De verborgen agenda van Hirsch Ballin

Vandaag wederom een gastbijdrage van Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online en Mijn Kind Online. Het stuk is ook op haar site te lezen.

still uit gewelddadige gamesMinister Hirsch Ballin werkt toe naar een totaal verbod op gewelddadige games. Wie de ministeriële brief goed leest, ziet een verborgen agenda.

Demissionair Minister Hirsch Ballin van Justitie waarschuwt nog één keer: als de verkoop van extreem gewelddadige games aan jonge kinderen niet voldoende teruggedrongen is aan het eind van dit jaar, dan komt er een algeheel verbod op deze games. Dus ook voor volwassenen. Dat schreef hij afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer.

Wat is er aan de hand?

De invoering van Pegi (de Kijkwijzer voor games) zou moeten voorkomen dat kinderen met games te maken krijgen die mogelijk schadelijk zijn. Aan kinderen mag dan ook niets worden getoond, verkocht, verhuurd of geleend als ze jonger zijn dan de leeftijd die Pegi of Kijkwijzer aangeeft voor dat product. Maar in 2008 constateerde minister Hirsch Ballin dat dit systeem niet goed werkt: in 86% van de gevallen kregen kinderen met gemak games mee waar ze te jong voor waren. Daarna is een campagne gestart om de industrie bewuster te maken van de regels op dit gebied, die een grond hebben in de wet. (Voor wie het wil natrekken, zie de Mediawet, artikel 4.1 en 4.2, en de Strafwet artikel 240a en 240b).

Wat zegt de wet?

De Nederlandse mediawetgeving is bedoeld ter bescherming van kinderen onder de 16 jaar (dus geen 18). Dat is ook de reden dat Kijkwijzer – voor films, dvd’s en tv-programma’s – maar tot 16 gaat en geen label voor 18 heeft. Bij Pegi, voor de games, ligt het anders. Dat is een Europees systeem, en in aansluiting op de wetgeving in andere landen, is daarvoor wél een label 18 beschikbaar.

Onze eigen wet zegt eigenlijk alleen iets over kinderen tot en met 15 jaar: iemand is strafbaar als hij een afbeelding of een gegevensdrager vertoont, verstrekt of aanbiedt, aan kinderen onder de 16 jaar. In de praktijk vallen bioscopen, winkels, verhuurders, maar ook scholen, kinderopvang, buurthuizen en bibliotheken onder deze wet.

Thuis mag het strikt genomen ook niet, maar daar kan de overheid (nog) niet controleren. Vergelijk het met de wetgeving voor de verstrekking van alcohol. Wat ouders binnen doen, mogen ze voorlopig nog zelf weten. Ik kan nu dus nog zelf bepalen of mijn 14-jarige een glaasje champagne mag meedrinken met de jaarwisseling, of Battlefield mag spelen met zijn oom.

Een verbod kán

Maar de nieuwe campagne en het convenant met de branche ging sommigen toch niet ver genoeg. Daarom zou de minister gaan onderzoeken of algeheel verbod op games met extreem geweld en seksueel geweld juridisch haalbaar zou zijn. Kán het met de huidige wetgeving? Het antwoord dat hij nu aan de Tweede Kamer geeft is: ja, het kan. Met in de toelichting: voor films gaat het niet meer lukken, want dat is al teveel ingeburgerd, maar dat met die games dat krijgen we er nog wel door.

De minister houdt dus ernstig rekening met de mogelijkheid dat de Kijkwijzer/Pegi-campagne mislukt, en dat een verbod nodig is omdat samenwerken met de industrie niet effectief genoeg is om kinderen voldoende te beschermen.

Ongeduld

Waarom is de CDA-minister zo ongeduldig? Zou het ermee te maken kunnen hebben hij al bijna weg is, en dat hij nog net kans ziet om iets door te drukken wat het CDA en de SGP al langer willen? Ook de PvdA heeft zich in het verleden overigens voorstander getoond van het verbieden van extreem geweld in games, maar misschien gaat dat met de VVD erbij niet meer lukken.

Kortom: de tijd dringt. En dus heeft hij nu besloten om de industrie nog tot maximaal eind van dit jaar de tijd te geven. Om dit kracht bij te zetten, maakt de minister van Justitie in zijn brief een opmerkelijke move: hij veegt ‘extreem geweld’ op één hoop met ‘seksueel geweld’.

Seksueel geweld

Naast artikel 240a is er ook nog een artikel 240b, dat kinderen moet beschermen tegen seksueel geweld en misbruik. Het stelt een algeheel verbod op de verspreiding, openlijke tentoonstelling, vervaardiging, invoer, doorvoer of het bezit van kinderporno. Deze wet beschermt wél tot 18 jaar en inmiddels valt ‘virtuele’ kinderporno daar ook onder (beelden die zijn gefabriceerd op basis van bestaand materiaal).

Veel mensen, niet alleen binnen het CDA of de SGP, walgen van beelden van seksueel geweld, of die nu in scène zijn gezet voor pornografische doeleinden of niet. Maar daadwerkelijk seksueel geweld, zoals verkrachting, en andere vormen van moedwillig molest, zijn al strafbaar. Dus voor een verbod op beelden hiervan krijg je al snel de handen op elkaar. Daarvoor hoef je je niet eens te beperken tot kinderen…

Praten over geweld

Wie nu nog een verschil wil maken tussen extreem seksueel geweld in porno en extreem geweld in games, moet van goeden huize komen. Voordat je het weet wordt je poging om ‘vrijheid van meningsuiting’ te verdedigen, opgevat als een verdediging van daden van extreem geweld en seksueel geweld zelf.

Games met Pegi 18 zijn voor volwassenen bedoeld en niet geschikt voor kinderen. De wet zegt dat kinderen tot 16 jaar ze ook niet mogen zien, en dat lijkt me helemaal terecht. Ook voor ouders is Pegi een belangrijke richtlijn. Maar door dit soort discussies durf ik inmiddels niet meer te vertellen welke games wij in huis hebben. Call of Duty: Modern Warfare 2 bijvoorbeeld. Het heeft tot zeer boeiende gesprekken geleid met onze pubers, waarvan de oudste (15) het gespeeld heeft. Maar Manhunt 2 komt er hier niet in voorlopig, en onze zoon weet ook waarom.

We praten dus over geweld en zelf mag ik graag kijken naar verontrustende films als Pulp Fiction van Tarantino. Mijn zoon speelt games met geweld; wat is het verschil? Daar heeft hij ondertussen dus over leren nadenken: wat is de rol van geweld in games? In films? In verhalen? In kunst? Waarom zijn al eeuwen lang allerlei verbeeldingen van geweld zo belangrijk in de menselijke cultuur? En waarom zijn discussies daarover altijd zo heftig?

Aap uit de mouw

De minister staat niet alleen. Heel veel mensen vinden extreem geweld en vooral de verbeelding ervan voor entertainment “smakeloos”, “stuitend” en “schokkend” (woorden die hij in zijn brief gebruikt). Wat de minister wil verbieden, is: alle beelden van seksueel of ander geweld waarbij het altijd de agressor is die geweld gebruikt in zijn eigen voordeel om anderen te benadelen (en dus niet om iemand te redden), waarbij je goed te zien krijgt hoe zwaar het slachtoffer lijdt, en waarbij het niet zelden de bedoeling is om sadistisch genot op te wekken.

Niet geschikt voor volwassenen

Hirsch Ballin vindt dat niet geschikt voor kinderen. Ik ook niet, en waarschijnlijk niemand. Maar dan komt de aap uit de mouw: de minister vindt het ook niet geschikt voor volwassenen, en daar gaat het hem om. Want als je goed leest, is dit zijn redenering: als blijkt dat Kijkwijzer, Pegi, convenanten en cursussen niet voldoende zijn om te voorkomen dat kinderen verkrachtingen en sadistisch geweld te zien krijgen, dan moet er maar een wettelijk verbod komen voor iedereen, en niet alleen voor kinderen onder de 16 jaar.

Onder het mom van bescherming van kinderen kan eindelijk ook de vrijheid van volwassenen worden ingeperkt. Hirsch Ballin in zijn brief: “Een effectieve bescherming van kinderen kan rechtvaardigen dat ook volwassenen verstoken blijven van bepaalde vormen van voor kinderen schadelijk beeldmateriaal.” Een grote groep van de christelijke achterban laat de provider toch al alles filteren wat God verboden heeft  — dat is niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor de man in huis, wiens vlees nu eenmaal zwak is. Voor het CDA en de SGP is het de ultieme droom om eindelijk ook de rest van de wereld te bevrijden van deze wat de minister “stuitende” en “schokkende” viezigheid noemt.

 1. 1

  Het is juist het tonen van extreem geweld zonder het in beeld brengen van het leiden van het slachtoffer waar je voor op moet passen. Het geeft weer een mooi inkijkje in de hoofden van CDA-ers. Bij geweld is het de bedoeling die telt niet het resultaat. Zo zijn ze ook met Irak omgegaan. De nieuwe potentiële stemmertjes moeten wel geïndoctrineerd kunnen worden met goed patriottisch geweld natuurlijk.

 2. 2

  Gezien de affaires binnen diverse kerkgemeenschappen is het niet meer dan logisch dat juist christelijke partijen pleiten voor de bescherming van kinderen tegen sexueel geweld. Toch?

  (de ‘Pluk in Madurodam’ add hiernaast is erg geruststellend)

 3. 4

  Het inperken van vrijheden is een zwaar middel, maar als we accepteren dat de sexuele vrijheid irl ingeperkt wordt wanneer er kinderen, overledenen of dieren mee gemoeid zijn, waarom zou je die regel dan niet doortrekken naar games? Dat het hier gaat om een kunstvorm lijkt mij moeilijk vol te houden; dan was het Romeinse circus ook een vorm van totaaltheater. En er zijn nu eenmaal mensen met een (potentiëel) zieke geest die je zo min mogelijk moet triggeren met gewelds-en sexuele fantasieën.

  Het is natuurlijk het makkelijkst in deze discussie een principïeel standpunt tegen Gristelijke overheidsbemoeienis en aantasting van Verworven Vrijheden in te nemen, maar doet dat recht aan de intenties van deze minister? Ik geef hem het voordeel van de twijfel.

 4. 5

  Waarom is het wel normaal/gewenst dat volwassenen lol beleven aan “verkrachtingen en sadistisch geweld” in een game?

 5. 6

  @5 Omdat dat de NORM is bij alle primaten. Dat je waardeoordeel hierover negatief is is alleen maar goed. Dat is bij de meeste mensen zo. Het taboe op het genieten van geweld is juist datgene wat ons tegenhoudt de feiten te onderschrijven en een constructieve discussie er over te beginnen.

 6. 7

  Misschien de Bijbel ook maar in de ban gooien ivm het vele geweld, de bloedige kruisiging en diverse slachtpartijen. Of dan op zijn minst een grote 18+ sticker erop.

 7. 10

  Het grappige is dat naarmate het taboe op geweld in het werkelijke leven groter wordt, de behoefte aan fictief geweld toeneemt. Als je iemand op het schoolplein op z’n bek slaat volgt tegenwoordig meteen een hele procedure met jeugdzorg. Tegelijkertijd kun je in je game ongebreideld tegenstanders slachten. Logisch dat er zo nu en dan een draadje doorbrandt bij een puber.
  Sex en geweld staan in een game totaal los van reeële ervaring en consequentie, dus je kunt zo ver doordraven als je geest dat toelaat. Dat kan ongezond of zelfs dodelijk uitpakken, net als roken. Een waarschuwing en een leeftijdsgrens lijkt mij dan ook op z’n plaats.

 8. 11

  “Een waarschuwing en een leeftijdsgrens lijkt mij dan ook op z’n plaats.”

  Daar is iedereen het wel over eens denk ik. (Behalve vriend ernst die wil natuurlijk verder)

 9. 12

  Na de games volgen dan ook films en boeken. Kortom: niemand mag meer inhoudelijk kennis nemen van oorlogs of geweldssituaties.

  Mijn conclusie: Hirsch-Ballin wil censuur invoeren.

 10. 13

  Thanks voor dit stukje kwaliteitsjournalistiek.
  Het bewijst dat e.a. altijd erger kan.
  Laten we deze betuttelkeizer met argusogen volgen.

 11. 14

  @12 Dat bedoel ik nu met gemakzuchtig discussiëren.

  “Kennis nemen van oorlogs- en geweldsituaties” doe je via kranten, TV en Internet, dat is iets heel anders dan in een game geilen op realistische 3D-figuren die uit elkaar worden gereten.

  Het is veel interessanter van gedachten te wisselen over wanneer iets een inbreuk is op de “goede smaak” (whatever that is, ook een interessante discussie) en of derhalve niet alles altijd maar onbeperkt openbaar zou moeten worden kunnnen gemaakt.

  Porno zit bijvoorbeeld veelal achter een decoder, en dierenporno is verboden. Mij lijkt sadistisch geweld schadelijker dan dierenporno.

  Voor de film SAW sequel nr. zoveel bijvoorbeeld werden in mijn stad nogal misselijkmakende billboards opgehangen die mijn kind van 6 lelijk uit de slaap hebben gehouden.

  Vraag is of het commercïele belang in dit soort situaties zwaarder moet wegen dan het belang van gebruikers van de openbare ruimte.

  Als je dit soort geweldsporno onderbrengt in oude rukkersbioscoopjes of achter een paysite of -station heb ik er overigens nog steeds problemen mee maar word ik er in ieder geval niet ongevraagd mee geconfronteerd.

  Ik vind kortom dat ome Ernst een belangwekkend debat opent.

 12. 16

  Misschien een bijsluiter invoegen bij gewelddadige games, dat indien je behoefte hebt aan echt geweld, je gewoon kan soliciteren bij het leger. Dan kun je van je hobby je werk maken, en dan is het legaal. Kom je terug van een missie, kan je in je buurt nog wat afknallen, maar heb je van rijkswege een alibi.

  Maar het houdt nooit op, die wil tot mind-control die zo’n Hirsch Ballin er op nahoudt. Voordeel is wel, dat de man van nature al een vrij stiekeme uitstraling heeft, dat hij bij voorbaat dus al door niemand vertrouwd wordt. De man wil ook altijd met alle geweld zijn zin krijgen.

  Mogen Tom & Jerry eigenlijk nog op de tv tegenwoordig? Of Popeye? Roadrunner?

  Doet mij nu dan maar wat kotsende oogballen:

  http://www.lederniercri.org/
  http://www.lederniercri.org/DCflash/contenu.htm

 13. 17

  @14: Bullie, ik trok alleen de lijn maar door. Ik hou er een zwartgallig beeld op na voor wat betreft politici en hun werkelijke doelen.

  De beelden in de media zijn overigens ook “gekuist”. De echte horror van geweld zul je daar ook niet (of zelden) zien.

  Voorts ben ik van mening dat de gemiddelde burger goed voor zichzelf kan bepalen wat acceptabel is en wat niet. Daarvoor hebben we geen betuttelende truttigheidskampioen als H-B voor nodig.

 14. 18

  Geweldsporno vind ik wel een passende term voor wat we via bioscoop en voornamelijk commerciële omroep 24 uur per dag aan onze populatie voorschotelen. Wie echter “goede smaak” gebruikt in deze discussie is wat mij betreft gelijk af. Ome Ernst probeert hier natuurlijk niet een discussie te openen. Hij probeert naar authentiek opportunistische CDA traditie nog even snel zijn laatste staartje macht te gebruiken om in zijn ogen vervelende discussies juist te omzeilen.

 15. 19

  Dus, in Nederland kun je op je 17e theoretisch worden ingezet voor gevechtshandelingen, maar straks is wat pixels neerknallen lang na je 18e verboden? En was het niet de CDA die in het verleden zich hard maakte om de leeftijd van indiensttreding bij het leger zelfs te verlagen tot je 16e? How do you spell hippocracy? C..D..A..

 16. 20

  Wat mij tegen de borst stuit van het hele gebeuren van de PEGI/kijkwijzer is dat het systeem helemaal niet meer tot doel lijkt te hebben om de ouders/verzorgers te informeren over de inhoud van hetgeen ze willen aanschaffen/kijken.

  “Kijkwijzer waarschuwt” staat er op het nieuwe foldertje, “Kijkwijzer informeert” stond er op het oude foldertje. Als professional (bibliothecaris) heb ik ook niet meer informatie over het “hoe” of “waarom” dan de klant/lid en ik mag dus lekker een uitleg verzinnen voor ouders waarom een loodzware film over incest (Anklaget) een (AL) waardering krijg en Star Wars met (12) in de bakken staat. Een leuke bijkomstigheid is dat je ook hoge boetes kunt krijgen voor het uitlenen van Star Wars aan een 11-jarige, maar niet voor het uitlenen van Anklaget.

  Ouders snappen het niet, wij gissen maar en de minister wil het hele probleem oplossen door de hele ratsmodee maar te verbieden. Je kunt wel raden dat ik weinig op heb met de “oplossing”.

 17. 21

  De meeste mensen die gewelddadige games spelen, doen dat echt niet omdat ze het nu zo lekker vinden om bloed en lichaamsdelen in het rond te zien spetteren. Het gaat om de kick om snel te reageren en anderen te slim af te zijn. Een spel dus. Wie anders beweert, heeft nooit dat soort spellen gespeeld.

  Het is dezelfde CDA-reflex die wel vaker optreedt: IK vind het niet prettig, dus mag NIEMAND het zien. Betutteling pur sang.

 18. 24

  Bullie: Er wordt natuurlijk voortdurend door alles en iedereen gediscussieerd over wat goede smaak is. Daar hangt het hele bestaan dan ook van aanmekaar. Maar dat is je kennelijk nog niet opgevallen, hoe mensen permanent zich middels smaak groeperen, positioneren, etaleren.

  Het lijkt me dan ook dat het jou daar helemaal niet om gaat, je wil gewoon dat de overheid als de almachtige beslist.

  En porno zit overigens veelal helemaal niet achter een decoder, maar staat in vrij omvangrijke vorm in allerhande soorten vrij toegankelijk op het internet. Ik heb echter niet de indruk dat mensen er slecht mee omgaan. Want het is er dan wel allemaal, maar je valt er anderen niet mee lastig (b.v. ongevraagd links mailen, het op publieke plekken aanzetten e.d.), zo is de code waar dus mensen zich in meerderheid veelal aan houden. Het reguleert zichzelf, want mensen corrigeren mekaar.

 19. 25

  @ Bullie…..kun jij mij een spel opnoemen waar verkrachtingen in voorkomen…want nu ben ik wel benieuwd waar jij deze leugen vandaan haalt…?

  Daarbij heb ik een vermoeden dat jij een totale leek bent op het gebied van games…en vanwege dit feit gewoon maar aannames maakt omtrent geweld in games.

  V.b. : Een waarschuwing en een leeftijdsgrens lijkt mij dan ook op z’n plaats -> Dit gebeurd al jaren met games….aan de ouder de taak dit ook te controleren bij het aanschaffen van een game voor hun kind (iets wat ik zelf als fanatiek gamer van 41…ja…je leest het goed) voor die van mij hanteer.

  Je ziet wel vaker mensen onzin uitkramen als ze zelf amper een game hebben aangeraakt of uberhaupt hebben gespeeld.

  En daarbij…dan ook boeken, films, het journaal, muziek en alles wat geweld verheerlijkt of toont verbannen….dan ook gelijk alles over een kam scheren.

  Eerst je huiswerk doen voordat je uit je nek gaat zeveren.

 20. 26

  Normale deugdelijke fatsoenlijke politici kunnen straks al die sociaal-gristelijke onzin-wetten weer ongedaan maken.
  En de ranzigste pr0n die ik ken is KPN-porno via Digitenne. 

 21. 27

  Vind je dan ook dat kinderporno binnen deze door jou genoemde code zou moeten kunnen worden verspreid?
  Als het antwoord nee is, omdat er kinderen voor worden misbruikt, hoe zit het dan met virtuele kinderporno?
  En als het antwoord nee is, omdat je daarmee zieke geesten cultiveert, hoe zit het dan met sadistische geweldsporno??

  Kortom, volgens mij is de discussie niet zo eenvoudig. “Het reguleert zichzelf” is een onvervalst neoliberaal credo, wat voor nogal wat ellende heeft gezorgd, net als te grote overheidsbemoeienis en staats- of kerkelijke censuur.
  De waarheid ligt in het midden, maar waar is dat? Die vraag interesseert me.

  Om de parallel met roken te trekken; je weet dat het ongezond is, maar tot op welke hoogte wil en kun je gedrag sturen?

 22. 31

  @225 Ik ben geen gamer. Het woord “verkrachting” is een citaat uit de post, en als jij zeker weet dat er geen enkele game bestaat waarin verkrachting voorkomt wil ik dat best van je aannemen.

  Het gaat hier om het principe; in hoeverre tolereren we “geweldsporno”in het publieke (en dus voor iedereen, ook kinderen toegankelijke) domein? Op de commerciële zenders bestaat bijvoorbeeld de eigenaardige gewoonte AL-films te onderbreken met trailers van de meest bloederige B-films.

  Nu de game-industrie de filmindustrie overstijgt lijkt het me prima deze discussie scherp te voeren.

 23. 33

  Wanneer gaan we eens iets doen aan lui zoals EHB? Het is onvoorstelbaar dat ons politieke systeem zo in elkaar zit dat dit soort lui zichzelf kunnen handhaven.
  Het zijn dit soort vrijheids haters waardoor ik onze regering meer en meer als een soort van tirannie ervaar. Overal camera’s, kastjes in je auto, meer telefoon taps dan de VS, geen uitkering meer als ze niet bij je binnen mogen snuffelen. En nu dit soort onzin.
  Je krijgt in dit land nog maar nauwelijks de ruimte om te ademen, of moet je daar binnenkort ook al belasting over betalen?

 24. 35

  Meteen de bijbel ook maar verbieden? Ik geloof dat daar ook heel wat onsmakelijke en horride stukjes in staan. Ow wacht…..

 25. 36

  Het helpt de discussie niet als je kinderporno en gewelddadige games op een hoop gooit. Het een is nu al wereldwijd verboden, het ander gewoon legaal.

  Waar het de meeste mensen (en dan vooral gamers) om gaat is dat EHB om tere kinderzielen te beschermen deze ook voor volwassenen wil verbieden. Dan hebben we het niet alleen over ultragewelddadige games maar over groep actiegames voor een groot publiek zoals Call of Duty, Gears of War en Fallout waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht worden.

  Wat meteen de vraag oproept: waar heeft EHB het over? Wat zijn de criteria voor het label “ultra-gewelddadig”? Waarom is EHB zo hypocriet dat hij wel gewelddadige games wil verbieden voor volwassenen maar niet even zo gewelddadige films? Hoort de overheid zich niet verre te houden van dit soort betutteling?

  En waarom hebben voorstanders van gamescensuur het altijd over games met seksueel geweld terwijl er bij mij werkelijk niet een enkele commerciële game bij mij bekend is die seksueel geweld bevat. Een paar jaar geleden was er een controverse rond de game “Rule of Rose” maar die bestond enkel en alleen uit misinformatie over de inhoud van het spel. Iets recenter was een Amerikaanse mediahype rondom “Mass Effect” wat zogenaamd een sexsimulatie zou zijn, maar in werkelijkhed een mainstream SF-game is a la Star Trek of Star Wars met 1 enkele licht-erotische scene die zo tam is dat de beelden ervan af door Fox News werden getoond (zonder dat ze in de gaten hadden dat in die tien seconden *ALLE* alle erotische content uit de hele game met een speeltijd van 20-30 uur was getoond).

 26. 37

  Met alle respect, beste Hirsch, voordat u vooruitloopt op een verbod, mag ik van u het volgende bewijs zien:

  1) het verband tussen niet religieus geweld in de praktijk en het geweld in videospelletjes.

  2) het verband tussen niet religieus geweld in de praktijk en geweld in andere media (o.a. films).

  3) het verband tussen geweld in de praktijk en het prakiseren/aanhangen van een religie.

  Data voldoende zou ik zeggen. Als u zich laat leiden door FEITELIJK bewijs, zou u moeten pleiten voor verbod op religie. Want wat is nu gevaarlijker voor kinderen?

 27. 38

  Het verontrustende in het voorgenomen verbod schuilt hem volgens mij vooral in: wie bepaalt wat extreem is? Er zijn beoefenaars van BDSM die wat mij betreft erg ver gaan in het spelen met hun fantasie. Je zou het ophangen van sub aan een Andreaskruis, en deze bewerken met venijnige zweepjes, makkelijk onder extreem seksueel geweld kunnen scharen.

  Toch vind ik dat mensen hiervoor moeten kiezen, ook voor de verspreiding van materiaal hiervan. De belangrijke parallel met games is, dat ook daar de situatie een SPEL is. Hoe realistisch het soms ook lijkt, het gaat om het (na-)spelen van een fictieve situatie, waarin je de held of de sadist kunt zijn. Het spelen met rollen (De held zijn, terwijl je een bange poeperd bent in het dagelijks leven) is een zeer menselijke behoefte. Al eeuwen spelen mensen in theater, via een bordspel of op een andere manier met verwisseling van rollen. De technologie maakt het nu mogelijk dit heel realistisch te beleven, maar de gameplay is nauwelijks intelligenter dan een potje schaak.

  Moet de minister (of godbetert een commissie) nu voor ons gaan bepalen wat extreem gewelddadig is? Dat is een glijdende schaal. Wordt BDSM verboden? Kan de vereniging tot behoud van de stadseend straks een motie indienen om Duckhunt te laten verbieden? Bij een verbod hoort een zeer goede redenering en moet van geval tot geval worden bekeken of er een bestaande wet wordt overtreden. Een algeheel verbod op basis van een ‘idee’ over wat extreem en gewelddadig is, vind ik niet juist en kan leiden tot willekeur aan de hand van wie er vandaag in de regering zit.

 28. 39

  Altijd weer dat slappe geouwehoer over games. Je moet ook een beetje gek in je bol zijn om überhaupt tot een dergelijke gewelddadige actie over te gaan zoals die Finnen van laatst. Als je een klein beetje herseninhoud hebt doe je dat gewoon niet. De maatschappij wordt nou eenmaal gewelddadiger, wen er maar gewoon aan. Meer mensen = meer op elkaar gedrukt = frustratie = geweld. games verergeren dat effect echt niet..

  Heb toen ik klein was de film Watership Down gezien, nou das heavy stuff hoor als meisje van 4. Maar ben ik er een verlepte, agressieve twintiger van geworden?? Nee! dus hou nou eens op over dat gewelddadige gezeik, jij als ouder bent verantwoordelijk over wat je kinderen zien of spelen, en als ze dat bij vriendjes of vriendinnetjes doen.. tja. Zolang kinderen een opvoeding genieten van goede ouders is er niks aan de hand.

 29. 40

  @29 su | 12 July 2010 | 17:04
  @22: Hahaha, zal me leren om mijn spellingschecker niet te gebruiken.

  Juist niet, de vondst was ongewild geestig. Hippocracy is de heerschappij van paarden, beesten met een groot maar leeg hoofd en elders ruim toegerust. Ik zie EHB helemaal voor me.

 30. 41

  Bullie: “Het helpt de discussie niet als je kinderporno en gewelddadige games op een hoop gooit. Het een is nu al wereldwijd verboden, het ander gewoon legaal.”

  Ja, maar jij begon daarmee.

  Bullie: “Vind je dan ook dat kinderporno binnen deze door jou genoemde code zou moeten kunnen worden verspreid?”

  Kinderporno IS al verboden! Ik snap niet waarom je DAT er hier bijsleept. Want het heeft helemaal niks met de kwestie te maken.

  Maar vooruit dan maar weer: ook zonder overheidswetten zou zo goed als niemand te koop lopen met zijn interesse in, belangstelling voor kinderporno. Net als nu dus.

  Het verbod op kinderporno is omdat er zo’n overgrote meerderheid van de bevolking het herkent als wat het is: afbeelding van kindermisbruik waarbij dús slachtoffers worden gemaakt.
  Dat is namelijk de enige definitie van porno: afbeelding van hetgeen echt is.

  En kinderporno is dus per definitie altijd echt, met echte slachtoffers. De misdaad is de handeling die ondernomen worden om die handeling in beeld en geluid te kunnen documenteren; wat van de afbeelding dan automatisch een misdaad maakt, omdat de wil tot documentatie middels beeld en geluid de misdaad dan ook, daadwerkelijk, heeft uitgelokt.

  Toch, dat is toch ook weer lastig. Want zijn documentaires over concentratiekampen, inclusief echte beelden van moorden die nog gemaakt zijn door de daders, dan ook automatisch strafbaar?

  Bullie: “Als het antwoord nee is, omdat er kinderen voor worden misbruikt, hoe zit het dan met virtuele kinderporno?”

  Na mijn gedetailleerd ‘nee’ op je eerste vraag, kan je gemakkelijk dit antwoord begrijpen: Waar is het slachtoffer?

  Bullie: “En als het antwoord nee is, omdat je daarmee zieke geesten cultiveert, hoe zit het dan met sadistische geweldsporno??”

  ‘Zieke’ geesten weten ook wel dat ze iets cultiveren, maar wat zou het. Zolang ze geen slachtoffers maken, gaat gewoon niemand ze tegenhouden in het cultiveren. Niet om die zogenaamde virtuele kinderporno te maken, en niet om die te beleven.

  In de jaren negentig was er dit geval:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Diana

  Die mocht niet eens meer voor zichzelf tekenen. Maar het hele criminaliseren is een teken van hoe onzeker men kennelijk is om echt misbruik aan te pakken.

  Virtueel is ook een fictieve (speel)film, waarin aan de hand van de vertelling kinderen worden mishandeld en misbruikt. Dat is dan geen documentatie van echte mishandelde of misbruikte kinderen, dat is in kader van het verhaal; er wordt geen werkelijkheid afgebeeld, maar er wordt wel een werkelijkheid opgeroepen.

  Bullie (nog eens): “…hoe zit het dan met sadistische geweldsporno?”

  Als iemand tegen zijn zin met sadistisch geweld misbruikt wordt, dan moet hij een aanklacht indienen tegen wie dat heeft gedaan. En dan komt er een rechtszaak. We hebben het dan wel over volwassenen, hè. Maar er bestaan heel veel volwassen masochisten die belang stellen in sadisme, dat ze graag op zichzelf uitgeoefend zien worden.

 31. 42

  SM clubs zal hij, als liefhebber, niet verbieden maar na de WK finale gezien te hebben, mag kijkwijzer daar ook eens naar kijken…

 32. 43

  Dit geeft toch maar weer aan dat de meeste politici de band met de dagelijkse en praktische realiteit geheel zijn kwijtgeraakt.

  Om het even simpel te stellen, welke games gingen vooraf aan de Hoekse en Kabeljauwse twsten, de progroms, de slavenhandel, de vernietigingskampen van de Nazi’s?

  De bijbel?

  Mensen moeten leren voor henzelf juiste en overwogen beslissingen te nemen en kunnen ze dat niet, dan sluiten we ze wat langer op en krijgt bijvoorbeeld een Folkert van de Graaf een levenslange gevangenisstraf en geen 11 jaar en een paar maanden.

 33. 44

  Stel, je kind word 11, wat ga je hem kado geven?
  Eens even kijken….
  Een paar sloffen sigaretten? doe maar niet
  Een kratje bier? Ook niet verstandig
  Een porno dvd-tje dan maar, of een ak47? naaah dat is ook niet goed voor hem, maar dat spelletje met die grote 18+ sticker erop is een goede aankoop, want daar word ie zo lekker stil van en dan kunnen pappa en mamma na een dag hard werken tenminste rustig tv kijken.

  ^ En dat is dus het probleem als zoonlief van 11 met met een pak peuken of dronken thuiskomt is het bal, maar op games word niet gelet want daar snappen een hoop ouders niets van, maar het is wel degelijk de verantwoording van de ouders en van niemand anders.

  Ik bepaal zelf wel wat ik speel en daar moet die dwaas van een EHB zn bek over houden, die prutser heeft lang genoeg op justitie gezeten en genoeg kans gehad om wat echte dingen aan te pakken, iets met tbs-ers die de hele tijd zoek raken tijdens een verlofje, of bankdirecteuren die over de rug van andere mensen hun zakken vullen (als je iemand berooft voor een tientje ben je crimineel, als je iemand met een woekerpolis voor een ton tilt ben je een nette meneer).

  Maarja, wat Nederland volgens deze misselijke pseudo-intelectueel echt nodig heeft is een verbod op geweldadige games, hij zal er wel voor geleerd hebben.

 34. 46

  Ik lees iets heel anders in de brief van Ballin. Hij gebruikt het in te voeren strafrechtelijke verbod op gewelddadige games als een stok achter de deur zodat de grote winkelketens en andere verspreiders van games het convenant gaan naleven (Een Free Record Shop of Fame zit helemaal niet te wachten op het wegvallen van de afzetmarkt van gewelddadige games).

 35. 47

  @ Kittekat. ja een stok achter de deur, maar het probleem van die stokken is dat die ook gebruikt kunnen worden om mee te slaan in plaats van enkel de deur dicht te houden.

  Beter begint meneer Ernst is bij “de hoeksteen van de samenleving, het gezin” welke in de eerste plaats verantwoordelijk is voor datgene wat ze hun kinderen voorschotelen.

  Daarnaast worden kinderen, op zeer vroege leeftijd al, met “fictief” geweld geconfronteerd wanneer ze verschillende passages uit een willekeurig godsdienstig boek bij hun bedje voorgelezen krijgen door papa of mama.

  OT: er zijn maar verschrikkelijk weinig spellen waarop de redenatie “seksueel geweld ten bevoordeling van zichzelf” op van toepassing is. Het toepassen van “gewoon” geweld zijn er dan weer wel voorbeelden van, maar ja, die staan er ook in de bijbel, in talloze boeken, films, strips enz enz enz …..

 36. 49

  Citaat:”Een grote groep van de christelijke achterban laat de provider toch al alles filteren wat God verboden heeft — dat is niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor de man in huis, wiens vlees nu eenmaal zwak is”

  Ik kan het me verbeelden maar is dit niet juist de reden dat de sluier en burka in de islam verplicht zijn?

 37. 50

  Het wordt inderdaad tijd om boeken met pedofilie (koran) en incest (bijbel) ook een 18+ sticker te geven of gewoon te verbieden.

 38. 51

  Nieuw onderzoek (hoewel niet zo nieuw qua resultaat): gewelddadige games helpen stress reduceren, gevoelens van agressie en depressie nemen juist af.

  Ik dacht al… waarom zijn we hier thuis zo vredelievend? ;-)

 39. 52

  Heeft er al iemand gedacht aan een game waarbij je Jezus als end boss aan het kruis kunt nagelen? Dat zou je mooi bij wijze van petitie cadeau kunnen doen aan EHB (of zijn opvolger).

 40. 54

  @51: die agressie moeten we dus op de weg uiten waar we dan vervolgens gestraft worden met torenhoge boetes, EMG’s en invorderingen (soms impliciet baan kwijt). Met de depressieve gevoelens mogen we de hulpverlening in waardoor de ziektenkostenverzekering weer duurder wordt.

  Je zou bijna gaan denken dat deze overheid alles verzint om de burger van zijn zuurverdiende centjes af te helpen.

 41. 55

  Hirsch Ballin is een uiterst gevaarlijke man. Eerst met Kijkwijzer (“een advies aan de ouders” dat achteraf geen advies was, maar een sluipmoordenaar) de boel verstieren en dan nu de aanval op “gewelddadige” spellen en internet met PEGI en filters. Ik hoorde vanmorgen een “verontrustend” verhaal op BNR dat de aanval inzet op de bescherming van jonge kinderen die alcohol en porno zouden kopen op internet. Nooit eerder zo’n grote flauwekul gehoord. Stop de betutteling van deze wereldvreemde figuren! Het is stemmingmakerij richting een censuur die onwenselijk is. Ter “bescherming van de jonge zieltjes” worden meer vrijheden beknot dan u lief zijn. Let in deze optiek ook op WIE dit allemaal interpreteert en bepaalt wat fout is voor u. Laat de politie met het Wetboek van Strafrecht in de hand de UITWASSEN in deze maatschappij bestrijden, in plaats van u en mij. Verdiep u ook eens in de achtergrond en geschiedenis van de hoogste baas van Justitie na Hirsch Ballin: Joris Demmink. Daar denk ik het mijne van, of is dat ook al verboden? En wat betreft de foute mentaliteit van het CDA: het is niet het boek zelf dat gevaarlijk is, het zijn de mensen die u dwingend vertellen hoe u het boek moet lezen. Nadenken is verboden.

 42. 57

  Ik ben het helemaal eens met minister Hirsch Balin, boeken met te geweldadige passages horen in het openbaar verbrand te worden !!!
  Boeken zouden door de overheid gecontroleerd moeten worden op de mate waarin zij geweldadige elementen bevatten, voor het geval dat onze jeugdige zieltjes deze fictionele werkelijkheid niet meer van de echte realiteit kan onderscheiden.
  Actie films of series zoals het A-team waarin geweld getoond word zonder de kijker bewust te maken van de ernstige gevolgen hiervan horen van de buis gehaald te worden!
  Whats next!!
  Misschien gaat minister Hirsch Balin hierna het zelfs in zijn hypocryte christenlijke brein halen om literatuur te gaan censureren…
  Ik heb zelfs een sugestie in deze voor hem, hij zou met het boek der openbaringen kunnen beginnen.