baan wisselt, dan wordt de afweging gemaakt om dichter bij te gaan wonen of wat langer in de auto te zitten. En die keuze is snel gemaakt, want voor €15.000 kun je heel wat kilometers maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ron C. de Weijze

16-12-2008 om 23:20 door Steeph

“Daar waar TON tot nu toe voornamelijk alleen de persoon Verdonk was, volgt nu de inhoudelijke invulling.”
– Ik zie dit (heel) anders. TON was tot nu toe iedereen (die trots op Nederland is). Democratie, de stemmen van alle inwoners dragen bij tot een grootst gemeen deel dat echter nog niet duidelijk uit de statistische verf was gekomen maar nu wel. De inhoudelijke discussie was dus ook allang gestart, nog voordat TON werd opgericht.

“Er wordt verder niet gesproken over mensen die buiten hun schuld niet in staat zijn de verantwoordelijkheid te nemen. Hopelijk is dit niet een groep die dan extra buiten de boot gaat vallen.”
– Redelijkheid en billijkheid zijn de principes die altijd voor ons allemaal gelden, ook en juist als het er (voor de rechter) op aan zou komen. Zeker wanneer het boegbeeld veel voor- en samen met het MvJ heeft gewerkt. Dus wees daar maar niet bang voor.

“Op zich zou [met het elkaar aanspreken op het gedrag] wel meer mogen gebeuren, als het maar niet leidt tot eigenrecht.”
– Juist de individualisering en verpersoonlijking van de problematiek, weekt de drijvende kracht los die verantwoordelijk is voor eigenrecht, namelijk groepsdwang. Persoonlijke aansprakelijkheid heeft niet te maken met verwachtingen of macht van anderen. Dat is misschien wel wat ik het belangrijkste aan TON vind, dat het dat principe zeer hoog in het vaandel heeft.

“Alleen is het afrekenen op prestaties iets dat de laatste jaren al meer wordt ingevoerd, maar niet altijd het gewenste effect heeft (denk aan bonnennorm van de politie).”

Afrekenen, rekenschap geven, aanspreken op persoonlijke verantwoordelijkheid, kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder een valide methodiek. Wat zwaar is moet zwaar wegen, en daar moeten we het allemaal (niet alleen TONnetjes) over eens zijn.

“Maar de tweede zin is wat outdated [Bovendien, wat zou Nederland zijn zonder boeren en vissers?]”
– Ik denk dat veel mensen die houden van Nederland, ervan houden vanwege de geschiedenis, nationaal en lokaal. Mijn grootouders waren Zeeuwen en Friezen. Verkoop daar maar eens dat het goede in het leven niet draait om de boerderij of het skutsje sielen.

“Gedoogbeleid zorgt er juist vaak voor dat iets net niet in de criminaliteit komt.”
– Toekijkende dienders zijn zachte heelmeesters en de wonden gaan stinken. Als het water langzaam gaat koken, koken de kikkers mee. Dan liever een Elliot Ness die de misdaad die misdaad heet, aanpakt en de wet handhaaft, totdat die wet verandert omdat we dat met z’n allen zo blijken te willen en niet onderhands alvast een beetje, misschien.

“Het asielbeleid is al dusdanig aangescherpt dat er weinig “kansarmen” nog een schijn van kans hebben om te mogen blijven.”
http://www.elsevier.nl/web/10215436/Nieuws/Europese-Unie/EU-onderzoek-Nederland-erg-gul-met-uitdelen-paspoort.htm

“Ho ho, eerst zeggen dat iedereen zich aan de regels moet houden en dan vervolgens roepen dat een overheid dat niet hoeft als er een maatschappelijk belang is, is niet consequent.”
– Inderdaad. Maar Rita kennende, zal ze gaan centimeter van de wet willen afwijken. En die moet ook nog wel eens ‘blind oordelen’. Betekent alleen maar gebrek aan jurisprudentie.

“Nog zo’n trend [Nederlanders vertrekken uit Nederland] waar iedereen het over heeft, maar die niet aan te tonen is.”
http://www.nidi.knaw.nl/en/output/reports/nidi-report-75.pdf/

““De burger kiest zelf de minister-president en de burgemeester.” – Hear hear!”
– Opnieuw: wat ik zo waardeer aan TON. Geen ijdeltuit die als grootvizier opereert en zelf de krenten opvreet, maar iemand die van meet af aan ACHTER haar mensen staat, op de meest democratische manier (statistisch gemiddeld wat de mensen willen, dáár gaan we voor).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hemaworstje

Het leest alsof iedere sponsor een regel mag bedenken.

voor de rest boeren en vissers zijn de aboriginals van Nederland, het zou je sieren een iets andere uitdrukking te gebuiken als zijnde “outdated”.

Als wij boeren volledig de gasbel mogen gebruiken en van Groningen 1 kas mogen maken zijn we al een heel stuk verder.

hoeveel miljoen ton voer wil je?
Tevens is Nederland autonoom voor wat betreft voedselproductie maar door regulatie daarin beperkt ten bate van de lage loon landen in de EU..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@Ron C. de Weijze: Je geeft twee maal een link (elsevier en nidi) die niet het punt van TON ondersteunen. Constateren dat de emigratie stijgt is niet hetzelfde als zeggen “Steeds meer, veelal kansrijke en vermogende, burgers keren Nederland de rug toe vanwege de verslechtering van het leefklimaat, de onveiligheid, de bureaucratie en een veel te hoge belastingdruk.”.

Kan dat niet uit het rapport halen. Het zijn vooral allochtonen die teruggaan trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Savage

Erg vernieuwend klinkt het allemaal niet. Ik kan hier niet uithalen waarom deze partij uberhaupt opgericht moest worden. Goed dat er nu eens wat meer informatie komt, maar ik heb nog steeds het idee dat deze partij eigenlijk Trots Op Rita had moeten heten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 prometeus

Wauw. Dat valt me mee van Rita. Eigenlijk kruipt we weer heel dicht tegen haar oude nest aan (niet de krakersbeweging, maar de VVD dus).

Maar het blijft toch een beetje een partij beweging van ‘regels zijn er voor anderen’ en ‘het probleem benoemen, is het probleem oplossen’. Populisme, dus eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ALO

Het is ook gewoon het gedachtegoed van de VVD-aanhang die door Wiegel de partij is binnengetrokken. Voornamelijk samen te vatten als: regels zijn er voor anderen. Inderdaad: leeghoofden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Martijn

Toen ik het gisteren even vluchtig doorlas, kreeg ik de indruk dat Verdonk net zo goed bij de VVD had kunnen blijven. De programma’s lijken flink te overlappen.

De punten onder “NEDERLAND VOERT EEN NUCHTER MILIEUBELEID” en “NEDERLAND AANTREKKELIJKER” zijn volgens mij ook flink met elkaar in tegenspraak.

“- De burger kiest zelf de minister-president en de burgemeester.
Dit zijn twee eenvoudig uitvoerbare stappen in het meer direct betrekken van kiezers bij de dagelijkse politiek.”

Hier ben ik voor, maar dat ‘eenvoudig uitvoerbaar’ betwijfel ik ten zeerste. De hele verhouding tussen het parlement en de regering zal veranderen en daar zal een hoop regelgeving voor moeten worden aangepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ron C. de Weijze

Steeph | 17 December 2008 | 08:59

Jij reageerde op het programma, en ik op jouw uitspraken daarover. Daarom gingen wat ik beweerde en de links die dat moesten ondersteunen, niet of niet direct over het programma van TON zelf. Dus je hebt gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sjaakstein

TON stelt natuurlijk inhoudelijk niets voor. Sommige punten zijn inderdaad kansloos aangezien er geen analyse en oplossing aan ten grondslag ligt. We willen allemaal natuurlijk een land waar iedereen netjes met elkaar rekening houd. Volgens mij is het juist die ieder-voor-zich-mentaliteit die Rita, Geert en de VVD constant propageren die er juist voor zorgt dat het zo’n zootje is in Nederland. Staat niks bijzonders in het partijprogramma: een soort afgezwakte VVD met wat holle leuzen erin waar iedereen het wel mee eens kan zijn!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mb

@5

met structuurbeleid.

Op europees niveau is er sprake van markt- en prijsbeleid. Op nationaal niveau kunnen we aanscherpen met structuurbeleid. Al een jaar of vijftig trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ron C. de Weijze

Sjaakstein | 17 December 2008 | 13:26
“Volgens mij is het juist die ieder-voor-zich-mentaliteit die Rita, Geert en de VVD constant propageren die er juist voor zorgt dat het zo’n zootje is in Nederland.”
– Nee, omgekeerd. Volgens mij zijn het groepsisme en socialisme die de chaos veroorzaken, terwijl individuele zelfverantwoordelijke zelfbepaling ervoor zorgt dat iedereen hoofdelijk aansprakelijk en in het gareel gehouden kan blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 HansR

@Ron C. de Weijze
Nee, omgekeerd. Volgens mij zijn het groepsisme en socialisme die de chaos veroorzaken, terwijl individuele zelfverantwoordelijke zelfbepaling ervoor zorgt dat iedereen hoofdelijk aansprakelijk en in het gareel gehouden kan worden.

Dat zul je vast wel met een linkje kunnen staven gegeven je beroepsachtergrond. Lijkt me nuttig.

Dan kunnen de anderen alvast andere linkjes gaan zoeken over het tegendeel want ik denk dat jou stelling net zo makkelijk andersom werkt d.w.z. dat groepsverbanden juist ervoor zorgen dat individuele extremismen, ontsporingen en buitenissigheden juist op tijd worden gesignaleerd en afgevangen (socialisme heeft in deze context overigens verder niets te maken, groepen bestaan zowel in socialistische als in liberale samenlevingen net als individualisme).

Anders gezegd: ik denk dat je uit je nek kletst al zul je voor jou stelling ongetwijfeld steun vinden. Maar die vindt je ook voor elk psychologisch denkbeeld van een onderzoeker die iets vindt.

Je uitspraak is op zijn best een werkhypothese voor een onderzoek, op zijn slechtst is het een rechtsbrallerige stelling op een weblog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Ron C. de Weijze

HansR | 17 December 2008 | 17:01
Goed dat je doorvraagt. Ik kom niet graag als rechtsbrallerig over. Ik doe al sinds begin van mijn studie sociale psychologie onderzoek naar groepspolarisatie. Het gegeven dat mensen hun meningen extremiseren, dwz opschuiven naar het extreem, onder invloed van interactie in de groep. Meertens (UvA) heeft hier onlangs nog een boek aan gewijd ter verklaring van het gedrag van de Hofstadgroep. Hij gebruikt de metafoor van het trappenhuis: steeds probeert iemand de aandacht te trekken door zijn mening nog extremer te formuleren, alsof hij een trapje verder omhoog gaat. Dat gaat zo door totdat iedereen bovenaan staat en de trap omvalt. Ik werk er ook aan in mijn theorie. Tegenbewijzen zijn welkom, als ze maar niet dogmatisch ‘waar’ zijn en de uitgangspunten niet ter discussie mogen staan. http://www.pmm.nl/philo/philo.htm#GroupPolarization

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 HansR

@Ron C. de Weijze
OK, duidelijk.

1) Pas op dat je niet in je eigen onderzoek trapt. Weblogs zijn geen onderzoeksonderwerpen als jezelf deel neemt aan de discussie (variatie op stelling van Godel?).

2) Ik ben geen expert hier en ben ook niet van plan dat te worden. Ik ben ook niet van plan Sargasso te zien als een wetenschappelijk forum.

Argumenteren in een discussie is overigens nog iets anders als je stellingen voor je onderzoek te poneren en/of uit te proberen. Daarnaast is eea niet bewezen en als het wel ‘bewezen’ is dan zijn de gammawetenschappen nogal tijdsafhankelijk in hun bevindingen. Sociologie en psychologie van de jaren 60, 80 en 00 verschillen nogal in hun bevindingen op hetzelfde onderwerp.

Dus hoe hard wil je je stelling uit #17 eigenlijk neerleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Ron C. de Weijze

HansR | 17 December 2008 | 17:36
“Dus hoe hard wil je je stelling uit #17 eigenlijk neerleggen?”
– Daar sta ik vierkant achter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 richard

Steeph,

Je moet bij het nrc gaan werken. Net iets voor jouw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Nomen Nescio

*weerstaat de verleiding niet om op de trol te reaguren*

Richard,

Je moet de Telegrof lezen, ook iets voor jouw!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Steeph

@richard: Die betalen te weinig. Mijn eigen werk is veel lucratiever kan ik je verzekeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Dubois

Ron C. de Weijze: Het gegeven dat mensen hun meningen extremiseren, dwz opschuiven naar het extreem, onder invloed van interactie in de groep. Meertens (UvA) heeft hier onlangs nog een boek aan gewijd ter verklaring van het gedrag van de Hofstadgroep. Hij gebruikt de metafoor van het trappenhuis: steeds probeert iemand de aandacht te trekken door zijn mening nog extremer te formuleren, alsof hij een trapje verder omhoog gaat.

Ja, en dat doen Rita, en vooral wilders ook, maar dan in het groot: ontevreden nederlanders ophitsen tegen links, allochtonen,de overheid, de publ.omroep.en vooral wilders en de zijnen maken het steeds bonter.rita is blijkbaar een streetje lager gaan staan
maar het slaat aan:
Ga eens een dagje reacties op het Ziggo-nieuwsforum lezen.Waar een grote min of meer vaste groep reageerders(vrnml.wilders-aanhang) elkaar dagelijks proberen te overtreffen in walgelijke reacties.De reacties op Geenstijl zijn hierbij vergeleken pussy-talk

 • Vorige discussie