De tent van Obama

A rare photo, released by the White House, shows Barack Obama fielding calls from a tent in Brazil, to keep up with events in Libya. The tent is a mobile secure area known as a Sensitive Compartmented Information Facility, designed to allow officials to have top secret discussions on the move. They are one of the safest places in the world to have a conversation.

Designed to withstand eavesdropping, phone tapping and computer hacking, Sensitive Compartmented Information Facilities are protected areas where classified conversations can be held. They can be permanent enclosures within a building, or mobile areas set up when a world leader is on the move, to allow them to view sensitive documents or have secret conversations without any outsiders listening or hacking in.

Meer bij The Presurfer.

  1. 4

    Amerika’s vorige leiderduo Bush&Cheney hadden rond 2000 een dominotheorie bedacht voor het hele Oosten en Midden-Oosten. Als ze er maar flink omkochten en erop inhakten. Daar is eigenlijk geen letter aan veranderd door onze Barack ‘Change’ Obama. Zelf heeft die niets van een nieuwe buitenlandpolitiek laten zien. Dat pakt tamelijk sneu uit (zoals nu) wanneer de regimes daar bij bosjes omvallen *zonder* de hand van Amerika.

    Het beeld van President Obama in een niet af te luisteren tent druipt dan ook van de ironie.
    De man heeft aan geen van de partijen in de volksopstanden iets van belang te melden.
    Niemand daar wil uberhaupt van hem weten.