De Telegraaf is een goede krant

OPINIE - De Telegraaf doet eigenlijk wat alle kranten zouden moeten doen: vragen stellen.

De vergelijking Rutte-Marx slaat natuurlijk helemaal nergens op en is er alleen voor de beeldvorming. De achterban van de VVD ontkent dat er leden zijn die geen of minder probleem heeft met inkomensafhankelijke toeslagen. ‘Ziedend’ veronderstelt dat de AIVD nu haar pijlen moet richten op de partij om te voorkomen dat groepjes leden zich voorbereiden op revolutionaire activiteiten. Net als de door de krant gesignaleerde ‘volkswoede’ overigens. Allemaal zeer overdreven. En, ten slotte, kan je het nieuwsverhaal ook lezen als een commentaar – er is dus sprake van genre-vervuiling; zijn dit nu feiten of is dit een mening, verpakt als een feit?

En toch is de cover van De Telegraaf  een voorbeeld van fatsoenlijke pers.

Eindelijk staat er op de voorpagina van een krant een verhaal over reacties op inhoudelijke plannen van het kabinet en slingert de journalistiek weer een maatschappelijk debat aan. Niet een belangenorganisatie, niet een persvoorlichter, maar een krant. Zij het alleen nog onder een smaldeel van de liberale achterban; 3000 boze reaguurders. Maar: alle begin is moeilijk. En dat begin belooft een pers die durft te kiezen. Die de pijlen op beleid durft te richten om zo debat los te maken. Dat mag best prikkelen en zo nodig steken. Maar dan moet wel een andere krant de handschoen oppakken en kakkend goede stukken schrijven over het nut en noodzaak van de maatregelen, in tegenstelling tot deze frontale aanval.

Gezocht: balans. Dat mag best over de hele keper beschouwt – over meerdere kranten, dus. Ik hoef niet per se een genuanceerde Telegraaf, ik wil wel een genuanceerde pers. Wat niet betekent dat de krant van wakker Nederland plotseling de toon moet matigen, dat betekent wel dat in het hele media-spectrum kranten nu ook de ‘andere’ kant van het verhaal moeten vertellen.

De Telegraaf heeft een duidelijk standpunt ingenomen door in te zoomen op de ziedende VVD-achterban, de ‘volkswoede’ tegen dit ‘linkse’ regeerakkoord. De redactie haalt Marx van stal om haar punt te maken. Wie gaat aan de slag met Hayek/Rand om hen als stromannen op te offeren aan de groeiende kloof tussen arm en rijk in tijden van diepe, diepe crisis? Of: wat doen de maatregelen eigenlijk voor deze crisis (niets)? Dus naast het politiek ideologische debat iets meer inhoudelijke consequenties? En zo expliciteert De Telegraaf vragen die zonder deze heftige cover mogelijkerwijs niet worden gesteld en dus onbeantwoord blijven. Want uiteindelijk zit daar het grootste gevaar: niet in een opgesmukte cover met chocoletters, maar als journalisten helemaal geen vragen meer stellen.

Via Vanderlubben.

 1. 2

  Niet een belangenorganisatie, niet een persvoorlichter, maar een krant.

  “Belangenorganisatie” lijkt mij anders een treffender omschrijving van de Telegraaf dan “krant”.

 2. 3

  Ik moet eigenlijk wel grinniken over de hele stormloop op de VVD. Ze krijgen eindelijk waar voor hun geld nadat de PvdA jarenlang gitzwart is gemaakt. Allicht dat je achterban e.e.a. niet begrijpt, had je maar niet eindeloos moeten zeggen hoe onbetrouwbaar ze daar bij die “rooien”zijn, dat Nederland bij hen niet in goede handen is. Boontje en loontje.

 3. 4

  Bij de combinatie van Telegraaf en “vragen stellen” moet ik toch gelijk denken aan Glenn Beck en de parodie van South Park op hem.

  Stan: I looked through your stupid book! It’s five hundred and forty pages of ripping on Wendy and calling her a slut!

  Cartman: I do not directly say she’s a slut!

  Stan: “Wendy Testaburger has proven time and time again that she will do anything to pleasure her vagina. Whether it is the school football team or the janitors on their break, Wendy spends her time as president on her knees or on her back taking the old in-out for hours on end”!

  Cartman: [leans over the table and points somethoug out to him] You didn’t read the rest, dude.

  Stan: “Or does she?”

  Cartman: “Or does she?” See, that’s a question. I’m asking questions, Stan!

 4. 5

  Het geeft aan hoe klein het verschil tussen links en rechts in Nederland is. Als iemand vóór de verkiezing een dergelijk plan had voorgelegd, en had gevraagd welke partijen dit hadden opgesteld zou ik op D’66, SP en PvdA zijn uitgekomen

 5. 7

  @6 Geert Tomlow is een voormalig televisieregisseur, tv-producent, communicatie-adviseur en renovator, die een paar jaar terug door de PVV was geselecteerd om in het klasje zitting te nemen voor potentiële kamerleden, maar die niet door de ballotage kwam, omdat hij (volgens eigen zeggen) te kritisch was.

  “Dan zei ik: Geert, leg mij dit standpunt nou eens uit. Want ik begrijp het niet, en als ik het niet begrijp, dan kan ik het ook aan de kiezer niet uitleggen.”, memoreerde Tomlow in het tv-programma Pauw en Witteman.

  Volgens Tomlow vult Geert Wilders de kamerbankjes van zijn fractie met ja-knikkers en getrouwen. Mensen die niet teveel weerwerk bieden, maar gewoon met hem meestemmen.

  Hij kwam destijds in P&W wel over als een redelijke, welbespraakte man. Van een hoger kaliber dan die PVV-kneuzen in ieder geval. Een soort Joost Niemöller, maar dan zonder allerlei radicale fantasieën en bizarre ideeën.

  Maar goed, als je zegt dat hier straks de Gouden Dageraad door de straten marcheert, dan ben je inderdaad rijp voor de Dagelijkse Standaard. (Speaking of which, ik moet gauw nog even kijken naar hun reactie op die zorgpremie. Altijd lachen, domrechts dat in blinde woede en paniek loopt te krijsen).

 6. 8

  ”Als iemand vóór de verkiezing een dergelijk plan had voorgelegd, en had gevraagd welke partijen dit hadden opgesteld zou ik op D’66, SP en PvdA zijn uitgekomen”

  Een plan waarin de middenklasse wordt ‘genivelleerd’ tot de onderklasse en waarbij de hogere inkomens buiten schot gelaten worden?

  Ik had waarschijnlijk gegokt op een coalitie van Unilever en Shell.

  (en ga door voor de wasmachine … )

 7. 11

  De Telegraaf brengt geen nieuws, de Telegaaf brengt emotie. Een vereiste voor nieuws is dat het objectief probeert te zijn en alle kanten probeert te belichten. De suggestie dat een andere krant de andere kant van dit verhaal moet verwoorden is trouwens bespottelijk. Het verkopen van nieuws verplicht tot het brengen van een gebalanceerd beeld. Het verplicht niet een andere krant op het brengen van een weerwoord op deze onderbuikgevoelens.

  @ Sebastiaan van der Lubben, zou je je aub willen inlezen in het verschil tussen rechts en liberaal?

 8. 12

  Van de overige dagbladen valt niet veel te verwachten, domweg omdat daar de inhoud bepaald wordt soortgelijke belangen, die zo mainstream zijn dat eigenlijk niemand wat te klagen heeft. Iedereen kan nu wel doorhebben dat er ongeacht wat, de zogenaamde crisis incluis, een volksdeel is dat altijd wint en momenteel flink incasseert, hetgeen de rest nu -met tegenzin- moet ophoesten. Toch geen chocoladeletters over de heb- en behoudzucht van enkele vermogenden, waar zeer velen de lasten voor dienen te dragen. Als ik de kranten en overige media bekijk, zie ik weinig onbegrip voor de veroorzakers van alle ellende. Het neuspeuteren van de gemiddelde journalist bevestigt dat de heersers het heel goed doen met de verdeelde media en hun papegaaien.

 9. 13

  @6 Iedereen die zich met asielmigratie bezighoudt weet dat dit soort dingen al tientallen jaren gebeuren. Zij hebben asiel aangevraagd en zijn nu uitgeprocedeerd. Wat zulk soort types als Tomlow -en inderdaad Niemöller- beweren is dat het gigantische aantallen zijn. Onzin. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80059NED&D1=1&D2=0,27&D3=24-31&VW=T
  Types als Tomlow hitsen de samenleving op er op vertrouwend dat toch niemand de cijfers checkt. Hebben ze nog gelijk in ook.

 10. 14

  Het rioolperiodiek dat niet eens geschikt is om je reet mee af te vegen(geeft te veel zwart af).Ik heb dat ellendige blaadje al meer dan veerig jaar niet hoeven lezen.

 11. 15

  De Telegraaf zit er net zo naast als alle andere media, dit is geen links regeerakkoord, dit is een goed vermomd rechts regeerakkoord. Als je de zorgpremie naast de belastingplannen zet, dan zie je twee dingen:
  -De zorgpremie is inkomensafhankelijk tot een bepaalde bovengrens, daarna wordt-ie relatief weer steeds lager.
  -De inkomstenbelasting gaat voor vrijwel iedereen omlaag.

  Tellen we deze twee effekten bij elkaar op dan zie je dat mensen rond dubbelmodaal er het hardst op achteruit gaan, daarboven gaat het snel de andere kant op. Dubbelmodaal is een goed inkomen, maar je bent dan nog niet wat men noemt ‘rijk’. Kijk je naar de rijken, dan zie je dat die er het hardst op vooruitgaan, veel meer nog dan de laagste inkomens.

  Zou de zorgpremie ook boven de €70.000,- evenredig blijven doorstijgen, dan kon-ie voor iedereen onder de ton een flink stuk lager dan-ie nu wordt, voor de allerlaagste inkomens, maar ook voor de middeninkomens (die in alle media ‘de hogere inkomens’ heten).

  Dit is niet ‘sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, en het is dan ook onbegrijpelijk, een gotspe zelfs, dat de PvdA dat durft te beweren.
  En de Vvd laat haar ware gezicht zien: alleen de rijken doen ertoe; de middenklasse is goed als stemvee, maar moet vooral niet verwachten dat de Vvd iets voor ze zal doen. Al die verontwaardigde Vvd-kiezers zouden dan ook vooral kwaad moeten zijn op zichzelf dat ze tot nu toe blijkbaar dachten dat de Vvd er ook voor hen was.

  En alle media lopen keurig mee in het Vvd-frame dat dit een concessie aan de PvdA zou zijn, de Telegraaf voorop.

 12. 18

  Het regeerakkoord heeft niks met arm en rijk te maken: het treft de middenklasse. Gezinnnen die 80k verdienen zijn echt niet rijk. Aan de arm/rijk verhoudingen in NL is sinds 10+ jaar weinig veranderd, de Gini index is bijvoorbeeld al 10+ jaar constant in tegenstelling tot de meeste andere landen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XV-6-008.png . De huidige plannen zijn zeer slecht voor de economie en resulteren volgens de CPB berekeningen in een zeer aanzienlijke verhoging van de werkeloosheid. Op termijn zullen de zwakkeren in de samenleving het daardoor een stuk moeilijker krijgen.

 13. 19

  Nee, de Telegraaf is geen voorbeeld van een goede en betrouwbare krant. Integendeel.
  De krant is suggestief en opruiend, en doet dat ook nog eens op basis van onjuistheden en eigen vooroordelen.

  Daarbij komt dat de Telegraaf niet de enige krant was die kritische vragen stelde, dat deden ALLE kranten.

 14. 20

  Is het trouwens meer mensen opgevallen dat rechts Nederland heel hard bezig is om bovenmodaal hard-werkenden te noemen? Doet een beetje denken aan de VS waar de rijken “job creators” worden genoemd.